Tagarchief: NDC Jumbo

Duurzaam, flexibel en slim verlichtingsplan voor distributiecentrum Jumbo

C_LINE_0_190114_008
Lees het gehele artikel

Supermarktketen Jumbo gaat circa honderd winkels beleveren vanuit een nieuw nationaal distributiecentrum (NDC) voor langer houdbare producten. Eind 2020 moet de bevoorrading van alle Belgische en Nederlandse winkels vanuit dit geautomatiseerde distributiecentrum gebeuren. Recent ontving het distributiecentrum de hoogst mogelijke BREEAM-NL-certificering. Om deze certificering mogelijk te maken, is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame en energiebesparende bouwmaterialen. De ruim 45.000 vierkante meter grote nieuwbouw is voorzien van zonnepanelen en een installatie die zoveel warmte levert, dat er geen traditionele verwarming nodig is. Bovendien is overal LED-verlichting geïnstalleerd in een modern en uitgebalanceerd verlichtingsplan, waarin een optimale flexibiliteit, dimbaarheid, daglichtafhankelijke regelingen én aanwezigheidsschakelingen slim geïntegreerd zijn.

In opdracht van Kromwijk Elektro was TRILUX Benelux verantwoordelijk voor het ontwerp, de productie, de levering en de montage van de LED-verlichtingsoplossingen. “Met het basisplan van BREEAM-experts W4Y en Da Vinci vastgoed BV als uitgangspunt hebben wij een verlichtingsplan op maat uitgewerkt met LED-inlegarmaturen voor de kantoren, LED-downlights voor de gangen, LED-lichtlijnen voor de magazijnruimtes en toepasselijke LED-armaturen voor de entree en het restaurant”, vertelt Raymond van Dijken, Salesmanager bij TRILUX Benelux. “Hierbij hebben we nadrukkelijk rekening gehouden met de BREEAM-NL- en NEN-eisen, onder andere ten aanzien van de gewenste kleurweergave (CRI), lumen/watt verhouding, gelijkmatigheid, luxwaardes en Unified Glare Rating (UGR). Doordat we gebruik maken van speciale optieken, wordt verblinding voorkomen. Alle armaturen worden aangestuurd door ons LiveLink Premium lichtmanagementsysteem, dat door middel van een automatische besturing voor een optimale verlichtingskwaliteit en -efficiëntie zorgt.”

Alle verlichtingsarmaturen zijn in een bouwtreintje met Bouwbedrijf van de Ven en system integrator Witron gemonteerd.

Slimme sensoren

“Jumbo ambieerde de laatste stand der techniek in lichtmanagement, met een maximale flexibiliteit, duurzaamheid en zeer hoge energiezuinigheid”, vertelt Van Dijken. “Onze LED-armaturen en LED-lichtlijnen spelen hier optimaal op in. In de toekomst kunnen eenvoudig verlichtingsarmaturen worden toegevoegd of verwijderd, wanneer behoeftes in de ruimtes wijzigen. Bovendien kunnen de lichtoutput, dimpercentages én brandtijden flexibel worden aangepast. Dankzij slimme sensoren stemmen de LED-armaturen in de kantoren hun lichtoutput zelfstandig af op het aanwezige daglicht. In combinatie met bewegingssensoren wordt een aanzienlijke energiebesparing bereikt. Zodra de sensoren beweging in een ruimte detecteren, dan schakelen de verlichtingsarmaturen automatisch en direct op tot een vooraf ingesteld lichtniveau, rekening houdend met het daglichtniveau in de ruimte. Wanneer medewerkers de ruimte verlaten, dan blijven de armaturen nog enkele minuten branden, waarna ze ook automatisch weer terugdimmen naar een gewenst background level of uitschakelen.” 

In navolging van de kantoorverlichting is ook een klein deel van de LED-lichtlijnen in het magazijn van sensoren voorzien. “Bovendien is in een aantal van onze armaturen centrale noodverlichting van Inotec geïntegreerd. Op het moment dat zich ergens in het distributiecentrum een calamiteit voordoet, dan schakelen deze armaturen automatisch over naar hun noodverlichtingsfunctie. Hierdoor kunnen medewerkers en bezoekers altijd veilig en snel hun weg naar buiten vinden.”

Alle armaturen worden aangestuurd door het LiveLink Premium lichtmanagementsysteem, dat door middel van een automatische besturing voor een optimale verlichtingskwaliteit en -efficiëntie zorgt.

100% voorspelbaar onderhoud

In alle armaturen is specifieke intelligentie ingebouwd, waardoor Jumbo alle verlichting eenvoudig middels DALI kan sturen en uitlezen, vertelt Van Dijken. “De armatuurdata wordt opgeslagen. Door een koppeling met de cloud is monitoring op afstand mogelijk en ook data-uitwisseling met het gebouwbeheersysteem en met platformen van derden is eenvoudig mogelijk. Naast de temperaturen, de actieve status (o.a. aan/uit) en de dimstanden wordt het aantal branduren inzichtelijk gemaakt, op basis waarvan we het verlichtingsplan verder kunnen optimaliseren, de verwachte levensduur van de armaturen kunnen bepalen én richting de 100% voorspelbaar onderhoud mogelijk wordt.”

Alle verlichtingsarmaturen zijn in een bouwtreintje met Bouwbedrijf van de Ven en system integrator Witron – de leverancier van het opslag- en orderverzamelsysteem – gemonteerd. “Onze projectleider John van Gestel zat wekelijks met onze samenwerkingspartners aan tafel om de projectvoortgang te bespreken en de leveringen en werkzaamheden af te stemmen, met een soepele uitvoering als resultaat.”

‘Railkokersystemen borgen een optimale vermogensdekking in NDC Jumbo’

IMG_6530
Lees het gehele artikel

Het nieuwe nationaal distributiecentrum (NDC) van Jumbo in Nieuwegein valt op door een zeer hoge kwaliteit en duurzaamheid. Ook als het om de elektrotechnische installaties gaat. In opdracht van Bouwbedrijf van de Ven en conform het Programma van Eisen van BREEAM-experts W4Y en Da Vinci Vastgoed is Kromwijk Elektro verantwoordelijk voor de engineering en uitvoering van alle E-disciplines. Vanaf de transformatoren tot en met de hoofd- en onderverdelers, verlichtings- en geluidsinstallatie en aansluitingen voor het mechanisatiesysteem van Witron, waarbij de Woerdense installateur met diverse uitdagingen werd geconfronteerd.

“In dit project hadden we niet alleen te maken met een hoge BREEAM-NL-ambitie, maar ook met grote vermogens en flinke afstanden die overbrugd moesten worden”, vertelt Adriaan van der Neut, mede-eigenaar van Kromwijk Elektro. “Om een optimale vermogensdekking in het gehele pand te borgen, hebben wij drie separate energieaansluitingen gerealiseerd. Inpandig is gekozen voor railkokersystemen waarmee grote vermogens eenvoudig over grote afstanden verplaatst kunnen worden, zonder risico op spanningsverliezen.”

In het project zijn drie transformatoren geplaatst. Middels railkokers worden de hoofdverdeelkasten als het ware verlengd naar de gebruikers. “Op de railkokertracés zijn meer dan zestig aftakkasten geplaatst, om onder meer het Witron-systeem te kunnen voeden. Om inzicht te krijgen in de energieprestaties wordt elke automaat gemonitord middels een Power Monitoring Expert (PME) systeem van Schneider Electric. Hierdoor kan gerichter onderhoud gepleegd worden, waardoor storingen worden voorkomen.” 

Railkoker met aftakkasten.

Op het dak van het distributiecentrum zijn 13.500 zonnepanelen geïnstalleerd, die jaarlijks 4.000.000 kWh zonnestroom produceren. Kromwijk Elektro heeft middels railkokers (waterdicht/IP68) de distributie naar de verdelers verzorgd. “Bovendien is overal in het pand LED-verlichting gemonteerd”, aldus Van der Neut. “Het grootste deel van het project is uitgevoerd met LED-lichtlijnen. Bijvoorbeeld in de magazijnruimtes, waar we te maken hadden met behoorlijke plafondhoogtes en grote stellingenaantallen. Daarnaast is gekozen voor LED-inlegarmaturen in de kantoren, LED-downlights in de gangen en toepasselijke LED-armaturen in de entree en het restaurant.” In alle armaturen is intelligentie ingebouwd, waardoor Jumbo de verlichting eenvoudig middels DALI kan sturen en uitlezen. “Naast de actieve status van de armaturen, de temperaturen in de driver en de dimstanden wordt bijvoorbeeld het aantal branduren inzichtelijk gemaakt, op basis waarvan het verlichtingsplan nog verder geoptimaliseerd kan worden, de verwachte levensduur van de armaturen bepaald kan worden en 100% voorspelbaar onderhoud mogelijk wordt.”

Dankzij het LiveLink Premium lichtmanagementsysteem van lichtleverancier TRILUX Benelux is de verlichting individueel en/of per zone regelbaar. “Bewegingsmelders en daglichtsturingen zorgen dat nergens onnodig verlichting brandt”, aldus Van der Neut. “In de toekomst kunnen bovendien eenvoudig verlichtingsarmaturen worden toegevoegd of verwijderd, wanneer behoeftes in de ruimtes wijzigen.”

‘Klimaatinstallaties leverden NDC Jumbo kostbare BREEAM-NL-punten op’

IMG_9935
Lees het gehele artikel

In opdracht van Bouwbedrijf van de Ven en conform het Programma van Eisen van BREEAM-expert W4Y was vanPanhuis Hoogeveen, onderdeel van de Top Installatiegroep, verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van alle werktuigbouwkundige installaties in het nationaal distributiecentrum (NDC) van Jumbo in Nieuwegein. Van de verwarmingsinstallatie, koelinstallatie, warmtepompen, luchtbehandelingsinstallatie, warmteterugwinningsinstallatie en regelinstallatie tot en met het loodgieterswerk en grijswatercircuit. Bijzondere aandacht ging uit naar de klimaatinstallaties, vertelt projectleider Paul Peet. “Door Witron werd een automatische Order Picking Machine (OPM) geïnstalleerd die restwarmte oplevert, die voor een deel wordt hergebruikt.”

“De warmte van de Witron-installatie stijgt op en wordt op hoog niveau door ons afgevangen”, vertelt Peet. “Via een luchtkanaal wordt de warme lucht vervolgens afgevoerd en naar vier luchtbehandelingskasten geleid, die gezamenlijk circa 150.000 kubieke meter lucht per uur spoelen. Een batterij in de luchtbehandelingskast zet de warme lucht om in warm water, dat in een groot buffervat wordt opgeslagen.” Ook zijn drie grote lucht/water-warmtepompen op het dak geplaatst, met een COP van > 4,3.

Aan de voorzijde van het nationaal distributiecentrum is vloerverwarming geïnstalleerd. “Daarnaast wordt behandelde lucht ingeblazen via airsocks/textiele luchtkanalen. Hiervoor maken we gebruik van een twincoilsysteem, dat de afgevangen warmte weer toevoegt aan de luchttoevoer. In de kantoren zijn fancoilunits gemonteerd die vraaggestuurd in de verwarming en koeling voorzien. De fancoilunits worden gevoed door een separate warmtepomp. Bij een warmtevraag wordt eerst de opgeslagen warmte uit het buffervat gebruikt, waardoor veelvuldig aan-/uitschakelen van de warmtepompen wordt voorkomen.”

BREEAM-NL

De klimaatinstallaties in het NDC leverden kostbare BREEAM-NL-punten op. Datzelfde geldt voor het grijswatercircuit. Peet: “Een deel van het hemelwater wordt opgevangen en opgeslagen in twee grote tanks van gezamenlijk 70.000 m³. Na filtering wordt dit water benut voor het spoelen van de urinoirs en toiletten, waardoor het waterverbruik in het NDC tot een minimum beperkt blijft.”

Optimale afstemming

“Grootste uitdaging voor vanPanhuis Hoogeveen was om de klimaatinstallaties zodanig te koppelen met het mechanisatiesysteem van Witron, dat maximale warmte wordt teruggewonnen én een optimale klimaatbeheersing voor mens en product ontstaat”, vertelt Peet. “Daarnaast zorgde de planning voor de nodige uitdagingen. In de voorbereidingsfase hebben Jumbo, Bouwbedrijf van de Ven en Witron diverse data gecommuniceerd waarop een deel van het gebouw moest worden opgeleverd, zodat Witron tijdig met de opbouw van het OPM-systeem kon beginnen. Al deze milestones én de recente oplevering hebben wij zonder problemen gehaald.”