Tagarchief: Isala Diaconessenhuis

Isala ziekenhuis: duurzaam in al zijn facetten

Isala_1-Beeld-Vakwerk-Architecten
Lees het gehele artikel

Het Isala ziekenhuis wil het eerste all-electric ziekenhuis van Nederland worden. Om dit mogelijk te maken, wordt tijdens de bouw van het nieuwe streekziekenhuis (Isala Diaconessenhuis) met revalidatiekliniek (Zorggroep Noorderboog) in Meppel nadrukkelijk aandacht besteed aan duurzaamheid, energiebesparing, hygiëne, flexibel ruimtegebruik en comfort.

De nieuwbouw moet bij oplevering volledig voldoen aan de BENG-eisen én aan de hoogste kwalificatie van de Milieuthermometer van het Milieuplatform Zorgsector. Ook moet het gebouw als het ware opgaan in zijn omgeving. Het Isala grenst namelijk aan een gebied dat is aangemerkt als ecologische hoofdstructuur. Vakwerk Architecten en ingenieursbureau Deerns hebben de bijzondere nieuwbouw ontworpen. “Binnen het bouwteam hebben wij het Technisch Programma van Eisen (TPVE), VO en DO voor de (klimaat)installaties, akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid gemaakt”, vertelt projectmanager Mark Visser. “Tijdens de realisatie van de nieuwbouw verzorgen wij bovendien de directievoering en kwaliteitscontrole. Behoudens de medische gassen functioneert de nieuwbouw 100% gasloos. Een zware elektriciteitsaansluiting van 2,5 MW was dan ook onontbeerlijk. Bovendien worden op het dak van het ziekenhuis 400 zonnepanelen geïnstalleerd, met een gezamenlijk piekvermogen van 135 kW. Om verspilling van energie tegen te gaan, stemmen we middels een smart buildingsysteem de energie voor verwarming, koeling en verlichting af op het ruimtegebruik.”

Verwarming, koeling en warm tapwater

De meeste medische ruimten worden geklimatiseerd middels lucht, vertelt Visser. “In de beddenruimtes, waar mensen overnachten en/of behandeld worden, voorzien klimaatplafonds in de gewenste verwarming en koeling. Voor de opwekking van warmte en koude is op het terrein een warmte-koudeopslag gerealiseerd en gekoppeld aan drie water/water-warmtepompen.” Twee warmtepompen zijn geschikt voor hoge temperatuur koeling en lage temperatuur verwarming, vertelt hij. “Omdat sommige processen om lage temperatuur koeling en ontvochtiging vragen, kan de derde warmtepomp ook lage temperatuur koeling leveren. Elektrische doorstroomtoestellen voorzien (groepen) tappunten vraaggestuurd van warm water. Dankzij dit concept wordt een goede legionellabeheersing geborgd. Bovendien wordt warmteverlies in distributieleidingen voorkomen.”

Optimale afstemming

In nauwe samenwerking met de aannemerscombinatie en architect heeft Deerns de installatietechnieken en bouwkundige elementen constructief, technisch en esthetisch afgestemd. “Het resultaat van al deze inspanningen mag er zijn”, aldus Visser. “Het ziekenhuis heeft een hoogwaardige uitstraling én blinkt uit in duurzaamheid. Zowel energetisch als in ruimtegebruik. Alle ruimtes kunnen namelijk eenvoudig aan toekomstige zorgbehoeften worden aangepast.” 

Lean bouwen aan eerste all-electric ziekenhuis van Nederland

©egbertdeboer.com-HR20211129-00979
Lees het gehele artikel

De nieuwbouw voor Isala Diaconessenhuis en Zorggroep Noorderboog in Meppel is een project dat landelijke aandacht trekt: een lean ontworpen en efficiënt gebouwd gasloos streekziekenhuis met revalidatiekliniek. Met de bouw van het nieuwe medische complex in de ‘oksel’ van de snelwegen A28 en A32 kunnen inwoners uit de wijde omgeving van Meppel vanaf het tweede kwartaal van 2022 terecht in één van de modernste ziekenhuizen van Nederland.

Het gebouw valt volgens de ontwerpers weg in de landelijke omgeving.

Naast de realisatie draagt bouwconsortium TDE, bestaande uit Trebbe, Dura Vermeer en ENGIE, zorg voor het onderhoud en de exploitatie van het nieuwe pand, voor een periode van 25 jaar. “Wij hebben dit ziekenhuis volgens planning in 2 jaar tijd gebouwd”, vertelt Adri van Veggel (bedrijfsleider Dura Vermeer Bouw Hengelo) namens TDE. Bij ingebruikname voldoet het nieuwe ziekenhuis aan de hoogste eisen op het gebied van comfort, patiëntvriendelijkheid, duurzaamheid, hygiëne en flexibel ruimtegebruik, aldus de bouwers. Zo wordt Isala Meppel het eerste all-electric ziekenhuis van Nederland. Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van 17.583 m² voor ziekenhuiszorg; de geriatrische revalidatiekliniek van Noorderboog telt 64 klinische plaatsen en 5.337 m². De bouwdelen voor Isala en Noorderboog worden als één geheel gerealiseerd, naast het oude ziekenhuis. “Lean vormgegeven, en dat is: minimale verkeersruimten c.q. looplijnen voor patiënt en personeel.”

Het ziekenhuis krijgt naast diverse dakgebonden installaties een daktuin.

WKO

Architectenbureau Vakwerk heeft het ziekenhuis ontworpen in samenwerking met ingenieursbureau Deerns. Het wordt voorzien van een 7x 24 uurs Spoedeisende Hulp, een OK-complex met 4 operatiekamers, 1 behandelkamer OK-klasse 2, een kliniek met 100 bedden en 24 bedden dagverpleging, alsmede voorzieningen voor dialyse, oogheelkunde, LAB-ruimten, radiologie en nucleaire geneeskunde. In het ontwerp speelt duurzaamheid een grote rol: het pand heeft geen gasaansluiting meer en draait op zonnepanelen en een warmte-koudeopslag. Een slim ontworpen ziekenhuis met een uiterst betrouwbare bedrijfsvoering, gerealiseerd met een relatief traditionele bouwmethode. De eerste paal voor de funderingen is in februari 2020 geslagen; eind 2021 worden beide voorzieningen opgeleverd. “De planning verloopt volledig volgens opzet”, zegt Van Veggel medio oktober. “Wij zijn op dit moment bezig met de afbouw en laatste opnames, waardoor het gebouw eind dit jaar kan worden opgeleverd.”

Eind 2021 worden de voorzieningen opgeleverd.

Efficiënte bouwmethode

Uiteraard zijn voor duurzame installaties uitgebreide installatievoorzieningen getroffen en vergen bouwkundige delen als het OK-complex extra aandacht. In het Uitvoerend Ontwerp leidt dat niet tot bijzonderheden, aldus Van Veggel. TDE voert het ontwerp van Vakwerk Architecten uit. Royal HaskoningDHV was constructeur van het Definitief Ontwerp; Lucassen is uitwerkend constructeur namens TDE. “Het gebouw is als DO aangenomen en binnen de bouwcombinatie uitgewerkt tot UO, waardoor optimalisaties hoogstens in de materialisatie hebben plaatsgevonden. De relatie met het ziekenhuis in de bouworganisatie is direct en verloopt soepel.”

De bouwmethode is gestoeld op een paalfundering op zandgrond, een mix van prefab en gestorte constructiedelen afgewerkt met anhydriet dekvloeren. Aluminium zetwerk c.q. profielbeplating (Aluform) is gebruikt als voornaamste eindafwerking. De binnenwanden zijn grotendeels uitgevoerd in metal stud.

Groen ziekenhuis

Isala/Noorderboog krijgt naast diverse dakgebonden installaties en opbouwen op de afzonderlijke bouwdelen een groene daktuin op de gemeenschappelijke plint. Daarbij hebben de architecten de omgeving als inspiratiebron gebruikt. Patiënten zijn in het nieuwe ziekenhuis omringd door daglicht en hebben uitzicht op het nabijgelegen Reestdal. Het gebouw valt volgens de ontwerpers weg in de landelijke omgeving. Medio maart 2022 wordt het ziekenhuis als het goed is ingehuisd. TDE blijft dan nog 25 jaar verantwoordelijk voor het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud, waarbij ENGIE zorg draagt voor de energieprestaties in het eerste all-electric ziekenhuis van Nederland. “In twee jaar tijd zetten wij een volledig functionerend pand neer voor ingebruikname. Het is een compact geheel geworden, zowel in ontwerp als uitvoering”, besluit Van Veggel.  

Bouwinfo
  • Opdrachtgevers Isala en Noorderboog
  • Ontwerp Vakwerk Architecten en Deerns
  • Constructie Royal HaskoningDHV (DO); Lucassen bouwconstructies (uitwerkend)
  • Uitvoering Bouwcombinatie TDE (Trebbe, Dura Vermeer, ENGIE)
  • Bouwperiode begin 2020 – eind 2021
  • Programma 17.583 m² ziekenhuis en 5.337 m² revalidatiecentrum