Tagarchief: Heijmans

Kavel 6 brengt jong en oud samen

OBEK6_20211118_Cam02A_HR
Lees het gehele artikel

Contrasterende architectuur vormt één geheel

Het Amsterdamse eiland Oostenburg wordt momenteel ontwikkeld tot een levendige, stoere en contrastrijke stadswijk waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren. Het wordt een stadswijk voor iedereen. Dit laat ook het project Kavel 6 zien, waar 173 studio’s voor jongeren en 30 appartementen voor senioren worden gebouwd door Heijmans.

Woningcorporatie en gebiedsregisseur Stadgenoot is eigenaar van een groot deel van de grond op Oostenburg. Zij heeft een deel van deze grond verkocht, maar ontwikkelt ook zelf verschillende kavels, waaronder Kavel 6. Deze kavel bestaat uit vier gebouwen waarin sociale huurwoningen komen voor jongeren en ouderen. Daarnaast is er een corridor die gebruikt zal worden door de stadswerf.

Om tot het ontwerp te komen, werd gekozen voor een bijzondere aanpak. NEXT architects werd samen met de jonge architectenbureaus Urban Echoes en HOH geselecteerd om samen een ontwerp neer te zetten. Zij zorgden voor een contrasterende architectuur, waarbij ieder gebouw zijn eigen identiteit kreeg. Toch vormt Kavel 6 één geheel. “We hebben een lange lijst met jonge architectenbureaus benaderd. Zij konden meedoen aan een wedstrijd en de ideeën van deze drie bureaus sloten het best aan bij onze wensen”, vertelt Karlijn de Kruif, ontwikkelingsmanager bij Stadgenoot.

Wensen van de doelgroep

De ontwerpen moesten aan een aantal eisen voldoen. Vooraf werd onderzocht wat de specifieke wensen waren van de doelgroep. Daaruit kwam onder meer naar voren dat er lichte woningen moesten komen met brede galerijen voor de senioren. Ieder gebouw moest zijn eigen entree en collectieve ruimtes krijgen, zoals een gemeenschappelijke tuin, een wasgelegenheid en fietsenberging, en een levendige plint.

De vier gebouwen bestaan uit een hoog exemplaar, waarvan de gevel helemaal komt te bestaan uit cortenstaal, een klein gebouw met een houten bekleding, een gebouw uit witte baksteen en een vierde gebouw met een gevel van zwarte modulestenen. NEXT architects is het meest ervaren bureau en ontwierp het hoogste gebouw. HOH ontwierp naast een eigen gebouw ook de corridor en de gezamenlijke binnentuin. Als groene ontmoetingsruimtes worden een binnentuin en een daktuin op de corridor ingericht.

De gezamenlijke binnentuin is één van de collectieve ruimtes.

Doordachte keuzes

Al deze ontwerpen moeten natuurlijk wel een samenhangend geheel vormen. Daarom is er een supervisor die toezicht houdt op het ensemble en werd al voor het Voorlopig Ontwerp nauw overlegd met het ontwerpteam en bouwbedrijf Heij­mans. “Daardoor konden we efficiënte en doordachte keuzes maken die passen bij het ontwerp, het budget en de bouwlocatie. Zo is al vroeg in het proces het bouwsysteem vastgelegd”, zegt Hennie Mulder, ontwerpmanager bij Heijmans. “Voor het bouwsysteem was er eigenlijk maar één optie die voldeed, en dat was prefab bouwen. Hiermee reduceren we het bouwverkeer en veroorzaken we zo min mogelijk overlast voor buurtbewoners. De gebouwen worden gemaakt met een prefab betoncasco.”

Duurzaamheid

Uiteraard wordt Kavel 6 volledig gasloos. Er komt een WKO-installatie met bodemlussen. De woningen worden vervolgens verwarmd en gekoeld met behulp van individuele warmtepompen. Op de groene daken komen zonnepanelen. Aan duurzaamheid wordt volop gewerkt, vertelt Mulder: “Er is gekozen voor een goede isolatie en een gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW. Ook de warmte van het douchewater wordt teruggewonnen. Het dak van de corridor wordt voorzien van een daktuin met waterretentiesysteem.”

Iedereen gelijkwaardig

Wanneer de woningen klaar zijn, kunnen de huurders er vrijwel direct in. Ze worden opgeleverd inclusief vloerbedekking, wandafwerking en complete keukens. De selectie van de bewoners vindt een paar maanden voor oplevering plaats. Dat het eindresultaat goed zal zijn, daarover zijn De Kruif en Mulder het helemaal eens. Dat komt mede doordat de samenwerking binnen het project zo goed is. De Kruif: “Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en er wordt snel geschakeld. Er zijn wel uitdagingen geweest, bijvoorbeeld met de welstand, maar daar is snel op ingesprongen.”

Ook Mulder is te spreken over de manier van werken, hoewel het altijd uitdagend is als er op een project gewerkt wordt met meerdere architecten. “Als bouwer hebben we inbreng gehad, zodat we het konden sturen naar een uitvoerbaar geheel. We hebben het volledige ontwerp in een BIM-model laten uitwerken. De samenwerking verloopt erg prettig, omdat iedereen gelijkwaardig is. In betrekkelijk korte tijd hebben we al een mooi resultaat geleverd.”  

Bouwinfo
  • Opdrachtgever Woningcorporatie Stadgenoot
  • Architecten Next Architects, Urban Echoes, HOH Architecten
  • Hoofdaannemer Heijmans
  • Constructeur Goudstikker de Vries
  • Bouwfysisch ingenieur Peutz
  • Uitwerking BIM-model Inbo
  • Bouwperiode december 2021 – Q4 2023

‘100 jaar verbeteren, verslimmen en verduurzamen’

ton-hillen-voorkeur-(3)-(1)
Lees het gehele artikel

In 2023 viert Heijmans haar 100-jarig bestaan. Begonnen als stratenmaker Jan Heijmans, is het beursgenoteerde bedrijf nu een innovatieve allround vastgoedonderneming met een regierol in ontwerp, realisatie en beheer. “Wij gaan altijd voor een gezonde leefomgeving”, zegt CEO Ton Hillen. “Van het welzijn van onze medewerkers tot de ontwikkeling van stil asfalt. Ik kan nog steeds oprecht blij worden van een nieuw gebouw dat helemaal op zijn plaats is.”

Het bouw- en vastgoedconcern uit Rosmalen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als innovatieve factor in een dynamische markt. “Juist om die reden wordt onze strategie bepaald door de lange termijn”, zegt Hillen. “Wij investeren substantieel in innovatie, van de verduurzaming van materialen en materialenpark, de ontwikkeling van sensoren voor gebouwbeheer tot de industrialisatie van het bouwproces. Wij gaan steeds meer toe naar off-site constructie, en al onze projecten worden volledig ontworpen in 3D BIM. Hiermee worden de faalkosten fundamenteel gereduceerd.”

Gezonde omgeving

In de langetermijnvisie staat een gezonde leefomgeving centraal. Hillen wil dat Heijmans een regierol heeft, in ontwerp, realisatie en beheer. “In gebiedsontwikkelingen nemen wij graag de regie, zoals bijvoorbeeld in de transformatie van het Shell-terrein in Vlaardingen tot groene woonwijk.” Een regierol betekent ook dat Heijmans geïntegreerde contracten nastreeft. “De Finance-component van die contracten is echter niet aan ons: wij zijn geen bank. Wij moeten als bouwconcern grip houden op grotere projecten. Dus zeg ik: meerjarig onderhoud, graag, maar niet de projectfinanciering. Een gezonde omgeving betekent voor ons ook dat je medewerker lekker in zijn vel zit. Om die reden hebben wij de bureaus en stoelen voor onze thuiswerkende medewerkers betaald. En als het gaat om het reduceren van het aantal bouwplaatsincidenten is het streven zonder omhaal: nul. Daarnaast: waarom moeten inframedewerkers altijd ’s nachts werken? Nachtwerk is minder gezond.”

Heijmans ONE

Een gezond bedrijf presteert beter. “Wij hebben slechts 2,3 opleverpunten per project, dus waarom een nieuwe wet als de Wkb? Via de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen is er al voldoende garantie op kwaliteit. Vanzelfsprekend treffen wij onze voorbereidingen, de extra kosten komen uiteindelijk bij de consument terecht.” Hetzelfde geldt voor hoge wettelijke eisen in het kader van duurzaamheid. “Wij moeten altijd oog houden voor de kostprijs, dus komen wij met slimme oplossingen voor gebouwbeheer.” ‘Verbeteren, verslimmen, verduurzamen’, noemt Heijmans dat. De Heijmans ONE, maatgevend als Tiny House, is goed ontvangen en één van de speerpuntinnovaties. “Dit product vertegenwoordigt niet alleen slimme bouwtechnologie, de Heijmans ONE is ook een mogelijkheid om transformaties te versnellen. Placemaking dus – voordat bedrijven zijn uitgeplaatst. Daar word ik blij van, want je hebt toegevoegde waarde. Innovatief is ook de ontwikkeling van stil asfalt voor de renovatie van de Polderbaan van Schiphol. In beide gevallen leveren wij een aantoonbare bijdrage aan een betere leefomgeving.”

Bouwen voor gezinnen

De ambities van Heijmans zijn hoe dan ook gericht op een gezonde leefomgeving. “Dat moeten wij ons in elk onderdeel van het proces blijven afvragen. En niet alleen de CEO, ook de werkvoorbereider. Ik wil over 15 jaar terugkomen in een woonwijk en kunnen zeggen: hier wonen mensen met plezier. Als ik zoals kort geleden een in metselwerk uitgevoerd appartementengebouw in de stijl van de Amsterdamse School zie, helemaal op zijn plaats, kan ook de CEO van Heijmans nog steeds oprecht blij worden.” Binnenstedelijk bouwen: prima, maar vergeet ook de wensen van gezinnen niet, zegt Hillen tot besluit. “Alleen hoogbouw is niet voldoende; een huis met een tuin vertegenwoordigt sociale cohesie. Er moet balans zijn tussen binnen- en buitenstedelijk bouwen. De behoefte aan strategische woningbouwlocaties met grondgebonden woningen blijft bestaan. Respecteer dit nu, en maak na de Vinex ook een ‘Novex’.”  

Nieuwe rechtbank Amsterdam is ‘uitnodigend monument’

Lees het gehele artikel

Het gebouw is tien etages hoog en heeft een oppervlakte van 60.200 m², telt vijftig zittingszalen, 69 cellen en biedt ruimte aan 1.200 werkplekken voor rechtbankmedewerkers en ketenpartners. Het Rijksvastgoedbedrijf stelde samen met de rechtbank de eisen op voor dit nieuwe gerechtsgebouw, volgens een PPS-overeenkomst met bouwconsortium NACH.

De nieuwe rechtbank moet 800-1.000 bezoekers per dag herbergen.

Opdrachtgever, gebruiker en consortium NACH (New Amsterdam Court House, een samenwerking tussen Macquarie Capital, ABT, DVP, KAAN Architecten, Heijmans en Facilicom) beogen een multifunctioneel gebouw dat gezag uitstraalt en waar rechtzoekenden centraal staan. Tegelijkertijd moet het gebouw toegankelijk zijn voor alle bezoekers. Toegankelijkheid is te vinden in voorzieningen als café Mokum op de eerste verdieping, een centrale ontmoetingsplaats, de vernieuwde bibliotheek van de advocatuur met 20.000 boeken en tijdschriften, de spreekkamers, extra zittingscapaciteit verdeeld over de vijftig zittingszalen en het overgangsgebied op de vijfde etage, waar houders van een geautoriseerde Rijkspas kunnen werken. 

Een ‘open en pretentieloos’ gebouw.

Verbindende entree

In het ontwerp, volgens de architecten ‘statig, strak en vriendelijk’, is ruimte gemaakt voor een openbaar plein. Dit voorplein wordt straks, door de herontwikkeling en stedenbouwkundige inpassing van station Amsterdam Zuid, het middelpunt van het projectgebied. De entree is ingericht met een plein op het zuiden ter grootte van een half voetbalveld, met dezelfde lichtgrijze, natuurstenen bestrating als het gebouwinterieur en met dezelfde banken. Een elegante luifel boven de entree strekt zich over een gelijke afstand uit in de binnenruimte en verenigt de twee. Een hellingbaan minimaliseert het gevoel van obstructie tussen stad, plein en gerechtsgebouw. Het verbindende plein wordt gekenmerkt door een iconisch herkenningspunt: het vijf meter hoge beeld ‘Love or Generosity’ van Nicole Eisenman.

De natuurstenen afwerking is doorgezet in het entreegebied.

Open en pretentieloos

Het vijftig meter hoge gebouw is ‘open en pretentieloos’ van aard, aldus de bouwers. Grote ramen in de onderste helft van het gebouw bieden uitzicht vanaf de straat naar het interieur. De ruim opgezette foyers rond de rechtszalen bieden plaats aan 800 tot 1.000 bezoekers per dag. Vanuit het gebouw is altijd uitzicht op de stad. Het gebouwontwerp is een uitdrukking van ‘comfortabele functionele architectuur’. Het heeft de ruimtes die samen moeten werken geassembleerd en gestapeld, en scheidt ruimtes die gescheiden moeten blijven – zoals de routes die rechters, gedetineerden en bezoekers in het gebouw nemen. ‘Door een nauwe samenwerking tussen architecten, adviseurs voor bouw, bouwfysica, installaties en beveiliging, aannemers en toeleveranciers is een praktisch en milieuvriendelijk gebouw ontstaan, nagenoeg energieneutraal en toekomstbestendig’.

Ruim opgezette foyers ter hoogte van de zittingszalen.

Flexibel

Medewerkers van de rechtbank hebben uitvoerig meegedacht over hoe het gebouw in dienst kan staan van hun dagelijkse werk. Zo formuleerden zij niet alleen eisen, ook dachten zij in een latere fase mee over de inrichting van de zittingszalen en de namen van de nieuwe zalen. De rechtbank is zo ontworpen dat het gebouw gemakkelijk is aan te passen aan toekomstige ontwikkelingen. De indeling van zittingszalen is bijvoorbeeld eenvoudig te veranderen, zodat alle procespartijen in de zaal hun werk zorgvuldig kunnen doen. In het ontwerp is bewust gekozen voor natuursteen. Dat gaat langer mee, behoeft vrijwel geen onderhoud en is daardoor weinig milieubelastend, zo luidt het. In de gebieden waar veel mensen lopen, zoals de publieke ruimte, is bovendien extra aandacht besteed aan slijtvaste materialen.

Duurzaam

Het energiegebruik van de nieuwe rechtbank is zo’n 50% lager dan dat van het oude gerechtsgebouw. Daartoe is het gehele dak voorzien van zonnepanelen en wordt gebruik gemaakt van een warmte- en koudeopslag. Ook is in het dagelijks gebruik rekening gehouden met duurzame oplossingen. Een voorbeeld is het gebruik van een real-time datasysteem voor gebouwbeheer. Zo weten medewerkers waar vrije werkplekken beschikbaar zijn en schoonmakers waar ze aan het eind van de dag moeten schoonmaken. Ook wordt door slimme sensoren in kaart gebracht waar extra onderhoud nodig is. Daarnaast kent de rechtbank een beperkt aantal parkeerplaatsen. Afgesproken is dat het consortium voor de komende dertig jaar verantwoordelijk is voor onderhoud en facilitaire dienstverlening, uit te voeren door Heijmans en Facilicom. Daaronder vallen naast gebouwonderhoud ook onderhoud van apparatuur, horeca, en het beschikbaar stellen van vergaderfaciliteiten. 

VERTICAL Amsterdam staat garant voor bijzonder wonen. In het groen de hoogte in

NL_ARCHITECTS_sloterdijk_UPD_Overview_white_copyrightWAX(ENT_ID
Lees het gehele artikel

Het prestigieuze project is in opdracht genomen door Heijmans en omvat 168 woningen, verdeeld over 3 deelgebieden: West, East en Center. East behelst de hoogste toren, met 112 appartementen en maisonnettes, variërend van 65 tot 200 m2. De bouw hiervan is in maart 2020 gestart. Uitgangspunt van het ontwerp is een stapeling van landschappen met verschillende typen groen die aansluiten bij het omliggende Brettenlandschap. West betreft de lagere toren, die bestaat uit 42 appartementen, met woonoppervlaktes van 45 tot 75 m2. In het ontwerp van West is er gefocust op biodiversiteit, op dieren en insecten. Center is het middengebied tussen East en West, gelegen aan een autoluw en groen hof en bestaat uit tweelaagse stadswoningen met daarboven tweelaagse tuinwoningen.

Center is het middengebied tussen East en West, gelegen aan een autoluw en groen hof.

Een bonte diversiteit

Vijf Nederlandse architecten hebben de ontwerpen aangeleverd, die rijk aan details zijn, verschillende kleuren kennen en in uitvoering verschillen. De levering van de kozijnen is als gevolg daarvan geen makkelijke taak, met de verschillen in uitstraling en maatvoering. Een kolfje naar de hand van Facédo echter, waar men vaker met dit bijltje heeft gehakt. Dennis en Bram Leijser van Facédo, resp. Algemeen Directeur en Projectmanager, vertellen over dit bijzondere project. “Het project is in twee fases opgedeeld”, opent Dennis het gesprek. “Fase 1 beslaat de hoogste toren, die maar liefst 80 meter de lucht in steekt. Fase 2 is het lagere deel ernaast. In totaal gaat het om 168 woningen, met zo’n 850 m2 commercie in de plint. Knap in het ontwerp: woonlaag 5 is een ‘Shared Living’, een gemeenschappelijke ruimte die de bewoners naar eigen inzicht kunnen gebruiken.”

Ruiten van 900 kg zijn geen uitzondering

Facédo levert voor dit project de RT72 serie kozijnen van Kawneer. “Deze zijn voorzien van triple beglazing”, licht Bram toe. “De kozijnen inclusief beglazing worden in de productielijn van Vianen Gevelelementen in de HSB-wanden gebouwd. Alles wordt dus kant-en-klaar aangeleverd op de bouw, op enkele elementen na die gewoon te groot zijn om helemaal prefab aan te leveren. Dat restant bevoorraden we in de ruwbouw. Is een vloer klaar, dan hijsen we de kist met beglazing erin. De ruiten zijn erg zwaar in verband met de eisen op het gebied van isolatie en geluidswering. De grootste exemplaren wegen per stuk maar liefst 900 kg! Deze worden dan ook in speciale profielen gevat met staalversterking.” Dennis: “De gevelelementen voor de entresolverdiepingen zijn meer dan 6 meter hoog. Onze montagemethodiek is vooral afgestemd op veilig werken, aangezien er steigerloos gebouwd wordt.”

Een logistiek hoogstandje

Met de bonte diversiteit aan uitvoeringen en uitstraling is het enorm belangrijk om de logistiek goed op orde te hebben. Leijser:“Om die reden worden alle kozijnen onder unieke referentienummers geproduceerd. We hebben er vier secties voor in het leven geroepen en elk kozijn heeft een eigen locatienummer. Eigenlijk is de logistiek hier ingewikkelder dan de techniek, maar we hebben de nodige ervaring met deze werkwijze. Ons werk is in april van dit jaar begonnen, in april volgend jaar moet het klaar zijn. Dan kunnen we wederom een spraakmakend project in ons portfolio bijschrijven!”  

Nieuwe fase in herontwikkeling van industriegebied creëert 116 appartementen en 18 eengezinswoningen

Unknown-2 kopiëren
Lees het gehele artikel

Tijdens verschillende projecten bouwde Heijmans er al heel wat appartementen, woningen, kantoren en commerciële voorzieningen. Met Kade Noord realiseerde het bouwbedrijf een volgende fase, met 134 wooneenheden rondom een gezamenlijke binnentuin en half verdiepte parkeervoorziening. Begin april 2019 werd de eerste paal geslagen en dit voorjaar werd het project opgeleverd. 

Focus op Zutphen. (Beeld: Huib van Dongeren)

Noorderhaven in Zutphen begon voor Heijmans als een gebiedsontwikkeling. In 2006 kocht de vastgoedtak van de firma uit Rosmalen het Reesink terrein. Een jaar later begon ze met grootschalige sloopwerkzaamheden. Alleen een aantal monumentale panden bleef behouden. “In november 2012 zijn we gestart met de realisatie van een masterplan, dat in verschillende fasen voor 1.100 appartementen, woningen, kantoren en commerciële voorzieningen moet zorgen”, vertelt senior commercieel manager Danny Janssen. “Het nieuwste pareltje is Kade Noord. Hiervoor ontwikkelde KCAP Architects & Urban Planners 53 appartementen en tekende Zecc Architecten 63 appartementen en 18 eengezinswoningen, die samengebracht zijn in een gesloten bouwblok met een gezamenlijke binnentuin en parkeerplaats.”

Strakke planning

Voor wie de werkzaamheden in Zutphen volgt, zal vooral de strakke bouwplanning in het oog springen: van maart 2019 tot maart 2021. Eigenlijk was Heijmans een half jaar voordien al gestart met de samenstelling van een Q-Team (bouwplaatsmanager, projectleider, werkvoorbereider en calculator). Deze werkgroep moet voor een vlot en efficiënt verloop van het project zorgen. “We zijn in maart 2019 gestart met ontgraven, waarna begin april de eerste paal geslagen werd. Vooronderzoek had hier aangetoond dat heien aangewezen was boven boren”, licht bouwplaatsmanager Goos Juffer toe. “Het complex is voorzien van een palendeksysteem, dat voor de waterhuishouding van de daktuin zorgt door middel van lange geperforeerde buizen onder de keldervloer. Door gebruik te maken van het verankeringssysteem van Peikko konden we de betonnen kolommen schoorvrij op de bouwplaats monteren. Liggers in voorgespannen beton laten ons toe om grote vrije overspanningen te maken, waardoor het kelderdek van kolom naar kolom in één keer overspannen kon worden. We kozen ook bewust voor betonnen gevelelementen met een ingestort schuifsysteem die de verankering van de elementen garandeert, waardoor we 3 weken na het storten van het constructiebeton al de gevel konden sluiten. Op die manier slaagden we erin om de ruwbouw- en afbouwfase aanzienlijk te verkorten. Zo was de ruwbouw voor de bouwvak in 2020 af en waren de gevels voor kerst klaar, waarna tijdens de eerste 5 weken van dit jaar de woningen afgebouwd werden.”   

Kade Noord is het nieuwste pareltje in de herontwikkeling van het voormalige Reesink bedrijventerrein.

Een project vol uitdagingen

Een vlotte uitvoering van een dergelijk project staat of valt volgens de mensen van Heijmans vooral met de sfeer op de bouwplaats. Alhoewel de bouw van Kade Noord op het eerste zicht probleemloos verliep, kreeg het bouwteam toch met een aantal externe factoren, zoals een verontreinigde grond en het weer, af te rekenen. De grootste uitdaging was deze keer echter COVID-19. “Het is een bijkomende taak om al de maatregelen op een bouwplaats goed toe te passen. Gelukkig hebben we dit samen kunnen aanpakken”, merken Janssen en Juffer op. “In de eerste plaats waren er heel wat praktische zaken, zoals extra keten en plaszuilen, aangepaste schafttijden, jerrycans vol schoonmaakalcohol en de gekende ‘anderhalve meter afstand’-stickers. We moesten echter ook een team van 180 mensen overtuigen om naar de bouwplaats te komen, terwijl de rest van het land thuis mocht werken. Het komt er ook op aan er steeds voor die mensen te zijn en hen continu op alle vlakken te begeleiden.” Het team van Heijmans slaagde met verve in deze uitdaging en is intussen al druk bezig met een volgend bouwproject voor Noorderhaven.

Projectinfo 

Hekwerken op maat voor prestigieus woon­project met appartementen en woningen

Als het op hekwerken, balkonbeglazing, trappen en hulpconstructies aankomt, kunnen architecten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers met de ogen dicht een beroep doen op de specialisten van Trahecon. De firma uit Waalwijk, met de productiefaciliteit in Polen, is ook één van de ‘preferred suppliers’ van Heijmans en actief voor het nieuwbouwproject Noorderhaven in Zutphen. 

“We werden in een vroeg stadium bij het project Veld 4 betrokken, om een technische oplossing te bieden voor de hekwerken die de architect in de plannen geïntegreerd had”, vertelt commercieel manager John Loeffen. “Aangezien alles bij ons maatwerk is, was dit project geen uitzondering op de regel. Bij Trahecon voeren we alles in eigen beheer uit: van engineering en productie tot planning en montage. We werken daarbij met het 3D/BIM-bouwmodel, waardoor de kans op fouten vanaf de aanvang tot een minimum gereduceerd wordt. De aanvraag van het bouwbedrijf voor dit project dateert van februari 2019 en recent hebben we de laatste elementen op de bouwplaats gemonteerd. We kregen onlangs ook de opdracht voor Veld 2 en Veld 3 op Noorderhaven in Zutphen.”

Bouwinfo

Opdrachtgever
Heijmans Vastgoed, Amersfoort

Architecten
Zecc Architecten, Utrecht en KCAP Architects & Urban Planners, Rotterdam

Hoofdaannemer
Heijmans Woningbouw, Rosmalen