Tagarchief: Celdex

Een afdichtingssysteem dat prefab bouwen mogelijk maakt

Gevelelement-met-Celdex-afdichting
Lees het gehele artikel

Monteren en afdichten in één handeling

Prefab bouwen wordt gezien als één van de oplossingen voor het woningtekort. Hierdoor kan sneller en goedkoper gebouwd worden. Terwijl alles wordt geproduceerd in de fabriek, kan op de bouwplaats al gestart worden met de fundering. Met het Seal4Prefab afdichtingssysteem sluit Celdex precies aan op deze ontwikkeling.

Celdex is producent van kunststofschuim afdichtingsproducten. Het Seal4Prefab afdichtingssysteem bestaat uit vier principes: een luchtdichting aan de binnenzijde, een isolerende middendichting, een slagregendichting aan de buitenzijde en het is geschikt voor prefabricage. De producten die onderdeel zijn van Seal4Prefab zijn geschikt als afdichting van horizontale en verticale aansluitnaden van prefab bouwelementen.


Het afdichtingssysteem biedt belangrijke voordelen. Het beschikt over een aantoonbare kwaliteit in duurzaamheid, lucht- en slagregendichtheid. Het is economisch aantrekkelijk vanwege de verwerking, die tijdbesparend is en tot minder faalkosten leidt. Seal4Prefab is circulair, want de afdichtingsproducten zijn demontabel en herbruikbaar. Het zorgt voor de nodige snelheid tijdens de bouw; monteren en afdichten gaan in één handeling.

Succesvolle projecten

Seal4Prefab is al bij verschillende projecten succesvol toegepast. Een voorbeeld hiervan is fase 2 van het project De Kwekerij in Utrecht, bestaande uit zes kleurrijke woontorens met 244 huurwoningen. Machiels Building Solutions is de producent van de kleurrijke HSB-gevelelementen. Na productie in de fabriek zijn deze elementen voorzien van Celdex afdichtingsproducten. Pre-Seal M aan de binnenzijde zorgt voor de luchtdichting en isolatie. EPDM Soft aan de buitenzijde voorkomt het binnendringen van slagregen. Doordat deze droge afdichtingsproducten prefab in de fabriek kunnen worden aangebracht, bespaart dit flink wat applicatietijd op de bouwplaats. De montagesnelheid steeg gedurende het project tot wel één complete toren in een week tijd. 

Kwaliteitsborgings­rapportage

Celdex vindt de montage en uitvoering van de producten erg belangrijk. Dit vertaalt zich in een toolboxmeeting voorafgaand aan de montage in de fabriek en de montage van de bouwelementen op de bouwplaats. Hierbij wordt zorgvuldig uitgelegd wat de juiste werking van het product is en hoe kritische punten gecontroleerd moeten worden. Gedurende het project werkt Celdex met een kwaliteitsborgingsrapportage. Processen worden hierin zorgvuldig vastgelegd, waardoor verbeterpunten meteen tijdens projecten kunnen worden bijgestuurd.

Een optimale wind- en regendichting, ook in de prefab bouw

Artist-impression-The-Cube-(van-Wijnen)
Lees het gehele artikel

Met de klimaatdoelstellingen voor 2030 in het vooruitzicht wordt steeds meer aandacht besteed aan het belang van en de mogelijkheden voor gebouwisolatie en luchtdichting. Synchroon hieraan groeit de aandacht voor prefabricage. Een logische ontwikkeling, volgens Henny van der Heijden van Celdex, omdat hiermee een constante, hoge bouwkwaliteit wordt geborgd. “De productie vindt plaats in de fabriek, onder de beste (klimaat)omstandigheden. Bovendien kan reeds gestart worden met de productie terwijl op de bouw nog de fundering wordt gestort. Dit leidt tot aanzienlijk kortere bouwtijden, dus lagere kosten. Ook zijn minder vakkundige handjes op de bouw nodig, worden faalkosten teruggedrongen en is bouwen in de fabriek veiliger. HSB-, kozijn- en betoncascoproducenten zijn steeds beter in staat om aan de vraag te voldoen. Tot slot kan, in combinatie met een goede luchtdichting, uitstekend worden voldaan aan eisen zoals BENG, Nul-op-de-Meter en BREEAM-NL.”

Net als de bouw verplaatst ook het afdichten van bouwelementen zich steeds meer naar de fabriek. Dit stelt niet alleen nieuwe eisen aan de montage en werkvoorbereiding, maar ook aan de afdichtingsproducten, aldus Van der Heijden. “Celdex zag de prefab bouwen trend al enige tijd aankomen en heeft de behoeften en uitdagingen op dit gebied uitgebreid geïnventariseerd. Dit heeft onder meer geleid tot ons Seal4Prefab concept, waarmee we stakeholders in de bouw alle essentiële bouwstenen aanreiken om de gewenste prestaties op het gebied van luchtdicht bouwen te halen én aan te tonen.”

Afdichting op element, Celdex Pre-Seal en Celdex EPDM Soft.

Nieuwe generatie ‘droge’ afdichtingsproducten

In de praktijk blijkt dat prefab bouwen veelal niet prefab afdichten is. Vooral als het om de afdichtingsproducten voor wind- en regendichtheid gaat, merkt Van der Heijden. “Bijvoorbeeld omdat complete gevelelementen, binnenspouwbladen en kozijnelementen weliswaar geprefabriceerd worden, maar op de bouw nog altijd natte afdichtingsmaterialen zoals purschuimen, kitten en coatings worden gebruikt. Ons belangrijkste doel is om ook de toepasbare afdichtingsproducten in het prefab proces te laten meelopen. Zo worden al diverse ‘droge’ schuimbanden zoals Pre-Seal, Panelseal en Stelkozijnband prefab in de fabriek gemonteerd.  Daarnaast kunnen op de bouwplaats grote voegen tot wel 120 mm en doorvoeren droog en weersonafhankelijk afgedicht worden met Airseal Strips. Dankzij onze nieuwe producten kunnen toleranties nog makkelijker worden opgevangen, makkelijker worden gemonteerd en luchtdicht worden afgewerkt. Bovendien worden een uitstekende afdichting én isolatie in één product gecombineerd. Alle Seal4Prefab afdichtingsproducten zijn uitvoerig en succesvol getest op duurzaamheid, wind- en regendichtheid en verwerkbaarheid, waardoor hoge prestaties worden geborgd. In de bouw kan flink bespaard worden op applicatietijd. Bovendien hebben bouwstof en weersomstandigheden geen invloed meer op de kwaliteit van de afdichtingsproducten.”

Voorbereiding en engineering

Belangrijk onderdeel van Celdex Seal4Prefab zijn kennisoverdracht en kwaliteitsborging, maar ook een goede voorbereiding en engineering. “Op basis van bijvoorbeeld de bestekeisen en gebouwtekeningen geven wij advies over de best passende afdichtingsproducten en (prefab) montage”, vertelt Van der Heijden. “Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met de waterhuishouding? En de luchtdichtheid? Welke prestaties worden geëist? Waar zitten de kritische punten? Welke toleranties verwachten HSB-, kozijn- en betoncascoproducenten? Hebben we te maken met eenduidige voegafmetingen en/of kan dit gerealiseerd worden? Maar ook: welke montagevolgorde kan het best worden aangehouden, voor een optimaal resultaat? Naar wens kunnen we van tevoren al materialen in een kritisch bouwdetail testen op wind- en regendichtheid. Ook kunnen we hier een prestatiegarantie voor afgeven.” 

Voordat wordt overgegaan tot de prefab productie, organiseert Celdex een toolboxmeeting voor de verwerkers. “Voor aanvang van de montage wordt bovendien een toolboxmeeting opgezet voor de prefab monteurs, waarbij met name inspectie en reparatie bij onverhoopte transportschade centraal staan. Alle processen worden zorgvuldig vastgelegd in deelrapportages, die tezamen één rapport voor private kwaliteitsborging opleveren.”

Montage van de elementen.

Referentieproject: The Cube

Het Seal4Prefab concept is recent succesvol toegepast in studentenwooncomplex ‘The Cube’ in Utrecht Overvecht, dat bestaat uit 639 studentenwoningen, een fietsenkelder en 1.000 vierkante meter publieke voorzieningen. Celdex werd al in een vroeg stadium betrokken om mee te denken over de lucht- en regendichting van met name de HSB gevelelementen, vertelt Van der Heijden. “De HSB-elementen zijn al in de fabriek voorzien van kozijnen, keramische steenstrips en Celdex afdichtingsproducten. Hierdoor werd een steigerloze bouw mogelijk. Immers hoefden geen kieren en naden meer vanaf de buitenzijde afgedicht te worden. Een specifieke wens van onze opdrachtgever, waar we met onze producten uitstekend invulling aan konden geven. Bovendien hebben we een interval afgesproken voor bouwcontroles, die zijn opgenomen in het bouwdossier en bij oplevering aan de opdrachtgever zijn overhandigd.”

Ook een mooi referentieproject voor Seal4Prefab is onderwijs- en cultuurcomplex Amare in Den Haag. Op dit moment is Celdex met dit concept betrokken bij woongebouwen Doktoren in Antwerpen, Wonderwoods in Utrecht, De Kwekerij in Utrecht en diverse kavels in het werkspoorgebied in Amsterdam.  

Flatgebouwen regen- en luchtdicht maken zonder steigers

Pre-Seal-LF-&-EPDM-Soft
Lees het gehele artikel

Samen met Machiels Building Solutions heeft Celdex, producent van afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen, ervoor gezorgd dat de gevels van zes appartementencomplexen in Utrecht regen- en luchtdicht zijn. De montage vond plaats zonder het gebruik van steigers.

In het eerste kwartaal van 2022 vindt de oplevering plaats van woningbouwproject ‘De Kwekerij’ in Utrecht. In zes gebouwen worden in totaal 244 huurwoningen voor starters gerealiseerd. Het Belgische bedrijf Machiels Building Solutions, producent van HSB-gevelelementen, vroeg Celdex in het najaar van 2020 om mee te denken over de regen- en luchtdichtheid van deze woningen. “We werken al enkele jaren samen met Machiels”, vertelt Celdex-productmanager Henny van der Heijden. “Machiels weet dat we ons graag opstellen als kennispartner om woningen regen- en luchtdicht te maken.”

De gang naar de tekentafel zorgde voor de ontwikkeling van een concept op maat dat zorgdraagt voor regen- en luchtdichte prefab bouwelementen. “Ons concept Dichtgarant is inmiddels bewezen. Hiervoor hebben we onder meer butyltapes, Pre-Seal LF en EPDM Soft naar de fabriek van Machiels gebracht om op de gevels toe te passen. Vanuit de fabriek gingen de prefab bouwelementen met afdichtingsproducten naar Utrecht”, legt Van der Heijden uit.

Bouwen zonder steigers

In Utrecht werden de elementen aan de zes gebouwen gemonteerd, zonder gebruik te maken van een steiger. Een goede keuze, vindt Van der Heijden. “Zeker als je kijkt naar het resultaat. Een steiger kost niet alleen veel geld en ruimte, maar kan ook voor beschadigingen aan een – in dit geval – gevel van gepoedercoat metaal zorgen. Door te bouwen zonder steigers voorkom je het risico op beschadigingen.”

Vlak na de zomervakantie zijn deze montagewerkzaamheden van start gegaan en naar verwachting lopen ze door tot en met het eerste kwartaal van 2022. De zes appartementencomplexen worden toren voor toren opgeleverd. Bij aanvang van de werkzaamheden volgt altijd een zogeheten toolboxmeeting voor de aandachtspunten bij de montageploegen. “Steekproefsgewijs zijn we ook bij de montage aanwezig. Deze bouwopnames met aandachtspunten worden digitaal vastgelegd en gedeeld met de betreffende partijen, om al te voldoen aan de nieuwe regels voor kwaliteitsborging.”