Tagarchief: VIOS Bouw

Woningen uit 1881 naar energielabel A

Gortestraat-23-groen
Lees het gehele artikel

VIOS Bouw is met woningcorporatie Portaal aan een nieuw project begonnen. In de Haver- en Gortestraat in Leiden worden 27 woningen uit 1881, die zijn ontworpen door de Leidse architect WC Mulder, gerenoveerd. Zij worden naar energielabel A gebracht, maar krijgen daarnaast ook hun historische uitstraling terug.

Voordat het traject kon worden opgestart, moest er minimaal 70% draagvlak zijn onder de bewoners. Ruim 95% stemde in met de renovatieplannen. Planontwikkelaar Roy Diks: “De communicatie met de bewoners en Portaal is bij een project als dit erg belangrijk. In het voortraject hebben we veel gesprekken gevoerd en er is een klankbordgroep opgericht. Zij leest alles mee, voordat een plan naar alle bewoners gaat.”

Samen met Portaal maakte VIOS Bouw een inspiratiewoning, waarin de aluminium kozijnen vervangen werden door houten kozijnen in historische kleuren. “We hebben de oude verflagen onderzocht, om tot de kleur te komen die de kozijnen van oorsprong bleken te hebben. Ook kreeg de woning de look van oude schuiframen, om de uitstraling van vroeger zoveel mogelijk te benaderen.” Ook de gemeente werd uitgenodigd in de proefwoning en de reacties waren enthousiast.

Dit huis is al naar energielabel A gebracht.

Complete vernieuwing binnen en buiten

Na deze draagvlakprocedure werd het tijd voor het echte werk. “We gaan de woningen uit 1881 renoveren en naar energielabel A brengen. De bewoners krijgen daardoor een duurzaam en comfortabel thuis, waarbij de stookkosten zullen dalen.” VIOS Bouw pakte zowel de binnen- als buitenkant van de twee woningtypen aan. De woningen aan de Haver- en Gortestraat zijn deels eengezinswoningen en deels rug aan rug woningen met een uitbouw. Diks: “Buiten werken we aan het aanbrengen van dakisolatie op de platte daken, waarbij ook de dakbedekking wordt vervangen en de uitbouwtjes worden voorzien van sedum daken. Bij de hellende daken worden naast het aanbrengen van een isolatiepakket ook de pannen vervangen. In de bergingen brengen we isolerende plafonds aan. De dakkoepels en buitendeuren worden vervangen. Met behoud van de originele uitstraling worden er bovendien werkzaamheden uitgevoerd aan de buitengevel. Hier doen we metsel-, voeg- en schilderwerk. Binnen vervangen we de aluminium kozijnen voor hout met ventilatieroosters en HR++ glas. Er wordt tochtwering aangebracht en aan de binnenzijde van de woningen worden nieuwe voorzetwanden geplaatst. Ook krijgen de huizen nieuwe binnendeuren.” Diks is nog lang niet klaar: “We brengen het hang- en sluitwerk op orde en controleren en vervangen waar nodig de elektra-, water- en gasleidingen. Hiervoor plaatsen we nieuwe stoppenkasten. We doen het schilderwerk, vervangen de nog aanwezige zachtboard plafonds door gips en de woningen krijgen mechanische ventilatie voor een goede en gezonde luchtcirculatie. Ook maken we aansluitingen voor elektrisch koken.”

De werkzaamheden zijn in volle gang.

Als het werk compleet is, zijn de woningen vele malen energiezuiniger. “Daarnaast hebben zij dan hun historische uitstraling en monumentenstatus terug.” VIOS Bouw start sinds half maart twee woningen per week op. “De werkzaamheden bij een woning duren gemiddeld vier weken, de buitenwerkzaamheden lopen daar omheen.” Rond de bouwvak moet het project afgerond zijn. “De eerste woningen zijn opgeleverd en de reacties zijn heel positief. Het is ingrijpend voor de bewoners, maar ze krijgen er echt iets moois voor terug.”  

Seniorenflat ondergaat metamorfose in het belang van de bewoners

VAN-SPEIJKFLAT2_IMG_4671
Lees het gehele artikel

100% draagvlak voor verduurzamingsproject

De Van Speijkflat in Hilversum, een seniorencomplex met 54 appartementen van woningcorporatie Dudok Wonen, werd grondig gerenoveerd en verduurzaamd. HP Architecten tekende de plannen en hoofdaannemer VIOS Bouw stond samen met haar co-makers in voor de realisatie. De bewoners waren via een klankbordgroep vanaf ontwerp tot oplevering bij het project betrokken en schaarden zich unaniem achter de verduurzamingsplannen. Na de bouwvak in 2021 zijn de werkzaamheden gestart en recent werd de seniorenflat opgeleverd.

Gevels, wanden en vloeren werden beter geïsoleerd en overal werden nieuwe aluminium raampartijen met hoogrendementsbeglazing geïntegreerd.

De laatste jaren werd de wijk rond de Van Speijk­flat grondig vernieuwd. Het zorgappartementencomplex uit de jaren ’80 – door Dudok Wonen omgezet naar een seniorenflat – paste dan ook niet echt meer bij de buurt. Bovendien was het gebouw verouderd en waren er regelmatig klachten van bewoners over koude voeten, tocht en hoge energierekeningen. Daarom besloot de woningcorporatie in 2019 om het gebouw grondig te renoveren en verduurzamen met als doel om het comfort voor de senioren te verbeteren. “Drie aannemers kregen de vraag om een prijsofferte en een Plan van Aanpak voor te leggen, op basis van een schetsontwerp van HP Architecten en een energieconcept”, stelt projectleider Jasper Versteeg van VIOS Bouw. “Met een duidelijke visie rond de verduurzaming en renovatie van appartementen in bewoonde staat én met onze ideeën rond de mogelijke optopping van het gebouw met 1 of 2 bouwlagen konden we de opdrachtgevers overtuigen.”   

Verduurzamen én een nieuwe look

VIOS Bouw kreeg in februari de opdracht. Samen met haar adviseurs en co-makers, de opdrachtgever en de architect werden de plannen in bouwteam verder uitgewerkt. De optopping werd als een apart project beschouwd, maar er werd binnen het complete verduurzamingsconcept wel al rekening mee gehouden. “Na de bouwvak van 2021 zijn we met de werkzaamheden gestart. Gevels, wanden en vloeren werden beter geïsoleerd en overal werden nieuwe aluminium raampartijen met hoogrendementsbeglazing geïntegreerd. De oude radiatoren in de appartementen zijn vervangen door innovatieve systemen, die verwarming en ventilatie combineren. Er werden extra afvoerpunten voor vervuilde lucht in de keuken en badkamer voorzien en een CO2-sensor bepaalt op elk moment het noodzakelijke ventilatiedebiet. Waar nodig, en enkel als de bewoners het ook zelf wilden, zijn ook keukens en badkamers gerenoveerd”, licht de projectleider toe. “De bewoners bleven tijdens het volledige traject in hun woningen. We hadden hen wel beloofd dat we de overlast tot een minimum zouden beperken én dat ze het in de winter warm zouden hebben. Voor de kerstperiode moesten de verduurzamingswerkzaamheden dus afgerond zijn en dat is ons ook gelukt. In een laatste fase tot eind maart 2022 kregen de entree, de trappenhuizen, de gangen en de balkons hun facelift en maakten de turkooizen kozijnen en gele metselstenen uit de jaren ’80 plaats voor een eigentijdse look.”

De wanden, deuren en plafonds in entrees, gangen, gemeenschappelijke ruimtes en trappenhuizen werden grondig aangepakt.

Bewoner steeds centraal

Al deze werkzaamheden werden uitgevoerd in het belang van de bewoners, allemaal senioren tussen de 55 en 96 jaar oud, die vaak niet zo goed meer te been zijn. De 54 huishoudens werden door middel van hun klankbordgroep door Dudok Wonen en VIOS Bouw bij elke fase van het project betrokken. “We hebben de bewoners vooraf geïnformeerd en hun input werd gebruikt om de originele ontwerpen verder te optimaliseren. Alle inwoners schaarden zich unaniem achter de plannen, duidelijk meer dan de 70% die volgens de wet voorgeschreven is”, sluit Versteeg af. “We hebben ook tijdens de werkzaamheden continu naar hen geluisterd en bijgestuurd, waar nodig, om het comfort verder te verbeteren en de overlast verder te beperken. Het doet ons deugd te horen dat ze ons tijdens het project als een vriend zijn gaan beschouwen.”

Een veilig en waterdicht dak boven het hoofd

Bloemenbuurt-1
Lees het gehele artikel

Bij de renovatie en verduurzaming van de woningen in de Bloemenbuurt worden niet alleen de gevels grondig aangepakt. Van Muijden Dakbedekking werd door Vios Bouw ingeschakeld om de daken van zowel de woningen als de aanbouwen na te isoleren en een bitumineuze dakbedekking aan te brengen. Zo krijgen de bewoners opnieuw een veilig en waterdicht dak boven het hoofd. Het familiebedrijf was eerder al betrokken bij de 1e fase van dit project en werkt nu mee aan fase 2.

De firma bekleedt de zinken goten met een zelfklevende EPDM-laag en renoveert de balkons.

Van Muijden is al ruim 40 jaar een echt dakdekkersbedrijf. De specialist uit Zeist wordt ingeschakeld voor het verhelpen van lekkages, periodiek onderhoud, het overlagen of aanvullend isoleren van daken, het aanbrengen van bitumen of sedum bij nieuwbouw of renovatie en het aanleggen van dakterrassen en valbeveiliging. “We gaan voor elk project op zoek naar een gepaste oplossing, om ervoor te zorgen dat de gebruiker een veilig en waterdicht dak boven het hoofd heeft. Een schuurtje in de achtertuin of een woning is als project net zo belangrijk als het dak van een industrieel of utiliteitsgebouw”, vertelt eigenaar Dik van Muijden. “Onze opdrachtgever is een particulier, wooncorporatie of bedrijfsleider, maar evenzeer een aannemer die een beroep doet op onze kennis en ervaring om zijn project te helpen realiseren. Zo werden we door Vios Bouw benaderd om mee te werken aan de renovatie en verduurzaming van de gedateerde woningen in de Bloemenbuurt.”

De daken van de aanbouwen worden opnieuw geïsoleerd en krijgen een 2-laagse bitumineuze bedekking.

De woningen worden grondig aangepakt, vertelt hij. “Alle daken en dakkapellen worden aanvullend geïsoleerd en vervolgens bedekt met een EPDM-laag. Ze worden afgewerkt met aluminium deklijsten. Daarnaast bekleden we de zinken goten met een zelfklevende EPDM-laag en renoveren we de balkons. Tot slot worden de daken van de aanbouwen opnieuw geïsoleerd en krijgen ook die een 2-laagse bitumineuze bedekking. Een zelfklevende EPDM-strook zorgt ook hier voor een perfecte aansluiting met de gevel. We garanderen dat elke installatie perfect aan de geldende regelgevingen voldoet.”  

Grondige opknapbeurt met verduurzaming maakt woningen energiezuiniger en comfortabeler

BLOEMENBUURT1_PXL_20210712_084338022
Lees het gehele artikel

De woningen in de Bloemenbuurt in Utrecht ondergaan een complete make-over. In opdracht van woningcorporatie Portaal staat VIOS Bouw in voor de renovatie en verduurzaming van in totaal 476 woningen en 13 BOG, verspreid over drie fases. Elk renovatietraject wordt voorafgegaan door een draagvlakmeting bij de bewoners. Op dit moment is de tweede fase, goed voor 196 woningen en 4 BOG, in uitvoering. Tegen de bouwvak 2022 moeten deze woningen energielabel A dragen en voldoen aan de huidige regelgevingen. De renovatiewerkzaamheden gebeuren in bewoonde staat.

De woningen in de Bloemenbuurt dateren uit de jaren ‘20 en ’30 van de vorige eeuw. Alhoewel ze constructief nog in orde zijn, vertonen ze toch tekenen van veroudering en voldoen ze niet meer aan de eisen van deze tijd. Een grondige renovatie en verduurzaming drong zich op. “Woningcorporatie Portaal besloot in 2018 om al haar woningen in de buurt toekomstbestendig te maken en selecteerde VIOS Bouw als hoofdaannemer op basis van de presentatie en het Plan van Aanpak. Het hele project met in totaal 476 woningen en 13 BOG werd in 3 fasen opgedeeld. Elk deeltraject wordt voorafgegaan door een draagvlakmeting, waarbij tenminste 70% van de huishoudens met de opwaardering akkoord moet gaan. In een eerste fase, die we inmiddels opgeleverd hebben, werden 104 woningen en 8 BOG grondig aangepakt”, vertelt Roy Diks, projectleider bij VIOS Bouw. “Vandaag zijn we volop bezig met de renovatie en verduurzaming van de tweede fase, die nog eens 196 woningen en 4 BOG omvat. Naar verwachting zullen alle woningen tegen de bouwvak van 2022 afgewerkt zijn. Voor een derde en laatste fase met 176 woningen en 1 BOG loopt momenteel de draagvlakmeting. Bij een positief signaal van de bewoners worden de werkzaamheden na de bouwvak van volgend jaar opgestart om het volledige project in het voorjaar van 2024 af te ronden.”

Alle woningen in de Bloembuurt in Utrecht krijgen een grondige opknapbeurt en worden verduurzaamd. Na de werkzaamheden dragen ze energielabel A.

Energielabel A en meer comfort

Het gaat om een renovatieproject waarbij ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden met als doel om energielabel A te bereiken en het comfort te verhogen. De woningen worden zowel binnen als buiten grondig onder handen genomen. “We isoleren de spouw van kopgevels en plaatsen aan de voor- en achtergevel, aan de binnenkant, een prefab voorzetwand met isolatie. Verder worden dakpannen vervangen en daken geïsoleerd, schoorstenen hersteld, zinken goten van een inlage voorzien en daken van aanbouwen van een nieuwe dakbedekking voorzien. De dakkapellen krijgen een nieuwe en beter geïsoleerde afwerking. We herstellen metselwerk, repareren voegen en schilderen voordeuren, achterdeuren en houten kozijnen die niet vervangen worden. Aan de voor- en achterzijde worden de kunststof kozijnen vervangen door houten kozijnen met hoogrendementsbeglazing en ook de aluminium schuifpui wordt vernieuwd”, licht werkvoorbereider Ed Peeters toe. “De verouderde verwarmingsketels worden vervangen door nieuwe hoogrendementsketels, kapotte radiatoren, leidingen of radiatorknoppen gaan eruit en open verbrandingstoestellen worden verwijderd. We monteren een volledige installatie met radiatoren en warmwatervoorziening. Indien gewenst, brengen we per woning vier zonnepanelen aan. Verder installeren we nieuwe mechanische ventilatie, waar er geen is, en worden bestaande installaties gereinigd. Waar nodig worden binnendeuren, plafonds en houten vloeren alsook keukens, badkamers en toiletten vervangen.”

VIOS Bouw vervang de dakpannen en isoleert de daken, herstelt schoorstenen, legt een inlage in de zinken goten en voorziet de aanbouwen van een nieuwe dakbedekking.

In bewoonde staat

Elke woning is maatwerk en bovendien blijven de bewoners tijdens de renovatie in hun woning. Bewonersbegeleiders van VIOS Bouw staan hen tijdens het traject bij. “Bewoners die liever niet ter plaatse blijven, kunnen overdag in een rustwoning terecht. In enkele gevallen, bijvoorbeeld uit medische noodzaak, wordt een logeerwoning aangeboden”, sluiten Diks en Peeters af. “Als Utrechts bedrijf zijn we trots om aan dit project te mogen meewerken. Aangezien de woningen zich in smalle, eenrichtingsstraten bevinden, vormt ook de logistiek nog een extra uitdaging.”  

Vaste partner voor de afbouw draagt ook nu zijn steentje bij

Afbouw Coördinatie Nederland (ACN) staat synoniem voor een samenwerking tussen de gerenommeerde afbouwbedrijven HWD Duurzaam, Böhnke van de Broek, Verhaag Afbouwprojecten, Bosma plafonds en wanden en Vithebo. De firma’s hebben hun kennis, ervaring en krachten gebundeld, zodat ze voor elk specifiek project in Nederland de beste specialisten kunnen inzetten. Ze worden door verschillende aannemers gecontacteerd om samen de meest uiteenlopende projecten uit te voeren. Zo is VIOS Bouw de vaste relatie, waarvoor ACN nu aan de 2e fase van het renovatie- en verduurzamingsproject voor de woningen in de Bloemenbuurt in Utrecht meewerkt.

“Vanaf juni 2019 waren we al betrokken bij de 1e fase van dit grootschalige project. We zijn uiteraard tevreden dat we sinds oktober 2020 ook aan deze 2e fase mogen meewerken. We hebben steeds een vaste groep van medewerkers op de bouwplaats. Zij kennen het project intussen door en door. Bovendien zorgt dit voor een vlotte afstemming en communicatie met de andere bouwpartners”, zegt Thomas Jacobsen, bedrijfsleider van ACN Totale Afbouw. “Onze bijdrage aan dit project is veelzijdig. Zo hebben we de voor- en achtergevels vanaf de binnenzijde nageïsoleerd. In de woningen worden de bestaande plafonds gecontroleerd en, waar nodig, vervangen door nieuwe gipsplaatplafonds. Verder integreren we compleet nieuwe binnenwanden, die we ook sauzen. De opdracht is misschien niet zo uitzonderlijk, maar het blijft toch een mooie referentie.”

Bouwinfo

Opdrachtgever
Woningcorporatie Portaal, Utrecht

Hoofdaannemer
VIOS Bouw, Utrecht

De oorspronkelijke architectuur als uitgangspunt

variant-gevels—open
Lees het gehele artikel

Aan de Marshalllaan in Utrecht worden twee zestigerjarenflats onderworpen aan een rigoureuze metamorfose. Zo ontstaat tijdelijk een wereld van verschil. Aan de ene zijde van de straat roept de flat nog om aandacht; aan de andere kant lijkt het alsof een volledige nieuwbouwflat is neergezet, met moderne belijningen en eigentijdse kleuren.

Tekst | Liliane Verwoolde    Beeld | VIOS Bouw

Woningcorporatie Mitros heeft met het grootschalige onderhoud drie doelstellingen voor ogen. Na de aanpak moeten de woningen weer 40 jaar klaar zijn voor de toekomst. De plint – nu nog getekend door een levenloos beeld van bergingen – moet een levendige uitstraling krijgen. Ten slotte moeten de flats verduurzamen en naar energielabel A. VIOS Bouw vertaalde deze doelstellingen samen met ONB architecten en Nieman Raadgevende Ingenieurs naar een integraal ontwerp, binnen budget en klaar voor uitvoering.

De voor- en zijgevels werden geïsoleerd en opgeknapt.

Naar energielabel A

De zoektocht naar de juiste balans tussen energetische maatregelen, uitstraling en budget nam zo’n twee jaar in beslag. Dit lijkt een flinke periode, maar dat idee verdwijnt als de maatregelen – inclusief voorafgaande onderzoeken en vergunningentrajecten – worden opgesomd. “Wanneer een zestigerjarengebouw naar energielabel A moet, ligt het voor de hand dat je alle buitengevels isoleert”, vertelt Aart Verkaik, directeur van VIOS Bouw. “Maar dat betekende een gigantische hap uit het budget en we hadden nog zoveel meer ambities! We wilden bijvoorbeeld de gebouwplint openen en de oorspronkelijke, krachtige architectuur in ere herstellen.”

Duurzaamheidsmaatregelen op maat

Dit leidde tot een exclusief pakket aan duurzaamheidsmaatregelen. Zo worden de voorgevels volledig geïsoleerd. Aan de achtergevel worden enkel details-op-maat toegepast die de koudebruggen elimineren. De spouwen worden gevuld met isolatiemateriaal, de nieuwe kozijnen worden beglaasd met HR++ glas en de daken worden geïsoleerd en belegd met zonnepanelen. “Zo wordt het beoogde energielabel behaald”, vertelt Verkaik. “Het heeft ons bovendien een boeiende tijd bezorgd. Het was fantastisch om kennis en kunde te delen en samen te werken naar een gezamenlijk doel. En het mooiste van alles, zo resteerde een behoorlijk budget voor andere maatregelen.” 

Een sociale plint

Op de begane grond worden voor- en achtergevels uitgebroken en verhuizen bergingen naar de tuin. Zo ontstaat ruimte voor vijftien nieuwe woningen. “Sommige bewoners willen de slaapkamers op de begane grond intact houden”, vertelt Lars Zwart van ONB Architecten. “Op andere locaties worden voormalige bergingen gekoppeld en woningen toegevoegd. De voorgevels van de nieuwe woningen en de bestaande bergingen krijgen nagenoeg dezelfde open uitstraling.”

De nieuwe woningen en resterende bergingen kregen nagenoeg dezelfde open uitstraling.

Een ware exercitie

Omdat de renovatieslag plaatsvindt in bewoonde staat moeten logeerwoningen worden opgeknapt, ingericht en toegewezen. De bewoners moeten geïnformeerd worden over hoe zij hun woning klaar moeten maken voor de werkzaamheden en de onderaannemers en toeleveranciers moeten worden ingepland volgens een strak schema, zodat de trein blijft rijden. “Ook binnen gebeurt veel”, vertelt projectleider Jasper Versteeg. “Hier worden keukens, badkamers en toiletten vernieuwd, installaties verduurzaamd en mechanische ventilatie geïnstalleerd. De uitvoering is een ware exercitie, maar met een geweldig resultaat.”  

Bouwinfo

Opdrachtgever Mitros, Utrecht
Architect ONB architecten, Utrecht
Constructeur Boerkoel, Utrecht
Bouwfysisch advies Nieman Raadgevende Ingenieurs, Utrecht
Aannemer VIOS Bouw, Utrecht
Bouwsom € 12,7 miljoen
Bouwperiode september 2019 – november 2020


Projectinfo

Geïsoleerde wandafwerking

De wandafwerking in de woningen aan de Marschallaan gebeurt door ACN Totale Afbouw. Zij transformeert de bergingen naar woningen en voorziet de buitenschil van geïsoleerde voorzetwanden en gipsplafonds. In de trappenhuizen bekleedt zij de plafonds met geluidsabsorberende platen ter verbetering van de akoestiek.

Het is een brede, gevarieerde klus. Toch ontdekt de woordvoerder van ACN Totale Afbouw hierin moeiteloos een rode draad. “Alle werkzaamheden dragen bij aan een betere wereld. De woningen zijn straks energiezuinig en milieuvriendelijk. Bij deze werkzaamheden zijn we graag betrokken. In dit kader zijn we ook FSC-gecertificeerd.”

All round

De naam zegt het al, ACN Totale Afbouw levert het totale pakket. Aan de Marshallaan verzorgt zij de wand- en plafondafwerking, maar zij beheerst alle afbouwwerkzaamheden, van sloopwerk tot interieurbouw. “Een groot voordeel voor onze opdrachtgevers. Hierdoor kunnen we werkzaamheden eenvoudig in elkaar passen en een strakke planning aanhouden.”


Projectinfo

Een duurzaam dak voor de komende 40 jaar

De renovatie van de daken speelde een belangrijke rol bij de verduurzaming van de flats aan de Marshalllaan. Met een thermisch isolatielaag, een dampremmende laag en twee lagen derbigum werd de isolatiewaarde verhoogd naar een RC van 4,5. Het geheel werd afgedekt met een ballastlaag van grind, waarna de dakbedekking was verduurzaamd voor de komende 40 jaar.

Gezien het grote dakoppervlak verdeelde VIOS Bouw het werk in drie fasen per flat. Rondom het gedeelte waar de mensen aan het werk waren, plaatste zij steigers in verband met de veiligheid. “We werkten steeds op het gedeelte waar VIOS Bouw in uitvoering was”, vertelt Dik van Muijden, directeur van Van Muijden Dakbedekking. “Het mooie van deze manier van verduurzamen is de inzet van het bestaande pakket. Dit is blijven liggen en maakt zo deel uit van het proces van ‘kwalitatief duurzaam renoveren’.”


Projectinfo

Flexibele kozijnen voor de perfecte aansluiting

Bij het groot onderhoud van de portiekwoningen aan de Marshal­laan heeft Dekker Kozijnprojecten alle kozijnen vervangen. Voor de bovenwoningen is gekozen voor kunststof, in de beganegrondwoningen en de portieken zijn houten kozijnen geplaatst. Tegelijkertijd zijn alle zijden van de flat voorzien van nieuwe, geïsoleerde dakranden.

“Op een afstand oogde alles gelijkmatig en strak”, vertelt Piet van den Berg, projectcoördinator van Dekker Kozijnprojecten. “Toch ontdekten we behoorlijke maatverschillen in de betonbouw. We hebben daarom op sommige plaatsen kozijnen met flexibele details toegepast, zodat we beton en kozijn relatief eenvoudig en perfect op elkaar konden laten aansluiten.”

Koudebruggen elimineren

Ook de isolatie van de betonbouw vroeg om creativiteit van Dekker Kozijnprojecten. “De EPC-waarde van de woningen moest fors naar beneden”, vertelt Van den Berg. “Daarom zijn enkele buitengevels geïsoleerd en koudebruggen geëlimineerd. De details van de koudebruggen bleken allemaal verschillend te zijn. Niet alleen het uitwerken en vaststellen van deze uitvoeringsdetails was een uitdaging, maar ook het aanbrengen ervan. De uitvoerige informatie van de architect heeft ons goed geholpen bij de uitwerking.”

Afwisseling in materialen

Dekker Kozijnprojecten was verantwoordelijk voor de maatvoering, het ontwerp, de levering en de montage van de kozijnen. Van den Berg is enthousiast over het resultaat. “De architect heeft een contrast aangebracht tussen de kozijnen van de plintwoningen en de bovenwoningen. Die afwisseling in materialen, kleuren en details zorgt voor een fraai geheel. We hebben met elkaar een goed resultaat neergezet.”