Tagarchief: De Kock Betonbouw

Compleet betoncasco voor stijlvol panoramagebouw

De-Kock—Project-Maassluis-(drone)—aug-2021-1
Lees het gehele artikel

Aan de Nieuwe Waterweg in Maasluis wordt de komende jaren gebouwd aan een compleet nieuwe woonwijk: De Kade. In navolging van Residence Boonersluys verzorgt De Kock Betonbouw ook het complete betoncasco voor het tweede panoramagebouw, Sluyse Diep. Het stijlvolle complex is grotendeels in 3D uitgewerkt.

Sluyse Diep telt straks vijf woonlagen met in totaal 28 levensloopbestendige appartementen in vijf types, waaronder vier riante penthouses, en een parkeergarage onder het gebouw. “Bij Residence Boonersluys hebben we gezamenlijk met onze opdrachtgever Gebroeders Blokland en de constructeur de eerste stappen gezet met het in 3D uitwerken van het project; bij Sluyse Diep gaan we daarin een stap verder”, begint Tim Conrads, projectleider bij De Kock Betonbouw. “Zo worden de breedplaten nu in 3D aangeleverd, zodat wij onze breedplaatondersteuning in 3D kunnen tekenen en controleren. Daarnaast wordt al het staalwerk in 3D uitgewerkt en gecontroleerd en werken we waar mogelijk de wandbekisting uit in 3D, zodat eventuele knelpunten met vloeren of prefab elementen tijdig naar boven komen.”

Bouw parkeerkelder Sluyse Diep, gebouw Boonersluys is opgeleverd.

Totaalaannemer ruwbouw

De Kock Betonbouw is gespecialiseerd in civiele en bouwkundige betonbouw. “Voor Sluyse Diep vervullen wij in feite de rol van totaalaannemer voor de ruwbouw. We nemen de andere onderaannemers van Gebroeders Blokland, zoals de installateur en HSB-bouwer, mee in onze ruwbouwplanning”, vervolgt Conrads. “Op 1 februari 2022 zijn we gestart met de uitvoering en hebben we de complete fundering gemaakt, inclusief funderingspoeren en liftputten. Ook werd de keldervloer monolithisch afgewerkt. Nu bouwen we stap voor stap aan de verschillende woonlagen met in het werk gestorte wanden en vloeren. In totaal wordt er zo’n 3.000 m3 beton in het werk gestort, waaronder ook de ronde betonwanden langs de verwarmde hellingbaan naar de parkeerkelder. We nemen daarnaast alle prefab betonelementen voor onze rekening, zoals de breedplaten, trappen, balkons en gevelbanden, evenals de stalen liggers en kolommen.”

Ronde wand en hellingbaan naar de parkeerkelder.

Rust op de bouw

Voor De Kock Betonbouw is Sluyse Diep alweer het tweede project op De Kade. “Het mooie is dat we de ervaringen van Boonersluys nu kunnen meenemen in Sluyse Diep”, zegt Conrads. “Verbeterpunten die we daar hebben opgemerkt, brengen we nu bij het tweede project in de praktijk. Zo hebben we nu onder meer gekozen voor een ander type wandbekisting in staal in plaats van hout. Het resulteert in een betere kwaliteit en minder reparaties. Ook is in samenspraak de planning wat ruimer opgezet. In het eerste project was de doorlooptijd vooral voor de installateurs te krap. Dat hebben we bij Sluyse Diep aangepast, waardoor er nu veel meer rust heerst op de bouw. Dat werkt gewoon veel prettiger. Ook op dat vlak denken we graag mee. We proberen op een efficiënte wijze sturing te geven aan de planning, ook richting de andere onderaannemers.”  

Hoge ambities

De Kock Betonbouw is een relatief jonge speler in de markt, maar is in korte tijd fors gegroeid. “Met name onze hoge mate van betrokkenheid en het compleet ontzorgen van de hoofdaannemer voor wat betreft de ruwbouw, maakt ons redelijk uniek in de markt”, zegt Conrads. “We zijn constant in beweging en voortdurend op zoek naar verbetering om voorop te kunnen blijven lopen. We zijn dan ook als geen ander in staat om innovaties snel in de praktijk te brengen.” Die filosofie en daadkracht legt het bedrijf geen windeieren. De Kock Betonbouw werkt inmiddels landelijk aan de meest uiteenlopende projecten en heeft ook op De Kade nog hoge ambities. “Zowel Gebroeders Blokland als wij zouden graag ook de drie andere panoramagebouwen gezamenlijk willen oppakken. Een teken dat de samenwerking goed zit.” 

De ruwbouwoplevering van Sluyse Diep staat gepland voor eind dit jaar. Medio 2023 zal de sleutel worden overhandigd aan de toekomstig bewoners.  

Cascobouw in 4D BIM

De-Kock-Beton-Bouw—project-Hoofddorp—22juli2021-858619(ENT_
Lees het gehele artikel

Het casco van Kensington wordt vanwege de lage repetitiegraad (wisselende woonbeuken en verschillende woningtypes) volledig in het werk gestort. Met ruim 18.500 m³ te verwerken beton en 36.000 m² vloervelden is het een volumineus project. De Kock Betonbouw heeft met hoofdaannemer De Vries en Verburg een grote logistieke inbreng, die de betonaannemer aanstuurt tot eind volgend jaar. “Wij zijn leidend in de ruwbouwplanning”, zegt Martin de Kock. “Vanaf de gevelsluiting neemt De Vries en Verburg de logistieke coördinatie over.”

De uitvoeringsmethode van het casco-ontwerp is in BIM/Revit vormgegeven; dat is bij De Kock Betonbouw dé standaard. Koppeling tussen model en planning resulteerde in een secure ‘4D-check’ om fouten en knelpunten in de planning zichtbaar te maken. “Zo wisten we welke tijdelijke voorzieningen we moesten treffen, zoals werkplatforms en randtafels, en konden we hiermee al rekening houden in de prijsvorming.” 4D BIM is driedimensionaal ontwerpen voorzien van de factor tijd. Deze ontwikkeling is steeds meer gangbaar in bouwprocessen, waardoor clashes in de uitvoeringsplanning beter kunnen worden voorzien. “Het constructieve 3D-model wordt door ons nog eens op een planningsmodel gelegd.”

In de overgang naar het maaiveld zitten de meeste logistieke knopen.

Ruimte voor tegenvallers

De planning is dynamisch, vervolgt De Kock. “Geen enkel woonblok is hetzelfde waardoor cyclisch werken geen zin heeft. Het storten van de wanden in relatie met de kraanbezetting per bouwstroom bepaalt de snelheid in het werk. De impact van tegenvallers of verschuivingen door wind- en regenuitval beperken we door buffers op te nemen of de werkwijze te optimaliseren. Zo plannen we bijvoorbeeld extra ruimte in op sleutelmomenten tijdens verschillende bouwfasen – uiteraard in overleg met de opdrachtgever, omdat je uitloopruimte nodig hebt in de opbouwfase. Vele partijen zijn van ons werk afhankelijk.” Een haalbare en betrouwbare planning is nodig om planningszekerheid te bieden naar andere partijen. “Producenten van prefab beton hebben het zo druk dat planningszekerheid een issue wordt, en wij sturen volledig op ruwbouwplanning.”

Dagplanningen

De Kock werkt op basis van dagplanningen. “De bouwplaats is krap en de opslag beperkt. We komen naar verwachting 3.000 kraanuren tekort op de vaste torenkranen, opgelost met een mobiele kraan. De effecten van een extra kraan of werkzaamheden van andere partijen zijn niet zichtbaar in een balkenplanning. In de overgang van de kelder naar de bovenbouw zitten daarom de meeste clashes met impact op de bouwsnelheid. Alle logistieke processen dienen continu op elkaar te worden afgestemd. Met dagplanningen zijn de onderlinge raakvlakken tastbaar, waardoor we kunnen focussen op vertrouwen en elkaars expertise; dat is het succes van dit bouwproject.”