Tagarchief: Nigerdreef

Asbestsanering en sloop voor renovatie flatgebouw in Utrecht

niger-4
Lees het gehele artikel

Woningcorporatie Portaal heeft aan de Nigerdreef, gelegen in de Utrechtse wijk Overvecht, een complex met 174 woningen. Dit flatgebouw telt 10 verdiepingen en dateert uit de jaren ’60. Omdat de woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, is een grootscheeps renovatie- en verduurzamingstraject gestart. De oude keukens, badkamers en toiletten worden vervangen en de woningen worden energiezuinig gemaakt. Bovendien ondergaan de algemene ruimten een eigentijdse metamorfose. Vlasman treedt op als co-maker van hoofdaannemer BAM en is verantwoordelijk voor de asbestsanering en sloop van de te vervangen bouwdelen. 

Saneren beglazingskit.

Het asbestsaneringsteam van Vlasman is ingedeeld in een buitenploeg en binnenploeg. De binnenploeg richt zich op asbesthoudende toepassingen in de meterkast en in de badkamer, keuken en het toilet. Het betreft tegellijm (5.300 m2), kit, vensterbanken (52), plaatmateriaal (110 platen) en bitumen vloerzeilen (430 m2). Afhankelijk van de geconstateerde vervuiling tijdens de voorafgaande inventarisatie gaat zij in de woningen aan de slag. Gemiddeld neemt de sanering van een woning twee dagen in beslag, en voor die periode is voor de bewoners een logeerwoning beschikbaar. De andere ploeg werkt van buitenaf. Zij maakt gebruik van de hefsteiger om de ramen eruit te halen en vervolgens de asbesthoudende beglazingskit (22.000 m) te verwijderen. 

Punt afzuiging tijdens saneren van beglazingskit.

Zodra de woningen zijn vrijgegeven, maakt het asbestsaneringsteam plaats voor de collega’s van de sloop. Deze verwijderen het keukenblok, de vloer van de badkamer en het sanitair en brengen waar nodig gaten en sleuven aan voor de opbouw. Buiten worden intussen de gevelpanelen van de zijgevel afgezaagd en weggehesen. Gezien de hoogte van het flatgebouw zet Vlasman daarbij de telekraan en de schaarhoogwerker van 35 meter in. Ook de oude liften worden gesloopt, net als het portiek en de trappen bij de entree. 

Saneren vanuit de hefsteigers.

De 174 woningen zijn verdeeld over zes portieken. Alle werkzaamheden beginnen op de bovenste verdieping en worden vervolgens per portiek, in verticale kolommen naar beneden uitgevoerd. Daarbij is de afstemming tussen de diverse co-makers van groot belang, omdat de werkzaamheden nauwkeurig op elkaar afgestemd moeten worden. De tijdsdruk is hoog, vanwege de bewoonde staat van het flatgebouw, en de planning is strak. Voor de afvoer van materialen is slechts één bouwlift beschikbaar. Vlasman coördineert dit proces, waarbij het glas en de kozijnen voor hergebruik bestemd zijn en de rest in gescheiden afvalstromen wordt weggevoerd. De werkzaamheden zijn gestart in maart 2021 en nemen naar verwachting een jaar in beslag.   

Afhijsen van gevelbeplating.

Asbestsanering en sloop voor renovatie flatgebouw in Utrecht 

• Omvangrijke asbestsanering binnen en buiten
• Sloop BKT, gevelpanelen, liften en algemene ruimten
• Hoogbouw: inzet van hefsteiger, telekraan en schaarhoogwerker
• Renovatie in bewoonde staat, onder tijdsdruk 
• Coördinatie afvalstromen: 250 ton puin, 150 ton glas, 50 ton asbest 
• Intensieve samenwerking met andere co-makers

Met isolerende kunststof kozijnen naar energielabel A

Nigerdreef-voorgevel
Lees het gehele artikel

De gevels van de 174 woningen en de trappenhuizen aan de Nigerdreef in Utrecht zijn voorzien van nieuwe isolatiematerialen en borstweringspanelen. Bovendien hebben zij nieuwe kozijnen gekregen. Als vaste co-maker van BAM Renovatie Concepten monteerde Kumij isolerende kunststof kozijnen met HR++ beglazing, raamventilatieroosters, kunststof sandwichpanelen en aluminium waterslagen. Ook verzorgde de Groningse producent de beplating-/timmer- en isolatiewerkzaamheden tussen de kozijnen. 

Kumij is al jaren de vaste kunststof kozijnenpartner van BAM Renovatie Concepten. De samenwerking werpt voor alle partijen vruchten af, zoals het uitwerken van de beste uitvoeringsmethodiek. Hoofd Verkoop Henk van der Vliet: “De portiekflat aan de Nigerdreef telt tien verdiepingen en een zestal liften en trappenhuizen. Vanuit een duurzaamheidsgedachte hebben wij gezamenlijk besloten om de bestaande houten kozijnen te behouden. Onze monteurs hebben de glassponningen uitgevuld, waarna in de bestaande kozijnen nieuwe kunststof kozijnen zijn geplaatst. Op plaatsen waar in een eerder stadium al kunststof kozijnen met een draaideel (= raam) waren aangebracht, is het kunststof raam gedemonteerd en afgevoerd om te recyclen.”

Kumij monteerde isolerende kunststof kozijnen met HR++ beglazing, raamventilatieroosters, kunststof sandwichpanelen en aluminium waterslagen. Ook verzorgde zij de beplating-/timmer- en isolatiewerkzaamheden tussen de kozijnen.

Omdat er asbest was aangetroffen in het kitwerk van de bestaande kozijnen, heeft Vlasman B.V. eerst een asbestsanering uitgevoerd en tijdelijke Lexan PC-platen geplaatst, vertelt Van der Vliet. Hierdoor kon Kumij haar werkzaamheden goed én veilig uitvoeren. “In totaal hebben wij 689 kozijnen geplaatst, in een tempo van 1,5 appartementen per dag. Gekozen is voor het verdiepte K-VISION Trend profiel, met een verbindingshoek van 45°. Alle kozijnen zijn rondom uitgevoerd in Crème (RAL 9001) met op de buitenzijde van de ramen een Agaatgrijze kleurfolie (RAL 7038). Ook de trappenhuiskozijnen hebben aan de buitenzijde een kleurfolie gekregen (zwartgrijs, RAL 7021). Alle nieuwe kozijnen zijn uitgevoerd met HR++ glas, met een Ug-waarde van 1,1. In de kleine appartementen tegenover het trappenhuis is zonwerend glas toegepast, met een ZTA-waarde van 34%.”

Om voldoende verse luchttoevoer via de droge ruimtes te borgen, zonder risico op geluidsoverlast, heeft Kumij in het gros van de ramen geluiddempende BUVA Acoustream susroosters geplaatst. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd vanaf een hefsteiger.  

Renoveren en verduurzamen 174 flatwoningen

Impressie-entree-buitenzijde_jpg
Lees het gehele artikel

In opdracht van woningstichting Portaal renoveert en verduurzaamt BAM Wonen 174 appartementen aan de Nigerdreef in Utrecht. Het flatgebouw is de eerste van in totaal vijf projecten die de partijen gezamenlijk oppakken in de wijk Overvecht.

Entree oude situatie.

De wens van de woningstichting: de flatgebouwen verduurzamen en toekomstbestendig en onderhoudsvriendelijk maken voor een nieuwe verwachte exploitatieduur van veertig jaar. “Ook wilden we de kosten van de klussendienst (VOC) voor klachtenonderhoud verlagen en het energielabel verbeteren”, vertelt Petri Bosch, senior projectmanager bij Portaal. In eerste instantie ging de woningstichting met een andere partij om tafel en was mex architects al ingeschakeld. Toen het overleg met de aannemer vastliep, schreef Portaal een tenderaanvraag uit voor een ketenpartij om een jarenlange samenwerking aan te gaan. Uiteindelijk viel de keus op BAM Wonen. Edwin van den Hengel, projectmanager Renovatie Concepten bij BAM Wonen: “Onze eerste vraag was: borduren we voort op het plan dat er al ligt? Het is zonde om alle kennis die er al was en het werk van de architect zomaar weg te gooien. Daarom hebben we het plan afgemaakt en een begroting opgesteld. Vervolgens moesten we toestemming krijgen van minimaal 70% van de bewoners en vergunningen aanvragen. Toen dat allemaal rond was, konden we van start.”

Impressie entree binnenzijde.

Eisen van deze tijd

De woningen in de flat aan de Nigerdreef dateren van eind jaren zestig en zijn bouwkundig nog in goede staat, maar voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd. Tijdens de grootscheepse verbouwing worden de gevels geïsoleerd en de kozijnen vervangen en voorzien van hr++ glas. De vloer tussen de bergingen en de eerste woonlaag wordt geïsoleerd. Ook krijgen de woningen een nieuw ventilatiesysteem. In alle appartementen komen nieuwe keukens en toiletten en in veel gevallen ook nieuwe badkamers. Balkonhekken worden vervangen en de entrees en portieken opgeknapt. Alle rioleringen worden vervangen en asbest gesaneerd.

Het pand was al aangesloten op stadsverwarming op biomassa, maar bij de renovatie is ervoor gekozen helemaal ‘van het gas af’ te gaan. In de nieuwe keukens komen daarom elektrische kookplaten of  -fornuizen (afhankelijk van wat de bewoners al hadden). 

Omdat de verbouwing voor de bewoners ingrijpend is en ze tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de riolering, maken zij om beurten gedurende vier weken gebruik van een nabijgelegen logeerwoning. Bosch: “We beschikken over dertig logeerwoningen. Hiervan zijn er 25 steeds in gebruik door mensen van wie het appartement op dat moment verbouwd wordt. De overige vijf zijn voor bewoners die heel veel hinder ondervinden van de buitenwerkzaamheden. Of bijvoorbeeld voor mensen die nachtdiensten draaien en anders overdag niet kunnen slapen.” 

Het laatste onderdeel van het project is een nieuwe entree voor het pand. Van den Hengel: “Dit was nodig omdat we de toegang naar de bergingen beter toegankelijk maken en een nieuw liftsysteem gaan installeren. De lift trekken we ook door tot de begane grond. Voorheen moesten mensen eerst een paar treden op om bij de lift te komen. Dit vraagt dus om een totaal andere inrichting van de hal beneden. Daarnaast is het hele pand voorzien van een nieuw intercomsysteem.”

Korte lijnen

Het project verloopt soepel en volgens planning. Bosch: “De samenwerking verloopt heel goed. We werken met korte lijnen en weten elkaar te vinden. We hebben elke vier weken bouwoverleg en elke week sociaal overleg. Bijvoorbeeld over bewoners die liever gaan verhuizen of om ervoor te zorgen dat gezinnen in een passende logeerwoning terecht kunnen. Zo beperken we ook voor de bewoners de overlast. En dat is belangrijk, omdat het ook een visitekaartje is voor de volgende projecten in dezelfde wijk.”

Naar verwachting is dit project in de zomer van 2022 afgerond. Het volgende gezamenlijke project is een flat aan de Ibisdreef. Hiervoor zijn de voorbereidingen al in volle gang. Van den Hengel: “De bouwkeet staat op een strategische plek. Van daaruit kunnen we zowel dit project als de komende twee projecten zien.”  

Bouwinfo
  • Opdrachtgever Woningstichting Portaal
  • Architect mex architects
  • Hoofdaannemer BAM Wonen
  • Sloopwerken Vlasman
  • Kunststof kozijnen Kumij
  • Liftinstallatie Mitsubishi