Tagarchief: Plein 54

Van slopen met beleid tot frezen en boren

Lees het gehele artikel

Het Kampense sloopbedrijf Kwakkel fungeert vaak als onderaannemer voor bouw- en aannemersbedrijven. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met slopen (renovatiesloop) en boor-, zaag- en freeswerk. Bij de transformatie van Plein 54 werd Kwakkel zelfs twee keer ingeschakeld.

Situatie vooraf.

“Mateboer Bouw vroeg ons voor het bouwteam van Plein 54”, vertelt bedrijfsleider Gerard Koobs. “We zijn in 2020 in het calculatiestadium voor het eerst bij het pand gaan kijken en brachten begin 2021 onze offerte uit. In juli 2021 zijn we begonnen met het strippen van het pand en hebben we het compleet ‘kaal’ gemaakt. Alleen de constructieve wanden en vloeren, de trappen, het atrium met loopbordessen en buitengevels stonden nog. Hierbij werkten we van boven naar beneden: top-down. Na het strippen kon de opbouw beginnen met de nieuwe indeling en al het bijhorende installatiewerk.”

Met een nevenpartij zorgde Kwakkel dat veel materialen met beleid werden verwijderd, zodat deze kunnen worden hergebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de systeemplafonds, deuren, wanden en tapijttegels. “Dat draagt ook weer bij aan circulaire sloop en duurzaamheid. Waar het past, proberen we steeds meer aandacht te geven aan circulariteit en deze nieuwe afzetmarkt te vergroten.”

Gestripte situatie.

boren en zagen

Vervolgens werd Kwakkel voor de tweede keer ingeschakeld, dit keer door onderaannemer Hulstflier. Koobs: “Zij vroeg ons de gaten te boren en sleuven te zagen en uithakken in de begane grond en verdiepingsvloeren. Dit waren voorgespannen vloeren, dus we moesten goed kijken waar we precies moesten boren. We mochten per verdieping maximaal twee keer wat raken, om constructieve aantasting van het gebouw te voorkomen. In het voortraject kwam daar heel wat meetwerk bij kijken, maar het is allemaal goed verlopen.” De uitdaging bij dit soort projecten is, volgens Koobs, dat je voorop moet blijven lopen met je werkzaamheden, zodat iedereen die daarna aan het werk moet, ook volgens planning kan werken.

Kwakkel is, met in totaal zo’n vijftig medewerkers (inclusief flexibele schil) een vaste ketenpartner van Mateboer Bouw. “We hebben altijd een prettige samenwerking.” Koobs vindt het een goed initiatief dat in dit project een leeg kantoorpand werd omgebouwd naar woningen. “Zeker gezien het woningtekort is dit een goede zaak. De omgeving van het pand leende zich hier ook uitstekend voor. Dit zal zeker niet de laatste keer zijn.”