Tagarchief: flatgebouw

Mooier, duurzamer en veiliger

IMG_2447-groot
Lees het gehele artikel

De 495 woningen in deze zogenoemde Prinsessenflats gaan er esthetisch, energetisch en qua (brand)veiligheid flink op vooruit. Ook worden er zes nieuwe mindervalidewoningen gerealiseerd.

De renovatie van de Prinsessenflats wordt uitgevoerd in bouwteamverband. Het bouwteam bestaat uit Woonstad, Smits Vastgoedzorg, A3 Architecten, IMd Raadgevende Ingenieurs en Cauberg Huygen. “Met elkaar werkten we de plannen vanaf de DO-fase uit”, zegt operationeel directeur René van der Bijl van Smits Vastgoedzorg. “In februari 2020 ging de uitvoering van start.”

De balkons worden gestabiliseerd, verbreed en esthetisch verbeterd.

Eenduidig ensemble

Alexander van Engelen, projectmanager vastgoedontwikkeling, begeleidt de renovatie van de Prinsessenflats namens Woonstad. Hij vertelt: “In totaal zijn er vier Prinsessenflats. Eén daarvan pakten we enkele jaren geleden al aan, met onder andere een geheel nieuwe gevelstructuur aan de voor- en achterzijde. Dit architectonische beeld komt terug in de drie flats die we nu aanpakken, zodat er een eenduidig ensemble ontstaat.” Van der Bijl voegt toe: “We brengen een prefab constructie van architectonisch beton aan de voor- en achterzijden aan. Hiermee stabiliseren we de constructies van de bestaande balkons en galerijen en geven we de flats hun beoogde uitstraling. Tegelijkertijd verbreden we de balkons met zo’n anderhalve meter. De galerijen worden circa 40 centimeter breder en iets opgehoogd en daarmee toegankelijker voor bijvoorbeeld rollators.”

‘We brengen een prefab constructie van architectonisch beton aan de voor- en achterzijden aan’ 

Duurzamer en comfortabeler

De Prinsessenflats staan in een zogenoemde ‘Next Generation Woonwijk’, een oudere woonwijk die klaargemaakt wordt voor de toekomst. Van Engelen: “Om dat te realiseren, kijken we nadrukkelijk naar duurzame en circulaire oplossingen. Er komen bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om gebruikte materialen te verwerken, zoals kantoorwanden die gebruikt gaan worden als nieuwe wanden van de bergingen. Verder worden de daken bijgeïsoleerd.” De woningen zelf worden eveneens een stuk duurzamer. Ze gaan van het gas af en worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet, dat gevoed wordt met restwarmte van de Rotterdamse industrie. Daarnaast worden de woningen voorzien van nieuwe radiatoren, HR++ beglazing, nieuwe balkondeuren en een nieuw ventilatiesysteem. Uiteindelijk maken de flats een labelsprong van gemiddeld F naar gemiddeld A en A+.

Coronaprotocol

Smits Vastgoedzorg voert de werkzaamheden uit in twee bouwstromen. De eerste bouwstroom bestaat uit de aanpak van de buitenzijde en ging in april 2020 van start. De tweede bouwstroom omvat de verduurzaming van de woningen, het brandveilig maken van de schachten en de installatie van een videofoon. “Vanwege corona ging de tweede bouwstroom iets later van start”, zegt Van Engelen. “We stelden eerst een coronaprotocol op waar de bewoners zich prettig bij voelen. Wij bieden hen de mogelijkheid om tijdens de werkzaamheden bij familie of vrienden, of in een rust- of wisselwoning te verblijven. Blijven bewoners in hun woning, dan treffen we indien gewenst passende veiligheidsmaatregelen.”

Gouden driehoek

Op 1 juni 2020 startte Smits Vastgoedzorg met de renovatie van een aantal proefwoningen, om na de bouwvak ‘echt’ van start te gaan in een tempo van drie woningen per dag. Van der Bijl: “Deze snelheid was nodig om vóór 1 oktober, de start van het stookseizoen, klaar te zijn. Dat is, met een kleine uitloop, gelukt. Vanaf mei starten we in een iets rustiger tempo van twee woningen per dag met de volgende flat.” Hij benadrukt dat de werkzaamheden, zeker in combinatie met de onzekerheid omtrent corona, behoorlijk ingrijpend zijn voor de bewoners. “Daar is veel aandacht voor. Samen met Woonstad en bewonersbegeleiding door Ladies@work vormen we een gouden driehoek, van waaruit we de bewoners en omgeving zo goed mogelijk informeren en in het renovatietraject meenemen.”

Prettige samenwerking

Inmiddels zit een derde van de werkzaamheden erop. Hoe blikken Woonstad en Smits Vastgoedzorg op deze periode terug? “Met volle tevredenheid”, zegt Van Engelen. “De samenwerking in het bouwteam, maar ook met de bewoners, verloopt prettig. We blijven erop toezien dat dit zo blijft.” Van der Bijl is het met hem eens: “De afronding van de eerste flat vormt een mooi moment om te evalueren. De verbeterpunten die daaruit voortkomen, zetten we in om de renovatie van flat twee en drie nog beter te laten verlopen.”