Tagarchief: Nul-op-de-Meter

Slimme nieuwbouw voor Stedelijk College Eindhoven

Stedelijk College 3 kopiëren
Lees het gehele artikel

De eerste fase, een onderwijsgebouw van vier lagen hoog en geschikt voor 1.500 leerlingen, nadert zijn voltooiing. Daarna volgt nog de bouw van een sporthal, die in de derde fase wordt uitgebreid met leslokalen. Het resultaat is een ‘slim’ en toekomstbestendig onderwijscomplex met een zeer flexibele indeling en Nul-op-de-Meter.

Na een aanbesteding werd de uitvoering van het project toegekend aan Binx Smartility. “Onze manier van werken sluit erg aan bij wat de opdrachtgever voor ogen heeft. Wij werken anders dan een traditioneel bouwbedrijf en zijn eigenlijk een eigenwijze club bouwers”, stelt projectleider Rik van Laar. “Binx is een integraal bouw- én installatiebedrijf. Bij ons werken de bouwers en installateurs op hetzelfde niveau samen, in één projectteam. Die integraliteit, ook in relatie tot de exploitatie, is wat ons uniek maakt.”

Vogelvlucht van het nieuw ingerichte onderwijsterrein met lesgebouw en sporthal (fase 1 en 2).

Oog voor toekomstig onderhoud

Binx is niet alleen verantwoordelijk voor de uitwerking van het voorlopig ontwerp van DP6 Architectuurstudio tot een uitvoeringsgereed ontwerp. Het bedrijf neemt ook de sloop van het bestaande schoolgebouw, de realisatie van de nieuwbouw, het omliggende terrein met sportfaciliteiten en het onderhoud en de schoonmaak van het complex voor de komende twintig jaar voor zijn rekening. Van Laar: “Bij de uitengineering van het voorlopig ontwerp kunnen wij keuzes maken die gunstig zijn voor het toekomstig onderhoud van het gebouw. Bijvoorbeeld als het gaat om materialisering: als je voor goedkope materialen kiest, weet je dat die ook sneller kunnen vervuilen. De uitwerking van het definitief en uitvoeringsgereed ontwerp doen wij in overleg met de opdrachtgever en met onze eigen Binx-makers, adviseurs en eigen architect, die de esthetische kwaliteit bewaakt.”

Flexibele indeling

Het onderwijsgebouw, geheel opgetrokken uit prefab betonelementen, kent een flexibele indeling met open vides en lichtstraten waardoor dwars door het gebouw kan worden gekeken. Van Laar: “Het onderwijsgebouw en de sporthal hebben een modulaire opzet van het casco, zodat de indelingen door de school zelf gemaakt en gewijzigd kunnen worden. Deze flexibiliteit binnen het casco is integraal met constructie en installaties tot in detail doorgezet: een grid van 2.40 meter zorgt ervoor dat op diverse manieren ruimten kunnen worden gemaakt en onderwijskundige ideeën kunnen worden geïmplementeerd. Tijdens het ontwerp, maar ook in de toekomst.”     

Een flexibele indeling van het onderwijsgebouw is mogelijk.

Nul-op-de-Meter

Dankzij zonnepanelen, een warmtepomp en een WKO-installatie functioneert het complex straks Nul-op-de-Meter. Van Laar: “Het klimaat binnen het gebouw is per lokaal te regelen. Het gebouw zit vol met slimme toepassingen. Zo geven sensoren bij de ramen aan of deze nog open staan en wordt automatisch geregistreerd of een lokaal is gebruikt. Want als er niemand in een lokaal is geweest, hoef je er ook niet schoon te maken.”

In mei 2019 is gestart met de sloop van een deel van het oude onderkomen. Na de oplevering van het onderwijsgebouw in juni 2021 volgt de sloop van de resterende oudbouw. om de bouw van een sporthal met kantine, tribune en multifunctionele ruimten mogelijk te maken. In de transparante koppeling van de twee gebouwdelen zijn de entrees gesitueerd. De oplevering van de sporthal is voorzien in juli 2022.  

Projectinfo

Specialist in stalen liggers

Als specialist in het maken van hoed-, plaat- en raatliggers heeft Mouw Hoedliggers de stalen liggers geleverd voor de nieuwbouw van het Stedelijk College Eindhoven. De stalen liggers worden gebruikt als draagconstructie voor de verdiepingsvloeren en daken.

Voor het onderwijsgebouw zijn vooral zogeheten SFB-liggers geleverd. Deze liggers met een H-profiel maken het leggen van kanaalplaatvloeren eenvoudiger, mede omdat aan de onderzijde een brede bijkomende plaat, de onderflens, wordt gelast. Ook is een aantal hoedliggers geleverd, die meer dwarskracht kunnen opvangen, evenals een aantal PET-liggers. De productie van de liggers vindt plaats in de productiehallen in Ede. Met een CNC boor- en zaagstraat, CNC snijbank, toogbank en gecertificeerde volautomatische lasstraat levert Mouw Hoedliggers een goed product af, waarbij de machines met CAD/CAM-software worden aangestuurd. Het bedrijf heeft veel staal op voorraad en garandeert een korte levertijd, ook omdat het beschikt over eigen vrachtwagens die lengtes van 25 meter kunnen transporteren.

Bouwinfo

Opdrachtgever
Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland, Eindhoven

Ontwerp
DP6 Architectuurstudio, Delft

Adviseurs
IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam, Royal Haskoning DHV, Rotterdam, DGMR Raadgevende Ingenieurs, Den Haag

Uitvoering
Binx Smartility, Groenlo

Bouwperiode
mei 2019 – juli 2022

Flexibel NOM-concept op basis van tweede gevelhuid

fotopaulmartens-20200517-7871_Web2 kopiëren
Lees het gehele artikel

De uitrol van dit innovatieve concept, 2nd skin, is voor BIK bouw een belangrijke reden voor aansluiting bij verduurzamingsinitiatief Stroomversnelling. “De opdrachtgever wordt met 2nd skin volledig ontzorgd, inclusief proactieve bewonersbegeleiding”, vertellen projectcoördinatoren Tamara Verkleij en Jelske Sterkman van BIK bouw.

BIK staat voor Bouwen in Ketensamenwerking: ontwikkelingen worden niet op traditionele basis opgestart en vormgegeven, maar met betere producten en concepten. “Dit heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van 2nd skin, een verduurzamingsconcept dat we hebben ontwikkeld met Climate Kic, TU Delft en ketenpartners waaronder Sto en Itho Daalderop, startend vanuit de Trias Energetica”, zegt Verkleij.

Complex in oorspronkelijke staat.

2nd skin wordt uitgevoerd in bewoonde staat. De te verduurzamen woningen worden aan de buitenzijde voorzien van een nieuwe, goed geïsoleerde gevel met ingebouwde modules voor ventilatie, verwarming en koeling. “Die gevel sluit aan op de bestaande gevel, als een tweede huid.” Het product is bij uitstek ontwikkeld voor de NOM-renovatie van portieketagewoningen. “In de basis is 2nd skin geschikt voor alle achterliggende gevelmaterialisaties, meestal een gemetselde gevel. Op de bestaande gevel wordt een tweede gevelpakket gemonteerd, opgebouwd uit isolatiemateriaal en sierpleister of steenstrips. De bestaande kozijnen worden gebruikt als stelkozijn.”

Complex na toepassen 2nd skin concept.

Vier varianten

Op deze manier wordt een Rc-waarde bereikt van 4,5 tot 6 (gevel en dak). Het concept heeft vier varianten. ‘Premium’ behelst verduurzaming in stappen (lage investering met hoge energiebesparing/C02-besparing: 45%), ‘Hybrid’ is een gasarm pakket in combinatie met een ketel, warmtepomp en PVT-panelen (C02-besparing: 63%) en ‘All Electric’ is volledig gasloos en voorzien van zowel PV- als PVT-panelen (C02-besparing: 93%). De laatste variant is 2nd skin ‘Zero Energy’ en behelst opwekking op basis van Nul-op-de-Meter. In deze variant kan het NOM Keur van Stroomversnelling worden verkregen. Hiermee kan dan ook de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) worden toegepast: verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor de NOM-prestaties.

Het concept 2nd skin is aangesloten bij de Stroomversnelling.

Maatwerk op locatie

De begeleiding richting de bewoners van de woningen is een vast onderdeel van het concept. Sterkman: “We betrekken bewoners bij het proces en werken van initiatief tot beheer samen met vaste partners. We richten een modelwoning in en verzorgen de complete bewonersbegeleiding; dit heet bij ons de ‘klantreis’. Hiermee ontzorgen wij de opdrachtgever – vaak een woningcorporatie, soms een VvE, van start tot finish. Door de schaalgrootte en het modulair denken kunnen we bewezen producten goedkoper aanbieden. De componenten zijn geheel uitgewerkt in onze referentiedetails en technische omschrijving, alsmede in onze VABI-software en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). 2nd skin is ontwikkeld als onderhoudsarm concept.” Uitvoering en begeleiding zijn evenwel maatwerkprocessen in co-makerschap: 2nd skin is geen kant-en-klaar product, maar maatwerk op locatie met vaste componenten. “En een goede bewonersbegeleiding is bij sociale verduurzamingsprojecten een belangrijke voorwaarde om 70% draagvlak te bereiken.”

Het eerste gerealiseerde project onder de noemer 2nd skin betreft 12 portieketagewoningen aan de Soendalaan in Vlaardingen voor woningcorporatie Waterweg Wonen. De verschillende varianten zijn in stappen uitgebreid tot ‘Zero Energy’. De 2nd skin zorgt voor een goede isolatie en kierdichting. In de nieuwe kozijnen komt drielaags isolatie­glas. Het dak is bekleed met zonnepanelen. Na de verduurzaming heeft het gebouw geen gasaansluiting meer. In plaats daarvan zorgt een multiwarmtepompsysteem voor verwarming en warm water. Sterkman: “We zijn nu aan het opschalen met diverse projecten, waaronder 134 woningen aan de Burgemeester Pruissingel in Vlaardingen. 2nd skin is een concept dat zich continu door ontwikkelt, zowel technisch als voor bewoners en opdrachtgever.”