Tagarchief: DISA International

Maasdeltatunnel en Hollandtunnel verbinden Vlaardingen en Rozenburg

Baak-Zuid-0988
Lees het gehele artikel

Zowel de Maasdeltatunnel (MDT) als de Hollandtunnel (HOT) maken deel uit van de Blankenburgverbinding, zoals de nieuwe snelweg A24 genoemd wordt. De Maasdeltatunnel komt te liggen onder het Scheur ten oosten van Maassluis en Rozenburg. De tunnel wordt 945 meter lang en zal bestaan uit twee buizen met een middentunnelkanaal tussen beide verkeersbuizen. In iedere buis komen drie rijstroken en een vierde rijstrook (kruipstrook) voor vrachtverkeer bij de tunnelmonden. De Hollandtunnel wordt een landtunnel van maar liefst 510 meter. De bouw wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de onderwaterbetonvloeren die gerealiseerd worden door DISA International.

Er wordt gewerkt in twintig bouwkuipen.

“DISA International is wereldwijd werkzaam in diverse sectoren waar onderwaterwerkzaamheden nodig zijn”, vertelt Managing Director Didier de Graaff. “Een onderdeel van DISA International is DISA Civil Construction. Deze tak is gespecialiseerd in onderwaterwerkzaamheden voor constructies, reparaties en onderhoud van infrastructurele objecten.” Bij DISA zijn ze wel wat gewend, maar zelfs voor een bedrijf als dit is de Maasdeltatunnel een enorme klus. Er komt dan ook heel wat bij kijken. Al vroegtijdig voerden DISA en opdrachtgever BAAK regelmatig overleg om de onderwaterwerkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Voor MDT en HOT gecombineerd is DISA werkzaam in twintig bouwkuipen van verschillende groottes en dieptes.

Voordat DISA International aan de slag kon, werden de damwanden geplaatst, de ankers geboord en de bouwkuipen uitgegraven. Voor het ontgraven was DISA al nauw betrokken bij het proces. Nadat de bouwkuipen klaar waren, kon DISA beginnen met het inmeten, schoonmaken, aanpassen en oplengen van de ankers. Na al deze voorbereidende werkzaamheden werd er grind gestrooid als onderlaag voor de oplegbalken en als extra slibopvang tijdens het betonstorten. Daar bovenop kwamen wapeningsnetten en daarna werd onderwaterbeton gestort.

De duikers duiken met speciale ademgasmengsels, zodat ze langere duiktijden kunnen bereiken.

“Het storten van het beton was de kers op de taart”, vertelt John Penson, Operations Manager bij DISA Civil Construction. “Al het werk is ter voorbereiding voor het storten van het onderwaterbeton. Alle damwanden en ankers worden onder water schoongespoten ten behoeve van de aanhechting van het beton.” Begin juli werd er in één van de bouwkuipen in totaal zo’n 6.000 m3 beton gestort gedurende 90 uur. Zulke betonstorten worden in één aansluitend proces uitgevoerd, waarbij de aanvoer van het beton van groot belang is om de kwaliteit van de vloer te bewaken tijdens de uitharding. Via een speciaal ontwikkeld stortsysteem werd het beton tot onder in de bouwkuip gepompt. Tijdens dit proces voeren duikers inspecties uit.

Maar liefst 130 duikers zijn werkzaam op het project.

Extra duikers nodig

De vloeren van de tunnel worden maar liefst twee meter dik. Wanneer het beton in de bouwkuip uitgehard is, kan het water weggepompt worden en kan de tunnel gebouwd worden in een droge omgeving. De werkzaamheden voor de Maasdeltatunnel begonnen bij DISA anderhalf jaar geleden en zullen nog zeker een jaar doorlopen. “Gezien de planning van de opdrachtgever is er veel mankracht nodig”, vertelt Marc Dröge, General Manager bij DISA Civil Construction. Wat de uitvoering van de werken nog uitdagender maakt, is dat de meeste werkzaamheden op 29 meter onder NAP uitgevoerd worden. Op deze waterdieptes gebruikt DISA speciale ademgasmengsels om langere duiktijden en kortere decompressiestops te realiseren. Op het project staan vijf decompressietanks op strategisch punten, waarvan één voor oppervlaktedecompressie. Ook dit biedt de duikers de mogelijkheid om voor langere tijd te duiken.

“Een bijkomstig probleem op dit project was de inzet van meerdere duikploegen om binnen het tijdsdiagram van BAAK te blijven”, vertelt Dröge verder. “Om in Nederland als beroepsduiker te mogen werken, moet je een aantal speciale opleidingen hebben gevolgd. Om als buitenlandse duiker in Nederland aan het werk te gaan, moeten er diverse ingewikkelde procedures gevolgd worden. Gezien de drukte op de Nederlandse duikmarkt en de vraag naar meerdere duikploegen hebben wij een beroep gedaan op onze internationale partners om duikers uit Spanje, Italië, Frankrijk en Engeland te laten komen. Het gevolg is dat we momenteel dag en nacht met meer dan 130 duikers op het project aan het werk zijn.”   

Decompressietanks maken nog langere duiktijden mogelijk.

Pluim voor de organisatie 

Om alle duikploegen efficiënt te laten werken, is er een strakke planning en coördinatie nodig. De uitvoerders instrueren de ploegen en distribueren de taken. De ploegen, waaronder ook de individuele duikers, krijgen elk hun eigen zelfstandige en specifieke werkzaamheden toebedeeld, waaronder bijvoorbeeld het oplengen van ankers. “Per bouwkuip staan er ongeveer 6.000 ankers in de bodem. Deze ankers steken 20 cm boven de bodem uit. Duikers halen eerst de cementkolom eromheen weg waarna er een koppelmof en oplengstaaf met schotels gemonteerd worden. Deze wegen 50 tot 200 kg en zijn nodig om het beton te verankeren”, legt Penson uit. Een andere veelvoorkomende taak is het uitvoeren van onderwater laswerkzaamheden. Daarvoor is DISA AWS- en ISO-gecertificeerd. Penson: “We lassen vaak knaggen op palen en voeren diverse damwandreparaties uit.”

DISA is één van de weinige bedrijven die de onderwaterwerkzaamheden van zo’n project als dit kan realiseren. Zij heeft er de mensen en het materiaal voor. Dröge: “Dit behoort tot één van de grootste projecten die we in de afgelopen vijftien jaar uitgevoerd hebben. Hiervoor hebben we stevig moeten uitbreiden. Onze duiksystemen moesten we bijvoorbeeld uitbreiden tot dertig individuele duiksystemen. Een deel van het materiaal moest uit de Verenigde Staten, Verenigde Emiraten en Singapore komen. Er zijn nog zeer veel verschillende andere disciplines nodig tijdens zo’n project, zoals huisvesting, lokaal transport, vluchten, visums, inschalingen, maaltijden, SHE-Q, inkoop, HR, Q&R, enz.. Hiervoor verdient onze planning, uitvoering, kantoren; de gehele organisatie zeker een pluim. Het project verloopt tot nu toe heel goed.”

Alle duikers bij elkaar.

Behulpzaamheid

De opdrachtgever van DISA is BAAK, een consortium van Ballast Nedam, DEME Group en Macquarie, die het project uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat. De samenwerking verloopt naar volle tevredenheid, mede dankzij de begripvolle en behulpzame houding van de medewerkers van BAAK. “Wanneer we hulp nodig hebben, dan krijgen we die. Voor vragen kunnen we bij de medewerkers van BAAK terecht. De samenwerking verloopt erg prettig”, aldus Dröge.