Tagarchief: Hermann Wesselink College

Halfsteens metselverband in prefab, zonder naden en voegen

Oud-&-nieuw,-een-schril-contrast
Lees het gehele artikel

Voor de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College levert en monteert Leebo de beproefde combinatie van volledig beglaasde LeeFrame-elementen met het LeeBrick-afwerkingssysteem. “Een concept op basis van BIM-gemodelleerde stalen profielen inclusief bevestigingsmiddelen, op maat gemaakt van de gekozen baksteen, die al in de fabriek in alle gewenste formaten, verbanden en texturen voegloos wordt voorgemonteerd”, aldus Hoofd Calculatie/Verkoop Jan Couwenberg.

Tekst | Jan-Kees Verschuure    Beeld | Leebo

Bij de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College is het geveldichtende, stalen LeeFrame framebouwsysteem van Leebo onderdeel van een totaal geprefabte maatwerkgevel. “Het LeeBrick-afwerkingssysteem biedt vervolgens voegloos stenen stapelen met onbeperkte ontwerpmogelijkheden, waarbij de bouwpartners volledig worden ontzorgd”, vertelt Couwenberg. “De architect is geheel vrij in de keuze van de steensoort en de prefab productiewijze doet niets af aan het eindresultaat.” Elk element wordt op maat geproduceerd. “Het bijzondere is dat wij in halfsteensverband werken zonder zichtbare naden; dat is bij prefab bouw best bijzonder te noemen. Daarnaast wordt de gevel door ons inclusief E-installaties voor de verlichting en bewaking, alsmede nestkasten voor zwaluwen en vleermuizen gerealiseerd. Ook deze voorzieningen zijn in het prefab proces meegenomen, zonder extra montagetijd.”

Spelletje, vind de prefab…

Thermische werking

De gevelafwerking met LeeBrick biedt naast de bekende logistieke voordelen van prefab gevelbouw, zoals een snelle montage op locatie en dito geveldichting, een voegloze gevel. Couwenberg: “Zoals bekend is de voeg qua levensduur en onderhoud het gevoeligste onderdeel van een metselwerkgevel; dat vooruitzicht nemen wij weg.” De thermische werking van de gevel is volledig voorzien in het achterliggende LeeFrame-systeem, met een isolatielaag steenwol en een laag PIR. Hiermee kan de gewenste Rc-waarde van 5 worden bereikt, evenals brandklasse A. “Wij werken momenteel aan een doorontwikkeling van dit systeem genaamd Thermoframe, dat nog  dit jaar wordt geïntroduceerd. Hiermee kunnen wij een stalen framebouwsysteem aanbieden dat volledig met minerale wol is geïsoleerd, ten behoeve van nog betere isolatiewaarden en een verhoogde brandveiligheid.”

Lean-sessies

De geveldichting in Amstelveen, inclusief beglazing met aluminium kozijnen vooraf in de fabriek, is al gerealiseerd voordat Leebo aan de montage van de eindafwerking begint. “In gevallen zijn de binnenwanden van de school al afgewerkt wanneer wij met de montage van het LeeBrick-systeem starten. De leden van het bouwteam zitten elkaar in de logistieke processen totaal niet in de weg, mede dankzij de tweewekelijkse lean-sessies. Afgezien van het feit dat er weinig logistieke ruimte is, kunnen wij altijd met eigen materieel monteren. Ook in dit geval, met een smalle steeg aan de achterzijde en een bestaand schoolgebouw op de locatie. Op basis van een goede voorbereiding kunnen wij dit realiseren: 75% van de productie staat bij aanvang van de montage klaar in de fabriek. Op deze manier bieden wij complete ontzorging van de gevelbouw binnen een concept met vrije keuze. Dit leidt momenteel tot een soepele afronding van onze werkzaamheden en groei in het aantal projectaanvragen”, besluit Couwenberg.

‘Dienstverlening aan de eindgebruiker tot ver na de ingebruikname’

Impressie_Gevel_nieuw_2019[1]
Lees het gehele artikel

Het Hermann Wesselink College realiseert ruim 11.000 m² nieuwbouw op de huidige locatie aan de Startbaan in Amstelveen. De school wordt gebouwd naast het bestaande gebouw, dat na oplevering van de nieuwbouw wordt gesloopt. Design & Build-aannemer SMT Bouw & Vastgoed past een beproefd concept toe: lean-bouwen in co-makership met opdrachtgever, ontwerppartijen en onderaannemers. “De school wordt letterlijk meegenomen in het proces, zodat men het gebouw krijgt waarom is gevraagd”, zegt directeur Geron Verdellen.

Tekst | Jan-Kees Verschuure    Beeld | SMT Bouw & Vastgoed

Het HWC, vernoemd naar de eerste rector uit 1963, telt ruim 1.700 leerlingen. Het bestaande gebouw was aan vervanging toe. “Niet alleen qua fysieke levensduur, maar ook qua comfort”, zegt Verdellen. “Dat laatste is een belangrijk onderdeel van het Programma van Eisen.” RoosRos Architecten ontwierp een flexibel gebouw met veel daglicht en weinig dode hoeken. Projectleider Rik Cornelissen van SMT Bouw & Vastgoed: “De ruim uitgevoerde lokalen bevinden zich aan de gevelzijde, het daglicht is doorgetrokken naar de kern toe. In het centrum van het gebouw is door het gebruik van dubbele hoogtes en ruimtes veel transparantie en doorzicht gecreëerd. Meer besloten werk- en leerplekken zijn ook nodig, die zijn efficiënt ingepast in het ontwerp.”

De schoollocatie aan de Amstelveense Startbaan.

Schaalbaar volume

Het hart van het gebouw geeft toegang tot de verschillende ‘parels’ van de school. Zo bezit het nieuwe HWC bijvoorbeeld een medialab en een grote aula. Deze ruimtes leiden naar de onderwijsvleugels, met elk een eigen kleurstelling en mogelijkheid tot uitbreiding. Cornelissen: “Op een later tijdstip kunnen er gemakkelijk muren worden verschoven, zodat men een optimale inrichting blijft houden. Het is een schaalbaar gebouw.”

Het nieuwe HWC gaat voldoen aan de BENG-eisen voor onderwijsgebouwen, een prioriteit van de schoolorganisatie. “Het gebouw wordt volledig gasloos en voldoet minimaal aan Frisse Scholen klasse B en op onderdelen aan klasse A.” Daartoe is het gebouw uitgerust met luchtwarmtepompen, WTW-installaties en CO2-gestuurde ventilatie, alsmede aanwezigheidsdetectie. Ook ligt er een pakket zonnepanelen op het dak. Verdellen: “De duurzaamheidsmaatregelen zijn gericht op vraagreductie en comfort, niet op zoveel mogelijk duurzame opwekking.”

De algemene ruimtes zijn gesitueerd rond de hoofdentree.

Dienstverlening

De realisatie van de nieuwbouw vindt plaats tussen mei 2019 en eind 2020. Alle cascobouwactiviteiten worden ‘droog’ uitgevoerd: de school bestaat uit een staalconstructie voorzien van kanaalplaatvloeren en een circulaire prefab gevel, met in de thermische gevel prefab ingebouwde kozijnen en een eindafwerking van metselstenen in halfsteensverband. Verdellen: “De samenwerking met school en omgeving is tot in de puntjes geregeld. Wij willen een werkend schoolgebouw opleveren en nu al lopen er mensen mee om de bediening van de installaties te leren kennen. In een eerdere fase is met een VR-bril door het gebouw heen gelopen met de schoolleiding, waardoor men ziet wat men krijgt.” Cornelissen: “Met de gemeente zijn routings bedacht voor de in- en uitritten van het bouwterrein in combinatie met een veilige toegang tot de bestaande school. Straks doen wij hetzelfde met de sloop van dat gebouw en de toegang tot de nieuwe school. Design & Build is voor ons dienstverlening aan de eindgebruiker tot ver na ingebruikname.”

Nieuwbouw Hermann Wesselink College voldoet aan de nieuwste richtlijnen

HWC_2
Lees het gehele artikel

In Amstelveen wordt druk gebouwd aan het nieuwe Hermann Wesselink College, een christelijke school voor tweetalig vwo (gymnasium en atheneum), havo en vmbo-t, dat eind dit jaar zijn deuren zal openen. De nieuwbouw verrijst direct naast de bestaande en 40 jaar oude school, die niet meer voldoet aan de eisen voor modern onderwijs. Bovendien zorgen de klimaatsystemen al jaren voor problemen. Met de nieuwbouw wordt de huisvesting van het Hermann Wesselink College weer net zo modern als haar onderwijs. Het gebouw zal volledig gasloos functioneren en minimaal voldoen aan Frisse Scholen klasse B. Op onderdelen wordt zelfs klasse A gehaald.

Tekst | Lieke van Zuilekom    Beeld | Hollander Techniek

In opdracht van aannemer SMT Bouw & Vastgoed is Hollander Techniek verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties in de nieuwbouw. Van de klimaatinstallaties tot de licht- en krachtinstallaties, (brand)beveiligingsinstallaties en toegangscontrolesystemen en inclusief bijbehorende meet- en regeltechnieken. “Het Hermann Wesselink College krijgt één opwekkingscentrale voor warmte en koude”, vertelt Arjen Velthuis, Lead Engineer bij Hollander Techniek. “Gekozen is voor een all-air-systeem, waarmee zowel de onderwijsruimten, kantoren als algemene ruimtes worden verwarmd, gekoeld en geventileerd. Op het dak komen lucht/water-warmtepompen. De benodigde stroom wordt opgewekt met PV-panelen waardoor de warmte-/koudecentrale standalone (dus zonder gasaansluiting) functioneert. Als afgiftesysteem is gekozen voor variabale volumekleppen in combinatie met een temperatuurregeling per ruimte. In de onderwijsruimtes komen halfronde, textiele luchtverdeelslangen (airsocks), terwijl in de kantoren luchtroosters in de plafonds worden aangebracht.”

Één regelsysteem voor klimaat, zonwering en verlichting

“Het binnenklimaat wordt automatisch per ruimte geregeld, op basis van luchtkwaliteit (CO2) en temperatuur”, vertelt Johan Gulink, Senior Projectmanager bij Hollander Techniek. “De meet- en regeltechniek stuurt bovendien de buitenzonwering aan, waardoor temperatuurbeheersing en regulatie van lichtinval hand-in-hand gaan. Overal in het gebouw wordt LED-verlichting met daglicht- en aanwezigheidssensoren gemonteerd. Via een bedienpaneel aan de wand kan onderwijspersoneel klimaat, verlichting en zonwering individueel beïnvloeden.”

100% verse buitenlucht

“Tijdens de ontwerpfase hebben we aandacht besteed aan een vijftal eisen op het gebied van energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Zo is voor Frisse Scholen klasse B een hoge ventilatiecapaciteit van minimaal 8,5 dm³/s (30,6 m³/uur) per persoon vereist”, benadrukt Velthuis. “Dat resulteert in flinke luchtkanalen, die boven de plafonds moeten worden ingepast. De installatie voldoet volledig aan de nu bekende coronarichtlijnen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de gescheiden luchtstromen. Ondanks dat de installatie over een recirculatiemogelijkheid beschikt, wordt tijdens bedrijfsuren 100% verse buitenlucht ingeblazen om (eventuele) besmetting via aerosolen te voorkomen. Bovendien kunnen we bij de inbedrijfstelling kiezen om tijdens lesuren niet te sturen op luchtkwaliteit, maar de ventilatie-installatie op volle kracht te laten draaien. We volgen de inzichten op dit vlak op de voet.”