Tagarchief: Europarei

Metsel- en lijmbedrijf waarop je kunt bouwen

Foto 1 stedebroek kopiëren
Lees het gehele artikel

Naast metsel- en lijmwerk verzorgt het bedrijf ook voegwerk en levert het steigerwerk. Zo kan het een totaalpakket aanbieden op metselgebied. Bij Europarei verwerkte StoneSkills kalkzandsteen tot binnenmuren.

Het  ging in totaal om twee appartementengebouwen met 42 woningen, in opdracht van Heddes Bouw & Ontwikkeling. Voor dit bedrijf werkt StoneSkills vaker. “Het project liep daardoor erg soepel, ondanks omstandigheden waar we geen invloed op hadden. Tijdens het project kregen we te maken met verschillende weersinvloeden, waardoor we een extra kraan hebben bijgezet. Zo konden we de planning toch halen. Samen met Heddes hebben we dat flexibel opgelost”, vertelt Berend Slink, directeur van StoneSkills.

Naast woningbouw doet StoneSkills ook utiliteitsbouw, met als werkgebied Noord-Holland en de regio Amsterdam. Slink richtte het bedrijf op nadat hij het vak leerde van zijn vader, die ook metselaar is. “Mijn vader is zzp’er en werkt als uitvoerder voor StoneSkills”, vertelt hij. “Ook mijn broer en verschillende neven werken bij ons. Inmiddels hebben we een personeelsbestand met metselaars, kalkzandsteenlijmers en twee timmermannen voor maatvoering en stelwerk. Op ons personeel kunnen we letterlijk bouwen.”   

Europarei: een nieuwe woonwijk uit bestaande materialen

Lees het gehele artikel

Opdrachtgever Eigen Haard en hoofdaannemer Heddes Bouw & Ontwikkeling zetten daar in op een circulariteit van 95%. De materialen die vrijkwamen bij de sloop van de oude woningen werden onder meer ingezet in de nieuwe appartementen en in andere projecten.

De woningen bestaan uit sociale, middensegment en vrije sector huurwoningen en koopwoningen.

In Uithoorn stonden voorheen negen flats, waarvan er zes werden gerenoveerd. Drie flats werden in fases gesloopt, waarna er 187 nieuwe woningen werden gebouwd; zowel eengezinswoningen en appartementen voor de verhuur als koopwoningen. Dit gebeurde in een ketensamenwerking met Eigen Haard, GP Groot en Heddes Bouw & Ontwikkeling. De gemeente, bewoners en buurtorganisaties werden betrokken bij de uitwerking van de nieuwe plannen.

De woningen in fase 2 en 3 werden energieneutraal, mede dankzij de PV-panelen op het dak.

Hergebruik van materialen

“Door de verschillende typen woningen is het een heel diverse, prettige wijk geworden”, zegt William Rood, projectleider bij Heddes. “Er woont een mix van oudere en jongere mensen. De eerste woningen die werden opgeleverd waren bestemd voor de flatbewoners. Daarom werden de flats in fases gesloopt. Daarna is er een mix opgeleverd van koop- en huurwoningen, waardoor er een grote diversiteit is ontstaan.” Het gaat in totaal om drie appartementsgebouwen met ieder 21 woningen die op de hoeken van de wijk staan en daarmee de 124 eengezinswoningen ontsluiten.

In totaal werden er drie appartementenblokken met 63 woningen gebouwd.

De sloop werd uitgevoerd door GP Groot. De oude flats bestonden uit elf verdiepingen en er moesten zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt. Rood: “Er lag een hoge duurzaamheidsambitie op het project.     

Daarom hebben we circulair gesloopt, waarbij we onder meer bestratingsmateriaal, lantaarnpalen en hout hebben hergebruikt. Een mooi voorbeeld is het hout dat we hebben opgewerkt tot nieuw kozijnhout en het entreeplafond van de appartementen. Deze is gewonnen uit oude draairamen uit de flats.”

Door het slopen van drie flats kwam er plaats vrij voor een heel nieuwe, gevarieerde woonwijk.

Leermomenten

Doordat het project in drie fases werd doorlopen, konden leermomenten steeds meegenomen worden in een volgende fase. Zo zagen de partners het project steeds verder uitgroeien tot een pareltje op het gebied van duurzaamheid. De woningen in fase 1 werden voorzien van een conventioneel energieconcept met gasaansluiting. Alle woningen in fase 2 en 3 zijn voorzien van verwarming en koeling, evenals een gereguleerd ventilatiesysteem dat ook het vocht in de lucht detecteert. Bovendien konden kopers kiezen voor extra opties, zoals extra keukeninstallaties, een dakkapel of een uitbouw. Het gaat om Nul-op-de-Meterwoningen die voorzien zijn van PV-panelen, een warmtepomp en WTW-units.

Het hout voor de entreeplafonds in de appartementencomplexen werd gewonnen uit de oude flats.

Omdat er in een vaste volgorde gewerkt werd, was de planning erg strak. Tussen de drie fases door moesten bewoners verhuizen naar hun nieuwe woningen. Dankzij de prettige samenwerking kon het gehele project in een hoog tempo gerealiseerd worden. “We hebben er vier jaar lang zeer plezierig gewerkt. Door de ketensamenwerking ontstond een fijne drive. We waren allemaal toegespitst op het behalen van het uiteindelijke doel. Wat we in fase 1 leerden, konden we in de volgende fases toepassen en tegelijkertijd hebben we enorm veel plezier beleefd”, aldus Rood.  

‘Circulair slopen is samenwerken’

Samen met haar partners zet GP Groot sloopwerken en saneringen volop in om haar circulaire ambities waar te maken. In het project Europarei werden drie galerijflats uit de jaren ’70 in drie fases circulair ontmanteld en werd onder meer gedemonteerd hardhout opgewerkt en weer toegepast bij de nieuwbouw op die locatie. De werkzaamheden werden uitgevoerd in een bouwteam met Heddes en Eigen Haard. De werkzaamheden startten in 2016 met de eerste flat en eindigden in 2019 met de derde flat.

Vanuit de samenwerking is circulaire kennis opgedaan en kostenreductie gerealiseerd, door de opgedane kennis bij elke flat te vertalen naar verbeteringen in het sloopproces van de volgende flat. De eerste stappen werden gezet op het circulaire pad, waarbij werd gestart met het vervaardigen van betongranulaat als grindvervanger, het hergebruik van straatstenen en straatmeubilair zoals lantaarnpalen en het terugwinnen van grondstoffen uit de gesloopte flats, zoals hardhouten raamkozijnen en dorpels. Dit hout is afgevoerd naar de locatie in Alkmaar, waar het na het ontijzeren is gezaagd en geschaafd. Het resultaat is een aantal hoogwaardige producten die door bouw- en woningbouwverenigingen worden afgenomen en in nieuwe projecten worden toegepast. Overige producten zijn ter plaatse weer toegepast in de nieuwe woonwijk, die is ontstaan na de sloop van de flats.

Bouwinfo

Opdrachtgever Woningcorporatie Eigen Haard
Hoofdaannemer Heddes Bouw & Ontwikkeling
Circulaire sloopwerken GP Groot
Prefab funderingen Appel beton
Casco Spaansen bouwsystemen
Metselwerk gevels Putter en Zn
Metselwerk binnenmuren StoneSkills
Houten daken Houttec prefab
Kunststof kozijnen Schipper
Circulair kozijn Timmerfabriek De Baanakker
Montage circulair plafond 4-U-2
E-installatie Blom 
W-installatie Van der Sluis
Warmte/koudeopwekking Klimaatgarant
Bouwperiode eind 2016 – eind 2020