Platform over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie

De volgende stap in circulariteit

Duurzame verwerking van isolatie-restmateriaal op de bouwplaats

Kingspan Insulation voorziet klanten in de bouw van (advies over) hoogwaardige hardschuim isolatie, waarbij een duurzame levenscyclus, efficiënt materiaalgebruik en reductie van energie, CO2 en water voorop staan. Zónder in te boeten aan unieke eigenschappen en design. “Als producent van hoogwaardige isolatieproducten voelen wij ons niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten, we hechten ook veel waarde aan de duurzame en goede verwerking van het restmateriaal”, vertelt David Braam, Business Development Manager bij Kingspan Insulation. “Met onze Kingspan LIFECycle Service geven we hier actief invulling aan. Samen met diverse partners voorkomen we dat restmateriaal van onze Kooltherm® en Therma™ isolatieproducten in de bouwafvalcontainers terechtkomt en uiteindelijk op de vuilstort belandt. Zo werken we samen aan een duurzame wereld!”

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 30 procent van alle afval wereldwijd en grootverbruiker in grondstoffen. “Bovendien veroorzaakt de gebouwde omgeving 39 procent van onze CO2-uitstoot. Daarmee heeft de bouw een niet te onderschatten ecologische footprint, die drastisch verkleind moet worden om onze planeet ook in de toekomst leefbaar te houden”, aldus Braam. “Als marktleider nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren zijn we diverse initiatieven gestart om onze producten en processen te verbeteren, zónder de actuele en zeer belangrijke productcriteria voor gebouwisolatie en applicatie uit het oog te verliezen.”

Ongebruikte Kooltherm® en Therma™ isolatieplaten, snijafval, EPS of Therma™ palletstroken en plastic verpakkingsmaterialen kunnen verzameld worden in de hiervoor bestemde bigbags of 6 of 9 m3 containers.

Minimaal materiaal, maximaal hergebruik

In 2020 heeft de Kingspan Group het Planet Passionate duurzaamheids­programma gepresenteerd, waarin ambitieuze doelstellingen voor de komende 10 jaar zijn geformuleerd. Hierbij ligt de focus op circulariteit en reductie van energie, CO2 en water. Een belangrijke peiler is het zo lang mogelijk in de kringloop houden van producten en grondstoffen. In haar onderzoeken gaat Kingspan Insulation uit van het LIFECycle model, waarbij alle aspecten van de levenscyclus van een product in ogenschouw worden genomen. “Hierbij kijken wij verder dan recycling, omdat dit lang niet altijd de duurzaamste oplossing is”, benadrukt Braam. “Zo is het veel beter om het grondstoffenverbruik te verminderen of zelfs te voorkomen. Omdat onze isolatieproducten aanzienlijk dunner zijn dan de beschikbare alternatieven, hebben wij al een belangrijkste eerste stap in duurzaamheid gezet.”

Op weg naar een afvalloze bouw

Een tweede stap is de Kingspan LIFECycle Service, waarvoor Kingspan Insulation een samenwerking is gestart met Rondo Afvalbeheer. “Kleine en grote aannemersbedrijven, dakdekkers, prefab fabrieken en andere verwerkers kunnen de ongebruikte Kooltherm® en Therma™ isolatieplaten, snijafval, EPS of Therma™ palletstroken en plastic verpakkingsmaterialen verzamelen in de hiervoor bestemde bigbags of 6 of 9 m3 containers”, vertelt Braam. “Zo zetten we de eerste stappen naar een afvalloze bouw én een efficiënter grondstoffengebruik, waardoor onze impact op het milieu flink wordt verlaagd. Bovendien sluiten we aan op een belangrijke trend in aanbestedingen, waarin duurzame initiatieven steeds meer worden beloond. Diverse toonaangevende bouwpartijen, zoals BAM Bouw en Techniek en Nijhuis Bouw hebben de Kingspan LIFECycle Service inmiddels omarmd.”

Drie verwerkingsstromen

Op dit moment worden de Kooltherm® en Therma™ restmaterialen op drie manieren duurzaam verwerkt. “Allereest worden zij verschredderd en verwerkt in nieuwe plaatmaterialen”, vertelt Braam. “Maar er worden ook restmaterialen verschredderd en verwerkt in vloerisolatieproducten. De reststromen die hiervoor niet geschikt zijn, worden ingezet als brandstof in de cementindustrie. Omdat de restproducten onder hoge druk en op circa 200°C worden verbrand, komen er geen chemische gassen vrij. Bovendien blijft er nauwelijks as over.” Door het isolatieafval gescheiden op te halen, stimuleert Kingspan Insulation duurzaam hergebruik. “Bovendien is onze service gemiddeld 20% goedkoper dan een bouw- of sloopafvalcontainer! Zo combineren wij gemak, een opgeruimde bouwplaats en lagere kosten voor onze verwerkers én dragen wij bij aan een duurzame en schonere wereld.”

In haar onderzoeken gaat Kingspan Insulation uit van het LIFECycle model, waarbij alle aspecten van de levenscyclus van een product in ogenschouw worden genomen.

De cirkel rond

Met de LIFECycle Service wil Kingspan Insulation een stroom op gang brengen. “Bovendien benutten we deze fase om de hoeveelheid én kwaliteit van de restmaterialen in kaart te brengen”, aldus Braam. “In 2023 wordt in onze fabriek in Winterswijk een eigen recyclemachine in gebruik genomen. Vanaf dat moment willen we de reststromen ook in ons eigen productieproces inzetten, voor de productie van nieuwe isolatieproducten. Daarmee maken we de duurzame cirkel rond.”

In de toekomst wil Kingspan Insulation mogelijk ook isolatieplaten terugnemen die vrijkomen tijdens transformaties of wanneer een gebouw aan het eind van zijn levensduur komt. Open samenwerking en informatiedeling in de keten is hiervoor essentieel, volgens Braam. “Een circulaire economie maak je als producent en leverancier niet alleen. Om isolatieplaten weer uit een gebouw te kunnen halen en om een hoge restwaarde te garanderen, moet bijvoorbeeld losmaakbaar worden gebouwd. Bovendien moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over het scheiden én ophalen van de producten. Hierover willen we graag meedenken. We gaan graag het gesprek aan met de markt, om hier mogelijke oplossingen voor uit te werken.”  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details