Tagarchief: Dobbebuurt

Één partner voor asbestsanering, sloopwerken en grondzuigwerkzaamheden

Vlasman1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Teamwork en een goede planning zijn cruciaal om elk project tot een goed einde te brengen. Dat bewijst ook renovatieproject Dobbebuurt. De specialisten van Vlasman uit Alphen aan den Rijn staan hier in nauw overleg met hoofdaannemer Coen Hagedoorn Bouwgroep en de andere bouwpartners in voor de assistentie bij de asbestcontrole en asbestsanering, sloopwerken en grondzuigwerkzaamheden. Zodra het team van Vlasman na maximaal anderhalve maand in een portiek met acht woningen klaar is, kan de heropbouw volop van start gaan.

Asbestsanering

Vooraleer Vlasman met de sloopwerken kan starten, worden de oude woningen onderworpen aan een asbestcontrole door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). “We assisteren bij deze controle door koven weg te halen, evenals stukken die in de weg zitten voor de controle. We helpen bovendien bij het nemen van de monsters”, vertelt projectleider Mike Dames. “Zodra de inventaris opgemaakt is, begint ons team met de asbestsanering. We zijn immers gespecialiseerd in het vakkundig verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmette materialen en constructies in bouwwerken. Dankzij onze MiniContainment®-oplossing kunnen bovenvloertjes en vinyl, maar ook vensterbanken en raamkozijnen met panelen snel weggehaald worden.”

De sloopploeg haalt kozijnen en overbodige muren weg, maar ook de keukens, badkamers en toiletten.

Sloop- en grondzuigwerken

Zodra de asbesthoudende materialen uit de woningen verwijderd zijn, kan de sloopploeg van Vlasman aan de slag. Zij haalt kozijnen en overbodige muren weg, maar bijvoorbeeld ook de badkamers, keukens en toiletten gaan eruit. De balkons worden afgezaagd en ook de hele dakconstructie wordt afgenomen. Het stucwerk van sommige binnenwanden wordt verwijderd, waarna reeds de sleuven gemaakt worden voor leidingen en stopcontacten. “Om de aansluiting op de stadsverwarming mogelijk te maken, zuigen we uit de kelder van de verschillende woonblokken grond weg. Daarvoor maken we gebruik van onze nieuwe grondzuigwagen”, geeft Dames aan. “Dit is best wel een uitdagend project, waarbij we onze verschillende specialiteiten combineren. Als onze mensen klaar zijn, kunnen de aannemers starten met de opbouw. In een periode van maximaal anderhalve maand wordt telkens één portiek met acht woningen afgewerkt. Teamwork en een goede planning zijn dé troeven om dit tot een goed einde te brengen.”  


Projectinfo

Grote prefab houtbouwelementen voor transformatie van zolder tot woningen

Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar grotere woningen in de Dobbebuurt, wordt bij 48 van de 189 huurwoningen van de Holtblokken de bovengelegen zolder omgebouwd tot woningen met 4 tot 7 kamers. De kappen worden afgenomen en de bestaande bouwmuren gesloopt, waarna nieuwe muren opgetrokken worden met behulp van grote prefab houtskeletbouwelementen. De prefab HSB-elementen worden op vraag van hoofdaannemer Coen Hagedoorn Bouwgroep ontwikkeld en geproduceerd door Kramer’s Houtconstructies B.V. uit St. Nicolaasga.

“We ontwikkelen, produceren, leveren en monteren prefab hout-skeletbouw–elementen en constructies voor complete woningen, kapconstructies, dakkapellen, complete daken en gevelelementen, indien gewenst ook met vooraf geïntegreerd installatiewerk, kozijnen, buitentimmerwerk, ….”, vertelt Peter de Jong, calculator bij Kramer’s Houtconstructies. “We hebben samen met Coen Hagedoorn Bouwgroep al meerdere projecten uitgevoerd, waaronder de vestiging van C&A in Zaandam. Toen de aannemer in mei 2018 besloot een dossier voor dit renovatieproject in Amsterdam in te dienen, staken we samen met projectleider Maarten Slob en de betrokken constructeur de koppen bij elkaar om een oplossing uit te werken die volledig aan de wensen van de opdrachtgever voldeed. Nadat Coen Hagedoorn Bouwgroep in oktober 2019 het project toegewezen kreeg, zijn we gestart met de engineering van de elementen. Voor de verschillende woningen leveren we prefab HSB-elementen van 7 meter lang. We maken al de sparingen, waarin Coen Hagedoorn nadien de dakramen integreert.”


Prefab installatiewanden op maat vereenvoudigen montage op de bouwplaats

Voor elke aannemer komt het erop aan te luisteren naar de klant, zelf ideeën aan te dragen en finaal de wensen en eisen van de opdrachtgever in oplossingen op maat te vertalen. Mit Bouwproducten uit Genemuiden, een bouwbedrijf dat vooral gespecialiseerd is in de productie en montage van prefab bouw-elementen, is het beste bewijs daarvan. 

“In tegenstelling tot veel andere bedrijven staan we niet alleen in voor de productie van elementen in onze eigen prefab productiehal, maar ook voor de montage op de bouwplaats. We produceren en monteren prefab koofoplossingen, dakconstructies, skeletbouwelementen, borstweringen en stelkozijnen, inclusief de montage van het kunststof kozijn. Daarnaast kunnen klanten bij ons terecht voor de dagkantaftimmering van kozijnen”, vertelt projectleider Erik Van Putten. “Voor de appartementen van de Dobbebuurt produceerden we in nauwe samenwerking met installatiebedrijf Breman Kampen prefab installatiewanden op maat, waarin reeds alle elektrotechnische en sanitaire installaties geïntegreerd zijn. We zijn ook verantwoordelijk voor de montage van de wanden en de dagkantmontage van de kozijnen in de 189 appartementen. Medio april 2020 zijn we gestart met deze grote renovatie. De verwachting is dat de laatste woningen in de loop van 2022 gereed zijn.”


Prefab oplossingen en kant-en-klare voorzetwanden met geïntegreerde installaties

Nieuwbouw- en renovatieprojecten moeten aan de strengste eisen in energieprestaties en duurzaamheid voldoen en de installaties spelen hierin een belangrijke rol. 

Breman Kampen BV is een totaalleverancier op het vlak van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor de woningbouw en utiliteitsmarkt. “We zijn gespecialiseerd in renovatieprojecten: planmatig grootonderhoud, projectmatige renovatie, kaalslagrenovatie, …. We werken daarbij liefst in bouwteam. Als we in een vroeg stadium bij een project betrokken worden, kunnen we alle installaties optimaal afstemmen op de wensen van de opdrachtgever”, vertelt Jeroen Thalen, projectleider bij Breman Kampen BV. “De Dobbebuurt is een kaalslagrenovatieproject, waarbij alles eerst alles kaal gemaakt wordt om daarna opnieuw op te bouwen. We leverden hier prefab oplossingen, maar ontwikkelden samen met Coen Hagedoorn Bouwgroep ook kant-en-klare voorzetwanden op maat. We opteerden voor eenvoudige installaties, die gemakkelijk aangepast kunnen worden. Zo werd in een later stadium beslist om de woningen op het stadsnet aan te sluiten, waardoor we de installaties moesten aanpassen. Mit Bouwproducten produceert de wanden en monteert die in de verschillende woningen. Wij integreren na de productie alle installaties en leidingen, deels in ons eigen atelier en deels in een beschutte werkplaats.”

Verouderde woonwijk ondergaat metamorfose

Lees het gehele artikel

Begin 2020 startte woningcorporatie Rochdale met de renovatie en verbetering van de woningen in de Dobbebuurt in het Van Eesteren Buitenmuseum in Amsterdam Nieuw-West. Coen Hagedoorn Bouwgroep kreeg de opdracht voor de renovatie van de 189 woningen van de Holtblokken, verdeeld over 3 blokken en 24 portieken. Om de efficiëntie bij de bouwwerken te verhogen en de oplevering te versnellen, worden de werkzaamheden portiek per portiek uitgevoerd. Van 48 woningen wordt de bovengelegen zolder bij de woning betrokken, waarmee vier- tot zevenkamerwoningen ontstaan. Het project zal in het najaar van 2022 gereed zijn.

De houten frames worden in BIM uitgewerkt, CNC gefreesd en geassembleerd en vervolgens bij Breman ism een sociale werkplaats voorzien van installaties.

Eigen visie

De woningen van de Dobbebuurt dateren uit de jaren ’50 en waren dringend aan renovatie toe. Na een voorselectie kreeg Coen Hagedoorn Bouwgroep samen met twee andere aannemers de vraag om een Plan van Aanpak uit te werken voor de 189 woningen van de Holtblokken. Met unanimiteit van stemmen werd het bouwbedrijf met vestigingen over heel Nederland geselecteerd om dit project uit te voeren. De belangen van alle stakeholders waren immers in het plan verwerkt en het was ook nog eens vernieuwend.

In plaats van de appartementen per blok uit te huizen, leeg te halen, te strippen en te verbouwen, stelden ze voor om portiek per portiek te werken, onder de noemer Triple P. Zo moeten niet alle bewoners van een blok tegelijk naar de wisselwoningen en kunnen de eerste appartementen al na ongeveer 5 maanden opgeleverd worden, in tegenstelling tot 12 maanden bij een renovatie per woonblok. Bovendien kan men tijdens het bouwproces ook bijsturen. Alles wat bij de eerste portiek beter kon, wordt bij de verbouwing van de derde portiek geïmplementeerd. Met de bouwpartners werd afgesproken maximaal twee portieken tegelijk aan te pakken.

“Rochdale had aangegeven dat ze de 48 bovengelegen zolders bij de woningen wilde voegen om zo grotere woningen te creëren. De eerste schetsen hebben we aangepast, zodat de bestaande constructie in stand gehouden wordt. In plaats van het vloeroppervlak te vergroten, worden de bestaande bouwmuren verhoogd en kan de beschikbare oppervlakte beter benut worden”, licht Maarten Slob, projectleider bij Coen Hagedoorn Bouwgroep, toe. “We hebben alles tot in de kleinste details uitgewerkt in het bouwteam, aangevuld met Kramer’s Houtconstructies en Broeke Steigerbouw. Zo wordt de bestaande kap verwijderd, waardoor tijdens de bouwfase kans op water- en andere schade ontstaat. Om dat te voorkomen, hebben we een ingenieus systeem met een tijdelijke kap op rails ontwikkeld.”

Volledig prefab kapconstructie inclusief binnenwanden voorzien van installaties en eindbeplating. Doorwerkkap op rails.

BIM in renovatie

Dit renovatieproject sluit nauw aan bij nieuwbouw en alleen door een goede communicatie tussen de bouwpartners en met de bewoners kan het met succes afgerond worden. Door de kunststof kozijnen kant-en-klaar met stelkozijn en HR++ beglazing op de bouwplaats te leveren, zijn de woningen sneller waterdicht. Er wordt gebruik gemaakt van gevelisolatie met steenstrips en balkons worden afgezaagd en vervangen. De woningen zijn volledig gasloos, worden aangesloten op de stadsverwarming en dragen het A+-label. 

“Rochdale wilde trouwens met BIM werken. Bij nieuwbouw is dat bijna een no-brainer, maar bij renovatie ligt dat anders, want je krijgt te maken met een bestaand casco. Onze specialisten zijn met enkele praktische toepassingen van BIM gekomen. Zo werden prefab elementen, zoals de kappen en balkons, maar ook de installatiewanden voor de meterkast, in de keukens en in de toiletten in BIM uitgewerkt”, sluit Slob af. “De eerste portiek is succesvol opgeleverd en de bewoners zijn verhuisd, terwijl we in de andere portieken van het blok nog aan het werk zijn. Het project zal in het najaar van 2022 gereed zijn.”  


Bouwinfo

Opdrachtgever Rochdale, Amsterdam

Hoofdaannemer Coen Hagedoorn Bouwgroep, Amersfoort