Tagarchief: VERTICAL

VERTICAL Sloterdijk gaat biodiversiteit stimuleren

Vertical-2-(1)
Lees het gehele artikel

Met een uitgekiend watermanagementsysteem, geveltuinen en groendaken zal de tot 78 meter hoogte reikende hoogbouw in Amsterdam Sloterdijk een ecologische verbinding vormen in de groenzone tussen Lange Bretten en Westerpark. “Iedere verdieping van het gebouw staat in verbinding met het groen”, zegt klantmanager Casper Korteweg van Van der Tol.

De 168 woningen zijn verdeeld over twee torens op een laagbouwplint.

De klimaatbestendige stad is een hot item in de dichtbebouwde Randstad. Naast enkele gebouwen in Milaan (woontorens van Stefano Boeri), de Trudo Toren in Eindhoven (in aanbouw) en het Utrechtse Wonderwoods (in ontwikkeling), is tot op heden weinig ervaring met hoogbouwgroen op deze schaal. De geveltuinen en groendaken van het 168 koopwoningen tellende VERTICAL, gevat in een hoog- en een laagbouwtoren voorzien van nestkasten voor vogels en vleermuizen en een essentiële waterbergingsfunctie, stimuleren volgens ontwerper DS Landschaparchitecten de flora en fauna in het bouwgebied. De ‘verticale tuinen’ zijn onderdeel van het zogenoemde Brettenkleed. Het groen wordt de stad ingetrokken en Sloterdijk-Centrum wordt onderdeel van een ecologische zone van Spaarnwoude tot de grachtengordel.

Waterberging

Korteweg: “Van der Tol is gespecialiseerd in de ontwikkeling en uitvoering van groenprojecten met een grote functionele component, in samenwerking met Mastum Daksystemen (dakdekker; red.) onder het Leven op Daken-garantiestelsel. Allereerst is waterberging een ambitieus onderdeel van het plan: al het hemelwater dient te worden vastgehouden op het perceel.” Hovenier en terreininrichter Van der Tol heeft diverse specials op het gebied van hoogwaardig gebouwgroen gerealiseerd, zoals de ingenieuze daktuin van het Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam. VERTICAL is een geheel ander project dan het Depot met dakbebossing van MVRDV. “Elke verdieping is maatwerk. In traditionele bouw dient hemelwater zo snel mogelijk richting riool te gaan; in dit project wordt al het hemelwater opgevangen in de verschillende lagen van de daktuinopbouw. Het is bij uitstek ingericht om zomerse hoosbuien te absorberen.”

Inheemse soorten

De zachte kant, de beplanting van het gebouw en de op zich al uitdagende propositie van ‘groene’ hoogbouw, heeft zo ook zijn harde kant, de techniek die dat mogelijk maakt. “Die combinatie is onze specialiteit”, aldus Korteweg. “Voor VERTICAL leveren wij een volledig watermanagementsysteem, met groendaken waarop wij een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar bieden.” Dit voorjaar begint de uitvoering voor Van der Tol; de oplevering van de gebouwen is door opdrachtgever Heijmans Vastgoed eind 2022 voorzien. “Wij adviseren nu in de richting van verdere uitvoering en vaststelling van de definitieve beplanting, met als uitgangspunt vergroting van de biodiversiteit op basis van inheemse soorten. De bewoners van VERTICAL zijn straks op elke verdieping omgeven door groen.”  

‘Al het hemelwater wordt opgevangen in de verschillende lagen van de daktuinopbouw’

‘Uitstraling, techniek en randvoorwaarden komen samen’

NL_ARCHITECTS_sloterdijk_AerialW_copyrightWAX
Lees het gehele artikel

De kleine toren van Studio Donna van Milligen Bielke wordt afgewerkt met getrapte en verspringende architectonische betonelementen, die op een bijzondere manier zijn behandeld voor de juiste kleurstelling. De verankering van de elementen is geïntegreerd met nestkastopeningen.

De betonnen gevelelementen zijn in samenspraak met de architect geëngineerd en geproduceerd door Decomo uit Moeskroen (B). “Het combineren van esthetiek en techniek binnen de randvoorwaarden van het project kenmerkt ook hier de aanpak van Decomo”, zegt Werner Hulstaert. “De gevel van deze toren, ook wel ‘de rots van Donna’ genoemd, is opgebouwd uit borstweringen en kolommen die qua stapeling ogenschijnlijk losgeknipt zijn van de achtergelegen betonconstructie. Het gebruik van diepe neggen en sprekende kleuren die als horizontale stroken over de gevel worden toegepast, zorgt voor het beoogde abstracte beeld van aardlagen. In diepte verspringende geveldelen maken er een dynamisch geheel van.”

Glad bekist of gestraald

Volgens Hulstaert is het een hele uitdaging om dit ontwerp constructief mogelijk en economisch haalbaar te maken. Er worden vier verschillende betonsamenstellingen gebruikt met twee eindafwerkingen: glad bekist en gestraald. Ongeacht de gekozen cementkleur (grijs, geel, terracotta en groen) wordt het afzonderlijke element gedeeltelijk gestraald. De nabehandeling (in delen) van de elementen legt de structuur bloot van het betongrind, waarmee voor iedere kleur een contrasterend effect wordt gerealiseerd. “Hierdoor heeft de gevel niet vier maar acht kleuren, met een acceptabele repetitiegraad voor onze productie.”

Natuurinclusief

De relatief zware betonelementen worden pas gemonteerd als de gevel wind- en waterdicht is, dus na de beglazing. “Om de verankering goed te kunnen verzekeren, is een stalen hulpconstructie bedacht van kolommen en liggers, gecombineerd met de achterliggende HSB-elementen. De verankering is bereikbaar gemaakt via de noodzakelijke gevelopeningen voor nestkasten.” Decomo verzorgt ook de gevels van het plintgebouw onder de hoge toren (ontwerp Gijs Baks/Space Encounters). “Deze gevel in gestraald architectonisch beton sluit met de integratie van plantenbakken in zachtgrijze en beige tinten aan bij het natuurinclusieve thema van de gebiedsontwikkeling.” 

‘De gevel heeft acht kleuren, met een acceptabele repetitiegraad voor onze productie’

VERTICAL Amsterdam staat garant voor bijzonder wonen. In het groen de hoogte in

NL_ARCHITECTS_sloterdijk_UPD_Overview_white_copyrightWAX(ENT_ID
Lees het gehele artikel

Het prestigieuze project is in opdracht genomen door Heijmans en omvat 168 woningen, verdeeld over 3 deelgebieden: West, East en Center. East behelst de hoogste toren, met 112 appartementen en maisonnettes, variërend van 65 tot 200 m2. De bouw hiervan is in maart 2020 gestart. Uitgangspunt van het ontwerp is een stapeling van landschappen met verschillende typen groen die aansluiten bij het omliggende Brettenlandschap. West betreft de lagere toren, die bestaat uit 42 appartementen, met woonoppervlaktes van 45 tot 75 m2. In het ontwerp van West is er gefocust op biodiversiteit, op dieren en insecten. Center is het middengebied tussen East en West, gelegen aan een autoluw en groen hof en bestaat uit tweelaagse stadswoningen met daarboven tweelaagse tuinwoningen.

Center is het middengebied tussen East en West, gelegen aan een autoluw en groen hof.

Een bonte diversiteit

Vijf Nederlandse architecten hebben de ontwerpen aangeleverd, die rijk aan details zijn, verschillende kleuren kennen en in uitvoering verschillen. De levering van de kozijnen is als gevolg daarvan geen makkelijke taak, met de verschillen in uitstraling en maatvoering. Een kolfje naar de hand van Facédo echter, waar men vaker met dit bijltje heeft gehakt. Dennis en Bram Leijser van Facédo, resp. Algemeen Directeur en Projectmanager, vertellen over dit bijzondere project. “Het project is in twee fases opgedeeld”, opent Dennis het gesprek. “Fase 1 beslaat de hoogste toren, die maar liefst 80 meter de lucht in steekt. Fase 2 is het lagere deel ernaast. In totaal gaat het om 168 woningen, met zo’n 850 m2 commercie in de plint. Knap in het ontwerp: woonlaag 5 is een ‘Shared Living’, een gemeenschappelijke ruimte die de bewoners naar eigen inzicht kunnen gebruiken.”

Ruiten van 900 kg zijn geen uitzondering

Facédo levert voor dit project de RT72 serie kozijnen van Kawneer. “Deze zijn voorzien van triple beglazing”, licht Bram toe. “De kozijnen inclusief beglazing worden in de productielijn van Vianen Gevelelementen in de HSB-wanden gebouwd. Alles wordt dus kant-en-klaar aangeleverd op de bouw, op enkele elementen na die gewoon te groot zijn om helemaal prefab aan te leveren. Dat restant bevoorraden we in de ruwbouw. Is een vloer klaar, dan hijsen we de kist met beglazing erin. De ruiten zijn erg zwaar in verband met de eisen op het gebied van isolatie en geluidswering. De grootste exemplaren wegen per stuk maar liefst 900 kg! Deze worden dan ook in speciale profielen gevat met staalversterking.” Dennis: “De gevelelementen voor de entresolverdiepingen zijn meer dan 6 meter hoog. Onze montagemethodiek is vooral afgestemd op veilig werken, aangezien er steigerloos gebouwd wordt.”

Een logistiek hoogstandje

Met de bonte diversiteit aan uitvoeringen en uitstraling is het enorm belangrijk om de logistiek goed op orde te hebben. Leijser:“Om die reden worden alle kozijnen onder unieke referentienummers geproduceerd. We hebben er vier secties voor in het leven geroepen en elk kozijn heeft een eigen locatienummer. Eigenlijk is de logistiek hier ingewikkelder dan de techniek, maar we hebben de nodige ervaring met deze werkwijze. Ons werk is in april van dit jaar begonnen, in april volgend jaar moet het klaar zijn. Dan kunnen we wederom een spraakmakend project in ons portfolio bijschrijven!”  

Bouwput uitgegraven met behulp van berlinerwandkering

Bonneveld
Lees het gehele artikel

Als specialist in gecompliceerde grondinfra heeft het bedrijf uit Bunschoten de bouwplaats ingericht, bodemonderzoek en bemaling uitgevoerd en de bouwput uitgegraven, inclusief het verzorgen van de afzet van de grond.

“De werkzaamheden zijn eind 2019 gestart en met wat afrondende dienstverlening daargelaten nagenoeg voltooid”, zegt projectleider Stefan Albers. “Wij hebben allereerst de bouwplaats ingericht met industrieplaten en het ketenpark aangesloten op het riool.” Ter aanvulling op de damwanden van Heijmans Bouw is aan één zijde van de kavel een grondkerende berlinerwandkering aangelegd door Bonneveld (stalen H-balken met betonplaten). Deze is na het aanvullen van de bouwput weer verwijderd. De bemaling is uitgevoerd met ingefreesde drainagebuizen en pompen. “Geen bijzonder gecompliceerde klus, aangezien de grondwaterdruk hier niet voor grote problemen zorgt”, vervolgt Albers. “De toplaag van het bouwterrein bestond uit door de gemeente aangebracht zand – later hergebruikt op de kavel, en de diepere lagen uit klei en veen.”

Na het uitgraven van de bouwput heeft een volgende onderaannemer de fundering gerealiseerd. “Op dit moment is de hoofdmoot van onze werkzaamheden afgerond. Wij vullen de fundering incidenteel nog aan, leggen daar nog een aantal industrieplaten en uiteraard ruimen wij alles bij oplevering van het project weer op.” Bonneveld voert ten behoeve van woon-werkgebouw Lab4You van Vink Bouw ook de grondwerkzaamheden uit op het belendende deel van de N-Kavel aan de Arlandaweg.  

‘De grondwaterdruk zorgt hier niet voor grote problemen’