Tagarchief: WOLF Energiesystemen

Duurzame uitbreiding voor Grijze Silo in Deventer

Een-CHA-monoblock-wordt-omhoog-gehesen
Lees het gehele artikel

De markante grijze graansilo in het Deventer Havenkwartier is in 2015 getransformeerd van een vervallen blikvanger tot een modern stadsicoon. De begane grond, waar in het verleden de vrachtwagens werden volgestort met graan, is in 2017 omgebouwd tot een modern kantoor en atelier voor de interieurarchitecten, architecten en bouwkundigen van Studio Groen+Schild. Helemaal bovenin de silo is bovendien een uniek appartement ingericht met prachtig uitzicht over de IJssel, de landelijke omgeving en de historische binnenstad. Naast een toekomstbestendig ontwerp en de toepassing van circulaire bouwmaterialen is nadrukkelijk aandacht besteed aan energiezuinigheid. De Grijze Silo functioneert all-electric, wat tevens geldt voor de recente uitbreiding. Zowel in de bestaande silo als de nieuwe woon-/werkunits zorgen de lucht/water-warmtepompen en WTW ventilatie-units van WOLF Energiesystemen voor een behaaglijk en gezond binnenklimaat.

Martijn Heeringa verzorgt de inbedrijfstelling van de WOLF-installatie in de Grijze Silo.

Met een hoogte van 51 meter is de Grijze Silo uit 1961 één van de beeldbepalende gebouwen in de skyline van Deventer. Ook is het gebouw van grote cultuurhistorische waarde. Daarom ging de gemeente Deventer op zoek naar kopers die de silo wilden opknappen en behouden voor de stad. Deze kopers vonden zij in Anjo van den Brink en José van de Griendt. Onder hun bezielende leiding is de Grijze Silo grondig gerenoveerd, zonder in te boeten aan industriële schoonheid. Historische elementen zorgen nog altijd voor een bijzondere look & feel die, mede dankzij de systemen van WOLF, hand in hand gaat met modern wooncomfort.

Duurzaam en slim

De keuze voor WOLF Energiesystemen in dit project was een logische, volgens Van den Brink. “De markt kent verschillende systeemleveranciers voor verwarming, koeling en ventilatie. Wij zijn met een aantal hiervan in gesprek gegaan, waarbij WOLF opviel als een flexibele organisatie waarmee je makkelijk kunt communiceren. De lijnen met engineer/adviseur duurzame totaalsystemen Maarten Ouwehand en zijn collega’s waren kort. Bovendien sloten de specificaties van de WOLF systemen perfect aan bij onze wensen. En hoewel WOLF destijds meer op lucht georiënteerd was dan op verwarming, kon de warmtepomp zich qua specificaties en prestaties meten met alternatieve systemen in de markt. De meeste systemen werden zelfs overtroffen! Onze ambitie was om een duurzaam en slim gebouw te realiseren. De WOLF systemen sluiten hier perfect op aan. Dankzij de bedieningsapp kunnen de klimaatcondities eenvoudig op afstand worden geregeld. Hierdoor wordt energieverspilling voorkomen.”

De samenwerking en technieken gaven zoveel vertrouwen, dat tijdens de recente uitbreiding opnieuw voor WOLF werd gekozen. “Een vriend van ons was op zoek naar woonruimte. Bovendien was Studio Groen+Schild toe aan uitbreiding voor het team van Groen&Schild Wonen, dat zich richt op het bouwen en verbouwen van woningen. Daarom hebben we besloten om een tweetal zelfstandige en all-electric woon-/werkunits toe te voegen op eerste verdiepingsniveau, die de Grijze Silo zowel in functie als uitstraling versterken.” Begin februari is de uitbreiding opgeleverd.

Voor de klimatisering van het architectenkantoor is in 2017 gekozen voor een WOLF BWL-1S split lucht/water-warmtepomp, een WOLF CFL WTW-unit met change-over-batterij en CO2-regeling, meerdere menggroepen voor ruimtetemperatuurregeling en een LinkPro communicatiesysteem voor bediening via de WOLF app en portal. Voor het appartement is eveneens gekozen voor een WOLF BWL-1S split lucht/water-warmtepomp, in combinatie met een meerlaags BSP-W1000 buffervat met FWS-2-80 verswaterstation, 6 TopSon zonnecollectoren, CWL woonhuisventilatie-units, een excellent luchtverdeelsysteem, meerdere menggroepen voor ruimtetemperatuurregeling en een LinkHome communicatiesysteem. “Daarnaast participeren we via Deventer Energie Coöperatie in zonne- en windenergie”, aldus Van den Brink. “‘Onze’ 36 zonnepanelen liggen op het dak van een naburig bedrijfspand en we hebben participaties in één van de windmolens langs de A1.”

Van links naar rechts: het CHC warmtepompcentrum, de CHA-monoblock en de CWL-2 woonhuisventilatie.

CHC-warmtepompcentrum met monoblock warmtepomp

In 2019, tussen de transformatie en uitbreiding van de Grijze Silo, werd de nieuwste warmtepomp van WOLF geïntroduceerd: de CHA-Monoblock warmtepomp. “Deze warmtepomp onderscheidt zich door een zeer hoog rendement, een uiterst stille werking en een eenvoudige installatie”, aldus Ouwehand. “Eigenschappen die ook in dit project overtuigden.” Van den Brink: “Omdat de Grijze Silo all-electric functioneert, hebben wij baat bij een efficiënt systeem met een minimaal stroomverbruik en een minimale aanloopspanning. Bovendien maakt de CHA-Monoblock warmtepomp gebruik van het milieuvriendelijke koudemiddel R290 (GWP = 3). Een mooie bonus zijn de esthetische keuzes die WOLF bij de ontwikkeling van de warmtepomp heeft gemaakt. Dankzij de grijze kleurstelling valt het buitendeel beter weg op de gevel. Het nieuwe systeem bevalt uitstekend. De prestaties in geluid en opbrengst zijn zelfs zo goed, dat we overwegen om het systeem uit 2017 te vervangen.”

Om een optimale functionaliteit en flexibiliteit te borgen, zijn beide woon-/werkunits voorzien van een warmtepomp in warmwateruitvoering. “De CHA-Monoblock warmtepomp maakt onderdeel uit van ons CHC-warmtepompcentrum; een modulaire en compacte binnenopstelling waarin warm water voorraadvat, expansievat, pomp en alle regeltechniek slim geïntegreerd zijn”, aldus Ouwehand. “Door twee units te installeren in plaats van één kunnen gebruikers onafhankelijk van elkaar hun binnenklimaat regelen. Het warmtepompcentrum is gekoppeld aan een WOLF CWL-2 balansventilatiesysteem met WTW en vochtigheidssensor. Beide systemen kunnen zowel via de bedieningsmodule als WOLF app worden ingeregeld en bediend. Zo garanderen we ook op dit vlak maximaal comfort en gebruikersgemak.” 

Oplossingen voor een gezond binnenklimaat

Compact-klasse_WOLF
Lees het gehele artikel

Gezonde binnenlucht in scholen is essentieel om de concentratie en prestaties van leerlingen én hun leerkrachten te verhogen, maar ook om hoge aerosolconcentraties, virusverspreidingen en klachten zoals geurhinder, oogirritaties, hoofdpijn en vermoeidheid tegen te gaan. Om de sector hiervan bewust te maken, is in 2015 het Programma van Eisen Frisse Scholen geïntroduceerd. In dit programma, dat in 2021 is vernieuwd, worden specifieke eisen gesteld aan onder meer de luchtkwaliteit. In een gangbare klas met circa 30 leerlingen en één leraar moet per uur ten minste 650 liter lucht ververst worden, waarbij de CO2-concentraties niet boven de 1.200 ppm mogen uitkomen. Voor een ‘goed’ niveau is zelfs een luchtverversing van 950 liter per uur nodig (max. 950 ppm CO2). Om hier goed invulling aan te geven, is maatwerk per school nodig. WOLF Energiesystemen kan hier perfect in voorzien.

“Sinds 2015 zijn vele bijeenkomsten georganiseerd om de branche bewust te maken van het belang van gezonde binnenlucht”, weet Tom Melching, technisch adviseur bij WOLF Energiesystemen. “Hierbij werd aanvankelijk gefocust op concentratie en leerprestaties. Door het CO2-niveau in de klas te verlagen, kunnen leerlingen excelleren in leren. De belangstelling in de markt om hiermee aan de slag te gaan was groot, maar helaas bleef het hierbij. Niet alleen omdat de verantwoordelijkheden bij de schoolbesturen werden gelegd, die niet gespecialiseerd zijn in schoolventilatie, maar vooral ook omdat financiële middelen ontbraken. Scholen krijgen weliswaar geld van de overheid om hun huisvesting in stand te houden, maar dit geld is bestemd voor onderhoud en niet voor innovatie/verbetering. Bovendien wordt dit geld nog te vaak besteed aan externe adviesbureaus en/of lesmateriaal. Ook nu als gevolg van COVID-19 het aspect ‘gezondheid’ is toegevoegd aan het belang van goede schoolventilatie blijft echte actie nog uit. Er is wel een aantal projecten opgestart, maar dit zijn ‘druppels op de gloeiende plaat’. Voor echte verandering is, naast specifieke uitkeringen zoals SUVIS, centrale sturing gewenst. Hoewel de overheid hierin de regie moet nemen, is er ook een belangrijke taak weggelegd voor adviesbureaus, installateurs én fabrikanten. WOLF Energiesystemen neemt hierin haar verantwoordelijkheid, door projecten van A tot Z te begeleiden.”

Voor situaties waarin de aanleg van een ventilatiesysteem complex is, adviseert WOLF de AirPurifier luchtreiniger.

‘Open ramen bieden geen garanties’

Bij aanvang van de COVID-19-pandemie heeft WOLF met steun van het Hermann Rietschel-Instituut (TU Berlijn) onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen in klaslokalen. Hiervoor werd een lokaal van ca. 60 m² gesimuleerd, op een zomerse ochtend en met een buitentemperatuur van ca. 20°C. In de klas waren één leraar en 24 leerlingen aanwezig, waarvan er één besmet was met het coronavirus. “Conform het wetenschappelijk advies werden de ramen in het lokaal lichtjes opengelaten en vervolgens na 20 minuten volledig geopend”, vertelt Melching. “Op basis van een emissie van 50 deeltjes per seconde duurde het slechts vijf (!) minuten voordat de aerosoldeeltjes van de geïnfecteerde persoon zich door de hele ruimte konden verplaatsen.”

Het onderzoek bracht de verspreiding van deeltjes in de lucht in kaart met behulp van een gesimuleerd gas, dat de beweging van de lucht in het klaslokaal nauwgezet volgde. Het volume van de besmette lucht nam toe naarmate de afstand tussen de besmette persoon en het open raam groter werd en bereikte meer dan 900 besmette deeltjes per m³ in delen van de klas. Het volledig openen van alle ramen gedurende vijf minuten zorgde voor voldoende luchtverversing (15 luchtwisselingen per uur) om de concentratieniveaus terug te brengen tot minder dan 100 deeltjes per m³, waardoor het risico op besmetting tot een minimum werd beperkt. De deeltjesconcentratie steeg echter weer volgens hetzelfde patroon toen de ramen in de kantelstand werden gezet. 

“De simulatie toonde aan dat een lichte opening van de ramen een vrij lage luchtverversingssnelheid geeft. Het is daarom effectiever om de ramen volledig te openen”, legt Prof. Dr. Ing. Kriegel, hoofd van het Hermann Rietschel-Instituut, uit. “Zelfs bij relatief kleine veranderingen van parameters zoals de windsnelheid, het jaargetijde of het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur kan de deeltjesconcentratie ver boven de in de simulatie waargenomen waarden uitstijgen. Daarmee bieden open ramen geen enkele garantie voor het voorkomen van hoge aerosolconcentraties en andere vervuilingen in klaslokalen.” Melching: “Om onder alle omstandigheden en in alle seizoenen een gezond binnenklimaat te borgen, is de combinatie met een ventilatiesysteem noodzakelijk. Dit geldt niet alleen voor klaslokalen, maar ook voor bijvoorbeeld zorgcentra, kantoren, horecagelegenheden en sportcomplexen. Voor alle ruimten waar mensen langere tijd in één ruimte verblijven en het besmettingsrisico dus hoger is, bieden wij een ventilatieoplossing op maat. Dankzij onze systemen hoeven de ramen niet meer volledig geopend te worden, waardoor tochtverschijnselen, temperatuurschommelingen en hinder van geluid, wind of regen worden voorkomen. Bovendien beschermen de filters in onze systemen de binnenlucht tegen fijnstof en pollen.”

Voor elke situatie een passende oplossing

Populair in het assortiment zijn de decentrale CGL edu WTW-units, waardoor continu verse buitenlucht wordt toegevoerd en vervuilde, CO2-belaste binnenlucht wordt afgezogen. “Dankzij de units worden schadelijke stoffen, geurstoffen, fijnstof en vooral ook vocht doeltreffend geëlimineerd, terwijl een aluminium tegenstroom-platenwarmtewisselaar een WTW-rendement van meer dan 90% garandeert”, aldus Melching. “Daarnaast bieden wij een uitgebreid gamma (semi)centrale WTW-oplossingen, die boven het plafond, in de technische ruimte of buiten opgesteld kunnen worden. Voor situaties waarin de aanleg van een ventilatiesysteem complex is, adviseren wij de AirPurifier luchtreiniger met fijnstof- en koolstoffilter, die fijnstof, pollen en hinderlijke geurtjes elimineert. Vervolgens wordt de lucht nagefilterd in een HEPA H14 high performance-filter, waardoor ook alle aerosolen en virussen efficiënt uit de lucht worden verwijderd. Voor de luchtverversing kunnen aanvullend de ramen worden geopend.”