Platform over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie
Samen naar de top
Het programma CO2-Routekaart wordt op dit moment uitgerold en kan al op grote belangstelling rekenen.

Samen naar de top

CO2-Routekaart geeft grip op verduurzaming van vastgoedportefeuille

De energietransitie, de verbetering en verduurzaming van onze woningvoorraad en de overgang naar een circulaire economie hebben niet alleen een enorme impact op de bouw- en installatiebranche, maar ook op vastgoedeigenaren zoals woningcorporaties. “We bevinden ons aan de voet van een berg vol veranderingen, normeringen en doelstellingen, die we gezamenlijk moeten overwinnen”, weet Ton Wolters, bedrijfsadviseur bij het Kenniscentrum Energietransitie van Breman Installatiegroep. “Ons Kenniscentrum beschikt over de juiste kennis, tools én positie om hierin te ondersteunen. Vanuit ons basiskamp nemen we iedereen mee naar de top: datagedreven verduurzamingskeuzes met een perspectief van 15 jaar spijtvrije oplossingen.” 

Met het programma CO2-Routekaart helpt het Breman Kenniscentrum Energietransitie vastgoedeigenaren zoals woningcorporaties om grip te krijgen op de verduurzaming van hun complete vastgoedaanbod. “In de praktijk zien we dat nog (te)veel corporaties met een tunnelvisie naar hun projecten kijken”, vertelt Wolters. “De grote verduurzamingsopgave is voor hen een te grote berg. Vandaar dat we deze berg ook als metafoor gebruiken. Want samen kunnen we de berg wél beklimmen en de energietransitie laten slagen. Met het programma CO2-Routekaart bieden wij helder inzicht in hoe het vastgoed zich verhoudt tot de normen en doelstellingen van het Klimaatakkoord. Aan de hand van data zoals de complexstrategie, isolatiewaarde en Transitievisie Warmte en op basis van actuele kennis en normeringen adviseren wij strategische, spijtvrije en concrete initiatieven voor de komende 15 jaar. Initiatieven waarvan niet alleen onze opdrachtgevers, maar ook hun huurders, de omgeving én ons milieu profiteren.”

Integrale en langetermijnaanpak

Bij het opstellen van de CO2-Routekaart heeft het Breman Kenniscentrum Energietransitie niet alleen oog voor de installaties, maar ook voor de bouwkundige schil. “Door het vastgoedaanbod integraal en met een perspectief van 15 jaar te benaderen, kunnen alle relevante partijen vroegtijdig budgetteren en capaciteit en producten reserveren”, aldus Wolters. “Hierdoor zijn marktuitdagingen zoals personeelstekorten, capaciteitstekorten en materiaalschaarste veel minder aan de orde en blijft de verduurzamingstrein op stoom.”

De basis van het programma CO2-Routekaart zijn circa 6 tot 8 sessies, waarin een vast team van betrokken en toegewijde relevante stakeholders wordt samengebracht in een solide basiskamp.

Route naar de top

De basis van het programma CO2-Routekaart zijn circa 6 tot 8 sessies, waarin een vast team van betrokken en toegewijde relevante stakeholders wordt samengebracht in een solide basiskamp:

1: Workshop / Formeren van het basiskamp: het doel van deze workshop is om bewustwording te creëren: welke opgave ligt er? Wat zijn de voordelen van een integrale (langetermijn)aanpak en wat is de complexstrategie?

2: Data ophalen en koppelen: samen met de corporatie brengt het Breman Kenniscentrum Energietransitie de huidige staat van het vastgoed in kaart. Welke data is al beschikbaar over bijvoorbeeld energielabels, onderhoudsplanningen en vervangingsmomenten? En waar is verrijking van data nodig?

3: De Transitievisie Warmte bespreken met gemeenten: welke duurzame energiebronnen zullen in de toekomst in de wijk geïnstalleerd worden, met het oog op een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving? En welk beleid past hierbij? Hoe goed is de woningvoorraad al geïsoleerd?

4: Beleidskeuzes: per mogelijke energiebron of oplossingsrichting wordt een beleid opgesteld, dat volledig in lijn is met de visie en het budget van de vastgoedeigenaar.

5: Plannen: vervolgens worden de gekozen strategieën en planning afgestemd met de relevante netwerkbeheerders.

6: Integraal overzicht: geplande projecten worden langs de basisplanning voor bijvoorbeeld ketelvervangingen gelegd, om de juiste keuzes tussen plan- en projectmatige vervangingen te maken.

7: De meerjaren onderhoudsbegroting: het Breman Kenniscentrum Energietransitie vult de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) met de juiste kengetallen per oplossingsrichting.

8: Dashboard: ook levert zij een compleet dashboard op als eindproduct. Hiermee kunnen woningcorporaties hun verduurzamingsinspanningen in de komende jaren eenvoudig volgen en indien nodig bijsturen. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht en maakt de resultaten van alle inspanningen inzichtelijk.

Het programma CO2-Routekaart wordt op dit moment uitgerold en kan al op grote belangstelling rekenen. Met name vanwege de klantgerichte en datagedreven aanpak in combinatie met de uitgebreide praktijkervaring van Breman Installatiegroep. Woningcorporaties profiteren bovendien van een mooie bijvangst: verrijking, analyse en correctie van de beschikbare data en strategische gesprekken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details