Tagarchief: Vlasman

Asbestsanering en sloop voor renovatie flatgebouw in Utrecht

niger-4
Lees het gehele artikel

Woningcorporatie Portaal heeft aan de Nigerdreef, gelegen in de Utrechtse wijk Overvecht, een complex met 174 woningen. Dit flatgebouw telt 10 verdiepingen en dateert uit de jaren ’60. Omdat de woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, is een grootscheeps renovatie- en verduurzamingstraject gestart. De oude keukens, badkamers en toiletten worden vervangen en de woningen worden energiezuinig gemaakt. Bovendien ondergaan de algemene ruimten een eigentijdse metamorfose. Vlasman treedt op als co-maker van hoofdaannemer BAM en is verantwoordelijk voor de asbestsanering en sloop van de te vervangen bouwdelen. 

Saneren beglazingskit.

Het asbestsaneringsteam van Vlasman is ingedeeld in een buitenploeg en binnenploeg. De binnenploeg richt zich op asbesthoudende toepassingen in de meterkast en in de badkamer, keuken en het toilet. Het betreft tegellijm (5.300 m2), kit, vensterbanken (52), plaatmateriaal (110 platen) en bitumen vloerzeilen (430 m2). Afhankelijk van de geconstateerde vervuiling tijdens de voorafgaande inventarisatie gaat zij in de woningen aan de slag. Gemiddeld neemt de sanering van een woning twee dagen in beslag, en voor die periode is voor de bewoners een logeerwoning beschikbaar. De andere ploeg werkt van buitenaf. Zij maakt gebruik van de hefsteiger om de ramen eruit te halen en vervolgens de asbesthoudende beglazingskit (22.000 m) te verwijderen. 

Punt afzuiging tijdens saneren van beglazingskit.

Zodra de woningen zijn vrijgegeven, maakt het asbestsaneringsteam plaats voor de collega’s van de sloop. Deze verwijderen het keukenblok, de vloer van de badkamer en het sanitair en brengen waar nodig gaten en sleuven aan voor de opbouw. Buiten worden intussen de gevelpanelen van de zijgevel afgezaagd en weggehesen. Gezien de hoogte van het flatgebouw zet Vlasman daarbij de telekraan en de schaarhoogwerker van 35 meter in. Ook de oude liften worden gesloopt, net als het portiek en de trappen bij de entree. 

Saneren vanuit de hefsteigers.

De 174 woningen zijn verdeeld over zes portieken. Alle werkzaamheden beginnen op de bovenste verdieping en worden vervolgens per portiek, in verticale kolommen naar beneden uitgevoerd. Daarbij is de afstemming tussen de diverse co-makers van groot belang, omdat de werkzaamheden nauwkeurig op elkaar afgestemd moeten worden. De tijdsdruk is hoog, vanwege de bewoonde staat van het flatgebouw, en de planning is strak. Voor de afvoer van materialen is slechts één bouwlift beschikbaar. Vlasman coördineert dit proces, waarbij het glas en de kozijnen voor hergebruik bestemd zijn en de rest in gescheiden afvalstromen wordt weggevoerd. De werkzaamheden zijn gestart in maart 2021 en nemen naar verwachting een jaar in beslag.   

Afhijsen van gevelbeplating.

Asbestsanering en sloop voor renovatie flatgebouw in Utrecht 

• Omvangrijke asbestsanering binnen en buiten
• Sloop BKT, gevelpanelen, liften en algemene ruimten
• Hoogbouw: inzet van hefsteiger, telekraan en schaarhoogwerker
• Renovatie in bewoonde staat, onder tijdsdruk 
• Coördinatie afvalstromen: 250 ton puin, 150 ton glas, 50 ton asbest 
• Intensieve samenwerking met andere co-makers

Renovatie en verduurzaming L-flat vereist een nauwgezette planning en afstemming

Lees het gehele artikel

In 1968 was de bouw van de L-flat in Zeist een unicum. Met 13 woonlagen, 728 woningen en zo’n 2.000 bewoners mocht dit het grootste appartementengebouw in West-Europa worden genoemd. Nu, meer dan een halve eeuw later, wordt de flat ingrijpend gerenoveerd en verduurzaamd. In opdracht van hoofdaannemer Coen Hagedoorn Bouw verricht Vlasman de asbestsanering en de sloop van de badkamers, keukens en toiletten (BKT). Dit grootschalige project zal ongeveer twee jaar in beslag nemen en vereist een nauwgezette planning en afstemming, ook qua logistiek.

Een ploeg van zes asbestsaneerders van Vlasman gaat de sloop voor. Zij nemen twee woningen per dag onder handen. Hiertoe plaatsen zij eerst een containment met een douche tegen de voordeur. Het asbesthoudende materiaal betreft voornamelijk koord tussen de verwarmingsleidingen, de schacht van de badkamer en de beglazingskit van de bovenlichten. Tegelijkertijd wordt ook een buitenploeg ingezet die asbesthoudende panelen aan de gevel verwijdert. Zodra de woning wordt vrijgegeven middels een eindmeting en een visuele inspectie door het lab, maken de asbestsaneerders plaats voor hun collega’s van de sloop.

De badkamers, keukens en toiletten worden verwijderd inclusief tegel- en stucwerk, sanitair en leidingen.

De badkamers, keukens en toiletten worden verwijderd inclusief tegel- en stucwerk, sanitair en leidingen. Voor het team van Vlasman zijn dit routinewerkzaamheden, maar het onderscheidend vermogen van deze aanpak wordt met name duidelijk in de logistieke operatie. Voor de vuilafvoer maakt Vlasman gebruik van 660 liter containers, die met de goederenlift naar beneden worden gebracht. Omdat deze lift door alle betrokken aannemers wordt ingezet als aan- en afvoerroute, vergt dit een nauwgezette afstemming. Vlasman heeft dit op zich genomen, net als de algehele coördinatie van de gescheiden afvoer en verwerking van de diverse afvalstromen. 

Gedurende de werkzaamheden zijn sommige bewoners elders behuisd, maar voor wie blijft worden een chemotoilet, een noodkeuken en eventueel ook een douchewoning beschikbaar gesteld. Op deze wijze, portiek voor portiek, worden alle woningen in de flat afgewerkt, waarna de aannemer de opbouw kan starten.  

Bouwinfo

Project
Asbestsanering en BKT-sloop van de L-flat in Zeist

Opdrachtgever
Coen Hagedoorn Bouw

Doorlooptijd
februari 2021 – februari 2023

Bijzonderheden
• 13-laagse hoogbouw met 728 woningen 
• Asbestsanering en sloop BKT 
• Afvoer met 660 liter containers 
• Nauwgezette afstemming met (onder)aannemer(s)
• Algehele coördinatie van afvoer diverse afvalstromen
• Werkzaamheden in bewoonde staat

Één partner voor asbestsanering, sloopwerken en grondzuigwerkzaamheden

Vlasman1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Teamwork en een goede planning zijn cruciaal om elk project tot een goed einde te brengen. Dat bewijst ook renovatieproject Dobbebuurt. De specialisten van Vlasman uit Alphen aan den Rijn staan hier in nauw overleg met hoofdaannemer Coen Hagedoorn Bouwgroep en de andere bouwpartners in voor de assistentie bij de asbestcontrole en asbestsanering, sloopwerken en grondzuigwerkzaamheden. Zodra het team van Vlasman na maximaal anderhalve maand in een portiek met acht woningen klaar is, kan de heropbouw volop van start gaan.

Asbestsanering

Vooraleer Vlasman met de sloopwerken kan starten, worden de oude woningen onderworpen aan een asbestcontrole door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). “We assisteren bij deze controle door koven weg te halen, evenals stukken die in de weg zitten voor de controle. We helpen bovendien bij het nemen van de monsters”, vertelt projectleider Mike Dames. “Zodra de inventaris opgemaakt is, begint ons team met de asbestsanering. We zijn immers gespecialiseerd in het vakkundig verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmette materialen en constructies in bouwwerken. Dankzij onze MiniContainment®-oplossing kunnen bovenvloertjes en vinyl, maar ook vensterbanken en raamkozijnen met panelen snel weggehaald worden.”

De sloopploeg haalt kozijnen en overbodige muren weg, maar ook de keukens, badkamers en toiletten.

Sloop- en grondzuigwerken

Zodra de asbesthoudende materialen uit de woningen verwijderd zijn, kan de sloopploeg van Vlasman aan de slag. Zij haalt kozijnen en overbodige muren weg, maar bijvoorbeeld ook de badkamers, keukens en toiletten gaan eruit. De balkons worden afgezaagd en ook de hele dakconstructie wordt afgenomen. Het stucwerk van sommige binnenwanden wordt verwijderd, waarna reeds de sleuven gemaakt worden voor leidingen en stopcontacten. “Om de aansluiting op de stadsverwarming mogelijk te maken, zuigen we uit de kelder van de verschillende woonblokken grond weg. Daarvoor maken we gebruik van onze nieuwe grondzuigwagen”, geeft Dames aan. “Dit is best wel een uitdagend project, waarbij we onze verschillende specialiteiten combineren. Als onze mensen klaar zijn, kunnen de aannemers starten met de opbouw. In een periode van maximaal anderhalve maand wordt telkens één portiek met acht woningen afgewerkt. Teamwork en een goede planning zijn dé troeven om dit tot een goed einde te brengen.”  


Projectinfo

Grote prefab houtbouwelementen voor transformatie van zolder tot woningen

Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar grotere woningen in de Dobbebuurt, wordt bij 48 van de 189 huurwoningen van de Holtblokken de bovengelegen zolder omgebouwd tot woningen met 4 tot 7 kamers. De kappen worden afgenomen en de bestaande bouwmuren gesloopt, waarna nieuwe muren opgetrokken worden met behulp van grote prefab houtskeletbouwelementen. De prefab HSB-elementen worden op vraag van hoofdaannemer Coen Hagedoorn Bouwgroep ontwikkeld en geproduceerd door Kramer’s Houtconstructies B.V. uit St. Nicolaasga.

“We ontwikkelen, produceren, leveren en monteren prefab hout-skeletbouw–elementen en constructies voor complete woningen, kapconstructies, dakkapellen, complete daken en gevelelementen, indien gewenst ook met vooraf geïntegreerd installatiewerk, kozijnen, buitentimmerwerk, ….”, vertelt Peter de Jong, calculator bij Kramer’s Houtconstructies. “We hebben samen met Coen Hagedoorn Bouwgroep al meerdere projecten uitgevoerd, waaronder de vestiging van C&A in Zaandam. Toen de aannemer in mei 2018 besloot een dossier voor dit renovatieproject in Amsterdam in te dienen, staken we samen met projectleider Maarten Slob en de betrokken constructeur de koppen bij elkaar om een oplossing uit te werken die volledig aan de wensen van de opdrachtgever voldeed. Nadat Coen Hagedoorn Bouwgroep in oktober 2019 het project toegewezen kreeg, zijn we gestart met de engineering van de elementen. Voor de verschillende woningen leveren we prefab HSB-elementen van 7 meter lang. We maken al de sparingen, waarin Coen Hagedoorn nadien de dakramen integreert.”


Prefab installatiewanden op maat vereenvoudigen montage op de bouwplaats

Voor elke aannemer komt het erop aan te luisteren naar de klant, zelf ideeën aan te dragen en finaal de wensen en eisen van de opdrachtgever in oplossingen op maat te vertalen. Mit Bouwproducten uit Genemuiden, een bouwbedrijf dat vooral gespecialiseerd is in de productie en montage van prefab bouw-elementen, is het beste bewijs daarvan. 

“In tegenstelling tot veel andere bedrijven staan we niet alleen in voor de productie van elementen in onze eigen prefab productiehal, maar ook voor de montage op de bouwplaats. We produceren en monteren prefab koofoplossingen, dakconstructies, skeletbouwelementen, borstweringen en stelkozijnen, inclusief de montage van het kunststof kozijn. Daarnaast kunnen klanten bij ons terecht voor de dagkantaftimmering van kozijnen”, vertelt projectleider Erik Van Putten. “Voor de appartementen van de Dobbebuurt produceerden we in nauwe samenwerking met installatiebedrijf Breman Kampen prefab installatiewanden op maat, waarin reeds alle elektrotechnische en sanitaire installaties geïntegreerd zijn. We zijn ook verantwoordelijk voor de montage van de wanden en de dagkantmontage van de kozijnen in de 189 appartementen. Medio april 2020 zijn we gestart met deze grote renovatie. De verwachting is dat de laatste woningen in de loop van 2022 gereed zijn.”


Prefab oplossingen en kant-en-klare voorzetwanden met geïntegreerde installaties

Nieuwbouw- en renovatieprojecten moeten aan de strengste eisen in energieprestaties en duurzaamheid voldoen en de installaties spelen hierin een belangrijke rol. 

Breman Kampen BV is een totaalleverancier op het vlak van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor de woningbouw en utiliteitsmarkt. “We zijn gespecialiseerd in renovatieprojecten: planmatig grootonderhoud, projectmatige renovatie, kaalslagrenovatie, …. We werken daarbij liefst in bouwteam. Als we in een vroeg stadium bij een project betrokken worden, kunnen we alle installaties optimaal afstemmen op de wensen van de opdrachtgever”, vertelt Jeroen Thalen, projectleider bij Breman Kampen BV. “De Dobbebuurt is een kaalslagrenovatieproject, waarbij alles eerst alles kaal gemaakt wordt om daarna opnieuw op te bouwen. We leverden hier prefab oplossingen, maar ontwikkelden samen met Coen Hagedoorn Bouwgroep ook kant-en-klare voorzetwanden op maat. We opteerden voor eenvoudige installaties, die gemakkelijk aangepast kunnen worden. Zo werd in een later stadium beslist om de woningen op het stadsnet aan te sluiten, waardoor we de installaties moesten aanpassen. Mit Bouwproducten produceert de wanden en monteert die in de verschillende woningen. Wij integreren na de productie alle installaties en leidingen, deels in ons eigen atelier en deels in een beschutte werkplaats.”