Bomenbuurt

Dak- en gevelwerkzaamheden in de Bomenbuurt.

01:58
04-03-2019

Bomenbuurt | Amersfoort

Bomenbuurt bloeit weer op

Als ketenpartner van De Alliantie verduurzaamt Nijhuis Bouw 298 sociale huurwoningen in de Bomenbuurt te Amersfoort. Hier werkt het bouwbedrijf met co-makers en bewoners aan een gezonde, comfortabele en betaalbare leefomgeving.

Nijhuis Bouw neemt het gehele verduurzamingstraject uit handen, conform het eigen Trento® Renovatieconcept. Met dit volledig uitgedachte concept ontzorgt Nijhuis Bouw woningcorporaties van portefeuillebeleid tot beheer. Het concept bestaat uit bewezen oplossingen op het gebied van bouwsysteem, proces, co-makers en organisatie. Deze worden afgestemd op de wensen en situatie van de opdrachtgever.

Bomenbuurt

Dakwerkzaamheden in volle gang.

Energetische maatregelen
“In de Bomenbuurt voerden we eerst een quickscan uit”, vertelt werkvoorbereider Arjan Slagman van Nijhuis Bouw. “Met onze co-makers brachten we de bestaande situatie in kaart. Op basis daarvan adviseerden we een aantal scenario’s, waaruit De Alliantie een keuze maakte. We passen vooral energetische maatregelen toe, zoals vloer-, spouwmuur- en dakisolatie, HR++ beglazing, nieuwe dakpannen, mechanische ventilatie en schilderwerk.” Omdat de woningen beschermd stadsgezicht zijn, moeten karakteristieke eigenschappen behouden blijven. Zo komen de roede-indeling van de ramen en de oorspronkelijke grijze en witte gevelkleuren in de vernieuwde situatie terug. 

Bomenbuurt

De woningen zijn geschilderd in de oorspronkelijke kleuren wit en grijs.

Tien woningen per week
De 298 woningen zijn verdeeld over tien complexen. Het team van co-makers voert de werkzaamheden uit in een bouwtempo van tien woningen per week. “Bij elk complex beginnen we met de gevel- en dakwerkzaamheden”, vertelt hoofduitvoerder Ernst-Jan Brunnekreef van Nijhuis Bouw. “Na één tot twee weken gaan we in de woningen aan het werk. Per woning hebben we vijf dagen nodig voor het vervangen of herstellen van ramen en deuren, het monteren van mechanische ventilatie, het aanbrengen van vloerisolatie en het controleren van installaties. Ook het buitenschilderwerk voeren we binnen deze cyclus uit.” 

Bomenbuurt

Modelwoning van de werkzaamhedenin de Bomenbuurt.

Bewoners centraal
De bewoners worden zo veel mogelijk meegenomen in het traject. Zo zet Nijhuis Bouw twee woonconsulenten in om de bewoners te begeleiden. Slagman: “In het voortraject informeren we de bewoners met onder andere een algemeen informatieboekje en een informatiemarkt. Na het verkrijgen van 70% draagvlak gaan we bij alle bewoners langs om de werkzaamheden persoonlijk toe te lichten. Ook kijken we naar de specifieke situatie per woning, zodat we daar in de uitvoering rekening mee kunnen houden.” Brunnekreef voegt toe: “Ook tijdens de werkzaamheden staat de bewoner centraal. Alle co-makers dragen herkenbare werkkleding. Ze werken netjes, zijn beleefd en laten de woning na afloop schoon achter. Om het aantal transportbewegingen in de straten te beperken, werken we met een hub. Van daaruit leveren we alleen de benodigde materialen just-in-time aan.”

Bomenbuurt

De schoorstenen na hydrofoberen, voegwerkherstel, coaten koppen en vervangen lood.

‘Werkzaamheden verlopen vlot’
Van de eerste 64 woningen die aangepakt worden, is nu ruim de helft gereed. In de nog volgende fasen bevinden zich verschillende woningtypen, elk met een andere aanpak. “In relatie tot de strakke planning van tien woningen per week is dat een uitdaging”, zegt Slagman. “Verder moeten we ervoor zorgen dat de vernieuwde huurwoningen aan blijven sluiten op de particuliere koopwoningen. Die bevinden zich tussen de huurwoningen en worden in de meeste gevallen niet in de werkzaamheden meegenomen. Desalniettemin verloopt het project vlot. De lean-sessies aan de voorkant van het traject en de goede onderlinge afstemming tijdens de uitvoering, werpen hun vruchten af. Iedereen kent zijn taak en voert deze conform planning uit. Met elkaar zorgen we ervoor dat de Bomenbuurt weer jaren vooruit kan.”  

Tekst: Patricia van der Beek
Beeld: Nijhuis Bouw

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie.

*Door op 'inschrijven' te klikken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Projectinfo

Duurzame daken
Werkzaamheden die te maken hebben met hellende daken: vanwege dat specialisme werd Sloof BV in het voorjaar van 2017 bij de Bomenbuurt in Amersfoort betrokken.  “We voerden eerst een dakonderzoek uit”, vertelt Hans Sloof. “Mede op basis daarvan stelden we met elkaar een plan op. Daarbij ligt onze opgave in het energiezuiniger maken van de daken, met instandhouding van het bestaande dak.”

Sloof: “Daarbij moeten we er rekening mee houden dat de woningen beschermd stadsgezicht zijn. Zo moeten de goten op dezelfde hoogte blijven.” Sloof BV maakt de daken kaal tot aan de dakbeschotten en bouwt ze vervolgens weer op met geïsoleerde dakplaten, dakpannen, randaansluitingen, nieuwe zinken goten en dakramen. “Tussen de complexen zitten flinke verschillen, die om maatwerkoplossingen vragen. Uiteindelijk is het eindresultaat wel hetzelfde. Logistiek gezien hebben we te maken met smalle straatjes en dus nagenoeg geen opslagruimte. We laten veel materiaal en spullen just-in-time aanleveren. Zo leveren we tien woningen per week op.”


Gevels en schoorstenen weer ‘als nieuw’
Medio oktober startte de van der Haar groep met het gevelonderhoud van de 150 woningen in de Bomenbuurt te Amersfoort. De specialist in gevelrenovatie en -onderhoud is echter al langer bij dit project betrokken.

“Voor Nijhuis Bouw hebben we in het voortraject de gevels geïnspecteerd”, vertelt projectleider Jaco Franken van de van der Haar groep. “Op basis daarvan adviseerden we twee scenario’s. De opdrachtgever koos voor het scenario waarbij alleen het voegwerk van de weerbelaste gevels hersteld wordt en niet de gehele gevel. Daarnaast reinigen en hydrofoberen we de complete gevels en herstellen we het voegwerk van de schoorstenen. Ook hydrofoberen we de schoorstenen, we brengen nieuw lood aan en we coaten de koppen.” De van der Haar groep levert tien woningen per week op. Een strakke planning, die de partijen tijdens lean-sessies gezamenlijk hebben vastgesteld. Franken: “De samenwerking met alle partijen verloopt prima. Met elkaar gaan we een mooi eindresultaat neerzetten.” 


‘Meer bieden dan goed onderhoudswerk’
Op verzoek van Nijhuis Bouw voorziet Weijman Vastgoedonderhoud B.V. de 298 woningen in de Amersfoortse Bomenbuurt van HR++ glas. Het totaalonderhoudsbedrijf, zelf ook ketenpartner van De Alliantie, verzorgt tevens het buitenschilderwerk in de oorspronkelijke kleuren wit en grijs.

“Dat we goed schilderen en beglazen is vanzelfsprekend”, zegt directeur Eric van de Pol van Weijman. “Het gaat om de meerwaarde die we als onderhoudsbedrijf bieden. We dragen bijvoorbeeld bij aan het Trento® concept van Nijhuis Bouw, een intelligent bouwconcept met doordachte oplossingen op het gebied van bouwsysteem, proces en organisatie. Onze meerwaarde binnen dit concept is dat we aan de voorkant de klantvraag helder in kaart brengen.”

Weijman is van nature behept met de klant van de klant. “Onze jongens weten heel goed hoe ze in een bewoonde situatie moeten handelen”, zegt projectleider Clemens Braamhaar. “Ze werken schoon en netjes en kunnen goed communiceren. De communicatie en de afstemming met de samenwerkende partijen lopen ook goed. We gaan letterlijk als een trein. Als één team werken we naar de eindoplevering toe.”

Lees meer over: amersfoort , Bomenbuurt , Woningbouw

Stedenbouw partners

Bouwinfo

Opdrachtgever De Alliantie, Amersfoort
Aannemer Nijhuis Bouw, Rijssen
Gevelherstel Van der Haar groep, Nijkerk Beglazing en schilderwerk Weijman vastgoedonderhoud BV, Veenendaal
Dakwerkzaamheden Sloof BV, Rijssen
Bouwperiode oktober 2018 – juni 2019
Bouwprogramma verduurzaming 298 sociale huurwoningen

DC MainfrightJK fermafloor