Tagarchief: NOM

De krachtige combinaties van het BENG- en NOM-Element

Adv.-Stedenbouw
Lees het gehele artikel

Wie denkt aan de toekomst, denkt aan een duurzame basis met het BENG en NOM-element®. Ga je een stap verder? Dan combineer je het element met een warm BENG of NOM kozijn óf een stijlvol strak hout-aluminium kozijn. Nieuwsgierig geworden? We praten je bij!

De duurzame basis: het BENG- en NOM-Element®

Een duurzame bouw begint al bij de basis, de constructie van het gebouw. Waar je vele keuzes hebt zoals beton en staal,  maak je een duurzame keuze als je voor hout kiest.

Waarom dat zo duurzaam is? Bij WEBO hechten we waarde aan het optimaliseren van onze isolatiewaarden, ook wel RC-waarden. Deze waarden van houtskeletbouwelementen geven aan hoe optimaal het energie- en warmtebehoud van een element precies is. Hoe hoger deze waarde, hoe meer warmte- en energiebehoud met als gevolg; minimaal energieverlies. Met deze hoge waarden voldoen de elementen aan de welbekende BENG en NOM-norm. Binnen WEBO hanteren we een RC-waarde van 4,5 tot 5,0 bij het BENG-Element en een RC-waarde van 5,5 tot 8,0 bij het NOM-Element.

Niet alleen hoge RC-waarden maken het BENG en NOM-Element een goede duurzame keuze, er zijn tig voordelen te benoemen!

 • Slimme opslag van CO2
  • Hout is het enige bouwmateriaal dat CO2 opslaat. Bouw je met HSB-elementen? Dan draag je dus bij aan een betere leefomgeving.
 • Bouwtijdverkorting
  • Door een compleet prefab HSB-element toe te passen wordt de bouwtijd verkort.
 • Combinatie met kozijnen
  • De kracht van combinatie. Kies jij voor de duurzame toevoeging van BENG- of NOM-Kozijnen óf kies jij voor het strakke van HoutAlu-Kozijnen?
 • Luchtdoorlatendheid
  • HSB-elementen kunnen voldoen aan zeer hoge luchtdichtheid kwalificaties. Dit voorkomt energieverlies van het gebouw.

“Duurzaam en circulair, in BIM geëngineerd én een minimale doorlooptijd. Onze prefab houtskeletbouw-elementen staan klaar voor ieder duurzaam project.”

Dus ga je voor een gebouw dat klaar is voor de toekomst en zorg draagt voor haar omgeving? BENG en NOM-Houtskeletbouwelementen zijn de oplossing.

De duurzame toevoeging: het BENG- of NOM-Kozijn®

Een uiterst duurzame keuze: het BENG of NOM-Element in combinatie met het BENG of NOM-Kozijn. Waarom? Als grondstof voor bouwmaterialen, maar ook in de vorm van bouwelementen is hout isolerend, duurzaam en circulair, stevig, gemakkelijk herstelbaar en licht van gewicht. Daarnaast zijn de BENG- en NOM-kozijnen in groot scala aan houtsoorten en kleuren te verkrijgen.

De voordelen op een rijtje:

 • Een isolerend materiaal
 • Duurzaam en circulair
 • Zorgt voor stevigheid
 • Gemakkelijk herstelbaar
 • Licht van gewicht

De strakke toevoeging; het HoutAlu- Kozijn®

Combineer het beste van twee werelden en je krijgt een unieke combinatie. Het HoutAlu-Kozijn® is, zoals de naam al zegt, samengesteld uit hout en aluminium. De buitenzijde heeft daarom een strakke uitstraling en bestaat uit onderhoudsvrij aluminium. We kunnen ons voorstellen dat je de warme look van hout mooier vindt om met je sfeervolle interieur te combineren. Het kozijn bestaat daarom aan de binnenzijde van hout en geeft je zo het beste van beide werelden: een sfeervol interieur en een strak buitenaanzicht!

De voordelen op een rijtje:

 • Een strakke uitstraling van buiten gecombineerd met een warme uitstraling van binnen.
 • Perfect voor hoogbouwprojecten. Waarom? Zoals eerder benoemd bestaat de buitenkant uit onderhoudsvrij aluminium. Perfect voor hoogbouwprojecten waarbij je geen omkijken meer wilt hebben naar onderhoud!
 • Een U-waarde tot 0,64 W/m2, voor optimale isolatiewaarden. Zo zit je dus altijd binnen met een prettig klimaat, ongeacht hoe koud of warm het buiten is!
 • Inlands hout, dit zorgt ervoor dat de HSB-elementen zijn opgebouwd uit hout uit duurzaam beheerde bossen.

Welke combinatie kies jij?

HSB-elementen en kozijnen zorgen niet alleen voor een duurzaam en circulair project, maar ook vele woon- en ontwerpvoordelen. Denk aan altijd in een prettige temperatuur thuis zitten, al is het hoogzomer of een strenge winter.

Heb je een bijzonder ontwerp in gedachten? HSB-elementen met een houten afwerking, een kleurpatroon in het aluminium, noem het maar op… Elke combinatie is mogelijk. Dus, duurzame bouwer, ben jij er al uit?

Flexibel NOM-concept op basis van tweede gevelhuid

fotopaulmartens-20200517-7871_Web2 kopiëren
Lees het gehele artikel

De uitrol van dit innovatieve concept, 2nd skin, is voor BIK bouw een belangrijke reden voor aansluiting bij verduurzamingsinitiatief Stroomversnelling. “De opdrachtgever wordt met 2nd skin volledig ontzorgd, inclusief proactieve bewonersbegeleiding”, vertellen projectcoördinatoren Tamara Verkleij en Jelske Sterkman van BIK bouw.

BIK staat voor Bouwen in Ketensamenwerking: ontwikkelingen worden niet op traditionele basis opgestart en vormgegeven, maar met betere producten en concepten. “Dit heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van 2nd skin, een verduurzamingsconcept dat we hebben ontwikkeld met Climate Kic, TU Delft en ketenpartners waaronder Sto en Itho Daalderop, startend vanuit de Trias Energetica”, zegt Verkleij.

Complex in oorspronkelijke staat.

2nd skin wordt uitgevoerd in bewoonde staat. De te verduurzamen woningen worden aan de buitenzijde voorzien van een nieuwe, goed geïsoleerde gevel met ingebouwde modules voor ventilatie, verwarming en koeling. “Die gevel sluit aan op de bestaande gevel, als een tweede huid.” Het product is bij uitstek ontwikkeld voor de NOM-renovatie van portieketagewoningen. “In de basis is 2nd skin geschikt voor alle achterliggende gevelmaterialisaties, meestal een gemetselde gevel. Op de bestaande gevel wordt een tweede gevelpakket gemonteerd, opgebouwd uit isolatiemateriaal en sierpleister of steenstrips. De bestaande kozijnen worden gebruikt als stelkozijn.”

Complex na toepassen 2nd skin concept.

Vier varianten

Op deze manier wordt een Rc-waarde bereikt van 4,5 tot 6 (gevel en dak). Het concept heeft vier varianten. ‘Premium’ behelst verduurzaming in stappen (lage investering met hoge energiebesparing/C02-besparing: 45%), ‘Hybrid’ is een gasarm pakket in combinatie met een ketel, warmtepomp en PVT-panelen (C02-besparing: 63%) en ‘All Electric’ is volledig gasloos en voorzien van zowel PV- als PVT-panelen (C02-besparing: 93%). De laatste variant is 2nd skin ‘Zero Energy’ en behelst opwekking op basis van Nul-op-de-Meter. In deze variant kan het NOM Keur van Stroomversnelling worden verkregen. Hiermee kan dan ook de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) worden toegepast: verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor de NOM-prestaties.

Het concept 2nd skin is aangesloten bij de Stroomversnelling.

Maatwerk op locatie

De begeleiding richting de bewoners van de woningen is een vast onderdeel van het concept. Sterkman: “We betrekken bewoners bij het proces en werken van initiatief tot beheer samen met vaste partners. We richten een modelwoning in en verzorgen de complete bewonersbegeleiding; dit heet bij ons de ‘klantreis’. Hiermee ontzorgen wij de opdrachtgever – vaak een woningcorporatie, soms een VvE, van start tot finish. Door de schaalgrootte en het modulair denken kunnen we bewezen producten goedkoper aanbieden. De componenten zijn geheel uitgewerkt in onze referentiedetails en technische omschrijving, alsmede in onze VABI-software en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). 2nd skin is ontwikkeld als onderhoudsarm concept.” Uitvoering en begeleiding zijn evenwel maatwerkprocessen in co-makerschap: 2nd skin is geen kant-en-klaar product, maar maatwerk op locatie met vaste componenten. “En een goede bewonersbegeleiding is bij sociale verduurzamingsprojecten een belangrijke voorwaarde om 70% draagvlak te bereiken.”

Het eerste gerealiseerde project onder de noemer 2nd skin betreft 12 portieketagewoningen aan de Soendalaan in Vlaardingen voor woningcorporatie Waterweg Wonen. De verschillende varianten zijn in stappen uitgebreid tot ‘Zero Energy’. De 2nd skin zorgt voor een goede isolatie en kierdichting. In de nieuwe kozijnen komt drielaags isolatie­glas. Het dak is bekleed met zonnepanelen. Na de verduurzaming heeft het gebouw geen gasaansluiting meer. In plaats daarvan zorgt een multiwarmtepompsysteem voor verwarming en warm water. Sterkman: “We zijn nu aan het opschalen met diverse projecten, waaronder 134 woningen aan de Burgemeester Pruissingel in Vlaardingen. 2nd skin is een concept dat zich continu door ontwikkelt, zowel technisch als voor bewoners en opdrachtgever.”  

Stroomversnelling 2021: ‘Niet marchanderen met doelstellingen’

Foto 2 extra_0001 kopiëren
Lees het gehele artikel

De belangrijke speerpunten: technische en sociale innovatie van de bouwkolom. “De uitdagingen met betrekking tot verduurzaming van vastgoed zijn nog steeds dezelfde”, zegt voorzitter Leen van Dijke. “Reductie van de warmtevraag staat voorop, een wijkbrede aanpak en stimulering van initiatieven van onderop hebben hoge prioriteit.”

Stroomversnelling beoogt een branchebrede aanpak van het NOM-principe, als innoverende non-profitorganisatie in de praktijk van de energietransitie van woningen en wijken. Van Dijke: “Dat doen we met leden in de gehele keten, van gemeenten, corporaties en bouwers tot toeleveranciers. Daarnaast zorgen we met een sterke lobby voor de juiste randvoorwaarden in wet- en regelgeving.” Dat leidde recentelijk onder meer tot de ontwikkeling van het Wijkkompas, een digitaal instrument waarin variabelen kunnen worden ingevoerd om adequaat aan het werk te kunnen gaan met het CO2-vrij maken van wijken.

Uitreiking eerste NOM Keur in stappen aan VolkerWessels. (Beeld: VW8)

Het instrument wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteund. “Daarnaast zitten wij aan de Uitvoeringstafel van het Klimaatakkoord en zijn we onderdeel van de Warmtecoalitie.” Deze heeft fundamentele kritiek op de Warmtewet, aldus Van Dijke. “De Warmtewet is te traditioneel ingekleed en bouwt te nadrukkelijk voort op het bestaande aanbod. De Warmtecoalitie bepleit het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen, zoals een nadrukkelijke rol voor publieke netbeheerders en particulier initiatief van onderop. Begrijpelijkerwijze zijn grote energie-aanbieders vanuit hun businessmodel niet happig op de reductie van de energievraag zoals Stroomversnelling die voorstaat, maar willen we de klimaatdoelstellingen halen is er geen andere optie.”

NOM Keur in stappen

Stroomversnelling is een lerende organisatie. “Zo hebben de initiatiefnemers van NOM-projecten gezien dat het soms om allerlei redenen begrijpelijk is dat NOM in stappen wordt behaald – dus niet in één keer. Daarbij is van groot belang dat een stap ‘spijtvrij’ is, en als alle stappen zijn gezet het beoogde NOM-doel gegarandeerd wordt bereikt. Daarom hebben we het NOM Keur in stappen ontwikkeld. Er is veel bereikt in het afgelopen jaar, waaronder de uitreiking van het eerste NOM Keur in stappen aan VolkerWessels.” Over de benodigde marktontwikkelingen en technische innovatieslagen is Van Dijke positief. “Je ziet dat de renovatiestroom als gevolg van corona vertraging oploopt, maar de nieuwbouw loopt als een trein. Wij zien daarnaast in de markt allerlei concrete initiatieven voor de oprichting van fabrieken voor de productie van woningen, zoals van Plegt-Vos.”

Stapsgewijs en spijtvrij

Hoopgevend is dat steeds meer op de lange termijn wordt gedacht. “Wij hebben in Nederland in het verleden teveel de rekening naar voren geschoven, denk aan de stikstof- en asbestproblematiek. Later krijg je die rekening dubbel en dwars gepresenteerd. Wie nu investeert in verduurzaming, krijgt de kans dat al dan niet stapsgewijs en spijtvrij te doen. Voor woningcorporaties is een gefaseerde aanpak, bijvoorbeeld met het oog op bewonersdraagvlak, vaak niet het meest voor de hand liggend, maar wie nu investeert in verduurzaming – te beginnen met reductie van de warmtevraag, zal daarvan geen spijt krijgen. Voor alles geldt: in de politiek moeten belangen worden gewogen, maar bestaande belangen mogen nooit de route naar het einddoel bepalen. Kijk naar de doelstellingen van het Klimaatakkoord, zeggen wij aan de Uitvoeringstafel: je moet niet marchanderen met doelstellingen, anders frustreer je iedereen die oprecht werkt aan het halen ervan.”