Tagarchief: Valley

Integrale samenwerking op het gebied van luchttechniek

De-Valley-foto-6-van-LinkedIn
Lees het gehele artikel

Valley Amsterdam bestaat uit een meerdere verdiepingen hoge plint met daarop drie torens. Vanuit een technische ruimte onderin vertakken de luchtkanalen zich als aderen door het gebouw, tot in de afzonderlijke ruimten van de appartementen. De complete luchttechnische installaties in de parkeergarage, kantoren en appartementen van het imposante mixed-use gebouw zijn geleverd en gemonteerd door Nijburg Klimaattechniek, in hechte samenwerking met installateur en opdrachtgever Bosman Bedrijven. 

Het productievolume van Nijburg Klimaattechniek omvat circa 10.000 m² rechthoekig kanalenwerk, 7.000 m¹ instortkanalenwerk en 8.000 m¹ rond kanalenwerk. De sendzimir-verzinkte plaatstalen kanalen worden geleverd inclusief appendages en in verschillende bouwsituaties, wat van de leverancier een allround betrokkenheid vraagt, aldus verkoopmanager Paul de Laak. “In dit project is gestuurd op kwaliteit, onder meer met een doelstelling BREEAM ‘Excellent’, en er wordt gebouwd op een postzegel. Ten eerste moet je een goed team vormen met de installateur, zowel in engineering als montage.”

Prefab

Dat vraagt partijen die geselecteerd zijn op basis van expertise, bekend zijn met BIM en integraal kunnen samenwerken. De Laak: “Voor Valley hebben wij in verband met duurzaamheidseisen en comfort bijvoorbeeld uitvoerig gekeken naar de juiste luchtsnelheden. Veel onderdelen zijn geprefabriceerd in verband met de montagelogistiek, zoals T-stukken en bochten. En appendages zoals geluiddempers, brandkleppen en roosters worden in de eigen fabriek geproduceerd en in afgestemde batches als pakket geleverd. Hiertoe beschikken wij over een materialenbibliotheek waarin de aan te leveren vormstukken met de juiste appendages staan beschreven.”

Instortkanalen

Om een voorbeeld te geven van het belang van deze intensieve betrokkenheid: een deel van de kanalen is ingestort in de verdiepingsvloeren van de appartementen. “Dat betekent dat je in de cascobouwlogistiek meedraait en er qua montage een 100% match moet zijn. Nijburg Klimaattechniek is dus niet alleen producent en leverancier. Deze vorm van integrale samenwerking heeft met Bosman Bedrijven al tot meerdere succesvol uitgevoerde projecten geleid.” De controle op product- en montagekwaliteit wordt uitgevoerd door TüV Rheinland Nederland, waarmee Nijburg Klimaattechniek voldoet aan de montagevoorschriften van branche-organisatie Luka.  

Maatwerk in ontwerp, productkeuze en montage

TvdH20210804-194
Lees het gehele artikel

Producent van vouwwanden en schuifpuien Solarlux kan haar visie op gebouwen van de toekomst ten volle toepassen in Valley – een architectonisch icoon met hoge eisen in alle opzichten. Voor de realisatie van de bijzondere hoogbouwappartementen ontwikkelde Solarlux maatwerkconcepten met een hoog comfortniveau, voor bouwpartners en bewoners.

De eisen waren in het geval van Valley dusdanig hoog dat architect MVRDV zelf de voorkeur uitsprak voor Solarlux. “Ontwikkelaars kiezen met Solarlux voor een high-end product, en alle variabelen en keuzes kunnen het best in de vroegste ontwerpfase worden vastgesteld”, aldus verkoopmanager André Jansen. “Wij kunnen de architect in alles adviseren met betrekking tot eindproduct en maatwerk. Wij zijn als bouwpartners altijd kritisch naar elkaar toe geweest in de looptijd van dit project. In de offertefase over de productkeuzes en in de eindmontage als het gaat om minimale toleranties. Je wilt met zo’n prestigieus gebouw uiteindelijk dat alle puntjes op de i staan; dat je met elkaar omhoog kijkt en zegt: wow.”

Valley is vormgegeven als rotslandschap met valleien.

Geïntegreerde gevelbouw

Hoge eisen met betrekking tot thermische isolatie, ventilatie, geluidwering, architectuur en gebruikscomfort worden vrijwel altijd in combinatie gevraagd in hoogbouwappartementen aan de Zuidas; zeker in het geval van Valley, dat is vormgegeven als een rotslandschap met valleien. Jansen: “Wij testen onze vouwwanden en schuifpuien excessief op alle aspecten. Voor de appartementen van Valley ontwikkelden wij unieke vouwwandconcepten met een zeer hoge wind- en waterdichtheid. In dit project zit een groot aantal specials. Aan de buitenzijde van het complex zijn bijvoorbeeld 23 stuks Solarlux Highline geïsoleerde vouwdeuren geplaatst met reinigingsbeslag. Hiermee kan de bewoner van binnenuit de buitenzijde reinigen. Uniek is dat deze vouwdeuren zijn uitgerust met vouwbare hoeken.” 

Samenwerkend vermogen

Voor de binnenzijde van het complex, de getrapte terrasgevels ter plaatse van de bloembakken en de glazen vliesgevel van Blitta, leverde Solarlux 47 schuif-draaisystemen van het type SL25 Modular. De montagelogistiek is afgestemd op de profielsystemen van gevelbouwer Blitta. Eerst is een aluminium frame gemonteerd, waarin de draai-schuifpuien worden bevestigd. De puien ter plaatse van de bloembakken/terrassen zijn vervolgens afgewerkt met een natuurstenen omkadering. Als laatste zijn in de gebouwplint nog eens 3 vouwwanden van Solarlux geplaatst. “Er is bijzonder veel maatwerk toegepast in dit project, ook in het montageproces. De elementen zijn zoveel mogelijk geprefabriceerd aangeleverd en als geheel ingehesen. Opdrachtgevers vragen samenwerkend vermogen en krijgen dat van Solarlux, zeer vroeg in het proces en op de juiste plaats – in de ontwerpfase, in de productkeuze en tijdens de montage.”  

Coen van Oostrom: ‘‘De aannemer zei halverwege: ik stop.’’’

Valley-aerial
Lees het gehele artikel

Velox (V): JE ONTWIKKELT DUURZAME GEBOUWEN, VOL TECHNOLOGISCHE SNUFJES. HOE RAAKT DE COMPLEXITEIT VAN DIE GEBOUWEN DE BOUWSECTOR?
Coen van Oostrom (CvO): “Een terechte vraag, vooral omdat we pas aan het begin staan van een enorme transitie in de manier van bouwen. Over niet al te lange tijd gaan we naar volledig CO2-neutrale gebouwen, zowel in de operatie als in de realisatie. Dat wordt ongelofelijk ingewikkeld, maar ook ongelofelijk leuk. Alleen de bouwindustrie is daar nu nog lang niet klaar voor.”

V: IS HET ZO ERG?
CvO: “In de Nederlandse bouwindustrie valt het nog mee, al is Londen bijvoorbeeld al veel verder. Maar in Duitsland, waar we ook veel ontwikkelen, is het echt een drama. Daar is het al ingewikkeld om een gebouw te maken met een hele basale IT-technologie. Wil je het echt allemaal gaan meten in een gebouw, dan moet de hele keten digitaal gaan werken: de architect, de ontwikkelaar en de bouwer. Er moet een revolutie komen in de industrie. Die kan ertoe leiden dat bepaalde businessmodellen niet meer werken, of dat bepaalde bedrijven zullen moeten fuseren om hun kennis up-to-date te houden. En ook van de overheid gaat dit een andere opstelling vragen. Die zal op een andere manier moeten gaan aanbesteden en niet meer, zoals nu steeds gebeurt, op de laagste prijs moeten sturen.”

Coen van Oostrom

V: GAAT ER EEN REMMENDE WERKING UIT VAN DE BOUWSECTOR? 
CvO: “In zekere zin wel. Wij zijn met EDGE al twintig stappen verder en zouden al veel meer willen doen. Maar aannemers komen soms terug bij ons en zeggen dan: ‘Al jullie projecten zijn zó ingewikkeld.’ Dat komt mede doordat de projecten die we doen zo groot zijn. Een project als Valley loopt in de honderden miljoenen. Bouwers vinden dat risicovol en zijn daardoor voorzichtig. Als je dan ook nog zegt: ‘Het moet nóg technologischer, vernieuwender en sneller’, dan zegt zo’n grote aannemer: ‘Doe even normaal, ik doe het niet.’ Je zult dus voorzichtig moeten zijn. Het moet net twee procent oncomfortabel worden voor de bedrijven met wie je werkt, maar niet twintig procent oncomfortabel, want dan lopen ze weg en komt er helemaal geen duurzaam gebouw.”

V: HEB JE WEL EENS MEEGEMAAKT DAT EEN AANNEMER WEGLIEP?
CvO: “Dat is wel eens gebeurd ja. In onze gebouwen moeten onderdelen soms op een zeer specifieke manier gemaakt worden, een manier die afwijkt van hoe het normaal gebeurt. En we willen dan ook zeker weten dat het op een bepaalde manier gaat werken. Dit leidde ertoe dat een aannemer halverwege het bouwen zei: ‘Ik ben er klaar mee, ik stop.’ Toen hadden we wel een dingetje.”
Lees verder >


State-of-the-art vouwwandsystemen op maat

_042
Lees het gehele artikel

Architectenconsultant Jan Jaap Hofstra: “In 2023 wordt de BENG-norm van toepassing op alle woningbouw- en utiliteitsprojecten – nieuwbouw en renovatie. Als high-end productinnovator kunnen wij daar nu al aan voldoen, met architectenadvies op elk gebied.”

De eisen waren in het geval van Valley zodanig hoog dat architect MVRDV zelf de voorkeur uitsprak voor Solarlux. “De leverancier van volglas aluminium vouwwandsystemen moet in dit geval vanaf ontwerpniveau worden betrokken. Dat is de insteek in al onze projecten”, zegt Hofstra. “Ongeacht volume en organisatie van de bouwkolom. In bijna alle projecten, ook bij zorggerelateerde en particuliere bouw, komt men via de architect bij Solarlux uit, zodat wij in de ontwerp- en rekenfase in teamverband de beste oplossing kunnen bieden.”

De ontwikkelaar kiest met Solarlux voor een high-end product; alle variabelen en keuzes kunnen best zo vroeg mogelijk worden gemaakt, stelt Hofstra. “Bij niet-commerciële partijen zoals school- en zorgorganisaties verloopt het voortraject wellicht anders dan bij commerciële of particuliere ontwikkelingen; ook in die trajecten kunnen wij de architect in alles adviseren met betrekking tot eindproduct en maatwerk. Wij willen onszelf niet op de borst kloppen, maar als men – ook internationaal – bij Solarlux aanklopt, zijn de eisen altijd hoog en stellen wij alles in het werk om de wensen te kunnen realiseren.”

‘De markt weet dat wij de hoogste eisen en wensen kunnen realiseren’

Integrale doorontwikkeling

Als je wordt ingeschakeld voor woningbouw aan de Zuidas, met hoge eisen op het gebied van comfort en geluidwering, en voor hoogbouw in Hong Kong, heeft de opdrachtgever al een traject doorlopen met betrekking tot selectie van bouwpartijen, aldus Hofstra. In Nederland is recentelijk met COVID-19 en de invoering van de BENG-eisen voor nieuwbouw een kwaliteitsslag gemaakt in het eisenpakket. Thermische isolatie, ventilatie-oplossingen, hoge geluidswering en een lage EPC worden vrijwel altijd in combinatie gevraagd, en dat leidt tot integrale doorontwikkeling van de vouwwandsystemen. “Wij kunnen met balkonbeglazing tot 25 dB op de gevel reduceren en halen met onze binnenwanden tot 48 dB. Wij testen excessief op alle aspecten, van wind- en geluidsbelasting, isolatie en montagelogistiek tot gebruiksgemak.” Dat houdt in: continue doorontwikkeling, tot maatwerkaspecten aan toe. “Denk bijvoorbeeld aan geïntegreerde zonwering. Je kunt je voorstellen dat comfort, ventilatie en geluidswering sterk samenhangen bij de ontwikkeling van schuifpuien en vouwwanden. Sterk in ontwikkeling is de integratie van SUS-kasten voor geluiddempend ventileren met bouwkundige constructies. De markt weet dat wij een systeemintegrale aanpak hebben en de hoogste eisen en wensen kunnen realiseren, met duurzame, lean geproduceerde basismaterialen. Opdrachtgevers vragen samenwerkend vermogen en krijgen dat van Solarlux, zeer vroeg in het proces en op de juiste plaats – in de ontwerpfase bij de architect.”

Vouwwandsystemen Valley, Amsterdam: ‘Geen concessies aan kwaliteit’

_042
Lees het gehele artikel

Voor de bijzondere, getrapte hoogbouwappartementen van Valley aan de Zuidas, momenteel in aanbouw, ontwikkelde Solarlux maatwerk vouwwandconcepten met een zeer hoge geveldichting. Een combinatie van SL 25-vouwwanden voor de ongeïsoleerde gevels en Ecoline/Highline-systemen voor de gevels met een hoge wind- en geluidbelasting. Architect MVRDV koos voor Solarlux vanwege de kwaliteiten als systeemhuis, zegt accountmanager André Jansen. “Wij houden alles in eigen hand, van engineering tot montage.”

Tekst | Jan-Kees Verschuure    Beeld | Solarlux, Bouwcombinatie Valley Amsterdam

De eisen met betrekking tot wonen op hoogte, alsmede architectonische uitstraling, waren in het geval van Valley zodanig hoog dat MVRDV zelf de voorkeur uitsprak voor Solarlux, zegt Jansen. “De leverancier van de volglas vouwwandsystemen moet in dit soort gevallen vanaf ontwerpniveau worden betrokken. Vanwege de gewenste eisen en specificaties, maar ook vanwege de verankeringsmogelijkheden en aansluitingen. Als het gaat om details kun je niet zonder een systeemhuis. Op elk niveau hebben wij onze inbreng.”

En de eisen zijn hoog: 35 vanuit de woningen volledig toegankelijke balkons op hoogte (vanaf de achtste verdieping), met een extreem hoge wind- en geluidbelasting; een ontwerp met zeer weinig repetitie, veel hoekopstellingen en niet in het minst de wens van de architect om grote glasoppervlakken te creëren met ultraslanke aluminiumprofielen. “Je kunt je voorstellen dat bij 900 Pascal-windbelasting, een EPC < 0 en maximaal 99 millimeter profielaanzet een topproduct uit de balkonbeglazing wordt ingezet.”

Ter plaatse van de getrapte geveldelen worden high-end-systemen gebruikt voor de balkontoegang.

Kwaliteit en gebruiksgemak

Dat product is het Highline/Ecoline-vouwwandsysteem. Jansen: “Waar tripleglas is gebruikt in de getrapte geveldelen wordt de Highline geleverd, in de andere gevallen de Ecoline en op de ongeïsoleerde gevels, de strakke gevels, gebruiken wij ons standaardsysteem SL 25. Dit volglas beglazingssysteem biedt op het balkon bescherming tegen geluidsoverlast en weersinvloeden en kan voor 100% worden geopend. Het schuifsysteem houdt slagregen en geluid tot 22 dB tegen.” De Ecoline/Highline-systemen zijn hiervan een high-end-variant, met maximale prestaties en mogelijkheden, alsmede slankere profielen. In sommige gevallen dienen delen van vouwwanden van honderden kilo’s naar boven te worden gehesen. “De systemen zijn tot 5,80 meter breed en tellen zes vleugels, soms in een hoekopstelling. Bij de Highline met triplebeglazing weegt een vleugel alleen al 100-110 kilogram en dan is het vouwwandsysteem ook nog soepel te bedienen, met maximaal gebruiksgemak. Van doorslaggevend belang is dat wij als systeemhuis van engineering tot montage zijn betrokken. Het sleutelwoord voor Solarlux is kwaliteit, zonder concessies.”