Tagarchief: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs

‘Sluishuis is bij oplevering perfect horizontaal’

Lees het gehele artikel

“In dit project komt onze constructieve expertise optimaal tot zijn recht”, vertelt projectleider/constructeur Steven Schoenmakers. “We zijn al in de tenderfase door ontwikkelcombinatie VORM/BESIX RED benaderd om een slim en efficiënt ontwerp voor de gebouwconstructie uit te werken, zonder het esthetische ontwerp van BIG Architects te beïnvloeden. Een flinke uitdaging, onder meer vanwege de grote uitkraging boven het water.”

De uitkraging is op zijn langste stuk maar liefst 50 meter, benadrukt Schoenmakers. “Om deze uitkraging mogelijk te maken, zonder draagconstructies in de woningen, hebben we de gebouwconstructie als een grote en dubbele H-ligger ontworpen. Aan weerszijden van elke gebouwvleugel zijn woningen voorzien, met daartussen een corridor. Deze corridor loopt door het gehele gebouw, van de begane grond t/m de tiende verdieping. Dit bood de mogelijkheid om de corridorwanden te benutten als liggers. Met het lijf van de liggers activeren we de totale gebouwhoogte (<30 meter), waardoor de uitkraging mogelijk wordt. De tiende verdiepingsvloer en schuine onderzijde van de uitkraging functioneren als de flenzen van de H-ligger.”

Zakkingsverschillen worden opgevangen

Op de locatie waar het gebouw aanlandt op de grond, komt veel gewicht naar beneden. “Om dit gewicht op te vangen, hebben we het gebouw op de derde zandlaag gefundeerd”, vertelt Schoenmakers. “Dit leidt echter wel tot ongelijke zettingen vanuit de ondergrond. Doordat op de ene plek heel veel gewicht wordt afgedragen en op een andere plek minder, ontstaan zakkingsverschillen. In ons ontwerp en berekeningen hebben we hier nadrukkelijk rekening mee gehouden. In samenwerking met het grondmechanisch bureau hebben wij een rekenmodel opgesteld, dat samenwerkt met de geotechnische rekensoftware. Hierdoor kunnen we de zetting van het gebouw goed voorspellen én hierop anticiperen. De nieuwbouw wordt tijdens de bouw wat hoger opgebouwd dan de theo­retische oplevermaat. Naarmate de bouw vordert en meer gewicht wordt toegevoegd, zal het geheel naar deze theoretische maat zakken. Hierdoor is het gebouw bij oplevering perfect horizontaal.” 

Uitvoeringsbegeleiding en toezicht

Sluishuis wordt in het water gebouwd. Daarom moet het gebouw niet alleen bestand zijn tegen golfslag en mogelijke ijsvorming, maar ook tegen eventuele aanvaring door pleziervaart. Ook hier geeft Van Rossum perfect invulling aan. Tijdens de uitvoering verzorgt het ingenieursbureau de uitvoeringsbegeleiding. Bovendien houdt ze toezicht op de kwaliteit van de uitvoering, zodat het gebouw straks conform het ontwerp wordt opgeleverd.