Tagarchief: High park Arnhem

Een comfortabel binnenklimaat tegen lage, vaste energietarieven

Arnhem-High-Park_006
Lees het gehele artikel

Het oorspronkelijke hoofdgebouw (Kruisgebouw) aan de Velperweg biedt plaats aan 12 woonlagen met in totaal 281 appartementen, met een grandioos uitzicht over de stad. Een warmtekoudeopslag en warmtepompen garanderen een comfortabel binnenklimaat tegen lage energietarieven. De combinatie met zonnepanelen zorgt bovendien voor een energielabel A++.

Het voormalige ING-kantoor is teruggebracht naar zijn essentie, met genereuze ruimtes, hoge plafonds en bijzondere detailleringen. (Beeld: Egbert de Boer)

Respectvol omgaan met milieu, maatschappij en opdrachtgevers (huurders en beleggers). Dat is waar Borghese Real Estate voor staat. “Wij ontwikkelen woningen, zorgcomplexen, kantoren, hotels, retail en logistiek vastgoed, met een heldere visie op duurzaamheid, circulariteit en milieu”, aldus Projectmanager Henk Zweepe. “Net als in ons eigen kantoor, waar we sinds de zomer van 2018 gevestigd zijn en dat beschikt over een BREEAM-NL Outstanding en WELL-Gold certificering, vinden wij het belangrijk dat opdrachtgevers gezond en comfortabel kunnen werken én wonen in een duurzame omgeving. Deze duurzaamheid zit hem niet alleen in hergebruik van bouwmaterialen, duurzaam transport en optimaal ruimtegebruik, maar ook in slimme installaties en technieken waardoor energieverbruiken tot een minimum worden beperkt. Hergebruik van bestaand vastgoed, zoals in project High Park, sluit hier uitstekend op aan. Wij hebben het voormalige ING-kantoor teruggebracht naar zijn essentie, met genereuze ruimtes, hoge plafonds en bijzondere detailleringen. Ook is een deel van het gebouw circulair gesloopt. Daarmee hebben we openbare ruimte teruggegeven aan de omgeving en ontstond voldoende ruimte voor balkons, terrassen en zelfs een groot landschapspark. Bovendien komt het hoofdgebouw zo nog beter tot zijn recht. Om het gebouw naar de 21e eeuw te tillen, is een volledig nieuwe schil aangebracht. Ook is het Kruisgebouw van het gas gehaald.”

Bewoners van High Park kunnen het hele jaar door profiteren van een aangenaam binnenklimaat. (Beeld: Egbert de Boer)

Turnkey energievoorziening

Aan de basis van de energievoorziening van High Park ligt een duurzaam en collectief energieopwekkingssysteem, dat bestaat uit een WKO, een uitgebreid leidingnetwerk en 281 individuele warmtepompen. Eigenaar en exploitant van de installatie is Eteck. De turnkey warmteleverancier heeft Borghese volledig ontzorgd door voor eigen rekening en risico de opwekkingsinstallatie te realiseren, vertelt Teamleider Projectmanagement Ruud Dorlandt. “We hebben hier, met medefinanciering van Borghese, geïnvesteerd in een lokaal en duurzaam warmtesysteem. Daarmee leveren we bewoners de komende 30 jaar verwarming, koeling en warm tapwater tegen een vast bedrag per maand. Bovendien leveren we hiermee een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming in Nederland.”

Het oorspronkelijke hoofdgebouw (Kruisgebouw) aan de Velperweg biedt voortaan plaats aan 12 woonlagen met in totaal 281 appartementen, met een grandioos uitzicht over de stad. (Beeld: Eteck)

Bestaande WKO behouden en gerevitaliseerd

Croonwolter&dros heeft het energieopwekkingssysteem namens Eteck geëngineerd en gerealiseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van het bestaande WKO-systeem uit de jaren ’90, met twee koude bronnen op het eigen terrein en twee warme bronnen verderop in de wijk. “We hebben diverse tests laten uitvoeren, om de conditie van de bronnen te bepalen”, vertelt Technisch Specialist Systeemontwerp Marco Brouwer. “Hieruit bleek dat de bronnen uitstekend geschikt waren voor revitalisatie. Bovendien waren alle terreinleidingen en bekabelingen nog in tact. Alleen de inpandige voorzieningen in de kelder moesten opnieuw worden aangelegd. Ook moest een aansluiting worden gemaakt met de WPU 5G warmtepompen in de woningen. In de voorbereidende fase hebben we nauw contact gehad met warmtepompleverancier Itho Daalderop om het installatie-ontwerp te optimaliseren en levertijden en -hoeveelheden af te stemmen. Om de warmtepompen perfect aan te kunnen sluiten op de woninginstallaties, zijn tevens regelmatige afstemmingsoverleggen gevoerd met Van Losser Installaties.”      

Demarcaties

In opdracht van bouwkundig aannemer Klok Groep heeft Van Losser Installaties het ontwerp en de realisatie van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties in het Kruisgebouw verzorgd. Van de verwarming, koeling en luchtbehandeling in de appartementen tot en met de elektra- en brandmeldinstallaties. “Als afgiftesysteem in de woningen is gekozen voor vloerverwarming en vloerkoeling, waarbij een Itho Daalderop Spider ruimtethermostaat in combinatie met een Autotemp Spider systeem voor de bediening per ruimte zorgt”, aldus Hoofd Planontwikkeling René Fokke. “In overleg met Croonwolter&dros en Itho Daalderop hebben wij de demarcaties voor de klimaatinstallaties bepaald. Daarbij is afgesproken dat wij het waterzijdige deel verzorgen, inclusief de montage van de Autotemp vloerverwarmingsverdelers en aansluiting op de warmtepomp.”

Van Losser Installaties had nog geen ervaring met de Autotemp vloerverwarmingsverdelers van Itho Daalderop, maar de montage is volgens Fokke goed verlopen. “Omdat de motoren standaard zijn voorzien, was het voor ons slechts een kwestie van verdelers aan de wand monteren, vloerverwarmingsbuizen aansluiten en klaar. De regelbalken zijn door de monteurs van Croonwolter&dros aangebracht, die tevens de motoren hebben aangesloten.”

Om het gebouw naar de 21e eeuw te tillen, is een volledig nieuwe schil aangebracht. Ook is het Kruisgebouw van het gas gehaald. (Beeld: Egbert de Boer)

Ongeëvenaard hoog rendement

De keuze voor de WPU 5G warmtepompen in High Park was een logische, volgens Dorlandt. “Onder andere vanwege de gunstige prijs-kwaliteitverhouding, het geringe vloeroppervlak van 60×60 cm én de uitstekende specificaties. De inmiddels vijfde generatie warmtepomp heeft een extreem hoog rendement voor verwarming, koeling en warmtapwaterbereiding.” Maarten Pels, Projectadviseur bij Itho Daalderop: “Uniek aan de WPU 5G is dat zij warm water kan bereiden tijdens het koelen van de woning. Dit resulteert in een ongeëvenaard hoog rendement. Daarnaast is er meer flexibiliteit op het gebied van verwarmen en koelen dan bij bijvoorbeeld blokverwarming. Hierdoor kunnen bewoners het hele jaar door profiteren van een aangenaam binnenklimaat.” Het warme tapwater wordt gebufferd in voorraadvaten van 150 of 200 liter, vertelt hij. “Doordat het tapwater direct vanuit de warmtepomp wordt verwarmd, is een spiraal in het vat niet nodig. Dit heeft als voordeel dat er veel meer warm tapwater beschikbaar is. Bovendien wordt op elke plek in het vat de ingestelde temperatuur van 58,5°C bereikt. Hierdoor is de aftapbaarheid van het voorraadvat veel hoger.” Eenmaal per week wordt het warme water opgewarmd tot boven de 60°C, waardoor bewonerscomfort en (legionella)veiligheid uitstekend hand in hand gaan. 

Bouwinfo:
Projectontwikkelaar Borghese Real Estate
Architect Powerhouse Company
Landschapsarchitect Veenenbos & Bosch
Aannemer Klok Groep
Eigenaar/exploitant WKO Eteck
Realisatie energieopwekkingsinstallatie Croonwolter&dros
Woninginstallaties Van Losser Installatiegroep
Leverancier warmtepompen en naregeling Itho Daalderop