Willemstoren
01:37
06-03-2019

Willemstoren | Rotterdam

Twaalf verdiepingen hoog met twee ondergrondse parkeerlagen, gelegen aan de voet van de Erasmusbrug en met uitzicht op de skyline van Rotterdam, verrijst op de plek van de Gedempte Zalmhaven de Willemstoren. Het hoogste punt is bereikt en de bouw ligt op planning, vertelt uitvoerder Mark van Haarlem van aannemer Van Wijnen.

Het is een bijzondere locatie waar de Willemstoren, met 76 huurwoningen, wordt gebouwd. Vanwege de ligging nabij de Erasmusbrug, omdat hij wordt gerealiseerd aan de Gedempte Zalmhaven en door de beperkte omvang van de bouwplek. “Toen het terrein nog braak lag, was het moeilijk voor te stellen dat een woontoren gebouwd kon worden”, zegt Mark van Haarlem. Hij wijst dan op het historische aspect, de vroegere Zalmhaven, onder meer opgevuld met puin uit de Tweede Wereldoorlog, waarvan nog kademuren in de grond zaten. “Die hebben we deels laten zitten, om verzakkingen te voorkomen. Daar is de kelderwand op afgestemd. Constructief is de kelderwand wat kleiner, de bouw boven de grond heeft echter zijn geplande omvang.”

Willemstoren
Willemstoren


Betonwerk
Van Wijnen werd enkele jaren geleden in een vroeg stadium bij het project betrokken, en speelde een rol bij het uitwerken van zowel het voorlopige als het definitieve ontwerp. “We hebben goed naar alle bouwfysische aspecten gekeken, hebben bijvoorbeeld voorgesteld de galerijen te verbreden. We hebben vervolgens alles zelf ook in BIM uitgewerkt.” In de bouwvak van 2017 werd met heien begonnen (grondgevormde palen); daarna volgde het ontgraven. In het najaar van 2017 werden onder meer poeren in het werk gestort en is de kraanbaan aangelegd. Begin 2018 startte het bovengrondse werk. De grootste uitdaging zat in de constructie, merkt Van Haarlem op. “De ruwbouw is helemaal van betonnen elementen, een mooie maar flinke klus om dat goed uit te voeren. Je moet rekening houden met knooppunten, ongelijke balken, uitsparingen, met beton van verschillende sterkteklassen. Verder zijn de betonnen gevelpanelen met een niet zichtbaar ophangsysteem aan de betonnen binnenbladen bevestigd. Dat is allemaal zorgvuldig vastgelegd, zowel in woord als beeld. Dat is een ware ‘ruwbouwbijbel’ geworden.” Hij noemt de draai op de zevende verdieping, waar het gebouw overstek krijgt een hele opgave. “Het vroeg nogal wat rekenwerk om dat op de juiste wijze te ondersteunen.”

Logistiek
Daarnaast was de beperkte ruimte op de bouwplaats een aandachtspunt. Volgens Van Haarlem waren de aan- en afvoerroutes geen probleem, maar het verwerken van alle materialen vroegen om een strak logistiek plan. “We hebben in eerste instantie geprobeerd een plan op te zetten met een softwarebedrijf. Dat lukte niet. Toen hebben we het zelf opgepakt en met veel zorg uitgewerkt. Dat functioneert uitstekend.” Inmiddels is, half november, het hoogste punt bereikt. Er wordt nu gewerkt aan de gevelafsluiting en ook met de afbouw is men begonnen. De Willemstoren, zegt Van Haarlem tot slot, wordt door Van Wijnen turn-key opgeleverd, voorzien van onder meer badkamer en keukens. “16 april is de deadline, dan dragen we over aan Vesteda. We verwachten dat dat gaat lukken; we liggen op schema.”

Tekst: Jac Buchholz
Beeld: Van Wijnen, Blitta
Projectinfo

Puzzelwerk
De afbouw van de Willemstoren in Rotterdam is in volle gang. Dat betekent dat onder meer De Kraan Installatietechniek volop aan het werk is. Het bedrijf is al sinds het begintraject bij de bouw betrokken, vertelt mede-eigenaar Rob Snoek. “We zijn door Van Wijnen, waarmee we sinds de start van ons bedrijf in 1986 een goede, duurzame relatie hebben, gevraagd vanuit onze expertise te adviseren en het ontwerp technisch uitvoerbaar te maken.”

Die werkzaamheden, zegt hij, begonnen in het vierde kwartaal van 2017 en moeten aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 klaar zijn. “We zijn verantwoordelijk voor de complete W-installaties, waaronder een wtw-installatie; het gebouw wordt aangesloten op de stadsverwarming en de woningen worden onder meer voorzien van vloerverwarming.” Een van de uitdagingen van het project noemt Rob Snoek het feit dat de Willemstoren na de zesde verdieping een kwartslag draait. “Vanaf dat moment is er een ander verloop van de schachten, een heel puzzelwerk. Daarnaast is er weinig ruimte op de bouwplaats. Dat heeft voor de logistiek zo zijn consequenties. Van Wijnen heeft daar een plan voor opgesteld. Verder ligt er een strakke werkplanning. Bij de dagstart kijken we of er knelpunten zijn en zo ja, hoe we die kunnen oplossen. Dat werkt. We liggen goed op schema.”


‘Esthetisch wensenpakket gerealiseerd binnen beschikbaar budget’
De Willemstoren in Rotterdam, direct naast de Erasmusbrug, krijgt steeds meer vorm. Zo brengt Blitta momenteel de gevelelementen aan. Het bedrijf verzorgt wat de gevels betreft het gehele traject, van engineering tot nazorg.

Het is alweer een aantal jaren geleden (2015), dat Blitta werd betrokken bij de realisatie van de Willemstoren, herinnert senior accountmanager Tom van der Heijden zich. “We zijn destijds in het voortraject benaderd om mee te denken. Op basis van de input en overleg zijn er toen een aantal plannen met sierbeton als uitgangspunt bedacht. Vervolgens stokte het project een tijdje en werd een nieuwe architect aangetrokken.”

Willemstoren

Beeld: Dirk Verwoerd.

Galerijpuien
Ook huidig aannemer Van Wijnen kwam op dat moment in beeld, vertelt Van der Heijden. “Dat was in de nasleep van de crisis, bij dit project terug te zien in de budgetten. We zijn vervolgens samen met Van Wijnen aan de slag gegaan om tot slimme, maakbare oplossingen te komen, waarbij het esthetisch wensenpakket kan worden gerealiseerd binnen het beschikbare budget.” Dat lukte onder meer zegt hij, door deels voor prefab elementen te kiezen, goed te kijken naar de aansluitingen en voor slechts twee systemen van Reynaers te kiezen. “Door te vereenvoudigen met oog voor kwaliteit hebben we de kosten kunnen drukken. Verder hebben we gekozen voor prefab galerijpuien en zijn de vullende elementen op de kopse kanten van binnenuit geplaatst en traditioneel beglaasd. Daardoor kunnen we het gebruik van steigers en een kraan reduceren.”

Just-in-time
Daarnaast is er de nodige aandacht besteed aan de bouwlogistiek. Volgens Van der Heijden is de bereikbaarheid van de locatie goed. Maar ruimte voor opslag is er niet. “We bouwen op een postzegel. Dat betekent just in time leveren: alleen wat in die cyclus kan worden verwerkt. In totaal gaat het onder meer om zo’n 1.900 m2 kozijnen en 350 m2 vliesgevels. Bepaalde onderdelen zijn projectgericht, andere standaard.” Hij geeft aan dat de elementen een u-waarde van 1,2 hebben, dat ze voldoen aan specifieke eisen op het gebied van brandveiligheid en geluidwerendheid en dat in de gevels zonwerend HR++-glas wordt verwerkt. De leveringen lopen tot begin 2019, Blitta doet ook de montage. “We verzorgen het gehele traject: van engineering en productie tot levering, montage en nazorg. Voor de bewegende delen bieden we onderhoud en onderhoudsadvies.”

Willemstoren

Beeld: Dirk Verwoerd.

Partnerschap op lange termijn
Het werk, besluit Van der Heijden, ligt op schema. “De samenwerking verloopt uitstekend. Dankzij de goede samenwerking met Van Wijnen werken we nu ook met andere vestigingen samen. Dat is precies wat we nastreven, een partnerschap voor de lange termijn, gebaseerd op kwaliteit en vertrouwen.” 

Lees meer over: rotterdam , Willemstoren , Woningbouw

Stedenbouw partners

StedinVan Wijnen