Tagarchief: MVRDV

Tripolis: een stedenbouwkundig statement

Tripolis-Park_Full-Frontal-©-Proloog
Lees het gehele artikel

Het Tripolis-complex langs de A1-Zuid bij Amsterdam wordt op spectaculaire wijze herontwikkeld. Twee van de drie monumentale gebouwen worden volledig gerenoveerd met respect voor het gedachtegoed van architect Aldo van Eyck. Naast de bestaande torens verrijst een indrukwekkende ‘landscraper’. Twaalf verdiepingen hoog en toch luchtig en transparant.

Totaalbeeld Tripolis-Park. (Beeld: Proloog)

Het architectonisch concept voor het nieuwe Tripolis-Park is gemaakt door architect Winy Maas van MVRDV. Dit bureau maakte de eerste opzet in 3D en werkte het concept uit tot en met de ontwerpfase. Daarna nam EGM architecten, als uitwerkend architect, het model en de verdere uitwerking over. “Aan de ene kant bestaat dit werk uit de restauratie van een meestermonument”, vertelt Gary Cornel, projectmanager van EGM architecten. “Aan de andere kant is daar de nieuwbouw van een prachtig kantorencomplex. Tel hier de omvang van het werk en het spraakmakende karakter bij op en het zal duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met een stedenbouwkundig statement.”

De glazen gevels maken de landscraper licht en transparant. (Beeld: MVRDV)

Creatieve verbindingen

De ‘landscraper’ – evenwijdig aan de A1 – biedt straks 50.000 m2 kantoorruimte en is opvallend transparant. Alle gebouwgevels zijn grotendeels van glas waardoor het gebouw functioneert als een venster dat een doorkijkje biedt op het achterliggende monument van Van Eyck. “Overal in het project worden oud en nieuw met elkaar verbonden”, vertelt Vincent Ketting, partner van EGM architecten. “Dat vraagt om creatieve verbindingen, fraai en kloppend. Nu is dat een kwaliteit van EGM. We zijn sterk in complexe projecten en detailleringen.”

Tijdens hoogtijdagen zijn acht tot tien bouwkundigen en technische tekenaars actief. “We toetsen het model van MVRDV, voeren de projectleiding en zijn medeverantwoordelijk voor de technische uitwerking. Nu de eerste huurders zich hebben gemeld, moet het project echt in mei 2022 worden opgeleverd.”  

Opvallende glazen ‘landscaper’ omarmt bestaande gebouwen én vormt geluidsbuffer

TRIPOLIS1_Tripolis-Park_All-In-©-Proloog
Lees het gehele artikel

Het Tripolis-Park op de Amsterdamse Zuidas wordt nieuw leven ingeblazen. Architectenbureau MVRDV staat in opdracht van Flow Development in voor de herontwikkeling en nieuwbouw op deze site. De drie bestaande monumentale gebouwen, ontworpen door architect Aldo van Eyck, worden volledig gerenoveerd en geoptimaliseerd. Langs de A10 komt een transparant en open kantoorgebouw, 155 meter lang en 11 verdiepingen hoog, dat naast en deels over de bestaande torens gerealiseerd wordt. Deze landscaper vormt tevens een geluidsbuffer tussen de drukke ringweg rond Amsterdam en de achterliggende site. De werkzaamheden startten in februari 2020 en zullen in de tweede helft van 2022 afgerond zijn.

Een schets van het project met de bestaande gebouwen en het nieuwbouwvolume.

“Aldo van Eyck was zijn tijd ver vooruit. Hij zag toen al in dat kantoorgebouwen eigenlijk ontmoetingsplaatsen moesten zijn. Op het Tripolis-Park realiseerde hij toen drie gebouwdelen, T100, T200 en T300. Zowat 3,5 jaar geleden kregen we van vastgoedontwikkelaar Flow Development de opdracht om de campus te hertekenen. Er waren veel leegstaande kantoren en door het labyrint dat op de site ontstaan was, leken mensen de weg kwijt te raken”, vertelt architect Gideon Maasland van MVRDV. “We hebben ruimschoots de tijd genomen om andere projecten van architect Van Eyck te bekijken en zo inspiratie op te doen. Al heel snel groeide het idee om een nieuwbouwvolume over de bestaande gebouwen heen te realiseren, maar daarmee was het denk- en ontwerpwerk nog niet over. Tijdens het hele ontwerpproces gingen we met de plannen ook bij Tess van Eyck, dochter van Aldo van Eyck, langs omdat we zeker wilden zijn dat ons renovatie- en nieuwbouwproject bij het gedachtegoed van haar vader aansloot. Tijdens het traject werd de campus ook als monument aangewezen, waardoor er nog nieuwe aandachtspunten bij kwamen.”

Een groot venster langs de A10. Een elementengevel met aluminium cassettes zorgt voor veel lichtinval en transparantie. Dit gebouw fungeert ook als geluidsbuffer.

Glazen nieuwbouwkantoor over gerenoveerde gebouwen heen

MVRDV wilde in de eerste plaats de bestaande gebouwen nieuw leven inblazen. Zo wordt T100 losgekoppeld van dit project en krijgt dit gebouw na de renovatie een herbestemming naar woonunits. T200 en T300 worden grondig gerenoveerd, waarbij onder meer de verbeterde isolatie en nieuwe kozijnen in het oog springen. “We bestudeerden vooraf de detaillering van de gevels en kozen voor een vloeiende en elegante overgang tussen de kozijnkleuren in plaats van de vaal geworden kleuren uit het verleden. We creëerden ook landschappen met groen en trappen op de daken, waardoor het groen uit de omgeving als het ware omhoog getrokken wordt en de daken ook perfect passen in het duurzaamheidsprincipe”, licht de architect toe. “Beide bestaande gebouwen lijken als het ware een hap uit een nieuwbouwvolume weg te nemen. En deze hap is groter dan het gebouw zelf, waardoor er ruimte tussen oud en nieuw ontstaat: de tussenruimte. Net die tussenruimte was voor Van Eyck van essentieel belang bij zijn ontwerpen.”

De nieuwbouw langs de A10 heeft een open elementengevel met aluminium cassettes, die over de bestaande gebouwen zweeft. “Dit venster is 155 meter lang en 50 meter hoog. Op de begane grond bevinden zich entrees, ontvangstruimten, kantoren en andere voorzieningen, waarboven 11 verdiepingen met kantoren komen. Opvallend element is het transparante atrium, het hart van de site, waar we onder meer de liften, toiletten en trappenhuizen integreren, die we zo uit de bestaande gebouwen kunnen halen om de gewenste open vloeren te creëren. In de kelder zijn de parkeergarage, fietsenstalling, technische ruimten en bergingen ondergebracht. Dit gebouw krijgt bovendien een bijkomende functie als geprogrammeerd geluidsscherm langs de drukke ring.”  

De bouwwerkzaamheden zijn volop in uitvoering en zullen tegen het tweede kwartaal van volgend jaar afgerond zijn.

BREEAM ‘Outstanding’ en WELL

De bouwwerkzaamheden zijn in volle uitvoering en zullen in de tweede helft van volgend jaar afgerond worden. Niet alleen bij de bestaande gebouwen, maar vooral ook bij het nieuwbouwvolume werd veel aandacht besteed aan energiezuinigheid en duurzaamheid, waardoor het project uiteindelijk BREEAM ‘Outstanding’ wordt en een WELL-label draagt. “We kozen voor LED-verlichting en daglichtregeling in combinatie met een verlichtingsregelsysteem en bezettingsdetectie. Het waterverbruik in de toiletten en urinoirs, wastafels en douches wordt automatisch onder controle gehouden. Terwijl in de oude gebouwen klimaatplafondeilanden geïntegreerd werden, kozen we in de nieuwbouw voor gesloten klimaatplafonds. Verder wordt gewerkt met vraaggestuurde ventilatie, warmteterugwinning in de luchtbehandelingskasten en warmtepompen”, verduidelijkt Maasland. “Naast de uitstekende isolatie van gevels en daken zorgen ook de PV-panelen op de nieuwbouw en de innovatieve liftsystemen met energieterugwinning uit de liftbewegingen voor energie-efficiëntie. Op het dak wordt ook regenwater opgevangen, dat dan in een regenwaterretentiesysteem gebruikt wordt. Oplaadpunten voor elektrische auto’s, de toepassing van verantwoorde materialen zoals FCS hout en het hergebruik van materialen en volledige gebouwen maakt het plaatje compleet.”  

Opvallend element is het transparante atrium.

Gespecialiseerde partner integreert onder meer sanitaire en brandbestrijdingsinstallaties

Ook de installaties dragen hun steentje bij om de gebouwen op Tripolis-Park energiezuinig en duurzaam te maken. Daarom werden de installatiebedrijven ook zorgvuldig geselecteerd, omwille van hun kennis en ervaring.

“We werden door de Bosman Bedrijven B.V. gevraagd om de sanitaire en drinkwatervoorzieningen, de hemelwaterinstallatie en de vuilwaterafvoer voor het nieuwbouwvolume te engineeren en te integreren. Verder staan we in voor de montage van de droge blusleidingen en brandslaghaspels”, vertelt Eddy Meijer, projectleider bij installatiebedrijf J.C. Kersbergen. “Vooral de omvang maakt dit project complex. Een goede planning is dan ook essentieel om alle materialen tijdig beschikbaar te hebben en just-in-time op de bouwplaats te leveren. De installaties zelf behoren tot onze corebusiness. J.C. Kersbergen begon als een eenmans-loodgietersbedrijf met lokale klanten, maar is intussen uitgegroeid tot een landelijk opererend installatiebedrijf met meer dan 70 vakbekwame mensen in dienst. We zijn gespecialiseerd in zink- en dakwerk, sanitaire installaties en brandbestrijdingsinstallaties voor de utiliteits-, kantoren- en appartementenbouw, zowel voor renovatie- als nieuwbouwprojecten.”

Bouwinfo
  • Opdrachtgever Flow Development
  • Architect MVRDV, Rotterdam
  • Constructeur Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Amsterdam
  • Hoofdaannemer G&S Bouw, Amsterdam

‘Groene rotspartij’ met verbindende kwaliteiten

IMG_042
Lees het gehele artikel

Daarbij past toonaangevende architectuur, en Valley van MVRDV is dat met zekerheid: een 100 meter hoge ‘rotspartij’ met 7 kantoorverdiepingen, 200 woningen en ‘uitgekapte’ terrassen. Een vormentaal die voortkomt uit ‘kritische data-analyse en de hoogste ambities. Wonen, werken, bezoeken en verbinden ineen’, aldus projectarchitect Gijs Rikken.

Valley wordt gerealiseerd tussen het complex van voetbalclub AFC en de Beethovenstraat. (Beeld: Ossip van Duivenbode)

Wonen aan de Zuidas is een prioriteit van de gemeente Amsterdam. De stad wil dat de Zuidas een gemengde stadswijk wordt, en een bestemming. Het ondergronds brengen van de A10 ter hoogte van het kerngebied moet daarbij helpen, naast de komst van onder meer hotels en woontorens. Valley, een in 2021 op te leveren kantoor- en appartementengebouw van ontwikkelaar Edge Technologies, grenst aan de verplaatste velden van voetbalclub AFC en is aangelegd bovenop een 3-laagse parkeergarage. “Multifunctioneel ruimtegebruik is key aan de Zuidas”, zegt Rikken. “Zeker omdat het niet eenvoudig is om te mengen in een gebied met hoge grondprijzen. Niet alleen is het zaak om slim te ontwerpen, maar ook om slim te ontwikkelen. Zonder de hoge ambities van zowel de ontwikkelaar als de gemeente hadden we Valley niet kunnen realiseren.”

‘Multifunctioneel ruimtegebruik is key aan de Zuidas’

Biodiversiteit

Het gebouwconcept van Valley biedt het tegendeel van een anoniem gebouw met gesloten plinten. “Precies dat proberen wij te bereiken, met voordeuren, trappen en lobby’s aan de straat en kantoren in de onderbouw rond een toegankelijk dakpark.” Het grootste deel van het gebouw is constructief in torenvorm gegoten. Met torens op een 7 verdiepingen hoge plint en met getrapte gevels – door Rikken ‘uitkappingen’ genoemd – oogt Valley als een rotspartij. Een vergroende rotspartij, want ieder woonterras is voorzien van een geïrrigeerde daktuin ontworpen door Piet Oudolf (i.s.m. Deltavormgroep). “Hierdoor ontstaat biodiversiteit in de vorm van een verticaal park, een jong bos met heesters, blauwe regen en klimplanten. De terrassen bevinden zich aan de binnenzijde van het complex, waar de gevels zijn afgewerkt met zandkleurig natuursteen. De verticale gevels aan de straatzijden worden afgewerkt met spiegelend tripleglas. Beide materialisaties zorgen voor een spectaculair effect. Een contrast dat de omslag aan de Zuidas illustreert. Valley is een belofte voor verandering.”

‘Valley is een belofte voor verandering’

Parametrisch ontworpen

MVRDV staat bekend om de organische samenhang tussen concept en gebruik, zoals bijvoorbeeld vertaald in de Glazen Boerderij in Schijndel en het Depot Boijmans Van Beuningen. Ook Valley kent deze conceptuele benadering: een eyecatcher, multifunctioneel tot op stedenbouwkundig niveau. “Het is goed te vermelden dat de uitvoerbaarheid voor de bouwpartners is geoptimaliseerd in de ontwerpfase. We hebben het gevelontwerp parametrisch uitgevoerd, waardoor mogelijk werd een maximaal aantal elementen repetitief te produceren – uiteraard geen sinecure met dit gebouwconcept. Valley ambieert porositeit op stedelijk niveau en is tevens open op gebruiksniveau. Bovenin komt een skybar die openbaar toegankelijk is. Daarnaast trekken we het groen van het sportpark over het gebouw heen en door naar de binnenzijde, waar een publieke lobby komt voorzien van daklichten: de ‘Grotto’. Valley wordt zo niet alleen een woon- en kantoorgebouw, maar bruikbaar voor iedereen.”