Tagarchief: Gezonde werkomgeving

Op weg naar een comfortabele, veilige én gezonde werkomgeving

Lees het gehele artikel

Werkgevers nemen tal van initiatieven om de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers te vergroten, de licht- en luchtkwaliteit naar het hoogste niveau te tillen en geluidshinder te voorkomen. Niet verwonderlijk, want bij bedrijven waar het welzijn van medewerkers prioriteit heeft, is het ziekteverzuim lager, de productiviteit hoger en het personeelsverloop kleiner. De glassystemen van Interior Glassolutions B.V. dragen hier in belangrijke mate aan bij.

Het werken in een open kantoortuin heeft ogenschijnlijk veel voordelen: daglicht stroomt maximaal naar binnen, medewerkers kunnen makkelijk en snel contact maken met collega’s en vierkante meters worden optimaal benut. Toch is er ook een keerzijde, weet Geurt Roelofsen, directeur van Interior Glassolutions B.V.. “In een kantoortuin is vaak sprake van (te)veel geluid. Bijvoorbeeld uit onderzoek van PanelWizard onder 1.000 respondenten blijkt dat twee derde (!) van de medewerkers in een open kantoortuin meerdere keren per dag wordt afgeleid door omgevingsgeluiden. Vooral bellende (75%) en pratende collega’s (72%), rinkelende telefoons (66%) en geluid van afgespeelde video’s (54%) worden als zeer storend ervaren. De gevolgen zijn concentratieproblemen (51%), een onrustig gevoel (34%) en vermoeidheid (27%). Onze glassystemen gaan hiermee de strijd aan. Dankzij onze volglazen wanden en deuren blijven daglichttoetreding, optimale zichtlijnen en onderlinge interactie behouden,
terwijl geluidsoverlast niet meer aan de orde is. Belangrijk is bovendien dat onze glassystemen bijdragen aan een gezonde, (corona)veilige én hygiënische werkomgeving.”

“We verdiepen ons in de complexiteit van een project en vertalen dit naar glasoplossingen op maat. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met de esthetische en gebouwtechnische wensen van architect en opdrachtgever, maar ook met wetten, normen en wensen rondom geluidsisolatie, brandwering, inbraakpreventie én duurzaamheid.”

Gezonde en coronaveilige werkomgeving

“Uit een recent onderzoek van hr-dienstverlener Visma Raet blijkt dat bijna twee derde van de thuiswerkers staat te trappelen om weer naar kantoor te gaan”, aldus Roelofsen. “Werknemers missen het contact met collega’s en de verbondenheid met hun bedrijf. Om terug te kunnen keren naar de vaste werkplek echter, moeten wel de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Onze volglazen wanden en deuren spelen hier uitstekend op in. Met de systemen gaan onderlinge interactie én afgeschermde looproutes en werkplekken namelijk uitstekend hand in hand. Bovendien kunnen de glassystemen eenvoudig worden gereinigd. Ook bij het gebruik van akoestische of gekleurde folies en/of geëmailleerd glas.”

Duurzame glasoplossingen op maat

“Hoewel onze glasoplossingen niet altijd transparant zijn, is onze dienstverlening glashelder”, benadrukt Roelofsen. “In onze projecten trekken we graag gezamenlijk op met architecten, opdrachtgevers en aannemerspartijen. We verdiepen ons in de complexiteit van een project en vertalen dit naar glasoplossingen op maat. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met de esthetische en gebouwtechnische wensen van architect en opdrachtgever, maar ook met wetten, normen en wensen rondom geluidsisolatie, brandwering, inbraakpreventie én duurzaamheid. Samen met onze Franse mede-eigenaar Saint-Gobain Glass hebben we recent de milieueffecten (levenscyclusanalyse/LCA) van onze glasproducten in kaart gebracht, vanaf extractie (grondstoffen/bron), fabricage en verwerking tot en met vervoer, gebruik en afvalverwerking (cradle to grave). Ook hebben we ons verdiept in duurzaamheidsmethodieken zoals BREEAM, LEED en WELL. Dit heeft geleid tot mooie WELL-projecten in Son (nieuwbouw HumanTotalCare) en Amsterdam (nieuwbouw Booking.com). Hier hebben we onder andere volglazen wanden en deuren met een geluidsisolatie tot 60 dB (!) geleverd en geïnstalleerd, inclusief hygiënische deuropeners. De geluidsisolatie van de diverse producten is aangetoond in het onafhankelijke akoestische laboratorium van Peutz.”