Tagarchief: SSI SCHÄFER

Dé strategische oplossing voor ruimtegebrek

cortiguacu_brazil_esx_AB7A6187-(1)
Lees het gehele artikel

Opslagcapaciteit verhogen en kosten besparen met verrijdbare palletstellingen

Vrieshuizen hebben anno 2022 veel te verduren. Niet alleen liggen zij stampvol met producten, ook zorgen de hoge energieprijzen voor hoge exploitatiekosten. De verrijdbare palletstellingen van SSI SCHÄFER bieden voor beide uitdagingen een doeltreffende oplossing. “Met onze verrijdbare palletstellingen wordt niet alleen de benodigde opslagruimte geoptimaliseerd; er komt ook extra ruimte vrij”, vertelt Accountmanager Dynamische Systemen Dorothee Steverink. “Dankzij het verrijdbare principe is maar één gangpad nodig om alle goederen te bereiken. Hierdoor wordt de opslagcapaciteit flink verhoogd. Bij een gelijkblijvend ruimtevolume kunnen bijna twee keer zoveel diepvriesproducten worden opgeslagen. Hierdoor wordt de energie (koude) die in het vrieshuis wordt ingebracht, optimaal gebruikt. Energieverlies door het koelen van loze ruimtes is nauwelijks nog aan de orde.”

Voordelen van verrijdbare stellingsystemen
• Verhoogde opslagcapaciteit tot 100%
• Ruimtebesparing tot 50%
• Hoge efficiëntie en duurzaamheid
• Combinatie met transportsystemen en Automatisch Geleide Voertuigen (AGV)

Palletstellingen in een conventionele opstelling.

“Een systeem met verrijdbare palletstellingen betreft altijd maatwerk”, benadrukt Henk van Mullem, Business Unit Manager Products en Equipment bij SSI SCHÄFER. “Gelukkig nemen de meeste klanten al in een heel vroeg stadium contact met ons op, zodat we klantwensen én bouwkundige voorwaarden perfect kunnen afstemmen. In een bouwteam met de klant, architect en constructeur zoeken we steevast naar de beste ruimte-indeling, om de hoogste densiteit in opslag te bereiken. Hoeveel in- en uitslag wil de klant realiseren? En hoeveel gangen of stellingzones zijn hiervoor nodig? Doordat we flexibel zijn in lengte, breedte, hoogte en indeling kunnen we voor elk vrieshuis een passende oplossing realiseren.”

Meer opslagcapaciteit met verrijdbare stellingen.

Voorwaarden voor een spelingsvrije loop

De palletstellingen vormen vaak de basis van het vrieshuis, waarrond de hoofdaannemer een geïsoleerde vrieskist realiseert. “Aan de basis van ons verrijdbare systeem ligt een SSI SCHÄFER railsysteem, die op basis van gedetailleerde tekeningen en (lasten)berekeningen op de fundering wordt gemonteerd”, aldus Van Mullem.

Efficiënte magazijnlogistiek dankzij verrijdbare palletstellingen.

Efficiënte magazijnlogistiek

“Groot voordeel van verrijdbare palletstellingen is dat men met één gangpad per stellingzone werkt”, benadrukt Steverink. “In combinatie met een openings- en sluitsnelheid van circa 4 meter per minuut worden continue orderpicking en een efficiënte magazijnlogistiek geborgd. Naar wens zijn ook koppelingen met een bovenliggend warehouse managementsystemen (WMS) mogelijk, waardoor de orderverwerking naar een nog hogere level wordt getild. Ook voor de WMS-koppeling is het goed om in een vroeg stadium met een klant aan tafel te zitten. SSI SCHÄFER biedt met haar brede expertise een toegevoegde waarde aan de klant.” 

Continue orderpicking en een efficiënte magazijnlogistiek dankzij een vlotte openings- en sluitsnelheid van de verrijdbare stellingen.

Ook voor bestaande gebouwen

Naast nieuwbouw is het mogelijk om de verrijdbare palletstellingen van SSI SCHÄFER in bestaande magazijnen (ambient en/of diepvries) te integreren. “Om deze retrofit mogelijk te maken, wordt vaak een extra vloer toegevoegd zodat een ultravlakke vloer, een gelijkmatige loop en uitstekende verdeling van de lasten worden geborgd”, vertelt Steverink. “Ook is het mogelijk om onze verrijdbare palletstellingen aan te passen aan bestaande railsystemen van derden. Bedrijven die hier een gedegen en doordacht advies over willen, zijn van harte uitgenodigd om – uiteraard vrijblijvend – contact op te nemen.”  

Zien hoe je de opslagcapaciteit verhoogt met verrijdbare stellingen? Bekijk de video!

Verrijdbare palletstellingen verhogen capaciteit en productiviteit in nieuw koel- en vrieshuis

SSI1-Muller-Fresh-Food
Lees het gehele artikel

De interne logistiek in distributiecentra gaat gepaard met talrijke uitdagingen. SSI SCHÄFER levert systemen om de opslag en het transport van goederen efficiënt te organiseren. De firma is al jaren leverancier van onder andere compacte opslagsystemen voor heel wat bedrijven, ook voor Müller Fresh Food Logistics. Voor het nieuwe vrieshuis van de logistiek dienstverlener in Lekkerkerk ontwikkelde, leverde en monteerde SSI SCHÄFER een totaaloplossing met verrijdbare palletstellingen. Zo kunnen de opslagcapaciteit en productiviteit in de nieuwbouw verhoogd worden.

Jan-Peter Müller is al jaren een vaste relatie van SSI SCHÄFER. Toen het familiebedrijf in 2018 Prins Transport in Lekkerkerk overnam en vervolgens een nieuw distributiecentrum bouwde, deed ze ook een beroep op deze specialist uit Oosterhout om een geschikt opslagsysteem te ontwerpen en te monteren. “Bij Müller Fresh Food Logistics wordt continu geïnvesteerd in duurzame groei. Tijdens een gesprek in de hoofdzetel in Holten legde de directie haar plannen voor een uitbreiding op de site in Lekkerkerk voor. Naast het bestaande gebouw moest een nieuw koel- en vrieshuis met een totale oppervlakte van 2.400 m² komen. Wij kregen de opdracht om een geschikt opslagsysteem te realiseren”, legt Dorothee Steverink, accountmanager Nederland dynamische systemen bij SSI SCHÄFER, uit. “Aangezien we bij de hoofdzetel in Holten voor een systeem met verrijdbare palletstellingen geopteerd hadden, beslisten we om in de nieuwbouw een gelijkwaardige oplossing te integreren. Op die manier wordt de beschikbare opslagruimte geoptimaliseerd en is de benodigde vloeroppervlakte beperkt. Er is immers geen gangpad tussen elke stelling nodig. Bijkomend voordeel: er is een optimale benutting van de vereiste energie voor klimaatbeheersing bij koel- en vriesopslag, aangezien er met dit systeem bijna twee keer zoveel goederen opgeslagen kunnen worden. Dat heeft tot gevolg dat de impact op het milieu beperkt wordt.”

Verrijdbare palletstellingen 

De oplossing bij Müller Fresh in Lekkerkerk bestaat uit twee zones met verrijdbare stellingen van dertien meter hoog, respectievelijk met vijf en vier wagens. Elke stellingrij omvat elf secties, telkens goed voor 24.000 kg, waardoor in elke wagen meer dan 500.000 kg aan goederen opgeslagen kan worden. In dit vrieshuis kan de logistiek dienstverlener meer dan 6.000 pallets opslaan. Net zoals bij de andere projecten werden de specialisten van SSI SCHÄFER ook hier in een vroeg stadium door de opdrachtgever in de gesprekken betrokken. De palletstellingen vormen eigenlijk de basis van het gebouw, waarrond de hoofdaannemer een geïsoleerde vrieskist bouwde. In de eerste fase werden de rails geïnstalleerd op de vooraf geconstrueerde fundering, gebaseerd op gedetailleerde tekeningen. De maatvoering van deze fundering moet overeenkomen met het railplan. Na installatie van dat railplan wordt hierop een controle uitgevoerd. Aangezien de bovenzijde van de rails ook de bovenzijde van de betonvloer is, moeten de rails overal gelijk liggen. Tijdens het storten van het beton worden de rails opgenomen in de vloer, waarbij het van belang is dat ze goed ondervuld worden. Zo kunnen in de toekomst geen verzakkingen ontstaan. 

“Als de installatie van de rails niet aan de gestelde eisen voldoet, kan scheefloop, slijtage of een verminderde gelijkmatige loop ontstaan. In het slechtste geval kan het systeem zelfs vastlopen. Dit leidt dan tot een kortere levensduur van het verrijdbare systeem. Pas als het volledige veld van het systeem klaar is, kunnen de andere bouwpartners weer op de bouwplaats aan de slag. In een volgende fase worden dan de verrijdbare palletstellingen in de ruimte gemonteerd”, licht Rienk Broekhuizen, product manager dynamische systemen, toe. “Bij dit vrieshuis van Müller Fresh in Lekkerkerk vormde de hoogte van 13 meter een grote uitdaging op het vlak van montage en logistiek. We moesten immers goed nadenken, over hoe we alle lange onderdelen zonder problemen in de hal konden binnenkrijgen. Na de montage stonden we ook in voor de volledige controle van de installatie, want het is onze verantwoordelijkheid dat alles perfect functioneert.”

Indrukwekkend hoogbouwvriesmagazijn verrijst in Rotterdam

HR_IMG_0599
Lees het gehele artikel

Inmiddels heeft SSI SCHÄFER door de jaren heen al meerdere intralogistieke oplossingen gerealiseerd voor Kloosterboer in Nederland, Frankrijk en Zweden. Met de bouw van het indrukwekkende hoogbouwvrieshuis Cool Port II in Rotterdam wordt momenteel een knap staaltje bouwwerk bewerkstelligd.

Enginering van de volledige constructie

Het 6-gangen satellietmagazijn is 69 meter lang, 138 meter breed en 41 meter hoog. SSI SCHÄFER levert ongeveer 4.200 ton staal voor dit magazijn dat ruimte biedt aan 60.000 palletplaatsen. De volledige constructie is volledig verzorgd door engineers van SSI SCHÄFER, waarbij vooraf veel afstemming was met de verschillende subcontractors.

Silo-ontwerp

Dit hoogbouwvrieshuis bestaat uit een silo-ontwerp, waarbij de zijwanden en dakbedekking rechtstreeks aan de stalen stellingstructuur bevestigd worden. Om het geheel te koelen tot -25 °C is er op circa 35 meter hoogte een koelbordes geplaatst voor 5 enorme koelinstallaties van 9 meter lang en 4 meter hoog. Daarnaast heeft SSI SCHÄFER in het voorgebouw (LOWBAY Building) een speciale vloerconstructie gebouwd voor conveyorbanden, die aansluiten op de conveyorbanden en platformen van de hoogbouw.

Duurzaamheid

De opdrachtgever streeft het BREEAM Outstanding duurzaamheidscertificaat na. Dit heeft ook direct gevolgen voor de staalconstructie. Zo werd de dakconstructie ontworpen voor de montage van 2.700 zonnepanelen onder een speciale gradenhoek. Dit brengt toch wel een zekere uitdaging met zich mee gezien de flexibiliteit tijdens alle weersomstandigheden.

Communicatie

Sinds midden januari bouwen gemiddeld 45 monteurs aan het gebouw dat eind augustus moet gereed moet zijn. Dit kunnen we alleen succesvol realiseren door goede communicatie en duidelijke afspraken met de opdrachtgever en alle subcontractors.

Meer informatie over onze intralogistieke oplossingen kunt u vinden op: www.ssi-schaefer.com