Tagarchief: RVB Groep

Met in-situ verstevigen van de ondergrond is veel te besparen

Coenen 3 kopiëren
Lees het gehele artikel

Maar wat niet in het zicht ligt is misschien wel net zo bijzonder als het gebouw zelf: de Harderwijkse RvB Groep verstevigde op uiterst duurzame en innovatieve wijze de ondergrond, waardoor fundering op palen niet nodig is. 

“‘Bouwen op staal’ noemen we het als we een gebouw op vaste ondergrond neerzetten”, legt Roelof De Vries van de RvB Groep uit. “Dat kan voordelen bieden ten opzichte van bouwen op palen. Je kunt in veel gevallen besparen op een dunnere betonvloer of je hoeft minder wapeningsstaal te gebruiken.”

De Nederlandse ondergrond is overigens lang niet altijd geschikt om in-situ te verstevigen, maar RvB Groep en bedrijfsonderdeel TerraStab zijn als één van de weinige Nederlandse bedrijven gespecialiseerd in die werkwijze. De Vries: “We bekijken het altijd per locatie, maar als we denken dat de ondergrond geschikt is om met de door ons ontwikkelde methode te verbeteren, dan adviseren we dat aan de opdrachtgever en hoofdconstructeur. Voor de bouw van het warehouse in Haps hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende grondlagen, onder andere door middel van sonderingen en grondboringen. Omdat de belasting op de vloeren en ondergrond straks enorm groot is, mede door de forse hoogte van het gebouw en de producten die er worden opgeslagen, zou je een flink aantal heipalen nodig hebben. Maar wanneer je de grond kunt verstevigen is dat niet nodig.”

Verdicht

Na het bodemonderzoek en het bepalen van de zwakkere plekken in de ondergrond, onderzoeken de engineers en laboranten van de RvB Groep in hun eigen laboratorium of die ondergrond – met het toevoegen van in eigen huis ontwikkelde bindmiddelen – op de juiste sterkte gebracht kan worden. “In dit geval was dat goed mogelijk”, vertelt De Vries. “Vervolgens overlegt onze constructeur onze bevindingen met de hoofdconstructeur. In Haps hebben we uiteindelijk de grond op locatie gemengd met ons bindmiddel.”

Naast de besparing op funderingspalen en de dikte en wapening van de betonvloer, heeft in-situ verstevigen nog een voordeel: de ondergrond hoeft niet verplaatst te worden. De Vries: “Stel dat er bijvoorbeeld PFAS in de grond zit die moet worden afgevoerd, kan dat flink in de papieren lopen. Met in-situ verbeteren beperk je ook het aantal transportbewegingen. Onze werkwijze is dus behoorlijk duurzaam en circulair.” 

RvB Groep heeft het civiele deel compleet geëngineerd en gerealiseerd in een korte tijd. “Naast het zorgen voor de fundering, hebben wij dus ook alle kabels, leidingen, riolering en terreinverharding aangelegd, zodat hoofdaannemer Martens op een schoon en gereed terrein aan het werk kon gaan. Dit alles in een strakke planning; Martens was er zeer content mee”, besluit De Vries.