Tagarchief: De Wamelse Poort

Energiezuinige woningen op een historische plek

WAMELSE-POORT1_Pagina-14—15-Wamel-(20)
Lees het gehele artikel

Met het laten zakken van een houten brug openden vertegenwoordigers van de gemeente West Maas en Waal, de bewoners, Woonstichting De Kernen en bouwbedrijf De Vree en Sliepen herstructureringswijk De Wamelse Poort in Wamel. De hoofdaannemer uit Tiel realiseerde er in bouwteamformule 25 zeer energiezuinige sociale huurwoningen en 8 koopwoningen op een historische plek waar in de middeleeuwen het kasteel Sterkenburg stond. De Kernen startte in 2016 het project op en voerde vele individuele gesprekken met de toenmalige huurders. In mei 2019 is gestart met de sloop van in totaal 38 verouderde woningen, wat in 3 fasen gebeurde. Op 7 oktober is het project feestelijk geopend.

Om tegemoet te komen aan de vraag realiseerde De Kernen naast de huurwoningen ook 8 koopwoningen.

Woensdag 22 mei 2019 – op die dag werd met de sloop van 38 woningen aan de entree van Wamel gestart. Het betekende meteen het begin van een herstructureringsproject dat tweeënhalf jaar later zou resulteren in 25 sociale huurwoningen en 8 koopwoningen, allemaal gasloos. “De verouderde woningen dateerden van eind jaren ’50 en begin jaren ’60 en de bewoners hadden klachten over vocht en geluidsoverlast. Bij de oudste woningen zat er nog riet in plaats van isolatie onder de dakpannen. De Kernen heeft daarom besloten om de bestaande woningen te slopen en nieuwbouw te realiseren. Van 2016 tot begin 2018 hebben we gesprekken gevoerd met elke individuele huurder. We stelden hen onze plannen voor en samen brachten we dan de behoeften en mogelijkheden van de bewoners in kaart. Een aantal van hen was onmiddellijk akkoord, terwijl anderen twijfels hadden”, legt Marco van Herwaarden, projectleider bij Woonstichting De Kernen, uit. “We wisten dat dit project een grote impact zou hebben op de betrokken bewoners. Begin 2018 organiseerden we dan ook een informatieavond in het dorpshuis om het resultaat van de gesprekken te presenteren. Ook creëerden we een inloophuis, een leeg gekomen huurwoning in de wijk, waar mensen terecht konden met al hun vragen of gewoon even een praatje konden maken onder het genot van een kop koffie. Uiteindelijk zijn 12 huurders uit de bestaande wijk in de nieuwe woonwijk Wamelse Poort blijven wonen. De overige huurders hebben ervoor gekozen om te vertrekken of te verhuizen naar elders.”

In dit project is de eerste ‘Wamelse’ waterspuwer onthuld.

Bouwen in fasen

Deze ‘toegangspoort’ tot het dorp Wamel is ruim van opzet. Er zijn verschillende typen huurwoningen: starters-, eengezins- en seniorenwoningen. Ook is er voldoende rekening gehouden met parkeerplaatsen. Binnen het bouwteam was De Vree en Sliepen verantwoordelijk voor de bouw van de woningen. “We werden al in een vroeg stadium bij dit project betrokken. Terwijl de bevoegde instanties het bestemmingsplan uitwerkten en het ontwerp getekend werd, bepaalden we al het concept en de bouwmethodiek. We maakten vooraf ook een planning, waardoor het voor de bewoners ruim van tevoren duidelijk was wanneer hun woningen leeg moesten zijn en zij een ander onderkomen moesten hebben”, vertelt Teunis van Voorthuizen, hoofd bestaande bouw bij De Vree en Sliepen. “Door de aanwezigheid van vleermuizen, mussen en zwaluwen hebben we ook met de flora en fauna rekening moeten houden. Om zonnepanelen te kunnen aanleggen, werden de nutstracés in de hele wijk vernieuwd.”

Er werden ook zonnepanelen gelegd. Daarvoor werden de nutstracés in de hele wijk vernieuwd.

Historie

Op deze locatie stond vroeger een burcht, waardoor archeologisch onderzoek gevorderd werd. Het voortraject nam dan ook veel tijd in beslag, maar in mei 2019 kon de aannemer eindelijk starten met de sloop van de bestaande woningen en de realisatie van het nieuwbouwproject. “De materialen werden zorgvuldig geselecteerd: traditioneel metsel- en tegelwerk, kant-en-klare kozijnen, prefab HSB voor de kap, wanden uit kalkzandsteen, zandcementvloeren op de begane grond en kanaalplaatvloeren op de verdieping én energiemodules van Factory Zero”, licht Van Voorthuizen toe. “In de zomer van 2020 werden de 14 huurwoningen en 8 koopwoningen van de eerste fase opgeleverd. Een half jaar later begonnen we met de bouw van nog eens 11 huurwoningen. Begin oktober 2021 werd de wijk feestelijk geopend en konden de aanwezigen ook de vondsten uit het archeologische onderzoek ontdekken. In dit project is bovendien de eerste ‘Wamelse’ waterspuwer onthuld, ontworpen in samenspraak met de dorpsraad, als een uniek kenmerk voor en door het dorp.”  

Herstructureringswijk Wamelse Poort werd geopend door het laten zakken van een houten brug. (Beeld: John van Gelder)
Bouwinfo
  • Opdrachtgever Woonstichting De Kernen, Hedel
  • Hoofdaannemer De Vree en Sliepen, Tiel