Platform over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie
Hoe gaan steden klimaatvriendelijke mobiliteit realiseren?

Hoe gaan steden klimaatvriendelijke mobiliteit realiseren?

Vele Europese steden hebben ambitieuze lange-termijndoelen om de CO2 uitstoot door mobiliteit terug te dringen. Hoe deze doelen ook daadwerkelijk te realiseren is echter minder evident. Het 2050 CliMobCity-project buigt zich over de vraag welke maatregelpakketten voldoende snel tot de gewenste reductie  leiden. De pakketten hebben betrekking op de partner-steden in het project. De maatregelpakketten moeten ook een zuinig grondgebruik bevorderen.

Steden zijn steeds meer gaan beseffen dat bepaalde activiteiten in hun stad voor veel CO2 uitstoot en luchtvervuiling zorgen en dat mobiliteit hierin een groot aandeel heeft. Verduurzaming van mobiliteit wordt dan ook door veel gemeenten in hun beleid en beleidsplannen opgepakt. Maar, de klimaatdoelen van steden zijn vaak zeer ambitieus: bijvoorbeeld klimaatneutraal worden in 2050, soms ook eerder; “ambitieus” in het licht van het huidige tempo van CO2 reductie. Gemeenten hebben veelal onvoldoende getoetst of hun voorgenomen beleid hen ook daadwerkelijk bij de lange termijndoelstelling brengt.

In het project 2050 Climate-friendly Mobility in Cities (2050 CliMobCity, https://www.interregeurope.eu/2050climobcity/) wordt de grote opgave hoe steden hun klimaatdoelstellingen met betrekking tot mobiliteit kunnen realiseren door middel van backcasting uitgewerkt. Deze aanpak wordt toegepast op een vijftal steden in Europa: Almeria, Bydgoszcz, Leipzig, Plymouth en Thessaloniki.

Ieder van deze steden definieert maatregelpakketten. Het project toetst of deze tot de gewenste CO2 reductie leiden. Het gaat daarbij niet alleen om mobiliteitsmaatregelen die leiden tot modal shift en schone en betere technologie, zoals elektrificatie en automatisering, maar ook om ruimtelijke ingrepen, zoals verdichting en menging van functies, waardoor klimaatvriendelijke mobiliteit gestimuleerd wordt. Bij het opstellen van de maatregelpakketten wordt niet alleen de effectiviteit, maar ook de efficiency van maatregelen in overweging genomen.

Het project wordt gefinancierd door het Interreg Europe programma. De formele start van het project was in augustus 2019 en de looptijd bedraagt 4 jaar. Naast de reeds genoemde steden nemen twee kennisinstellingen deel aan het project. Het Potsdam Institute for Climate Impact Research dat met name verantwoordelijk is voor de emissieberekeningen. TU Delft brengt model- en beleidskennis t.a.v. mobiliteit en stedelijke ontwikkeling in en is tevens coördinator van het project.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details