Tagarchief: Kwakkel BV

Betonzagen om tot een nieuwe indeling te komen

Lees het gehele artikel

Geen groot, maar wel een specifiek project. Zo omschrijft Gerard Koobs de werkzaamheden van Kwakkel BV in het oude DYNTES Techpark. Koobs is bedrijfsleider van Kwakkel BV, dat gespecialiseerd is in renovatiesloopwerk, boor- en zaagwerk, frezen, chemische verankeringen, koppensnellen en totaalsloop. Bij dit project ging het niet om het slopen van het gebouw, maar om het zagen van sparingen in de wanden en vloeren. Dit allemaal om tot een nieuwe indeling van het bestaande gebouw en voor het hotel te komen.

Het zagen gebeurt met een watergekoelde diamantzaag.

Het voormalige techpark is gevestigd in het Waterloopbos in Marknesse. Hier werd in het verleden waterloopkundig onderzoek gedaan. Een mooie omgeving, waar mensen kunnen genieten van al het natuurschoon en een perfecte locatie voor een hotel, vindt ook Koobs. “Bouwbedrijf Verwer nodigde ons uit om mee te werken aan de aanpassingen van het gebouw, zodat het geschikt wordt voor een hotel. We hebben sparingen gemaakt in de wanden en vloeren en binnenkort gaan we nog diverse asbestbronnen saneren.”

Dankzij de sparingen krijgt het gebouw een nieuwe indeling geschikt voor een hotel.

Strakke volgorde

Je kunt niet zomaar een betonwand met een draagfunctie weghalen. Dit moet in de juiste volgorde gebeuren en er moet goed gestut en gestempeld worden. Het wand- en vloerzagen gebeurt met een watergekoelde diamantzaag. Strakke lijnen zorgen ervoor dat de wand- en vloerdelen er als blokken uitgehaald kunnen worden. Het is een trillings- en stofarme manier van werken. “Deze manier van werken met dit gereedschap vraagt om vakmanschap”, zegt Koobs. “We zijn begonnen met het boren van gaten, zodat we niet overmaats hoeven te zagen. Je onderbreekt de zaagsnede. Van tevoren kijken we hoe zwaar een blok ongeveer weegt. Deze wordt met takels en bokken uitgenomen en afgevoerd.”

Kwakkel BV werkt regelmatig voor bouwbedrijf Verwer, het is een vaste opdrachtgever. Omdat de medewerkers de expertise van Kwakkel BV inmiddels goed kennen, worden ze regelmatig ingezet en is er een prettige samenwerking.  

Van slopen met beleid tot frezen en boren

Lees het gehele artikel

Het Kampense sloopbedrijf Kwakkel fungeert vaak als onderaannemer voor bouw- en aannemersbedrijven. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met slopen (renovatiesloop) en boor-, zaag- en freeswerk. Bij de transformatie van Plein 54 werd Kwakkel zelfs twee keer ingeschakeld.

Situatie vooraf.

“Mateboer Bouw vroeg ons voor het bouwteam van Plein 54”, vertelt bedrijfsleider Gerard Koobs. “We zijn in 2020 in het calculatiestadium voor het eerst bij het pand gaan kijken en brachten begin 2021 onze offerte uit. In juli 2021 zijn we begonnen met het strippen van het pand en hebben we het compleet ‘kaal’ gemaakt. Alleen de constructieve wanden en vloeren, de trappen, het atrium met loopbordessen en buitengevels stonden nog. Hierbij werkten we van boven naar beneden: top-down. Na het strippen kon de opbouw beginnen met de nieuwe indeling en al het bijhorende installatiewerk.”

Met een nevenpartij zorgde Kwakkel dat veel materialen met beleid werden verwijderd, zodat deze kunnen worden hergebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de systeemplafonds, deuren, wanden en tapijttegels. “Dat draagt ook weer bij aan circulaire sloop en duurzaamheid. Waar het past, proberen we steeds meer aandacht te geven aan circulariteit en deze nieuwe afzetmarkt te vergroten.”

Gestripte situatie.

boren en zagen

Vervolgens werd Kwakkel voor de tweede keer ingeschakeld, dit keer door onderaannemer Hulstflier. Koobs: “Zij vroeg ons de gaten te boren en sleuven te zagen en uithakken in de begane grond en verdiepingsvloeren. Dit waren voorgespannen vloeren, dus we moesten goed kijken waar we precies moesten boren. We mochten per verdieping maximaal twee keer wat raken, om constructieve aantasting van het gebouw te voorkomen. In het voortraject kwam daar heel wat meetwerk bij kijken, maar het is allemaal goed verlopen.” De uitdaging bij dit soort projecten is, volgens Koobs, dat je voorop moet blijven lopen met je werkzaamheden, zodat iedereen die daarna aan het werk moet, ook volgens planning kan werken.

Kwakkel is, met in totaal zo’n vijftig medewerkers (inclusief flexibele schil) een vaste ketenpartner van Mateboer Bouw. “We hebben altijd een prettige samenwerking.” Koobs vindt het een goed initiatief dat in dit project een leeg kantoorpand werd omgebouwd naar woningen. “Zeker gezien het woningtekort is dit een goede zaak. De omgeving van het pand leende zich hier ook uitstekend voor. Dit zal zeker niet de laatste keer zijn.”  

Complete sloopexpertise met circulair oogmerk

Lees het gehele artikel

Bedrijfsleider Gerard Koobs: “Al onze expertise in sloopwerkzaamheden komt hier aan bod: renovatiesloop, totaalsloop, boren/zagen en asbestverwijdering.”

“Naast asbestsanering zijn we in januari dit jaar begonnen met het strippen van de sloopdelen van scholen en gymzaal. Zoveel mogelijk niet-steenachtige materialen zijn verwijderd. Het machinaal slopen moet daardoor sneller gaan.” Een gedeelte van de Zuiderschool is gesloopt; een deel wordt gerenoveerd. “De sloopdelen zijn losgezaagd van de te handhaven delen. De renovatiedelen worden constructief intact gelaten. We verwijderen onder andere plafonds, vloerafwerking en wanden, en maken sparingen voor nieuwe trappen. Ook de gevel zal op verschillende plekken worden aangepast.”

De gestripte Zuiderschool.

Na het handmatig losmaken van het niet-monumentale deel van de voormalige gymzaal, is dit bouwdeel helemaal verdwenen. Na de asbestverwijdering en renovatiesloop zullen in het te handhaven deel drie laagbouwwoningen komen. In het monumentale HBS-gedeelte worden bouwdelen losgezaagd die gehandhaafd blijven voor renovatie met bewoning. “Ook dit bouwdeel is inmiddels gestript. Er moeten veel wanden worden gesloopt en de voormalige aula zal na verwijdering van dak en begane grondvloer een binnentuin worden.”

Circulaire sloop maakt onderdeel uit van het proces. “In de totaalsloop van de Zuiderschool hebben wij de dakpannen verwijderd en elders bestemd. Ook het dakbeschot met onderliggend balkhout, radiatoren en sanitair, alsmede vloer- en wandtegels krijgen voor een groot deel een nieuwe bestemming. Duurzame sloop heeft de toekomst.”