Tagarchief: Michel Lentink

Projectbureau groeit ondanks problematieken in de bouw 40% harder dan de markt

Valley_Velox
Lees het gehele artikel

Velox is een technisch projectbureau binnen de bouw, installatie- en civiele techniek. “Wij ondersteunen opdrachtgevers van bouwprojecten met capaciteitsvraagstukken door hen op projectmatige basis te verbinden aan ervaren en gekwalificeerde professionals”, vertelt Michel Lentink, Team Lead van de afdeling Bouwkunde. “Wat wij anders doen dan anderen? In plaats van reactief vacatures in te vullen, handelen wij proactief. Middels het slim inzetten van recruitment automation hebben wij inzicht in de manifeste en latente behoeftes van opdrachtgevers en kandidaten in het hele land en op ieder moment. Oppervlakkige relaties zijn voor ons niet interessant. In plaats hiervan creëren wij hechte banden. Binnen onze unieke werkwijze staan kwaliteit, veiligheid en leverbetrouwbaarheid voorop.”

“Bijvoorbeeld op het gebied van engineering, (BIM-)modellering, werkvoorbereiding, uitvoering en projectmanagement monitoren wij het klik-, lees- en zoekgedrag van opdrachtgevers en kandidaten op velox.nl en onze andere communicatiekanalen. Door het toekennen van punten naar aanleiding van dat gedrag hebben wij inzicht in de interesse en beschikbaarheid van die opdrachtgevers en kandidaten.” Een succesvolle aanpak, blijkt uit cijfers. In 2019 groeide Velox met 50% ten opzichte van 5% in de markt. In 2020 wordt, ondanks de stikstof-, PFAS- en coronaproblematiek, een groei van 20% verwacht, terwijl de markt een daling laat zien van 20%.” Niet voor niets behoort het bureau tot de genomineerden voor prestigieuze prijzen, zoals een FD Gazelle en Werf& Award en tot de Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 en Top 250 groeibedrijven. “De implementatie van digitale toepassingen heeft een grote, positieve invloed gehad op onze prestaties, maar is zeker niet het enige wat tot succes leidt.”

Duurzame relaties zijn een must

Het team van Velox bestaat uit gedreven en betrokken consultants die continu contact onderhouden met hun stakeholders. “Wij onderscheiden twee processen”, aldus Lentink. “Een deel van de consultants richt zich op community management in de kandidatenmarkt. Deze consultants hebben optimaal inzicht in onze professionals en hun kernkwaliteiten, de projecten die zij uitvoeren én wanneer zij weer beschikbaar komen. Andere consultants – waaronder ikzelf – zijn constant in gesprek met projectontwikkelaars, adviesbureaus, ingenieursbureaus en (middel)grote aannemers in de utiliteits- en woningbouw. Wij inventariseren toekomstige projecten, wanneer projectfases starten en onze gewenste support hierop.”

Momenteel werken de professionals van Velox op projecten zoals de Feringa Building van de Rijksuniversiteit Groningen, de A-Pier op Schiphol, de Cooltower in Rotterdam, het hoofdkantoor van booking.com in Amsterdam, het RIVM-hoofdkantoor in Utrecht, de tijdelijke huisvesting voor de Tweede Kamer in Den Haag en Valley in Amsterdam.

Michel Lentink, Team Lead van de afdeling Bouwkunde.

Altijd paraat

Velox maakt op basis van gegevens zoals soort project, plaats, benodigde kwalificaties én referenties een longlist van professionals die op het gewenste moment beschikbaar zijn en over de juiste kernkwaliteiten beschikken. “Alle professionals op deze lijst worden persoonlijk benaderd”, aldus Lentink. “Dit leidt tot een kwalitatieve shortlist, waaruit de klant een aantal kandidaten selecteert met wie hij graag in gesprek wil gaan. Vanuit Velox garanderen wij één aanspreekpunt, die ook tijdens het kennismakings-/sollicitatiegesprek ondersteuning biedt waar nodig. Is er een ‘match’, dan maken wij alle administratie en contracten in orde. Gedurende het project houden we een vinger aan de pols door regelmatig te informeren hoe het project en de werkzaamheden verlopen, of er vragen zijn en of aanvullende begeleiding gewenst is.”

Kwaliteitsborging

“Om de kwaliteit van onze professionals in projecten te borgen, worden technische kennis, persoonlijkheid en projectprestaties kritisch getoetst”, benadrukt Lentink. “Hierdoor hebben we, zodra professional beschikbaar komt, altijd een compleet dossier voorhanden van hun technische kennis, afgeronde opleidingen, certificaten, (VCA- en veiligheids)diploma’s en eerder gerealiseerde projecten. Het volledige dossier wordt door ons beoordeeld, bewaard en gedeeld met de klant, die vervolgens een eerste kandidaat-schifting kan maken.” Zowel klanten als professionals stellen deze werkwijze zeer op prijs. “Doordat we veel tijd investeren in het contact met klanten en professionals, kunnen we bij capaciteitsvraagstukken snel en accuraat schakelen, wat de kans op een goede match aanzienlijk vergroot.”

Flexibiliteit biedt zekerheid

Op dit moment maken de bouw, installatie- en civiele techniek een interessante tijd door, merkt Lentink. “Voor de komende twee jaar zit de opdrachtenportefeuille van de meeste bedrijven vol. Er is een grote vraag naar capaciteit, naar mensen. Echter, we weten ook dat er onduidelijkheid speelt en dat er onzekerheid is. Gaan alle projecten wel door? En hoe ziet de toekomst eruit?” Velox speelt hierop in door klanten volledige flexibiliteit te bieden. “Juist in deze tijd sluit onze dienstverlening perfect aan. Klanten kunnen namelijk flexibel op- en afschalen wanneer de orderportefeuille wijzigt of wanneer onverhoopt eigen personeel uitvalt.” Een andere ontwikkeling die Lentink ziet, is de snelle opkomst van digitalisering in de aannemerij en bij projectontwikkelaars, adviesbureaus en ingenieursbureaus. “Ook hierin hebben wij een actieve rol. Bijvoorbeeld door professionals te trainen en uitgebreid te adviseren, zodat zij ook in de moderne tijd perfect kunnen instromen op projecten.”