Tagarchief: Drees & Sommer

Nieuwe basisschool De Kameleon is de brug naar wijk en Zuiderpark

Impressie-OSBS-De-Kameleon-Rotterdam
Lees het gehele artikel

De Kameleon heeft nu nog twee locaties: een hoofdgebouw aan de Carnissedreef en een dependance in de Fazantstraat in Rotterdam-Zuid. De nieuwbouw komt naast het bestaande gebouw aan de Carnissedreef en kan alle leerlingen en sportieve voorzieningen herbergen. Projectmanagers Esther Penders en Jasmijn Klingens van Drees & Sommer Netherlands begeleidden de selectie van het ontwerpteam.

De nieuwe school biedt onderdak aan alle circa 500 leerlingen. “Het huisvesten van de school op één locatie was een belangrijke voorwaarde voor het ontwerp”, vertelt Esther Penders. “Andere uitdagingen voor de inzendingen van de ontwerpteams waren de inpassing van het ontwerp in de vernieuwende omgeving rond het Zuiderpark en het creëren van een mooi speelplein binnen de beschikbare ruimte.”

Loopbrug als verbindend en ruimtescheppend element

OIII architecten heeft in het ontwerp naast de leslokalen, leerpleinen, bibliotheek, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een groot speelterrein ook een gymzaal meegenomen die openbaar bereikbaar is. “Doorslaggevend in de ontwerpteamselectie was onder meer de verbinding met het achterliggende Zuiderpark die de architect in zijn ontwerp heeft gecreëerd. De school en gymzaal zijn verbonden door een loopbrug op de eerste verdieping. Deze biedt goed zicht op de groene omgeving van het Carnisse eiland en het Zuiderpark. De loopbrug is ook de verbinding naar de gymzaal. Onder de brug is ruimte voor een groot schoolplein. Ook het op deze manier maximaal benutten van de beschikbare ruimte spreekt ons in dit ontwerp erg aan.”

Aandacht voor sport en spel

Schooldirecteur Firdevs Durgut is enthousiast over het ontwerp: “We gaan van het huidige schoolgebouw en een dependance naar één nieuw gebouw. De nieuwe school is daarmee heel efficiënt. De Kameleon is een sportieve basisschool met veel aandacht voor beweging. Zo is er vijf dagen per week sportpauze voor alle leerlingen en worden er ook naschoolse sportactiviteiten aangeboden. ook de kennismakingslessen met nieuwe sporten, verdiepingslessen en trainingen voor sporttoernooien. De nieuwbouw geeft ons allerlei mogelijkheden om spelen en bewegen te integreren in ons programma.”

Openbare gymzaal

Ook Coen Booster, manager Uitvoeringsteam Onderwijshuisvesting van Gemeente Rotterdam en Lennard van den Berg van Stichting BOOR zijn tevreden met de ontwerpkeuze: “De nieuwbouw past perfect in zijn groene en bebouwde omgeving. De gymzaal van het gebouw biedt mogelijkheden, niet alleen voor De Kameleon, maar voor de hele buurt. Samen met het Sportbedrijf Rotterdam spannen wij ons in om hier naast een onderwijslocatie ook een vernieuwde sportlocatie voor de omgeving te creëren die ook buiten schooltijden openbaar toegankelijk is. Om het project op de lange termijn een succes te laten worden, is er al in de ontwerpfase extra aandacht voor beheer- en exploitatieafspraken en total cost of ownership.”

Planning  

In opdracht van Stichting BOOR voert Drees & Sommer het projectmanagement van de nieuwbouw van OSBS De Kameleon. Dat begon met de selectie van het ontwerpteam. “Het was belangrijk eerst de stakeholdersgroepen te informeren voordat we de publiciteit opzochten met dit project. Nu de wijk is geïnformeerd kunnen we open over de nieuwbouw praten. We krijgen veel enthousiaste reacties”, vertelt Esther Penders. Collega Jasmijn Klingens vult aan: “Sinds de selectie hebben we al grote stappen gezet in de uitwerking van het ontwerp. Na de vakantie gaan we verder met de definitief ontwerpfase. De eerstvolgende stappen zijn de (verdere) aansturing van de ontwerp- en realisatiefase, het formeel opstarten van de bestemmingsplanwijziging, de aanbesteding van een aannemer en vervolgens de directievoering en het kwaliteitstoezicht op de bouw. In augustus volgend jaar start volgens de huidige planning de bouw van de nieuwe school die ongeveer een jaar zal duren. Wij kijken ernaar uit samen met het team van OIII architecten, De Kameleon, het sportbedrijf en Stichting BOOR een mooi gebouw te realiseren.”

Urban Mining: Cradle to Cradle aanpak voor infrastructurele projecten

Coverkopie
Lees het gehele artikel

Denk aan de enorme voorraad zeldzame metalen die in oude apparatuur te vinden is. Hergebruik van deze materialen voorkomt natuurlijke uitputting door intensieve mijnbouw en het transport over grote afstanden. Naast dit milieutechnische voordeel is het hergebruik van materialen ook economisch interessant. Drees & Sommer heeft samen met EPEA de Asset Management tool Urban Mining, powered by Cradle to Cradle ontwikkeld, een circulaire aanpak voor infrastructurele bouwwerken.

Beton, zand, mergel, klei, steen en hout zijn uitstekend herbruikbaar. Bouwmaterialen toegepast in infrastructurele werken zoals bruggen, viaducten en snelwegen kunnen bij sloop van die bouwwerken worden teruggewonnen. Het team Smart Infrastructure van Drees & Sommer en EPEA hebben de handen ineengeslagen en zien verouderde infrastructurele werken als bron van materialen voor nieuwe bouwwerken.

Bouwwerken als materialenbank

EPEA is de grondleggende organisatie achter het Cradle to Cradle® concept (C2C). Samen met Drees & Sommer ontwikkelt EPEA oplossingen voor de hele waardeketen om niet alleen de negatieve footprint te verminderen, maar zelfs een positieve invloed te creëren op mens, milieu en maatschappij. Michael Moradiellos is teamleader Real Estate bij EPEA Benelux. ”Meer dan de helft van de exploiteerbare materialen bevindt zich bovengronds, opgeslagen in onze gebouwen en infrastructuren. Het is tijd om die voorraad intelligent te gaan beheren.”

Materialenpaspoort

Hoe werkt de Asset Management tool voor infrastructurele Urban Mining? Nick Waterman, teamleader Smart Infrastructure bij Drees & Sommer Netherlands legt uit: “Van elk bouwwerk wordt een 3D model gemaakt waarbij data zoals locatie, bouwjaar, oppervlak en inhoud worden vastgelegd in een database. Alle toegepaste grondstoffen en materialen worden geïnventariseerd en geverifieerd door middel van kernboringen en laboratoriumonderzoek, waarna een Materialenpaspoort wordt opgesteld.”

Bij toekomstige renovatie of sloop van het bouwwerk kunnen de grondstoffen en materialen op basis van alle beschikbare informatie eenvoudig worden ‘gedolven’ en opnieuw worden ingezet. Deze herwonnen materialen zijn inzetbaar binnen het eigen projectenportfolio van de asset eigenaar of kunnen als grondstof worden verkocht aan derden. ”Onze samenwerking met Madaster op internationaal niveau stelt ons in staat om grote hoeveelheden gegevens en projecten te beheren. Met deze toegang tot een bron aan informatie zijn wij in staat onze opdrachtgevers optimaal te adviseren over circulaire mogelijkheden voor hun onroerend goed.”

Economisch, procesmatig én milieukundig gezond

Circulair bouwen heeft een positieve invloed op organisaties. Deze impact ontstaat door een functioneel, gezond, modulair en demontabel ontwerp dat kosten verlaagt, inzicht geeft in de levenscyclus van het bouwwerk en de restwaarde verhoogt.

Een fusie in tijden van corona

Directieteam-DresoNL-
Lees het gehele artikel

Samen met het Nederlandse team van Drees & Sommer wordt sindsdien met circa 100 medewerkers gewerkt vanuit de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. “Het is een enerverend eerste jaar geweest voor onze vernieuwde organisatie, niet in de minste plaats vanwege de coronapandemie. Maar één jaar na de fusie kunnen we terugkijken op een succesvolle integratie van onze beide organisaties,” zegt managing director Michel de Haan.

De merknaam BOAG wordt binnenkort definitief losgelaten. Beide organisaties gaan dan samen verder onder de naam Drees & Sommer Netherlands. Ton Heijmans, voorheen directievoorzitter bij BOAG, is één van de managing directors van Drees & Sommer Netherlands. “Onze beide organisaties zijn écht complementair aan elkaar gebleken in onze dienstverlening aan opdrachtgevers. Het was vanaf de eerste dag een ideaal huwelijk.” Voor Drees & Sommer was de fusie met BOAG een belangrijke stap in de Nederlandse vastgoedmarkt én in de verdere Europese ontwikkeling van Drees & Sommer. “We groeien samen verder als toonaangevende, Europese vastgoedexpert gedreven door innovatie en circulaire economie.”  

Samenwerking

“Een fusie in een periode met lockdowns kent wat extra uitdagingen,” vertelt De Haan. “Live ontmoeten, persoonlijk kennismaken en kennis delen is verreweg ideaal in een integratietraject waarin je professionals met elkaar wilt laten samenwerken. Gelukkig staat de techniek voor niets en weten we elkaar door de diverse online sessies en evenementen alsnog steeds beter te vinden. En binnenkort staat de eerste live bijeenkomst voor Drees & Sommer Netherlands op de agenda, daar kijkt iedereen erg naar uit. Het vernieuwde DNA van onze organisatie begint zich te vormen!”

One-stop-shop vanuit een sectorale benadering
Drees & Sommer adviseert, ondersteunt en begeleidt organisaties bij vastgoed-, huisvestings- en infrastructurele vraagstukken. De Haan: “Daarbij kijken we altijd naar mogelijkheden voor verduurzaming, innovatie, kostenefficiëntie en digitalisering. En misschien wel het belangrijkste om een project tot een succes te maken: altijd met de focus op de wensen en behoeften van de eindgebruikers.”

Ton Heijmans: “Zowel BOAG als Drees & Sommer werkten al met een sectorale benadering: sinds de fusie beschikken we naast onze ruime ervaring en know-how van de Nederlandse markt en wet- en regelgeving óók nog eens over veel specifieke kennis en expertise vanuit onze internationale achterban. We zijn als het ware een one-stop-shop voor partijen uit bijvoorbeeld het onderwijs, de logistieke markt, de life sciences of hospitality sector.”

“We hebben gemerkt dat we na de fusie onze opdrachtgevers een nog breder dienstenpakket kunnen aanbieden. Kijk bijvoorbeeld naar het nieuwe cultuurhuis Amare in Den Haag waar we eerder ook het projectmanagement deden en nu het facilitair advies, de fit-out én de omgevingscommunicatie voor onze rekening nemen. En bij de nieuwbouw van het Clusius College in Hoorn: daar zijn we betrokken vanaf de haalbaarheidsstudie, verzorgen we nu het integraal projectmanagement en pakken we ook het ontwerptraject van een deel van het interieur op. En zo kunnen we nog veel meer projecten noemen waar we onze klant optimaal kunnen ontzorgen.”

“We zien na één jaar al veel voordelen van onze fusie,” beaamt ook De Haan. “We hebben met elkaar een enorme slagkracht en hebben onze nationale en internationale kennis en expertise verveelvoudigd. Voor topics zoals duurzaamheid en digitalisering is zo’n internationale benadering erg nuttig. De grote Drees & Sommer-organisatie geeft ons bovendien een voorsprong bij technologische toepassingen en nieuwe concepten. Dit alles maakt dat we ook complexe huisvestings- en infravraagstukken aan kunnen.”

Topteam voor topprojecten

“De fusie is ook positief voor onze huidige en toekomstige medewerkers’, zegt Heijmans. “We trekken ontzettend mooie projecten aan en Drees & Sommer biedt binnen en buiten Nederland ruimte om je te blijven ontwikkelen, door te groeien en te specialiseren. De uitbreiding van onze organisatie, onze services en projectenportefeuille heeft ons als werkgever ook vele malen aantrekkelijker gemaakt, merken we!”

Drees & Sommer Netherlands streeft ernaar in de top te komen van zowel projectmanagementbureaus als van beste werkgevers. “In het afgelopen jaar hebben we veel topprojecten kunnen toevoegen aan ons portfolio –  bijvoorbeeld het zeer duurzame nieuwe hoofdkantoor van ABN AMRO Bank in Amsterdam, de transformatie van het voormalige rijksmonumentale Rotterdamse postkantoor naar het spectaculaire multifunctionele concept POST en de nieuwbouw van logistieke centra voor onder meer Amazon”, somt De Haan op. “Een indrukwekkende projectportfolio dat laat zien dat we hard op weg zijn naar de top. En topprojecten doe je met een topteam, dus we zijn altijd op zoek naar nieuw talent en blijven investeren in het ontwikkelen van ons team.”

Ontwerpteam RoosRos Architecten geselecteerd voor nieuwbouw Openluchtschool de Recon Rotterdam

csm_artikel OLS de Recon
Lees het gehele artikel

De opdracht bestaat uit het projectmanagement van de sloop, tijdelijke huisvesting en nieuwbouw van Openluchtschool de Recon VSO in Rotterdam. Eén van de eerste stappen in dit traject was de selectie van een ontwerpteam: een architect met zijn adviseurs. ‘Na jaren van plannen maken gaan we nu eindelijk écht aan de slag’, zegt Terry Sibbing, locatiedirecteur voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van de Recon. ‘Het nieuwbouwvoorstel van RoosRos Architecten dat er nu ligt past uitstekend bij onze visie voor een duurzaam en overzichtelijk schoolgebouw met mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding.’ 

School met een zorgfunctie

OLS de Recon is een school voor langdurig zieke kinderen. Behalve basisonderwijs (op de locatie Olijflaan in Schiebroek) biedt de Recon aan de Dordtsestraatweg VSO-onderwijs, onder te verdelen in praktijkgericht onderwijs, college (vmbo en havo) en Recon op Maat voor de meest kwetsbare leerlingen. ‘Hoewel de Recon boven alles de uitstraling van een ‘normale’ school wil hebben, betekent de zorgfunctie van de school wél dat er extra eisen aan de nieuwe huisvesting worden gesteld, zoals bijvoorbeeld ruimte voor verpleegkundigen en relaxruimtes, bredere gangen en opstelplekken voor taxibusjes op het terrein van de school. De toevoeging van de zorgfunctie aan het schoolconcept maakt dit huisvestingstraject voor ons extra interessant. We kunnen onze expertise in de sectoren Education en Healthcare hier goed gebruiken,’ zegt sectormanager Patricia van Hest van Drees & Sommer.

Sloop, tijdelijke huisvesting en nieuwbouw

Het huidige pand van de Recon aan de Dordtsestraatweg voldoet ruimtelijk functioneel en technisch niet meer. Om bovendien over enkele jaren het groeiende leerlingenaantal te kunnen plaatsen zijn Stichting BOOR en de gemeente Rotterdam overeengekomen nieuwe en duurzame huisvesting van ruim 2.000 m² bvo te realiseren. Uit de massastudies en haalbaarheidsonderzoeken bleek het scenario van sloop en nieuwbouw de beste optie. De bestaande bebouwing wordt in dit scenario vervangen door een duurzaam nieuw gebouw dat aansluit bij de visie van de Recon: een compact, overzichtelijk gebouw, waar onderwijsruimtes om een centraal hart zijn gegroepeerd, waar tevens uitbreiding mogelijk is voor eventuele toekomstige groei. Aandachtspunt voor het ontwerp was de inpassing van de school in de parkachtige omgeving. RoosRos Architecten scoorde hoog op de gebruikersgerichtheid én de inpassing in de parkachtige omgeving. Dat stemt Hanneke Kamphuis, projectleider BOOR en Coen Booster, manager Uitvoeringsteam Onderwijshuisvesting uiterst tevreden: ‘RoosRos heeft zich goed verplaatst in de gebruikers van de school en tegelijkertijd gekeken hoe de nieuwbouw de gebiedsontwikkeling kan afronden.’

Teamwork

Het projectteam van Drees & Sommer voor De Recon bestaat naast Patricia van Hest uit projectmanager Esther Penders; beiden hebben sterke affiniteit en ruime ervaring met de ontwikkeling van nieuwbouw in het onderwijs. Bij eerdere projecten binnen het raamcontract met Stichting BOOR hebben zij al eerder tot volle tevredenheid samengewerkt. ‘De organisatie van zowel de sloop, tijdelijke huisvesting als de nieuwbouw van de Recon is een mooie, complete opdracht’, aldus Esther. ‘We zijn betrokken vanaf een vroeg stadium van de planvorming tot en met de oplevering van de nieuwe school. In die twee, drie jaar tijd werken we intensief samen met de school, BOOR, gemeente, ontwerpteam, aannemers om met elkaar tot een geslaagd product op te leveren. De speciale doelgroep en facetten als duurzaamheid en inpasbaarheid in de omgeving maken het project extra interessant!’

Planning

Gedurende de bouwwerkzaamheden opereert de school vanuit een tijdelijke huisvesting op de locatie. Dat betekent dat deze flexibele leslokalen, kantine, medische ruimte, lerarenkamer en algemene ruimten als eerste worden gerealiseerd. De planning is dat de bouw van het nieuwe schoolgebouw begin 2023 start en in de kerstvakantie van dat jaar in gebruik kan worden genomen.