Tagarchief: Itho Daalderop

Comfortabel, gezond en energieneutraal wonen

Lees het gehele artikel

‘Climate For Life’. Volgens die visie ontwikkelen, produceren en verkopen Itho Daalderop, Klimaatgarant en Trans-id energie-efficiënte oplossingen op het gebied van verwarming, koeling, warm tapwater, ventilatie en regeltechniek. “De verkooplabels van de CFL Holding denken niet in producten, maar in geïntegreerde systeemoplossingen”, vertelt Peter van Gameren, directeur van Itho Daalderop. “Zo werken we aan innovaties die comfortabel, gezond en energieneutraal wonen mogelijk maken. Met onze oplossingen voorzien wij in alle normen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken, de BENG-eisen én de overheidsambitie dat al onze woningen in 2050 energieneutraal moeten zijn.”

“In onze projecten gaan we uit van de Trias Energetica; een driestappenstrategie voor energiezuinig (ver)bouwen”, aldus Van Gameren. “Om de energievraag van een woning, woongebouw of woonwijk tot een minimum te reduceren, zijn bouwkundige maatregelen zoals goede isolatie, balansventilatie (WTW), triple beglazing en een douche-WTW vereist. De energievraag die overblijft, kan uitstekend worden ingevuld met een warmtepomp op basis van bodemenergie, in combinatie met bijvoorbeeld zonnepanelen.”

De WPU 5G warmtepompen zijn recentelijk geïnstalleerd in woongebouw Hoog Lindoduin in Scheveningen, waar Itho Daalderop vanaf een vroeg projectstadium meedacht over een toekomstbestendige klimaatoplossing.

Nieuwbouw en bestaande bouw

Klimaatgarant is in 2012 opgericht om gemeenten en projectontwikkelaars te helpen bij het rendabel realiseren van energieneutrale woningen, woongebouwen en woonwijken. “Daarbij verzorgen wij het complete pakket. Van ontwerp en aanleg t/m financiering en onderhoud en, indien gewenst, inclusief een prestatiegarantie tot wel 25 jaar voor de installaties. Hierbij bieden wij de zekerheid van een lage of zelfs helemaal geen energierekening, een comfortabel binnenklimaat, voldoende verse lucht én ruim voldoende warm tapwater; een unieke combinatie voor de Nederlandse woningbouw”, aldus Van Gameren. “Waar Klimaatgarant zich richt op nieuwbouwprojecten, ondersteunt Trans-id woningcorporaties en beleggers met de projectmatige energietransitie van bestaande woningen. Beide labels maken waar mogelijk gebruik van de producten die Itho Daalderop ontwikkelt, produceert en verkoopt.”

Als voorbeeld noemt Van Gameren de nieuwste generatie water/water-warmtepompen van Itho Daalderop, de WPU 5G. “De WPU 5G is de meest verkochte bodemenergie-warmtepomp van Nederland en wordt lokaal geproduceerd in onze fabriek in Tiel. Het is een uniek stukje Nederlandse maakindustrie waar we ontzettend trots op zijn. De combinatie van veel minder transportbewegingen, de hoge kwaliteit die we aan de componenten stellen én de lange levensduur van deze warmtepomp, resulteert in een zeer gunstige Life Cycle Analysis-rating.”

Hoog Lindoduin

De WPU 5G warmtepompen zijn recentelijk geïnstalleerd in woongebouw Hoog Lindoduin in Scheveningen, waar Itho Daalderop vanaf een vroeg projectstadium meedacht over een toekomstbestendige klimaatoplossing. “Woningcorporatie Vestia wil haar woningvoorraad verduurzamen en in 2050 CO2-neutraal hebben”, zegt Erik Groenewoud, projectadviseur bij Itho Daalderop. “Wij bieden daar een complete oplossing voor, op basis van warmte- en koudeopslag en ventilatie met warmteterugwinning.” Voor een goed werkend WKO-systeem moesten rond Hoog Lindoduin eigenlijk 138 bronnen worden geboord. “Omdat deze ruimte ontbrak, hebben wij diepere bronnen en dubbele bodemlussen geadviseerd. De bronnen zijn aangesloten op individuele warmtepompen per woning, die via de vloerverwarming voor verwarming én koeling zorgen. Dankzij de combinatie met een 150 liter voorraadvat voorzien de warmtepompen bovendien in de warm tapwaterbehoefte.”

Peter van Gameren, directeur van Itho Daalderop.

Hybride en spijtvrij

Voor bestaande woningen die niet meteen van het aardgas af kunnen, is de hybride route vaak een interessante optie, vertelt Marco de Jong, projectadviseur bij Trans-id. “Wanneer de cv-ketel jonger is dan 8 jaar (en dus nog niet is afgeschreven) biedt bijvoorbeeld de hybride lucht/water-warmtepomp zonder buitendeel van Itho Daalderop een goede en spijtvrije oplossing. Het systeem kan eenvoudig aan elk type cv-installatie worden gekoppeld. Een intelligente regeling selecteert vervolgens automatisch de warmtebron (cv-ketel en/of warmtepomp), waardoor fors op gas én CO2 kan worden bespaard. In de toekomst, wanneer de woningschil wordt verbeterd, kan de cv-ketel eenvoudig worden vervangen door een warmwatervoorziening en functioneert het systeem standalone én all-electric.”

De hybride lucht/water-warmtepompen zijn recentelijk in opdracht van de Zeeuws-Vlaamse woningcorporatie Woongoed geïnstalleerd in een blok woningen aan de Axelse Bachstraat. “Een ander uniek project is van woningcorporatie Wonion, waarbij gekozen is voor ons Warmtepompnet. Hierbij worden meerdere water/water-warmtepompen op één diepe bodembron aangesloten. Het upgraden in plaats van vervangen van de bestaande schil resulteert in NOM-renovaties die tot 40% goedkoper zijn. Bovendien is dit circulairder.”

Sluishuis

In de meeste projecten maken Trans-id, Itho Daalderop en Klimaatgarant gebruik van gesloten bodemlussen. Dat ook open bronnen mogelijk zijn, bewijst Klimaatgarant in Amsterdam, waar een uniek project op een unieke plek in het water wordt gerealiseerd: Sluishuis. Klimaatgarant realiseert en exploiteert hier het energieconcept voor de >300 appartementen. “In Sluishuis worden tal van initiatieven genomen en technieken toegepast om energieneutrale woningen te garanderen”, vertelt Van Gameren. “Als tenderpartner van ontwikkelcombinatie VORM en BESIX RED hebben wij actief meegedacht over het meest energie-efficiënte én economische klimaatconcept. Bovendien zijn wij verantwoordelijk voor de engineering, levering en montage van het bodemenergiesysteem en bijbehorende warmtepompen, waarmee we ook hier ‘Climate For Life’ garanderen.”  

Park Harga, Schiedam: Zelfvoorzienend wonen dankzij energiesysteem met bodemwarmtepompen

IMG_0056 kopiëren
Lees het gehele artikel

Bij het ontwerp van de woningen is veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo worden de woningen gasloos en energieneutraal opgeleverd, met een EPC-waarde van 0. Dankzij de toepassing van triple beglazing, vloerverwarming, een eigen bodemwarmtepomp en voldoende zonnepanelen zijn de woningen niet alleen zelfvoorzienend, maar ook zeer comfortabel. In opdracht van projectontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed heeft BAM Energy Systems de complete energievoorziening voor fase 1 en 2 (totaal: 158 woningen) geëngineerd en gerealiseerd. Onderdeel hiervan zijn de bodemwarmtepompen van Itho Daalderop.

“Fase 1 omvat de realisatie van 85 woningen, inclusief 21 sociale huurwoningen voor corporatie Woonplus”, vertelt Joel Granville, werkvoorbereider bij BAM Energy Systems. “Fase 2 telt 73 koopwoningen. Voor beide fases hebben we de mogelijke bodemeffecten van het bodemenergiesysteem onderzocht. Ook hebben we geïnventariseerd tot welke diepte de bodemlussen gemaakt moesten worden. Iedere woning beschikt over een eigen, gesloten bodemlus en warmtepomp, die zorgen voor voldoende koeling in de zomer en verwarming in de winter. Per woning hebben we bovendien 11 á 12 zonnepanelen gemonteerd, met de mogelijkheid tot bijkopen.”

De 5e generatie water/water-warmtepompen van Itho Daalderop: de WPU45 I-5G.

Hoge duurzaamheids- en EPC-eisen

Voor de selectie van de bodemwarmtepompen deed BAM Energy Systems een beroep op Itho Daalderop. Onder meer vanwege de hoge duurzaamheids- en EPC-eisen in dit project, in combinatie met de hoge rendementen, aldus Granville. Itho Daalderop maakt als één van de weinige warmtepompfabrikanten gebruik van schoon water in plaats van glycol als bron. “Bovendien levert ze diverse capaciteiten warmtepompen, met losse voorraadvaten voor warm tapwater, waarmee we voor iedere woning een passende oplossing konden bieden.” 

In Park Harga werd gekozen voor de 4e generatie water/water-warmtepompen, de WPU45 I-4G, met een COP van 6, aldus Erik Groenewoud, projectadviseur bij Itho Daalderop. “Uniek aan deze warmtepompen is een elektrisch back-upelement, dat uitkomst kan bieden bij calamiteiten. Mocht er onverhoopt een defect ontstaan in de energievoorziening, dan kunnen bewoners elke keer dat wordt ingeschakeld op de thermostaat 24 uur lang hun woning blijven verwarmen. Ook blijven zij beschikken over warm tapwater. Dit geeft BAM Energy Systems 24 uur om de storing te inventariseren en verhelpen, zonder dat bewoners (comfort)klachten ervaren.” De energiespecialist biedt namelijk ook onderhoudscontracten voor haar systemen aan. Een deel van de bewoners heeft er bovendien voor gekozen om de energiesystemen te leasen, aldus Granville. “Hier maakt het onderhoud standaard onderdeel uit van de overeenkomst. Daarnaast verzorgen we het onderhoud en de storingsopvolging van de 21 sociale huurwoningen. Omdat de warmtepompen van Itho Daalderop in Nederland geproduceerd worden, kunnen we indien nodig snel over de juiste onderdelen beschikken.”

Hoge uittapbaarheid

De warmtepompen in Park Harga zijn gecombineerd met voorraadvaten van 150 en 200 liter. “Omdat onze warmtepompen water van 58,5°C produceren, in plaats van de standaard 55°C, hebben de voorraadvaten een aanzienlijk hogere uittapbaarheid (95 i.p.v. 80%)”, benadrukt Groenewoud. “Bewoners kunnen dus aanzienlijk meer warm water uit de vaten halen, waardoor deze kleiner gedimensioneerd kunnen worden.”

Dankzij de toepassing van triple beglazing, vloerverwarming, een eigen bodemwarmtepomp en voldoende zonnepanelen zijn de woningen niet alleen zelfvoorzienend, maar ook zeer comfortabel. (Beeld: BAM Energy Systems)

Nieuwste generatie warmtepompen

Fase 1 is volledig met de 4e generatie warmtepompen uitgevoerd. In de overgang naar fase 2 werd de 5e generatie water/water-warmtepompen van Itho Daalderop geïntroduceerd: de WPU45 I-5G. “Deze warmtepompen beschikken onder andere over een dubbele wisselaar, waardoor het tapwaterrendement nog verder is verhoogd”, aldus Groenewoud. “Ook is de warmtepomp voorzien van een fraaie omkasting met een vierkante maatvoering, waarin alle techniek is geïntegreerd. Doordat gebruik wordt gemaakt van twee A-label pompen, is koeling in de zomer bijna gratis.” Omdat bij de start van fase 2 nog geen WPU45 I-5G warmtepompen in grotere vermogens leverbaar waren, is voor een combinatie van 4e en 5e generatie warmtepompen gekozen. Bij de grotere woningen zijn de warmtepompen gekoppeld aan twee voorraadvaten, voor een maximale tapwatervoorraad. Inmiddels is de 5e generatie warmtepompen leverbaar in vermogens van 2 tot 9,5 kW.   

Warmtepompen bieden grote meerwaarde in nieuwbouw én bestaande bouw

DSC_2351 kopiëren
Lees het gehele artikel

De energietransitie begint op stoom te raken. Duurzame energieoplossingen winnen snel terrein in de woningbouw, waarin tevens wordt gefocust op een gezond en comfortabel binnenklimaat. Woningen worden steeds beter geïsoleerd, aangesloten op een warmte(pomp)net en/of voorzien van individuele warmtepompen. Om hier optimaal invulling aan te geven echter, is niet eenvoudig. Per woning of project is maatwerk gewenst. Itho Daalderop is al jaren actief om corporaties, maar ook aannemers, installateurs én bewoners hierin te ondersteunen en de (energetische) verduurzaming van zowel nieuwbouw als bestaande bouw naar het gewenste niveau te tillen.

De afgelopen 20 jaar heeft Itho Daalderop flink ingezet op de verduurzaming van nieuwbouwwoningen. “Omdat we hier goed kunnen adviseren over bouwkundige eisen, zijn we in staat om kleinere vermogens warmtepompen toe te passen. Dat komt het energieverbruik ten goede, met een ultiem duurzame woning als resultaat”, vertelt Peter van Gameren, directeur van Itho Daalderop. “De lijn die we in de nieuwbouw hebben uitgezet, trekken we graag door naar de bestaande bouw, waarin ook tal van optimalisaties mogelijk zijn. Woningcorporaties zijn hier aangewezen als startmotor, omdat zij met een woningvoorraad van ca. 2,5 miljoen woningen een grote bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Maar ook particulier bezit wordt steeds vaker verduurzaamd. In beide gevallen zien we grote kansen voor onze warmtepompen. Echter moeten voor de implementatie hiervan nog wel wat hobbels worden genomen. Zo is voor een warmtepomp een goed geïsoleerde woning noodzakelijk. Ook moet onderzocht worden of de bodem als energiebron gebruikt kan worden en is het belangrijk dat bewoners worden meegenomen in het renovatietraject. Vanuit onze proposities Trans-id en Itho Daalderop pakken wij deze handschoen graag op door onze kennis en kunde maximaal ter beschikking te stellen.”

Toegevoegde waarde in de bestaande bouw

In de bestaande bouw wordt het merendeel van de proeftuinen ‘Aardgasvrije wijken’ uitgelegd met een warmtenet, weet Van Gameren. “Wanneer je bedenkt dat er vijf oplossingsrichtingen zijn om buurten aardgasvrij te maken, is dat niet helemaal terecht. Juist een water/water-warmtepomp kan van enorme toegevoegde waarde zijn in de bestaande bouw. In combinatie met een geïsoleerde woning biedt deze warmtepomp namelijk het allerhoogste rendement. Ook houden bewoners keuzevrijheid wat betreft energieleveranciers, wordt de energierekening verlaagd en is, in combinatie met zonnepanelen, een zelfvoorzienende installatie mogelijk. Niet onbelangrijk is bovendien dat met een warmtepomp ook gekoeld kan worden, waarmee een optimaal binnenklimaat in álle seizoenen wordt geborgd.”

Sta open voor alternatieven!

“Wij denken dat duurzame warmtenetten een prima plek in de energietransitie kunnen hebben”, benadrukt Van Gameren. “Met name voor woningen die moeilijk te isoleren zijn, waar geen plaats is voor een warmtepomp en die dichtbij een duurzame(!) restwarmtebron zijn gebouwd. Wordt niet aan deze ‘voorwaarden’ voldaan echter, dan is het raadzaam om ook alternatieve opties te onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan de installatie van een water/water-warmtepomp, maar ook aan slimme combinaties zoals een laag temperatuur warmtenet met onze Booster warmtepomp voor een efficiënte warmtapwaterproductie.” Ook de collectieve bron in combinatie met een water/water-warmtepomp en balansventilatie is een innovatieve oplossing in de verduurzaming van bestaande bouw. “Deze innovatie is niet alleen ultiem duurzaam, maar nu ook kostentechnisch erg interessant. Bewoners krijgen een veel lagere energierekening en de maatschappelijke investering is minimaal. Bovendien veroorzaakt de klimaatverandering een toenemende behoefte aan koeling, waarin deze oplossing op een duurzame manier kan voorzien.”

Voordelen voor bewoners én corporaties

Om bewoners mee te krijgen in de energietransitie, is het belangrijk dat alle voordelen voldoende duidelijk worden, aldus Van Gameren. “Op veel plekken zijn bijvoorbeeld bestaande, vooroorlogse woningen de afgelopen 10 jaar al geïsoleerd en verduurzaamd naar label B/C. Echter zijn ook hier nog flinke optimalisaties mogelijk. Zo lenen de woningen zich uitstekend voor onze hybride HP-M 25 i warmtepomp, waarmee een belangrijke stap naar all-electric kan worden gezet. De lucht/water-warmtepomp kan eenvoudig aan elk type cv-installatie en afgiftesysteem worden gekoppeld. Een intelligente regelaar selecteert vervolgens automatisch de meest geschikte warmtebron (cv-ketel of warmtepomp), waarna fors op gas én CO2 bespaard kan worden. Daarnaast is de investering spijtvrij. Wanneer de woningen op een later moment toch worden aangesloten op een warmte(pomp)net, dan kunnen de warmtepompen eenvoudig uit de woning worden verwijderd en elders worden benut. Zo kan de woningvoorraad stap-voor-stap worden verduurzaamd, zonder onnodige des-investeringen.”

Maximale keuzevrijheid

Om de markt bewust te maken van alle mogelijkheden op warmtepompgebied, heeft Itho Daalderop diverse verkoopproposities ontwikkeld. “Itho Daalderop produceert een breed gamma producten en oplossingen voor een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat”, aldus Van Gameren. “Ontwikkeling en productie vinden volledig plaats in onze productielocatie in Tiel, waardoor we snel kunnen schakelen en optimaal kunnen inspelen op de Nederlandse wensen en normen. Met Klimaatgarant focussen we op de exploitatie van het binnenklimaat in nieuwbouwwoningen, waarbij 25 jaar energieprestatiegarantie wordt gegeven en de bewoner compleet wordt ontzorgd. Trans-id en Itho Daalderop daarentegen richten zich op het projectmatig verduurzamen van de bestaande woning(corporatie)voorraad en denken actief mee over mogelijke oplossingen. Dankzij deze proposities bieden we klanten maximale keuzevrijheid. Zowel in producten als dienstverlening, waarbij we tevens ‘Connected’ oplossingen aanbieden voor inregeling en monitoring op afstand.”  

Minimaal gasverbruik, maximaal comfort

IMG_8443
Lees het gehele artikel

Woningcorporaties staan voor de enorme opgave om vóór 2050 circa 2,4 miljoen woningen te verduurzamen. Als ‘startmotor’ maken de corporaties de komende jaren 100.000 extra woningen aardgasvrij. En ook het aardgasarm maken van woningen behoort tot de maatregelen, om langzaam van het aardgas af te gaan. Opties daarbij zijn isoleren, aansluiting op een warmte(pomp)net en/of de installatie van (hybride) warmtepompen. Voor de renovatie van 124 woningen in Blerick koos woningcorporatie Antares voor het laatste.

Tekst | Lieke van Zuilekom    Beeld | Antares en Itho Daalderop

Antares is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 gezinswoningen, seniorenwoningen, zorgwoningen en appartementen in de gemeentes Peel en Maas en Venlo. “Onze kerntaak is het bouwen, verhuren en onderhouden van woningen, met als doel tevreden bewoners”, vertelt Diana van Steenkiste, senior projectleider bij Antares. “Bij alles wat Antares doet, staan betaalbaarheid, duurzaamheid en de leefbaarheid van buurten en wijken voorop. Wij werken volop aan een duurzame woningvoorraad, bijvoorbeeld door in een rap tempo renovatie- en verbeterprojecten uit te voeren. Jaarlijks verduurzamen we ca 250 woningen. Bijvoorbeeld in Blerick (gemeente Venlo), waar op dit moment 124 eengezinswoningen in de wijk Vastenavondkamp worden verbeterd van gemiddeld label E naar label A+.”

In Blerick (gemeente Venlo) worden op dit moment 124 eengezinswoningen in de wijk Vastenavondkamp verbeterd van gemiddeld label E naar label A+.

De woningen uit de jaren ’60 worden voorzien van nieuwe en geïsoleerde daken met een Rc-waarde van 6. Ook worden de gevels geïsoleerd en worden per woning acht zonnepanelen geplaatst. “Omdat de meeste woningen enkele jaren geleden al voorzien zijn van een HR cv-combiketel, hebben we gekozen voor een aanvullende warmtepomp; een zogenaamde hybride installatie. In het voor- en najaar verwarmt de warmtepomp zelfstandig de woning. In de strenge winters en bij piekvragen springt de HR cv-combiketel bij, waardoor huurders direct en substantieel op hun aardgasverbruik besparen, de energierekening wordt verlaagd en Antares een opkomende ontwikkeling als energiearmoede kan tegengaan.”

Monobloc lucht/water-warmtepomp

Gekozen is voor de monobloc HP-M 25 i lucht/water-warmtepomp van Itho Daalderop in combinatie met mechanische ventilatie, omdat deze warmtepomp deels wordt gevoed door de buitenlucht, aldus Van Steenkiste. “Hierdoor wordt onnodige en hinderlijke luchtverplaatsing in de woningen voorkomen. Bovendien wordt de CO2-uitstoot flink gereduceerd. Omdat de hybride warmtepomp niet beschikt over een separate buitenunit, is geluidsoverlast niet aan de orde.”

Gekozen is voor de monobloc HP-M 25 i lucht/water-warmtepomp van Itho Daalderop in combinatie met mechanische ventilatie, omdat deze warmtepomp deels wordt gevoed door de buitenlucht.

De HP-M 25 i is eenvoudig toe te passen in bestaande woningen, in combinatie met elk merk/type cv-ketel. In dit project is gekozen om de radiatoren (deels) te vervangen voor ECO-radiatoren. Naast de buitenlucht gebruikt de warmtepomp afgevoerde ventilatielucht als energiebron. Per uur is er ongeveer 150 m³ aan normale ventilatie-retourlucht en 450 m³ aan buitenlucht beschikbaar om energie uit te winnen. Dit levert een beduidend hoger rendement op dan wanneer alleen ventilatielucht wordt gebruikt. Doordat de HP-M 25 i enkel uit een binnendeel bestaat, is aanzienlijk minder installatiewerk nodig. Naar wens kan de hybride warmtepomp bovendien gecombineerd worden met een speciale dakdoorvoer, waardoor de installatie esthetisch mooi weggewerkt kan worden in het dakvlak.

Uitgebreide toelichting

De renovatiewerkzaamheden in de wijk Vastenavondkamp zijn in juni 2020 gestart. In de aanloop naar de renovatie heeft Itho Daalderop het tijdelijk kantoor van Antares in de wijk Vastenavondkamp in Blerick bezocht, om het warmtepompconcept te duiden. Bovendien is een informatieavond voor bewoners georganiseerd, waarop ook Itho Daalderop aanwezig was om de werking van de warmtepompen uitgebreid toe te lichten. Omdat bewoners op zo’n avond best veel informatie krijgen, is deze uitleg ook op papier aangereikt. Bovendien krijgen bewoners bij de oplevering van hun woning een korte instructie van de installateur. Naar verwachting worden de renovatiewerkzaamheden begin 2021 opgeleverd.

Boilers van Itho Daalderop. Bewezen de beste!

Lees het gehele artikel

Boilers van Itho Daalderop zorgen overal in uw woning voor royaal warm water. Al sinds 1930 hebben wij ervaring met warm water en sindsdien zijn wij blijven innoveren. Hierdoor staan onze boilers al jaren bekend om de betrouwbaarheid en kwaliteit. Niet voor niets bieden wij 5 jaar garantie op onze keukenboilers en 7 jaar garantie op onze elektrische boilers.

Meer informatie? kijk op onze website.