Tagarchief: distributiecentrum

Opslag onder multicondities conform bouwkundige eisen

Naamloos-1
Lees het gehele artikel

In 2021 is er gestart met het vierde gebouw van Cool Control. Deze nieuwbouw, ook op het industrieterrein Honderdland in Maasdijk, omvat 15.000 m2 vloeroppervlak, verdeeld over drie bouwlagen. Roma Projects realiseerde zowel de complete sandwichpanelenbouw met gevels aan de buitenkant als de inpandige koel- en rijpingscellen en verpakkingsafdeling. Volgens planning is het gebouw in mei in gebruik genomen.

Goede voorbereiding werpt vruchten af

Paul Pallandt, commercieel directeur van Roma, werd vanaf het begin bij het project betrokken door de architect en aannemer. “Het gebouw huisvest veel compartimenten met verschillende condities voor opslag en rijping van fruit. Het is de uitdaging om deze compartimenten optimaal thermisch te isoleren én om tegelijkertijd te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit”, vertelt hij. “Door overleg met elkaar in de ontwerpfase over te verwachten koudebruggen en brandwerendheid van de wanden en doorgangen, hebben we de valkuilen getackeld. Dit vergde extra tijd maar heeft zijn vruchten afgeworpen in de uitvoeringsfase.”

Veel informeel overleg

Met zoveel vakdisciplines van bouw- en installatiepartijen in de uitvoering is een doorlopende onderlinge afstemming cruciaal. “Hier hebben wij vooral invulling aan gegeven door veel informeel overleg”, vertelt Dave Canters, projectleider van Roma. “De basis was al vastgelegd in de afspraken met Van Mierlo en in de planning. Maar door regelmatig informeel overleg, ook met de voormannen van de andere partijen in de uitvoering, kunnen we de kwaliteit van ons werk beter bewaken én realiseren dat we binnen de afgesproken planningstermijn opleveren.”    

Hoe bouw en gebruik van distributiecentrum CoolControl IV hand in hand gaan

Vogelvlucht-dockzijde-1851-PP-DC-Planpresentatie–v13-2020_0001
Lees het gehele artikel

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe, hoogwaardige distributiecentrum met kantoor: Cool Control lV. Projectleider Wim van der Ploeg legt uit waarom naast de techniek of het ontwerp ook de factor tijd op dit project allesbepalend is.

Zijaanzicht van de forse koelhallen.

Van Mierlo bouwde in de afgelopen maanden de fundering en buitenschil, inclusief de overheaddeuren van een forse nieuwe hal – 18 meter hoog met 3 bouwlagen van ruim 10.000 vierkante meter – met daarin ook een kantoor. De koelinstallaties, palletliften en beveiligingsinstallaties zijn door derden aangelegd. Vanwege de koelfunctie van het gebouw zijn zowel voor de gevel als het dak dezelfde dikke geïsoleerde sandwichpanelen gebruikt. Die zijn bevestigd op een stalen frame. “Dat is een enorme staalconstructie, met liggers van soms wel een meter hoog en flinke overspanningen”, vertelt Van der Ploeg. Rondom zorgen ramen in aluminium kozijnen voor daglicht.

De gefaseerde bouw vraagt om een andere, maar uitgekiende bouwvolgorde.

Onderscheidend aangezicht

Cool Control IV mag qua functie dan wel niet het eerste distributiecentrum zijn, qua ontwerp steekt het gebouw wel degelijk boven de massa uit. Van der Ploeg: “Bogaerds Architecten heeft het pand een onderscheidend aangezicht gegeven, door een kleurenband van sandwichpanelen te creëren en dankzij de kozijnen. Het is absoluut niet rechttoe-rechtaan.”   

Bouwkundig kende het gebouw niet zozeer bijzonderheden. “Maar de factor tijd was wel een uitdaging”, stelt Van der Ploeg. “Direct nadat de bouwvergunning is afgegeven, zijn we eind september vorig jaar begonnen met heien. Vanwege de dikte van de vloer en de belasting die zo’n koelhal voor groente en fruit kent, zit er een fors aantal palen in de grond. En nu al is een deel van de koelcellen in gebruik genomen, terwijl wij nog bezig zijn het gebouw af te bouwen.”

Een deel van de koelcellen is al in gebruik, terwijl Van Mierlo de rest van het gebouw afbouwt.

Seizoen

Dat een deel van het gebouw nu al wordt gebruikt, komt omdat het drukke seizoen voor de eigenaar van Cool Control – een import-/exportbedrijf voor groente en fruit – al op 1 april begint. Om de deadline te kunnen halen, werkten tussen de 60 en 70 mensen voor Van Mierlo in de afgelopen maanden zes dagen per week door. “Ook in de kerstvakantie en tijdens Koningsdag”, vertelt Van der Ploeg. “Op dit moment is de helft van de aangelegde docks in gebruik, ligt de bestrating er voor en achter al in en rijden vrachtwagens en heftrucks af en aan. Dat vraagt om een uitgekiende bouwplanning en veel overleg. De gemeente moest er toestemming voor geven en iedere twee weken doen we een rondje met iemand van bouwtoezicht. In de hal staan bouwhekken die je niet zomaar kunt verplaatsen, om het bouwverkeer van het werkverkeer te scheiden. Een uitdaging was om het brandmeldalarm, dat verplicht is als zo’n gebouw (gedeeltelijk) in gebruik is, gedeeltelijk in te stellen maar ook hier zijn we goed in geslaagd. Aan de rand van de hal hebben we tijdelijk een keet neergezet waar het personeel van Cool Control kan lunchen.”

Bouwkundig kende het gebouw niet zozeer bijzonderheden.

Meer dan op andere projecten werken Van der Ploeg en zijn team gefaseerd om het werk op tijd en zonder teveel overlast af te ronden. Dat vraagt om veel creativiteit. “We werken in een andere volgorde dan gebruikelijk: niet van voor naar achter. Ik heb wekelijks overleg met alle voormannen om de planning door te spreken. Gelukkig werken we bij Van Mierlo volgens de lean-methodiek.”

In de komende weken levert Van Mierlo de rest van het gebouw, inclusief het kantoor op. “Zo gefaseerd werken is uitdagend en spannend. Voor zo’n goede klant doen we dat echter graag”, besluit Van der Ploeg.  

Europa’s meest innovatieve distributiecentrum

Lees het gehele artikel

Daar wordt nu nog hard gebouwd aan een groot distributiecentrum. In opdracht van Bouwbedrijf van de Ven zorgen ABBS, DKC Totaaltechniek B.V. en Kanters Elektro voor de installatiewerkzaamheden. “Dit wordt het meest innovatieve distributiecentrum van Europa.”

De installaties aan de onderkant van het dak.

Op industrieterrein Vorstengrafdonk verreist aan de Paalgravenlaan – bij het bekende en gelijknamige knooppunt aan de A50 en de A59 – een nieuw distributiecentrum van ruim 46.000 vierkante meter. Het staat op 9,3 hectare grond en is 25 meter hoog. De enorme omvang is niet voor niets: dit nieuwe distributiecentrum gaat vier bestaande distributiecentra vervangen en gaat alle 270 supermarkten van PLUS bevoorraden.

‘Onze sprinklerinstallaties zijn verplicht, maar niemand hoopt ze ooit te gebruiken’

De afmetingen maken veel indruk op Mirek Zielinski (DKC Totaaltechniek B.V.), John van Lankvelt (Kanters Elektro) en Björn van Keppelen (ABBS), die verantwoordelijk zijn voor de installatietechnieken. Zo verzorgt ABBS alles rond de brandbeveiliging in het pand, waaronder de sprinklerinstallatie. Hiervoor moet Van Keppelen ook op het dak zijn, om daar voor de sprinklers te zorgen. “Ik heb geen hoogtevrees, maar een hoogte van 25 meter maakt wel indruk”, vindt hij. Van Lankvelt komt liever niet zo hoog. “Wij zijn verantwoordelijk voor alle elektrische installaties, zoals de verlichting, data, geluid, CCTV, inbraakbeveiliging, toegangscontrole, aarding en voedingen. Maar die aansluitingen in het plafond heb ik niet zelf uitgevoerd. Ik werk trouwens liever niet op die hoogte, maar mijn jongere collega’s hebben daar geen problemen mee.”

De installaties op het dak.

Duurzaamheid

Beide bedrijven zijn sinds april 2020 betrokken bij de bouw van het immense pand, voor DKC Totaaltechniek B.V. gold dat al eerder. Dit bedrijf werd door PLUS al in het voortraject betrokken om het ontwerp voor de installatietechniek te maken. Het Wijchense installatiebedrijf ging daarna zelf aan de slag met de werktuigbouwkundige installaties. “Dit distributiecentrum is een BREEAM-NL ‘Outstanding’-project”, vertelt Zielinski. “Hierbij ligt de nadruk op energiebesparing en CO2-reductie door de toepassing van duurzame installaties zoals luchtbehandelingskasten in combinatie met adiabatische koeling. Daarnaast passen we collectieve warmtepompen toe om het pand van extra duurzame koeling en verwarming te voorzien.”

Dat niveau van duurzaamheid in dit project heeft vooral gevolgen voor de werktuigbouwkundige installaties en de regeltechniek om de temperatuur in het gebouw te bewaken en te regelen, geeft Zielinski aan. “Het magazijn wordt volledig geautomatiseerd met een warmtelast aan motoren van ruim 1.050 kW. We hebben gekozen voor vrije koeling met adiabatische koeling, waardoor tot een buitentemperatuur van 26ºC het pand gekoeld kan worden. Bij een warmere buitentemperatuur komen de warmtepompen in koelmodus in bedrijf, zodat het binnenklimaat in het magazijn bij extreme buitentemperaturen nog gegarandeerd is. De installaties zijn op het dak gepositioneerd, zodat bij storingen en onderhoud de monteurs niet in het magazijn hoeven te zijn. Zo zal de temperatuur in het gehele magazijn onder 25ºC blijven en heeft PLUS meer vrijheid in opslag van temperatuurgevoelige producten.”

De werkzaamheden van Kanters Elektro voldoen eveneens aan het BREEAM-NL ‘Outstanding’-niveau dat PLUS met zijn distributiecentrum wil bereiken. “We hebben onder meer gezorgd voor de LED-verlichting, de verlichtingssturing en de meting van het energieverbruik van de gebouwgebonden installaties. Om aan de stroomvoorziening te kunnen voldoen, komen er drie trafostations van elk 2.500 kVA”, geeft Van Lankvelt aan. Voor ABBS telt vooral veiligheid. “Onze installaties zijn verplicht, maar niemand hoopt de installatie ooit te gebruiken”, zegt Van Keppelen. “De installatie is als zodanig uitgelegd dat niet meteen alle sprinklers aangaan, mocht er brand uitbreken. Ze werken onafhankelijk van elkaar op basis van een aanspreektemperatuur. De watervoorziening komt uit tanks en wordt met pompsets naar het betreffende sprinklergebied gevoerd. Nadat we de installatie komende augustus aan PLUS overdragen, blijven we wel de sprinklerinstallatie iedere twee weken testen naar het jaarlijks onderhoud. Daarnaast starten we dan met de installatie in de geautomatiseerde magazijnstellingen.”

Distributiesysteem

Naast de grootte van het gebouw en het hoge nagestreefde duurzaamheidsniveau benoemen de heren een ander aspect als bijzonder. “Hierin komt het meest geavanceerde distributiesysteem van Witron, waarmee dit het meest innovatieve distributiecentrum van Europa wordt”, vertelt Van Lankvelt. “Dat systeem bestaat uit kilometers aan mechanisatie, zodat de winkels zo efficiënt mogelijk hun producten kunnen krijgen. Het distributiecentrum zelf wordt één grote computer, waar bijna geen mensenhanden meer aan te pas komen.” Voor Kanters Elektro betekende dit systeem een extra uitdaging, geeft hij aan. “We zijn geselecteerd op basis van onze ruime en jarenlange ervaring met distributiecentra, maar dit is voor het eerst dat we met dit specifieke systeem werken en zeker in deze omvang. Het stelt ons in staat om onszelf volop door te ontwikkelen.” De installatiewerkzaamheden duren nog tot en met augustus 2021.  

Bleizo Logistics Centre, Bleiswijk: Project onder ‘hoogspanning’

Lees het gehele artikel

Gezien de hoge duurzaamheidsambities (BREEAM ‘Very Good’), de krappe planning, de hoge esthetische kwaliteit en de locatie in een voormalig polderlandschap, ook nog eens onder een hoogspanningsnet, is het letterlijk en figuurlijk een project onder hoogspanning.

Bedrijventerrein Bleizo ligt zeer gunstig ten opzichte van Rotterdam: pal aan de A12, bij de oprit station Lansingerland-Zoetermeer. Begin 2020 heeft Cordeel het project in opdracht gekregen van Impact Vastgoed. “Het nieuwe distributiecentrum bestaat uit een warehouse van 43.000 m² en biedt ruimte aan vijftig loading docks verdeeld over twee laadkuilen, nog eens 3.700 m² aan mezzanine (tussenvloeren) en 2.700 m² aan kantoren”, zegt Bastiaan van Dijk van Cordeel. “Het warehouse is opgesplitst in twee delen, waarvoor we een 60 minuten brandscheiding realiseren. We bouwen voor Impact Vastgoed, maar eindinvesteerder Mirastar is ook nauw betrokken bij de uitvoering.”

Esthetische kwaliteit

Bijzonder aan het project is volgens Van Dijk dat er volop aandacht is voor de esthetische kwaliteit. Het ontwerp van Palazzo Architecten verbindt het kantoor en de bedrijfshal door middel van een doorgaande baan in de gevel die op de geveluit­einden uitkraagt. “We zijn door Impact Vastgoed en Mirastar gevraagd om een onderscheidend ontwerp te maken. De parelmoer baan met een groene zweem aan zowel de noord- als zuidzijde contrasteert sterk met de donkere gevelbeplating en geeft het ontwerp een herkenbare, zachte uitstraling”, zegt architect Bas Rollerman van Palazzo Architecten. “Het zorgt er bovendien voor dat het gebouw zich als een samenhangend geheel profileert, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld distributiecentra die tien jaar geleden werden gebouwd met een kantoortje op de hoek. De markt vraagt nu eenmaal om kwalitatieve werkplekken, ook om personeel te werven.” Het DO-ontwerp is door de inhouse engineeringsafdeling van Cordeel bouwkundig gedetailleerd uitgewerkt, zonder de architectonische kenmerken te verliezen. “Door de parelmoer baan met Omega-profielen op de donkere sandwichgevelbeplating te monteren, ontstaat bovendien een mooi 3D-effect”, legt Van Dijk uit.

Het warehouse is opgesplitst in twee delen, waarvoor Cordeel een 60 minuten brandscheiding realiseert.

Technische Inspectie Service (TIS)

Over een deel van de kavel loopt een 380.000 Volt hoogspanningsnet van TenneT. “Het ontwerp is hierop geënt. Daar waar het hoogspanningsnet over de kavel loopt, is het gebouw afgeschuind”, zegt Rollerman. Volgens Van Dijk brengt het ook de nodige uitdagingen mee tijdens de bouw. “De noodzakelijke kranen en heistellingen komen met hun valbereik regelmatig binnen de belemmerende zone. Dat vereist continue afstemming met TenneT. En over afstemming gesproken, vanuit de eindbelegger is er ook een TIS-bureau betrokken bij het project. Een Technische Inspectie Service is een onafhankelijk en deskundig bureau dat risicogestuurde inspecties uitvoert van zowel het ontwerp als de uitvoering. De controle op onder meer kwaliteit, ontwerp en veiligheid is veel intensiever dan gebruikelijk”, weet Van Dijk. “Het is overigens het eerste distributiecentrum in Nederland waarop een TIS van toepassing is.”

Biesbosch op schaal

Behalve voor het realiseren van het distributiecentrum is Cordeel verantwoordelijk voor de terrein­inrichting van het totale perceel van 72.000 m². “Natuurlijk worden er de nodige parkeervoorzieningen gecreëerd, maar er is ook aandacht voor de natuur”, zegt Marijn Knoop van Impact Vastgoed. “Zo worden er ecologische Stepping Stones aangelegd op het perceel, kleine eilanden die de aangrenzende natuurgebieden aan weerszijden van het pand met elkaar verbinden. En aan de westkant van het gebouw wordt als het ware een Biesbosch op schaal gecreëerd in de vorm van een waterpartij. Dat leverde ook nog extra punten op in de BREEAM-kwalificatie. We hadden als Impact Vastgoed overigens al heel lang een reservering op deze kavel. Vrijwel direct na het verwerven van de kavel hebben we Bleizo Logistics Centre verkocht aan Mirastar, die op zijn beurt weer een beroep doet op eindinvesteerder KKR. Wij blijven verantwoordelijk tot aan de oplevering.”

Bedrijventerrein Bleizo ligt zeer gunstig ten opzichte van Rotterdam: pal aan de A12, bij de oprit station Lansingerland-Zoetermeer.

Logistieke hotspot

Mirastar is redelijk nieuw op de Nederlandse markt. Sterker nog, Bleizo Logistics Centre is voor de investeerder het eerste project in Nederland. “En zeker niet het laatste”, voegt Maarten Dickhoff, Project Manager bij Mirastar, eraan toe. “Nederland is echt booming qua logistiek vastgoed en deze locatie in Bleiswijk is fantastisch. Bedrijven als Zalando, Jumbo en Hoogvliet hebben deze logistieke hotspot ook al ontdekt. Voor ons is Bleizo Logistics Centre een zogenaamd Forward Funding Project dat we in een joint-venture met KKR hebben verworven. Op deze manier gaan we de komende periode onze portefeuille in Nederland verder uitbreiden. Zo zitten er nog twee distributiecentra in de pijplijn. We mikken daarbij op het hogere segment, zoals hier in Bleiswijk wordt gerealiseerd, een hoogwaardig een duurzaam distributiecentrum.”

“Ondanks de nodige regenval van de afgelopen periode en natuurlijk corona lopen we nog altijd keurig op schema, sinds we de eerste paal begin juli 2020 hebben geslagen”, constateert Van Dijk. Bleizo Logistics Centre wordt in het tweede kwartaal van 2021 in gebruik genomen.  

Een weerspiegeling van het eerste distributiecentrum ‘Het grootste verschil is de gasaansluiting: fase II is all-electric’

IMG_2566
Lees het gehele artikel

Brouwers Logistics heeft een nieuw distributiecentrum. Het familiebedrijf betrekt op dit moment een warehouse van ruim 11.000 m² in Den Bosch, dat is uitgerust met de laatste technologieën op het gebied van logistic processing en data sharing.

Tekst | Liliane Verwoolde   Beeld | Unibouw

Zo’n drie jaar geleden liet Brouwers ook een distributiecentrum bouwen aan de Rietveldenkade in ’s-Hertogenbosch, maar aan de overkant van de weg. Beide dc’s werden gebouwd door Unibouw. “Een groot voordeel”, vertelt René Tiemessen, projectleider van Unibouw. “De dc’s hebben veel overeenkomsten.” De uitbreiding werd gebouwd op een terrein van 15.470 m², met 11.000 m² bedrijfshal en 182 m² kantoor. In de laadkuil bevinden zich elf loading docks met daarnaast twee maaivelddeuren.

Vorm van het kavel

De vorm van Fase II, zoals de uitbreiding in de wandelgangen wordt genoemd, volgt de vorm van het kavel. Het pand volgt dus ook de ronding in de openbare weg, wat de schuine hoek aan de voorzijde van het pand verklaart. Zo werd het perceel optimaal benut en ontstond de maximale ruimte voor stellingen. Hoewel de distributiecentra gescheiden zijn, draaien zij op hetzelfde warehousemanagementsysteem. Een glasvezelverbinding onder de openbare weg zorgt ervoor dat de softwaresystemen van beide gebouwen met elkaar kunnen communiceren.

Lastig grondwerk

Fase II is vooral een weerspiegeling van Fase I. Hierdoor bleven de uitdagingen voor Unibouw beperkt, met uitzondering van het grondwerk. “In november 2019 startte het afgraven”, vertelt Tiemessen. “Maar de ondergrond bestond uit verschillende lagen die glooiend aanwezig waren. Dit, gecombineerd met zware regenval, heeft het grondwerk aardig bemoeilijkt. We zouden funderen met mortelschroefpalen en de bedrijfsvloer met high speed-palen. Uiteindelijk hebben we in een slecht gedeelte van het perceel ook nog mortelschroefpalen als vloerpalen moeten inzetten.”

Het dc kenmerkt zich door maximale kolomafstanden en supervlakke vloeren.

Weinig verschillen

Daarna kon Unibouw de vruchten plukken van het feit dat zij ook Fase I had gebouwd. “Het was built to suit”, vertelt Tiemessen. “En we kenden inmiddels de wensen van Brouwers. Op elke vraag over de afwerking of uitstraling was het antwoord ‘Zoals in Fase I’. Het grootste verschil was de energiebron. Fase II is all-electric.”

Fase II is net als Fase I een pand naar de huidige logistieke maatstaven, gekenmerkt door een minimale vrije hoogte, maximale kolomafstanden, supervlakke vloeren, LED-verlichting en een gecertificeerde sprinklerinstallatie.

Bouwinfo

Opdrachtgever Van Dijk Groep, Gemert
Ontwerp Denkkamer Architectuur en Onderzoek, Gemert
Constructie Bouw-Adviesbureau Van der Zanden, Helmond
Aannemer Unibouw, Gemert
Installaties  Hendriks Installatietechniek, Gemert en Willems Technische Installaties, Uden
Bouwperiode november 2019 – juli 2020