Tagarchief: Mampaey Installatietechniek

‘Wij zorgen ervoor dat bewoners warm kunnen wonen én douchen’

aanpassing-t.b.v
Lees het gehele artikel

Voor het verbeteronderhoud en de verduurzaming van de ERAflat-woningen werkt Team ERAflats – een samenwerking tussen ERA Contour en Smits Vastgoedzorg – samen met een vast team van eigen medewerkers én gespecialiseerde ketenpartners. Eén van deze ketenpartners is Mampaey Installatietechniek, dat ervoor zorgt dat bewoners warm kunnen wonen én douchen.

Stadverwarmingsunit.

De samenwerking tussen ERA Contour en Mampaey Installatietechniek gaat terug tot 2009. “In dat jaar werden wij gevraagd om ons te presenteren als co-maker voor de bouw van nieuwe woningen”, vertelt Alex Hallatu, Commercieel Directeur van Mampaey Installatiebedrijven. “Als pilotproject hebben wij de cv-/mv-installaties verzorgd in project De Vloot in Maassluis, dat ruimte biedt aan 96 zorg- en huurappartementen en diverse maatschappelijke en onderwijsfuncties. Vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. Tussen 2009 en 2015 hebben wij vanuit de samenwerkingsvorm WOONlab (met TBI-ondernemingen ERA Contour, Koopmans Bouwgroep en Hazenberg Bouw) en samen met de overige co-makers diverse conceptwoningen ontwikkeld, zoals beterBASIShuis en lekkerEIGENhuis. In diezelfde periode werd ook de afdeling Renovatie & Vervanging van ERA Contour uitgebreid; een discipline waarin onze roots liggen. Renovatie en vervanging in bewoonde staat zijn al meer dan honderd jaar onze corebusiness. Ook hiervoor waren wij dus de uitgelezen partner.”

Radiator woonkamer met leidinggoot.

Schat aan kennis en ervaring

Sinds 2014 staan ERA Contour en Smits Vastgoedzorg samen in voor het verbeteronderhoud en de verduurzaming van de ERAflat-woningen. In 2018 werd deze samenwerking verder geprofessionaliseerd met de oprichting van Team ERAflats. “Voor deze joint venture hebben wij recent twee grote projecten afgerond, met 504 woningen aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel en 390 woningen aan het P.J. Oudplein en Gerbrandyplein in Zwijndrecht”, aldus Hallatu. “Net als de eerdere projecten voor ERA Contour hebben wij ook in deze flats een schat aan kennis en ervaring opgedaan, die we één op één toepassen op lopende én nieuwe projecten. We raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Hierdoor worden doorlooptijden verkort, efficiëntie en werkplezier verhoogd en faalkosten tot een minimum gereduceerd. Op dit moment zijn we betrokken bij het verbeteronderhoud en de verduurzaming van de laatste van drie ‘Hoge ERA’s’ in Rotterdam Ommoord, die op een vergelijkbare manier zijn opgebouwd. Eind van het jaar keren we weer terug naar Capelle aan den IJssel, voor de renovatie van de Schermerhoek.”

Duurzame en aardgasvrije toekomst

In Rotterdam Ommoord worden in anderhalf jaar tijd drie flats met in totaal 525 woningen voorbereid op een duurzame en aardgasvrije toekomst. Mampaey Installatietechniek vervangt de complete verwarmingsinstallatie. “Per strang en van boven naar beneden realiseren wij een compleet nieuwe installatie met nieuwe radiatoren en cv-leidingen, die netjes in een plintgoot worden weggewerkt”, vertelt Cees Jongkoen, Projectleider bij Mampaey Installatietechniek. “Bovendien verzorgen wij de aansluiting op de stadsverwarmingsunits en de waterzijdige inregeling, zodat alle radiatoren exact de juiste hoeveelheid warm water ontvangen.” Hallatu: “In opdracht van energieleverancier Eneco realiseren wij tevens de transportleidingen vanaf het onderstation naar de stadsverwarmingsunits in de appartementen. Hier komt onze ervaring in utiliteitsprojecten (dikwandig leidingwerk) uitstekend van pas. Inmiddels voeren we deze werkzaamheden ook uit voor andere energieleveranciers en aannemerspartijen.”

Renovatie in bewoonde staat

In basis start Mampaey Installatietechniek elke dag twee woningen op. De totale renovatie per woning neemt twaalf dagen in beslag. “De meeste bewoners maken tijdens de werkzaamheden gebruik van een logeerwoning”, vertelt Jongkoen. “In andere woningen zijn de bewoners gewoon thuis. Geen enkel probleem voor ons, want we zijn gewend aan renovaties in bewoonde staat. Samen met de wooncoaches van Team ERAflats proberen we bewoners zo goed mogelijk te informeren.” Om te voorkomen dat zij tijdens de werkzaamheden in de kou zitten, worden elektrische kacheltjes beschikbaar gesteld.

Aansluiting radiator.

Een uitdaging tijdens de werkzaamheden is met name de onzekere beschikbaarheid van materialen zoals radiatoren, thermostaten en andere componenten, besluit Hallatu. “Om problemen op dit vlak te ondervangen, onderhouden we nauw en rechtstreeks contact met de fabrikanten, i.s.m. met de groothandels. Ook zoeken we actief naar gelijkwaardige alternatieven, zodat een behaaglijke en duurzame woning te allen tijde wordt geborgd.”

Inmiddels is 75 procent van het project gereed. Medio juni levert Mampaey Installatietechniek de laatste woninginstallaties op.

Specialist zorgt voor een aangename warmte in elke woning

MAMPAEY1_IMG_9093
Lees het gehele artikel

De technische installaties in woningen en andere gebouwen worden steeds complexer en daarom doen hoofdaannemers vaak een beroep op specialisten, om hen te helpen bij het ontwerp en de montage van dergelijke oplossingen. Zo klopte Van Wijnen aan bij de firma Mampaey Installatietechniek voor het aanleggen van de hoofdleiding van het nieuwe verwarmingssysteem, de integratie van de individuele stadsverwarmingsunit in elke woning, het aanbrengen van het leidingnet van de unit naar de radiatoren en, waar nodig, het vervangen van radiatoren.

Mampaey Installatietechniek vervangt waar nodig de oude radiatoren door nieuwe systemen.

Van ontwikkeling en montage tot onderhoud en beheer

Mampaey Installatietechniek uit Dordrecht is uitgegroeid tot een specialist in klimaatbeheersing en kan daarvoor rekenen op een team van 150 enthousiaste en vakbekwame medewerkers. “Vanuit onze vestigingen in Dordrecht en Haarlem ontwerpen, installeren, onderhouden en beheren we cv-installaties in de breedste zin van het woord”, vertelt projectleider Cees Jongkoen. “We focussen op nieuwbouw, renovatie en transformatie bij woningbouw, utiliteitsbouw en industrie. In de loop der jaren hebben we veel kennis opgebouwd op het vlak van collectieve en individuele opwekkingssystemen, zoals WKO-systemen, stadsverwarming, warmtepompen, droge koelers, …, maar ook met betrekking tot transport- en distributiesystemen en afgiftesystemen, waaronder vloerverwarming en radiatoren, mechanische ventilatie en WTW. Aannemers, woningbouwverenigingen en energiemaatschappijen kloppen bij ons aan voor ondersteuning bij hun projecten. Zo hebben we al meerdere projecten samen met Van Wijnen uitgevoerd en ook Woningstichting Trivire doet regelmatig een beroep op onze diensten.”

In alle woningen worden de stadsverwarmingsunits geïnstalleerd.

Klimaatbeheersing in woningen

Aannemer Van Wijnen contacteerde Mampaey Installatietechniek om haar steentje bij te dragen aan de verduurzaming van de woningen aan de Blaauwweg. De specialist bracht eerst de nieuwe hoofdleiding aan, voor de koppeling van de individuele stadsverwarmingsunits in elke woning. “De bestaande collectieve verwarmingsinstallatie werd afgebroken en er werd een volledig nieuwe installatie met individuele units geïntegreerd, die aan het warmtenet van HVC gekoppeld is”, licht Jongkoen toe. “We installeren in alle woningen ook de stadsverwarmingsunits en monteren het leidingnet van die units naar elke radiator. Waar nodig vervangen we de oude radiatoren door nieuwe systemen.”