Tagarchief: Van der Sluis Technische Bedrijven

‘Behoud en verbetering van bestaand vastgoed is specialistenwerk’

Amsterdam-Scheldeplein-SHOT02-v04-1
Lees het gehele artikel

Een sterke en betrouwbare partner voor elk integraal en duurzaam (bouw)proces. Dát is Van der Sluis Technische Bedrijven. Het familiebedrijf heeft door de jaren heen een actieve rol gespeeld in de bouw, renovatie en transformatie van vele woningen, (agrarische) bedrijven, instellingen en fabrieken. Om deze doelmarkten optimaal te kunnen bedienen, zijn verschillende bedrijfsonderdelen opgericht met een focus op woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en beheer & onderhoud. Alle bedrijfsonderdelen beschikken over hun eigen technische kennis en vaardigheden, maar hebben ook veel gemeen. Zo bieden zij stuk voor stuk betrouwbaarheid, deskundigheid én kwaliteit.

Van der Sluis Technische Bedrijven is sinds haar oprichting in 1934 sterk in nieuwbouw-, renovatie- en transformatieprojecten, die elk hun eigen, specifieke aanpak vragen. “Bij nieuwbouw worden plannen vaak volledig uitgekristalliseerd”, weet Arend van der Kamp, bedrijfsleider bij Van der Sluis Constructie. “Onder andere constructieve zaken zijn tot in detail doorberekend en planningen kloppen redelijk, omdat volgens logische bouwvolgordes en uitgekiende ontwerpen wordt gewerkt. Dat is bij renovatie- en transformatieprojecten wel anders. Gebouwtekeningen ontbreken vaak of zijn niet volledig, waardoor verrassingen tijdens de uitvoering meer regel dan uitzondering zijn. Ook is de betonkwaliteit vaak niet inzichtelijk, terwijl dit essentieel is voor de bevestiging van nieuwe stalen onderdelen. Niet voor niets adviseren wij om voor aanvang van de sloopwerkzaamheden een cloudmeting uit te voeren. Immers: meten = weten. De theoretische maatvoering is in renovatie- en transformatieprojecten echt niet afdoende. Bovendien geldt dat hoe eerder met de meting wordt gestart, hoe eerder wij met de engineering en productie van onze stalen elementen kunnen beginnen.”

Creativiteit, flexibiliteit en vakmanschap

Renovatie- en transformatieprojecten vinden vaak binnenstedelijk plaats, waar specifieke eisen gelden voor transport, materiaalopslag, kraancapaciteit en verkeersveiligheid. “En ook ín de gebouwen liggen uitdagingen op de loer”, aldus Van der Kamp. “Immers hebben we te maken met bestaande wanden, vloeren en gevels. Onze uitdaging is niet alleen om zware staalelementen ín het gebouw te krijgen, maar ook op de juiste locatie en hoogte. Al deze zaken vragen om creativiteit, flexibiliteit en vakmanschap. Maar ook om een intensieve en transparante samenwerking tussen opdrachtgever, aannemer en onderaannemer(s), waarbij continu een vinger aan de pols wordt gehouden. Van der Sluis Constructie kan hier uitstekend in voorzien.”

Scheldeplein 1-5

Op dit moment is Van der Sluis Constructie bijvoorbeeld betrokken bij de renovatie van het Scheldeplein 1-5 in Amsterdam, waarin alle bovengenoemde uitdagingen spelen. Het karakteristieke pand is voor het eerst geopend in 1931 en heeft een rijke historie, met uiteenlopende functies. Zo is het gebouw ontworpen als autogarage, maar heeft het ook gediend als opslaglocatie voor oorlogsmaterieel (Tweede Wereldoorlog) en bankgebouw. Op dit moment biedt het Scheldeplein 1-5 onderdak aan een Albert Heijn supermarkt (begane grond), parkeergarage (1e verdieping) en bowlingcentrum (2e verdieping). In 2012 is het gebouw in eigendom gekomen van Caransa Groep B.V., dat diverse interne verbouwingen heeft uitgevoerd. Op dit moment vindt een herontwikkeling plaats om het gebouw geschikt te maken voor de toekomst.

305 ton staal

In opdracht van aannemer Kondor Wessels Amsterdam produceert, levert en monteert Van der Sluis Constructie alle stalen onderdelen voor de in- en uitbreiding van het gebouw. In totaal gaat het om 305 ton staal, vertelt Van der Kamp. “Voor dit project zijn oude blauwdrukken opgediept, die als basis hebben gediend voor het verdere ontwerp. Toch bleek de praktijk anders. Dit zorgde voor diverse uitdagingen bij de projectaanvang, wat tevens geldt voor de fundatie. Net als het gros van de gebouwen in Amsterdam is het Scheldeplein 1-5 gebouwd op houten palen. De fundatie bleek niet toereikend om de geplande extra verdieping te dragen. Daarom heeft de aannemer de bestaande constructie versterkt met een innovatieve techniek op basis van waterglas­injectie. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen, hebben wij divers constructiewerken onder de bestaande vloer aangebracht. Ook hebben wij een compleet nieuw trappenhuis gemaakt, vanaf de kelder t/m het nieuwe dak. De klokkentoren is opgehoogd met twee tussenverdiepingen en voorzien van stalen trappen, zodat onderhoud aan de klok altijd mogelijk blijft.”

Om te zorgen dat de krachten van de extra verdieping goed worden doorgeleid naar de fundatie, heeft Van der Sluis Constructie overal in het gebouw verstijvingen aangebracht. En ook onder het bestaande dak zijn zware stalen balken gemonteerd. Onder andere deze werkzaamheden moesten in een zeer kort tijdsbestek worden uitgevoerd, om het bowlingcentrum zo kort mogelijk te sluiten. Inmiddels zijn alle inbreidingswerkzaamheden gereed. “Op dit moment wordt gewerkt aan de extra verdieping, die ruimte moet bieden aan negen stijlvolle appartementen van 90 tot 150 m². Door het bestaande dak zijn stalen steunen aangebracht, die de optopping moeten dragen. Hier bovenop realiseren wij een 140 ton zware tafel met HE700A, HE700B en HE450M liggers, waarop de nieuwe appartementen worden gebouwd. Ook voor deze appartementen mogen wij straks de constructie verzorgen.”

Trillingsdempers

Om trillingsoverdracht vanuit het bestaande gebouw (bowlingcentrum en parkeergarage) naar de appartementen te voorkomen, komt de complete tafel op trillingsdempers te liggen. “Vanwege de zwaarte en afmeting van de liggers en omdat het gebouw tijdens de realisatie van de tafelconstructie overdag in gebruik blijft, vindt de montage van deze liggers voornamelijk ‘s nachts plaats. Het pneumatisch aandraaien van de bouten en moeren volgt overdag, waardoor veiligheid én beperking van (geluids)overlast uitstekend samengaan”, besluit Van der Kamp. “Medio 2022 moet het project worden opgeleverd. Dan hebben we, in navolging van bijvoorbeeld het Pillows Hotel aan de Mauritskade en diverse panden aan de Wibautstraat, ook hier weer bijgedragen aan het behoud én de verbetering van waardevol bestaand vastgoed.”  

‘Iedereen loopt met een grote glimlach op dit project’

©egbertdeboer.com-20211012–08551HR
Lees het gehele artikel

Van der Sluis Woningbouw BV is trots dat zij een bijdrage mag leveren aan het iconische Sluishuis in Amsterdam. In opdracht van bouwcombinatie VORM Bouw/BESIX verzorgt het familiebedrijf niet alleen de sanitaire en ventilatie-installaties in de 442 appartementen, maar ook de sprinkler- en ventilatie-installaties in de parkeergarage.

Om te voldoen aan de hoge duurzaamheidsambitie van Sluishuis, worden alle appartementen voorzien van balansventilatie met warmteterugwinning en een douchegoot met douche-WTW. “Ook installeren wij de sanitaire voorzieningen, drinkwaterleidingen, vuil- en hemelwaterafvoeren”, aldus Ronald Bremmer, bedrijfsleider bij Van der Sluis Woningbouw BV. “Regenwater wordt efficiënt opgevangen in een speciale tank en benut voor de duurzame beregening van de plantenbakken op de balkons.” De ventilatie-installatie in de parkeergarage omvat zowel kanaal- als axiaalventilatoren, vertelt hij. “Een verwarmd sprinklersysteem zorgt ervoor dat eventuele brand in de kiem gesmoord wordt.”

De bouw van Sluishuis vordert gestaag. Inmiddels is het hoogste punt bereikt en is de afbouw in volle gang. Hierbij wordt Van der Sluis Woningbouw BV met verschillende uitdagingen geconfronteerd. Zo is het een hele puzzel om de ventilatiesystemen op het dak en de constructie van het zonnepanelenframe daarboven goed af te stemmen. “Het pand zelf is van heel veel betonwapening voorzien, wat gevolg heeft voor de montage van kanalen en leidingen. Om ervoor te zorgen dat alle installaties goed in de wanden en vloeren passen, hebben onze modelleurs het project van tevoren uitgewerkt in 3D/BIM. Ook hebben zij regelmatig overleggen en clashsessies gevoerd met de bouwcombinatie, constructeur, cv- en E-installateur.” Toch was in het werk soms nog finetuning nodig. “De afgelopen maanden zijn heel intensief geweest voor onze monteurs, die in drie bouwstromen naast elkaar werkten. Niet alleen vanwege de beperkte bouwlocatie, complexe logistiek en onzekere levertijden, maar ook omdat het weer niet altijd meewerkte. Onze mensen hebben gewerkt in de sneeuw, maar ook in temperaturen boven de 30°C. Toch hebben zij altijd een glimlach op hun gezicht gehouden. Sluishuis is én blijft een prachtig project om aan te werken.”