Tagarchief: Flats Urkerweg

Nieuwe E- en W-installaties voor duurzaam wooncomfort

IMG_5441_web kopiëren
Lees het gehele artikel

“Wij zijn verantwoordelijk voor zowel de E- als W-installaties”, zegt Hendri Crediet van Van der Sluis Renovatie. “De 140 appartementen van de flats gaan van het gas af en stappen over van hoogtemperatuur- naar laagtemperatuurverwarming. Vrijwel alles wordt vernieuwd. Niet alleen de verwarmingstechniek, maar ook de waterleiding, elektra en hemelwaterafvoer.”

Verwarming en warm water

In elke flat worden de gasketels vervangen door een warmtepomp, die staat opgesteld in de technische ruimte. De warmtepomp is aangesloten op een buffervat, waarin 1.500 liter warm water wordt opgeslagen. Collectieve thermische ww-collectoren ondersteunen bij de bereiding van warm water. “Vanuit de technische ruimte lopen transportleidingen door de schachten naar de woningen”, zegt Crediet. “Daar sluiten we op aan met de cv-leidingen van de appartementen. We vervangen de waterleiding door een ringleiding, zodat de bewoners continu warm tapwater hebben. Elk appartement krijgt bovendien individuele water- en energiebemetering.”

Ventilatie en elektra

Voor nog meer duurzaam comfort in de appartementen past Van der Sluis Renovatie balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) toe. Crediet: “De warmtewisselaar in deze installatie gebruikt de warmte van de uitgaande lucht om de koele binnenkomende lucht te verwarmen. Hierdoor is minder energie nodig om de binnenkomende lucht op te warmen. We legden ook de benodigde ventilatiekanalen aan voor ventilatie in alle kamers.” De werkzaamheden op elektrotechnisch gebied bestaan uit het vernieuwen van de leidingen, kabels en groepenkasten in de appartementen. Voor de wasmachine en elektrische kookplaat zijn nieuwe groepen toegevoegd. Verder krijgt elke flat een videofooninstallatie en zonnepanelen. 

Transportleidingen.

Mee in de cyclus

In de uitvoering draait Van der Sluis Renovatie mee in de cyclus voor de binnenwerkzaamheden. Crediet licht toe: “Het eerste dat we doen, is de radiatoren demonteren. Daarna volgt de voormontage voor de WTW-box, de cv-leidingen en de elektra. Ook demonteren we de geiser en sluiten we de waterleiding over op de ringleiding. Zodra de gevelisolatie gerealiseerd is, plaatsen we de radiatoren terug en regelen we de WTW en cv in. De hemelwaterafvoer plaatsen we wanneer de buitengevel helemaal gereed is.” 

Maximaal genieten

Hij benadrukt dat er voor de bewoners veel verandert: “In de vernieuwde, all-electric appartementen gaan vanzelfsprekende dingen als koken en verwarmen net even anders. Mercatus begeleidt de bewoners hierin. Wij ondersteunen daarbij, met onder meer handleidingen voor het gebruik van de installaties. Met elkaar zorgen we ervoor dat de bewoners maximaal kunnen genieten van hun duurzame, comfortabele woning.”  

Innovatief renoveren met aandacht voor de bewoner

verlehorst 02 kopiëren
Lees het gehele artikel

Een opzienbarend project, waarin hoogstaande verduurzamingstechniek, in het oog springende architectuur en bewonersparticipatie perfect samengaan.

“In 2017 ontstonden de eerste plannen voor dit unieke onderhouds- en verduurzamingsproject”, vertelt projectleider Durk Grouwstra van Mercatus. “We raakten in gesprek met Talen Vastgoedonderhoud, Martini Architekten en Trecodome. Zij introduceerden een integraal verduurzamingsconcept, dat aansloot op onze opgave bij de flats aan de Urkerweg. Vanuit die gedachte zijn we met elkaar en stap voor stap gekomen tot het plan dat nu in uitvoering is.”

Met bewoners in gesprek

“We namen de bewoners al snel in de planvorming mee”, vervolgt Grouwstra. “Om een goed beeld van de situatie en de wensen te krijgen, gingen we de deuren langs met vragenlijsten. Of we gingen gewoon ergens in de wijk zitten om met bewoners te praten. De ene keer namen we een gitaar mee, de andere keer maakten we een gezellig kampvuur. Dat was best intensief, maar het zorgde er wel voor dat de plannen echt gingen leven in de wijk. Dat leidde weer tot grote opkomsten tijdens informatieavonden en uiteindelijk voor heel veel draagvlak.”

De verschuifbare lamellen zorgen voor een dynamisch gevelbeeld.

Krachtig gevelbeeld

“Als ketenpartner van Mercatus nemen wij vooral de technische kant van het project voor onze rekening”, zegt manager bedrijfsbureau Pepijn Harleman van Talen Vastgoedonderhoud. “In samenspraak met de bewoners dachten we met de architect mee in het ontwerp, rekening houdend met de prominente locatie van de flats aan de toegangsweg naar Emmeloord. We kwamen tot een krachtig gevelbeeld, bestaande uit strakke gevels in een grijstint in combinatie met witte, in het oog springende kaders. De kopgevels zijn uitgevoerd in grote vlakken en kleinere zilveren vlakken, die als geheel doen denken aan het kavellandschap van de Noordoostpolder.”

Waterstof ready

De verduurzaming van de flats is gebaseerd op twee uitgangspunten: lagere energielasten voor de bewoners en een lagere CO2-emissie. Grouwstra: “Al in een vroeg stadium besloten we de mogelijkheden van waterstof te onderzoeken. Het idee hierbij is dat we de opgewekte energie in de zomer opslaan in waterstof. In de winter kun je deze energie dan weer omzetten naar elektriciteit. Het plan bleek technisch en financieel haalbaar, maar juridisch helaas nog niet. De flats zijn daarom nog niet ingericht met het waterstofsysteem. Wel zijn ze hier volledig op voorbereid.” Harleman voegt toe: “Op dit moment geven we met onder meer hoogwaardige isolatie en triple glas invulling aan de energetische opgave. Warmte en warm water worden opgewekt door een duurzaam collectief bodemwarmtepompsysteem in combinatie met zonnepanelen. Een zonthermisch systeem ondersteunt bij de bereiding van warm tapwater. Balansventilatie en zomernachtventilatie zorgen voor comfort in de woningen en algemene ruimten.”

Overige werkzaamheden

Naast de genoemde werkzaamheden voorziet Talen Vastgoedonderhoud de buitengevel van nieuwe gevelbeplating en houten kozijnen. Verder worden de galerijen opgehoogd en voorzien van een spijlenhekwerk, de balkons krijgen een transparante balustrade en in twee flats komt een lift. De woningen worden compleet getransformeerd en onder andere voorzien van een nieuwe voordeur, een nieuw railsysteem voor de lamellen (zonwering) en een eigen afleverset voor warmte en warm water.

Vertrouwen 

In maart 2020, na een intensief voorbereidings- en bewonersbegeleidingstraject, gingen de werkzaamheden van start. “Bij de eerste woningen waren de kozijnen er juist uitgesloopt, toen corona zijn intrede deed”, zegt Grouwstra. “Talen Vastgoedonderhoud maakte de woningen waarin ze bezig was nog af, maar daarna kwamen de werkzaamheden in de woningen even stil te liggen. In samenspraak met Talen Vastgoedonderhoud, de ketenpartners, collega’s en natuurlijk de bewoners maakten we het protocol ‘samen veilig doorwerken’.” Harleman: “Van de bewoners kregen we alle vertrouwen om door te gaan. Vrij snel na het opstellen van het protocol pakten we de werkzaamheden in de woningen, met een iets ruimere planning, weer op. Inmiddels is de eerste flat opgeleverd. Flat twee en drie zijn aan de binnenkant gereed en pakken we nu aan de buitenkant aan. Naar verwachting leveren we dit unieke project voor de bouwvak nog op.”  

Projectinfo

Uitvoering brandpreventieve maatregelen verloopt soepel

De vier flats van woningcorporatie Mercatus aan de Urkerweg in Emmeloord worden niet alleen mooier en duurzamer, maar ook veiliger. De bouwkundige brandveiligheid van de woningen en algemene ruimten is, van inventarisatie tot en met montage, in handen van Kinket Brandpreventie. 

“Op basis van de inventarisatie adviseerden we welke zaken qua bouwkundige brandveiligheid aan verbetering toe waren”, vertelt directeur Eduard Veldkamp van Kinket Brandpreventie. “Een belangrijk verbeterpunt betrof de verticale branddoorslag via de schachten. Wij maken die schachten brandwerend met speciale NEN-EN gecertificeerde producten. Ook het aanbrengen van de producten, uitgevoerd door onze vakkundige en getrainde medewerkers, voldoet aan de geldende NEN-normen.” 

Naast technische kennis en vaardigheden beschikken de medewerkers van Kinket Brandpreventie over de nodige sociale skills. Veldkamp: “Wij komen hier bij de bewoners over de vloer. Daar houden we nadrukkelijk rekening mee. We werken netjes, communiceren goed en nemen de tijd om uit te leggen wat we doen. Dat is prettig voor de bewoners en draagt bij aan een soepele uitvoering.”

Bouwinfo

Opdrachtgever
Mercatus, Emmeloord

Architect
Martini Architekten, Groningen

Aannemer
Talen Vastgoedonderhoud, Apeldoorn