Tagarchief: Park Oud Zuid

‘Hybride transformatie met meerwaarde voor de gemeenschap’

Lees het gehele artikel

Ook de Zuiderschool en een gymzaal op het terrein worden verbouwd. ‘Park Oud Zuid’ wordt verder voorzien van grondgebonden nieuwbouwwoningen op een autoluw binnenterrein. Stedenbouw sprak met Herman Dolstra van ontwikkelaar Schavast en Gerrit de Brake van hoofdaannemer Salverda Bouw.

Park Oud Zuid telt in totaal veertig woningen en appartementen, te verdelen over het hoofdgebouw van de HBS, de Zuiderschool, een losstaande gymzaal en grondgebonden nieuwbouwwoningen op de kavel. De projectleiding is volledig in handen van de Schagen Groep, met Schavast en Salverda Bouw als onderdelen. Dolstra: “De gemeente Meppel heeft Park Oud Zuid bestemd als koopwoningproject met monumentale dragers; wij zijn eigenaar. Het terrein ligt op een prominente plaats, aan de zuidzijde van het centrum. Door bestaande kwaliteiten te combineren met hedendaags comfort – een groot deel van de woningen wordt gasloos gerealiseerd, creëren wij samen met architectenbureau 19 Het Atelier een nieuw en aansprekend woonmilieu.”

Vogelvlucht Park Oud Zuid.

In oude luister hersteld

De belangrijkste drager van het gebied is de monumentale HBS, die door volledige restauratie van de buitenzijde in oude luister wordt hersteld. Er worden luxe appartementen gecreëerd. Aan de Prinses Marijkestraat worden vijf stadswoningen gebouwd, in een robuuste stijl die verwijst naar de Haagse School. Deze grondgebonden woningen vormen de verbinding tussen hoofdgebouw (provinciaal monument) en Zuiderschool (gemeentelijk monument); zij worden gerealiseerd op de plek van een gesloopte, niet-monumentale vleugel. De Brake: “Ook de oude gymzaal is een provinciaal monument. Hierin worden drie grondgebonden woningen gerealiseerd door middel van een stalen doos-in-doosconstructie, met behoud van de bestaande buitengevel en details. In het autoluwe, groene binnengebied bouwen we dertien hofwoningen met pergola’s. Alle zichtdaken van de bergingen worden voorzien van sedumdaken.”

Hoofdgebouw Rijks HBS.

Special in aula

Sluitstuk van de ontwikkeling is een vrijstaande nieuwbouwwoning aan het Zuideinde. Park Oud Zuid is een hybride project, met de nodige ontwikkelslagen. Dolstra: “Het bestemmingsplan doet recht aan oud en nieuw. De leslokalen van de schoolgebouwen worden woonruimte; het architectonisch ontwerp en de materialisatie van de nieuwbouw sluiten naadloos aan op het monumentale karakter. Het is best uitdagend om in een dergelijke setting woonruimte te creëren. De binnenplaats en galerijen van de appartementen in de HBS worden gerealiseerd in de voormalige aula, waarbij een monumentale wenteltrap is gehandhaafd. Je ontkomt als ontwikkelaar niet aan dergelijke specials. De gemeenschap kijkt mee over je schouder; dat vergt intensieve inspanningen van ontwikkelaar en architect.”

Zuiderschool.

De Brake: “Om zorg te dragen voor een goede uitvoering, gebruiken wij dezelfde onderaannemers voor restauratie, transformatie en nieuwbouw. De ontwikkeling wordt met gelijk oplopende bouwstromen in een jaar gerealiseerd, te beginnen dit voorjaar.” Dat moet resulteren in een topreferentie voor de Schagen Groep. Dolstra: “Wij ontwikkelen om volume te creëren voor de bouwgroep. Dat blijkt goed mogelijk in dit soort projecten; onze expertise van acquisitie tot terreininrichting kan zich ten volle ontplooien in een project met meerwaarde voor de gemeenschap – een veelzijdige en bijzondere ontwikkeling in een karaktervol deel van Meppel. Kopers wonen straks in en om de schoolgebouwen van hun jeugd.”  

Bouwinfo

Opdrachtgever 
Schavast BV

Architect 
19 Het Atelier

Uitvoering 
Salverda Bouw

Bouwperiode 
voorjaar 2021 – voorjaar 2022

Complete sloopexpertise met circulair oogmerk

Lees het gehele artikel

Bedrijfsleider Gerard Koobs: “Al onze expertise in sloopwerkzaamheden komt hier aan bod: renovatiesloop, totaalsloop, boren/zagen en asbestverwijdering.”

“Naast asbestsanering zijn we in januari dit jaar begonnen met het strippen van de sloopdelen van scholen en gymzaal. Zoveel mogelijk niet-steenachtige materialen zijn verwijderd. Het machinaal slopen moet daardoor sneller gaan.” Een gedeelte van de Zuiderschool is gesloopt; een deel wordt gerenoveerd. “De sloopdelen zijn losgezaagd van de te handhaven delen. De renovatiedelen worden constructief intact gelaten. We verwijderen onder andere plafonds, vloerafwerking en wanden, en maken sparingen voor nieuwe trappen. Ook de gevel zal op verschillende plekken worden aangepast.”

De gestripte Zuiderschool.

Na het handmatig losmaken van het niet-monumentale deel van de voormalige gymzaal, is dit bouwdeel helemaal verdwenen. Na de asbestverwijdering en renovatiesloop zullen in het te handhaven deel drie laagbouwwoningen komen. In het monumentale HBS-gedeelte worden bouwdelen losgezaagd die gehandhaafd blijven voor renovatie met bewoning. “Ook dit bouwdeel is inmiddels gestript. Er moeten veel wanden worden gesloopt en de voormalige aula zal na verwijdering van dak en begane grondvloer een binnentuin worden.”

Circulaire sloop maakt onderdeel uit van het proces. “In de totaalsloop van de Zuiderschool hebben wij de dakpannen verwijderd en elders bestemd. Ook het dakbeschot met onderliggend balkhout, radiatoren en sanitair, alsmede vloer- en wandtegels krijgen voor een groot deel een nieuwe bestemming. Duurzame sloop heeft de toekomst.”