Tagarchief: Kingspan Insulation

Marktleider in isolatie neemt haar verantwoordelijkheid

Lees het gehele artikel

‘Better buildings for a better world’. Volgens die ambitie zet de Kingspan Group zich wereldwijd in voor een betere gebouwenvelop. “Met onze hoogwaardige oplossingen willen wij blijvend vooroplopen in de markt en het verschil maken voor mens én milieu”, aldus Dennis Bol, Head of Product Management & Innovation bij Kingspan Insulation. 

Kingspan Insulation voorziet klanten in de bouw van (advies over) hoogwaardige hardschuim isolatie, waarbij een duurzame levenscyclus, efficiënt materiaalgebruik en reductie van energie, CO2 en water voorop staan. Zónder in te boeten aan unieke eigenschappen en design. “Klimaatverandering is geen probleem van de toekomt, maar van nu”, benadrukt Bol. “Om onze planeet te beschermen, moeten we de wereldwijde temperatuurstijging in 2050 beperken tot 1,5°C. Ook moeten we onze afvalstromen en CO2-uitstoot flink terugdringen. De gebouwde omgeving speelt hierin een sleutelrol.”

Verantwoordelijkheid

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 40 procent van alle afval in Nederland en grootverbruiker in grondstoffen, vertelt hij. “Bovendien veroorzaakt de gebouwde omgeving 39 procent van onze CO2-uitstoot. Daarmee heeft de bouw een niet te onderschatten ecologische footprint, die drastisch verkleind moet worden om onze planeet ook in de toekomst leefbaar te houden. Als marktleider in isolatie nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren zijn we diverse initiatieven gestart om onze producten en processen te verbeteren, zónder de actuele en zeer belangrijke productcriteria voor gebouwisolatie en applicatie uit het oog te verliezen. Met de ontwikkeling van een nieuwe generatie producten willen wij bewijzen dat hoogwaardige isolatie én respect voor mens en milieu uitstekend samen kunnen gaan.”

Dennis Bol Head of Product Management & Innovation Kingspan Insulation Continental Europe

Hernieuwbare grondstoffen

Bol benadrukt dat duurzaamheid volgens Kingspan Insulation veel verder gaat dan de hoeveelheid CO2 die in een product is opgeslagen. “Het gaat ook over het minimaliseren van energie- en waterverbruik en over het zo lang mogelijk in de kringloop houden van producten en grondstoffen. Daar zetten wij hoog op in. De grondstoffen die we voor onze isolatieproducten gebruiken, moeten bijvoorbeeld zo bio-based mogelijk zijn. Dit begint al bij het productdesign. Welke hernieuwbare grondstoffen zijn beschikbaar? En wat betekent dit voor het DNA van onze producten? Hoe kunnen we de basis van onze producten verduurzamen zonder isolatieprestaties, thermische waarden, brandveiligheid en andere essentiële eigenschappen negatief te beïnvloeden? Op dit moment lopen diverse onderzoeken op dit vlak, waarvan we heel veel verwachten.”

Minimaal materiaal, maximaal hergebruik

In haar onderzoeken gaat Kingspan Insulation uit van het LIFECycle model, waarbij alle aspecten van de levenscyclus van een product in ogenschouw worden genomen. “Hierbij kijken wij verder dan recycling, omdat dit lang niet altijd de duurzaamste oplossing is”, benadrukt Bol. “Zo is het veel beter om het grondstoffenverbruik te verminderen of zelfs te voorkomen. Maar ook om producten te hergebruiken in de productie- of applicatiefase. Omdat onze isolatiepanelen aanzienlijk dunner zijn dan de beschikbare alternatieven, hebben wij al een belangrijkste eerste stap in duurzaamheid gezet. Een tweede stap volgt binnenkort, met een terugneemprogramma voor projectafval op bouwplaatsen. Op korte termijn willen we beginnen met het retour nemen van reststukken en verpakkingsmaterialen, omdat we deze materialen heel goed kunnen recyclen en/of verbranden voor energieterugwinning. Bovendien zoeken we actief naar duurzame nieuwe bestemmingen, conform het 10R-model.”

In een later stadium wil Kingspan Insulation ook panelen terugnemen die vrijkomen tijdens transformaties of wanneer een gebouw aan het eind van zijn levensduur komt. Open samenwerking en informatiedeling in de keten is hiervoor essentieel, aldus Bol. “Een circulaire economie maak je als producent en leverancier niet alleen. Om de isolatiepanelen weer uit een gebouw te kunnen halen en een hoge restwaarde te garanderen, moet bijvoorbeeld losmaakbaar worden gebouwd. Bovendien moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over het scheiden én ophalen van de producten. Kunnen de panelen lokaal opgeslagen en gerecycled worden, zodat transportbewegingen en bijbehorende CO2-uitstoot tot een minimum beperkt blijven?”

Planet Passionate

In 2020 heeft de Kingspan Group het Planet Passionate duurzaamheidsprogramma gepresenteerd, waarin ambitieuze doelstellingen zijn geformuleerd voor de komende 10 jaar. Hierbij ligt de focus op circulariteit en reductie van energie, CO2 en water. “Eén van onze doelstellingen is nul netto-energie, waarbij 100% van de energie die we gebruiken uit hernieuwbare bronnen komt. In 2020 hebben we deze doelstelling reeds behaald. De ambitie voor 2030 is om 60% van de hernieuwbare energie op onze eigen productielocaties op te wekken”, vertelt Bol. “Om ook deze ambitie te halen, moeten de gebouwdaken van al onze eigen fabrieken worden voorzien van zonnepanelen.” Als het gaat over water, wil de groep in 2030 100 miljoen liter regenwater opvangen voor hergebruik in de productie en qua vervoer wordt een nul-emissie bedrijfswagenpark in 2025 nagestreefd. “Een belangrijke doelstelling op productniveau, is om geen bedrijfsafval meer naar de stortplaatsen te brengen. Deze doelstelling gaan we dit jaar nog waarmaken, omdat we inmiddels het grootste deel van ons bedrijfsafval kunnen recyclen in andere bouwoplossingen. Wat overblijft, wordt verbrand voor HR energieterugwinning.”