Tagarchief: Hemubo

Renovatie van vier galerijflats in Wheermolen-Oost

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Daarmee werd door corporatie Intermaris en de gemeente Purmerend tevens het startsein gegeven voor een veel grootschaliger aanpak van deze wijk uit de jaren ’60 van de vorige eeuw.

D’Rode Garrels is een galerijflat met 137 sociale huurwoningen. De renovatie wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Hemubo, dat door Intermaris en na een aanbesteding werd geselecteerd, op basis van het opgestelde renovatieplan. Hierbij speelde de manier waarop Hemubo tijdens de renovatie omgaat met bewoners een belangrijke rol. Daarnaast waren duurzaamheid, circulariteit en ontwerp belangrijke onderdelen binnen
het beoordelingsproces.

De buitengevel wordt voorzien van een isolatielaag, die wordt afgewerkt met steenstrips. Hierdoor krijgt de buitengevel een Rc-waarde van > 4,5 m².K/W.

“Onze corebusiness zijn onderhouds- en renovatieprojecten”, zegt Dennis van Weerdenburg, bedrijfsleider bij Hemubo “Wij beschikken over een eigen conceptafdeling die met onze architect en vaste ketenpartners een plan maakt, een werkwijze die overigens niet bij dit project is gevolgd; hier is het ontwerp namelijk door Door Architecten opgesteld. Wij beschikken over eigen bewonersconsulenten, die de bewoners begeleiden voor, tijdens en na de renovatie. Zo ontzorgen wij de corporaties waarvoor wij werken.”

De blinde gevel met garages en bergingen maakt plaats voor een uitbouw van twee bouwlagen waarin twaalf appartementen in het middeldure huursegment komen.

Keur aan werkzaamheden

Ruim 80 procent van de bewoners stemde in met het renovatieplan voor de in totaal vier flats in Wheermolen-Oost, die gefaseerd door Hemubo worden aangepakt. Na de renovatie zijn de woningen gasloos en stappen de bewoners over op elektrisch koken. Daarnaast worden de riolering vervangen, nieuwe mechanisch ventilatiesystemen aangebracht in de bestaande betonnen kokers, waterleidingen vernieuwd en nieuwe meterkasten geplaatst. De kozijnen worden vervangen door 100% gerecyclede kunststof exemplaren. Dit is het tweede project wereldwijd waar deze kozijnen worden toegepast. Ook worden de betonnen consoles voorzien van kathodische bescherming, worden de galerijvloeren en balkons opnieuw gecoat en worden zowel aan de voorzijde als achterzijde nieuwe hekwerken geplaatst. De buitengevel wordt voorzien van een isolatielaag, die wordt afgewerkt met steenstrips. Hierdoor krijgt de buitengevel een Rc-waarde van > 4,5 m².K/W. Elk van de vier flats krijgt een eigen kleur. Bovendien krijgen alle flats een nieuwe entree.

De voorgevel in de oude situatie.

De werkzaamheden in de woningen duren in totaal twee weken en worden in bewoonde staat uitgevoerd. Van Weerdenburg: “Hemubo heeft veel ervaring met het renoveren van woningen in bewoonde staat. Bewoners die bijbehorende overlast even willen ontvluchten, bijvoorbeeld tijdens het sloopwerk aan de betonnen kokers, kunnen terecht in het Paviljoen. Dit is bovendien een plek waar ze hun buren kunnen ontmoeten.”

Levendige plint

Een belangrijke ingreep vindt plaats bij de plint van het gebouw. De blinde gevel met garages en bergingen maakt plaats voor een uitbouw van twee bouwlagen waarin twaalf appartementen in het middeldure huursegment komen. Van Weerdenburg: “Deze nieuwbouw vormt echt een goede toevoeging. Door de blinde gevel was er weinig sociale controle, nu komt er een levendige plint. De keuken, het toilet en de berging komen op de plek van de garages, de woonkamers van deze appartementen komen in de uitbouw aan de voorzijde van de flats. Dat betekent veel meer sociale controle.” 

Met deze nieuwbouw wil Intermaris tegemoet komen aan de grote behoefte aan dergelijke appartementen. De komende jaren worden meer flats en eengezinswoningen in Wheermolen-Oost gesloopt. Hier komen ongeveer duizend nieuwe woningen in verschillende sectoren voor terug, zodat Wheermolen-Oost weer een aantrekkelijke wijk wordt.  

De voorgevel na de vernieuwing.

Bouwinfo

Opdrachtgever
Intermaris, Purmerend

Uitvoering 
Hemubo, Almere

Ontwerp 
Door Architecten, Amsterdam

Installaties 
Hemubo W-techniek en Hemubo E-techniek

Bouwperiode 
juni 2020 – april 2021 
(fase 1, exclusief plintwoningen)

Eigen Haard sluit overeenkomst voor de bouw van 2000 woningen

Ondertekening-Samenwerkingsovereenkomst-Eigen-Haard
Lees het gehele artikel

Op de foto v.l.n.r. Nicole de Vrij en Danny Wijnbelt (Ontwikkeling Eigen Haard), Jeroen Heijdra (Directeur Era Contour), Paul Klouwer (Directeur KBK Bouw) en Tom Bergmans (Directeur Hemubo)

De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard heeft met Hemubo-onderneming Hillen&Roosen, TBI-onderneming ERA Contour en KBK Bouw een vijfjarige overeenkomst gesloten voor de bouw van zo’n 2000 woningen. Bij deze overeenkomst staat ketensamenwerking centraal.

Voor dit jaar gaat het om zo’n 900 woningen, verdeeld over zeven nieuwbouwprojecten in Amsterdam. Daarmee is een bedrag van ruim 220 miljoen euro gemoeid. 

Bij ketensamenwerking zitten alle partijen in de bouwketen aan tafel. Door integratie van ontwerp en uitvoering is de kans op faalkosten lager. Ook doorlopen de partners verschillende fases tegelijk. Dat betekent een kortere doorlooptijd. Ketensamenwerking is erop gericht het beste product binnen het gegeven budget op te leveren. Betaalbare en duurzame woningen waar huurders comfortabel wonen. Om dat te garanderen blijven de partners van de eerste ontwikkeling tot en met de eerste periode van bewoning betrokken.  

Continu verbeteren 

‘Ketensamenwerken past bij onze filosofie van continu verbeteren’, zegt Danny Wijnbelt, directeur Ontwikkeling van Eigen Haard. ‘En dat is nodig. We willen als Eigen Haard ieder jaar 800 woningen bouwen. Dat vraagt om partners die mee willen in die verbeterfilosofie. Ketensamenwerking ligt dan voor de hand. Daarvoor is wel van belang dat je elkaar goed begrijpt, elkaar kunt aanspreken op de geleverde prestaties en samen verder verbetert’.

Kijken in elkaars keuken

Dit is voor de drie bouwbedrijven een mooie bouwopdracht en een manier om te ontwikkelen. In deze overeenkomst gaan Hemubo, ERA Contour en KBK Bouw ook van elkaar leren. Ze werken projectoverstijgend en kijken bij elkaar in de keuken. Dat is niet alleen inspirerend maar zo houden ze elkaar ook scherp.      

Fikse bouwimpuls voor de economie

De zeven projecten uit de eerste tranche zijn in Amsterdam en omvatten zo’n 900 woningen. Met de bouw is ruim 220 miljoen euro gemoeid. ‘De wooncrisis is een feit en we hebben behoefte aan goede bouwers’, zegt Danny Wijnbelt. ‘Het is dan ook mooi dat we deze bouwpartners deze nieuwbouwprojecten in het vooruitzicht kunnen stellen. Het bewijst dat corporaties investeren in de woningmarkt en in de economie. We willen dat graag blijven doen en dat het nieuwe kabinet dit mogelijk maakt. Bijvoorbeeld door de verhuurderheffing af te schaffen’.