Tagarchief: Breman

Duurzaam renoveren, met respect voor de rijke historie

Anno-8
Lees het gehele artikel

Het renoveren en verduurzamen van (rijks)monumentale gebouwen vraagt om een zorgvuldige technische voorbereiding en uitvoering. Maar ook om werken met respect voor de historische waarde van gebouw én omgeving en om een uitgekiend samenspel tussen opdrachtgever en bouwteampartners. Het is (ver)bouwen op topniveau. Breman Utiliteit, een divisie van Breman Installatiegroep, verstaat deze kunst. Hiervan getuigen diverse sprekende projecten, zoals ANNO en de Statenzaal in Zwolle.

In de achtertuin van Breman Utiliteit vestiging Zwolle, onder stadstoren De Peperbus, is afgelopen april ANNO opgeleverd. In het gebouw moesten in circa anderhalf jaar tijd een stadsmuseum, archeologie, bouwhistorie, monumenten en een archief harmonieus worden samengebracht. En dat was bepaald geen sinecure, aldus projectleider Jurjan Veenstra. “Het project bestaat uit drie bouwdelen, waaronder het monumentale 16e-eeuwse Drostenhuis, een monumentale Voorstraat en een nieuwbouwdeel uit 1997. In opdracht van de gemeente Zwolle en in een bouwteam met aannemer Hanzebouw hebben wij het voorlopige ontwerp voor de werktuigbouwkundige, sanitaire en elektrotechnische installaties geüpgraded naar een uitvoeringsontwerp, met respect voor de monumentale waarde van de gebouwdelen. Hier werd ook streng op toegezien. Zo stelden de fraaie plafonds en vele schouwen specifieke eisen aan de inpassing van het leidingwerk. Bovendien mocht niet geboord worden in muren en plafonds.”

Alle kanalen zijn door de oude schoorsteenveegluiken geleid en aangesloten op het nieuwe kanaalwerk op de zolderverdieping.

Alle installaties uit het zicht

Een oplossing voor het leidingwerk werd gevonden in de oude schoorsteenkanalen. “Elke ruimte beschikte over zijn eigen schoorsteenkanaal, waarin we onze luchtkanalen hebben ingepast”, aldus Veenstra. “Alle kanalen zijn door de oude schoorsteenveegluiken geleid en aangesloten op het nieuwe kanaalwerk op de zolderverdieping, waar we iets meer installatiemogelijkheden hadden. Zo konden we alle ruimtes toch voorzien van voldoende verse lucht.” Qua verwarming was de wens om het gebouw volledig van het gas te halen, maar dit bleek bouwkundig niet mogelijk. “Een aantal wanden in het Drostenhuis mocht niet aanvullend geïsoleerd worden”, vertelt Veenstra. “Hierdoor hadden we teveel transmissieverlies. Daarom hebben wij per gebouw een hybride oplossing met lucht/water-warmtepompen voorgesteld, waarbij een cv-ketel op de koudste winterdagen bijspringt. Omdat radiatoren teveel ruimte zouden innemen, is als afgiftesysteem gekozen voor fancoilunits die netjes in bankjes zijn weggewerkt. Het leidingwerk is verborgen aangelegd achter de monumentale lambrisering.” Vanwege de binnenstedelijke locatie zijn de warmte­pompen van ANNO opgesteld achter een mooie kokos geluidswand, waardoor je de installatie niet meer ziet of hoort.

Begin dit jaar is Breman Utiliteit Zwolle met de transformatie van de voormalige Statenzaal gestart.

Behalve de wanden en plafonds, mocht Breman Utiliteit Zwolle ook niet door de monumentale vloeren boren. Daarom zijn op veel plekken de monumentale vloerplanken deels verwijderd en – na het aanbrengen van de elektrotechnische installaties – met zorg hersteld. “Alle bekabeling voor CCTV, verlichting, data en elektra is onzichtbaar in de vloeren ingepast, waardoor een authentieke uitstraling én de modernste technieken harmonieus samenkomen.”

Nieuwe bestemming voor voormalige Statenzaal

Een tweede unieke en lokale referentie is project Statenzaal. Nadat Zwolle in 1803 werd omgedoopt tot hoofdstad van de provincie Overijssel, waren er gebouwen nodig zoals een provinciehuis en gouvernementsgebouw. In 1895 begon de bouw voor de bijbehorende Statenzaal, dat zich kenmerkt door een neogotische stijl. Dit is onder andere terug te zien in de prachtige glas-in-loodramen, waarop de wapens van Overijsselse gemeenten staan afgebeeld. Monumentale wandschilderingen verbeelden bovendien de hoogtepunten van de geschiedenis van de provincie. In 2009 is de buitenkant van het pand al gerenoveerd. Tot 2016 was het pand in gebruik als bibliotheek, maar inmiddels is het tijd voor een andere invulling. Het historische pand wordt daarom nu omgebouwd naar een evenementenzaal, hotel, grand café en hostel. Begin 2023 moeten alle werkzaamheden gereed zijn.

Het monumentale tegel- en schilderwerk van de Statenzaal mag niet aangetast worden.

Zorgvuldige afstemming

In opdracht van en in een bouwteam met bouwkundig aannemer Prins Bouw verzorgt Breman Utiliteit Zwolle alle installatietechnische werkzaamheden. “Op basis van het bestek van ABT hebben wij de engineering van de werktuigbouwkundige, sanitaire, elektrotechnische en regeltechnische installaties verzorgd”, vertelt projectleider Wim Holstege. “Begin dit jaar zijn we met de uitvoering gestart. Al onze werkzaamheden worden zorgvuldig afgestemd met de gemeente Zwolle en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Zo komen we overal in het gebouw tot hoogwaardige oplossingen, zonder de authentieke historische kwaliteit te beïnvloeden.”

Bijvoorbeeld het monumentale tegel- en schilderwerk mag niet aangetast worden. “Om dan toch de juiste leidingwegen te vinden, vraagt veel creativiteit van alle betrokken partijen. Bijvoorbeeld in de Statenzaal zelf is het aantal verlichtingspunten teruggebracht. De sparingen die hierdoor overbleven, zijn slim benut voor de toe- en afvoerroosters van de luchtbehandeling. Hierdoor hoefden we geen nieuwe sparingen te boren; een actie die strikt verboden was. In de hotelkamers voorkomen prefab sanitaire units dat in wanden en vloeren geboord moet worden.” De gevelcomponenten voor de brandmeldinstallatie zijn in samenspraak met de brandweer en RCE verplaatst naar de zijgevel, aldus Holstege. “Hierdoor wordt het historische aangezicht niet aangetast terwijl zichtbaarheid én veiligheid gehandhaafd blijven. Lucht/water-warmtepompen, PV-panelen en luchtverwarmingssystemen met topkoeling zorgen bovendien voor een optimale duurzaamheid.”  

‘Ontwerpen in BIM, samenwerken tijdens de uitvoering’

Afbeelding1
Lees het gehele artikel

Een getrapt woonblok als Kensington stelt technisch ontwerpers voor uitdagingen. Zo is een volledig verticaal standleidingensysteem bijvoorbeeld niet uitvoerbaar in het appartementencomplex. “Sowieso kun je niet meer zonder 3D BIM”, zegt Bertus de Zwaan van Breman Installatiegroep. “Een pand moet eigenlijk al virtueel gebouwd zijn voordat de bouw start, en een goede samenwerking op locatie is essentieel.”

Het technisch ontwerp voor Kensington is volledig ‘gebimd’. De Zwaan: “In dit geval heeft installatieadviseur Hiensch het TO in algemene lijnen uitgewerkt, met basisleidingenzones. Wij hebben daar detailoplossingen voor geboden.” Breman Harderwijk legt het leidingwerk aan vanaf het hoofdriool en de waterleiding en werkt het sanitair compleet af in alle 233 appartementen. “Ook verzorgen wij de vloerverwarming inclusief montage. Wij hebben daarnaast te maken met Rodenburg voor de WKO. De ventilatie- en luchtbehandelingssystemen zijn van STEBOMA. In de regel is het zo dat discussies in de BIM-fase al worden afgerond. Dat is nodig, anders kun je in de knel komen. En er is altijd een gemeenschappelijk belang: het gebouw tijdig opleveren. Elkaars standpunten begrijpen is essentieel. Hier zijn partijen actief die qua aanpak goed met elkaar overweg kunnen. Met hoofdaannemer De Vries en Verburg hebben we bijvoorbeeld ook Holland Park in Diemen gebouwd.”

Het ontwerp in de praktijk.

Getrapte standleidingen

Woongebouwen als Kensington zijn vrij rigide van structuur. “Omdat het al in BIM staat, kun je vooruit”, vervolgt De Zwaan. Bijna al het leidingwerk wordt geprefabriceerd, waardoor het zoveel mogelijk in definitieve staat op locatie komt. “Zo hebben we hier te maken met getrapte leidingen. De ontluchtingskanalen van het riool lopen bijvoorbeeld horizontaal. Daarnaast biedt terrassenbouw met getrapte gevels en dakterrassen weinig ruimte voor externe installatieoplossingen, en de architect wil er in het exterieur zo weinig mogelijk van zien. Ook is het zo dat koperswensen vaak pas aan het eind van het proces komen. Ik kan niet genoeg benadrukken dat je het gebouw tegenwoordig al virtueel gebouwd moet hebben voordat de bouw start. En dat je in de uitvoering altijd een goede samenwerking in de praktijk moet brengen, vanuit wederzijds begrip. Als dat allemaal lukt, is installeren een mooi vak.” 

Eerste woning aangesloten op waterstof

Breman_002
Lees het gehele artikel

De eerste woning op waterstof is een feit! Op de campus van de TU Delft is een bestaande woning aangesloten op een lokaal, ondergronds waterstofnet. Breman heeft voor al het leidingwerk gezorgd. Er zijn drie verschillende leidingen aangelegd om te testen wat alle leidingen doen. We hebben met een dummyketel alles op maat gemaakt, Remeha plaatst de ketel. Op het dak hebben we dakdoorvoeren gemaakt en sensoren geplaatst voor de veiligheid van de bewoners en het doen van metingen.
 
In de proefwoning onderzoeken we samen met de partners in het consortium H2@Home ‘live’ hoe je waterstof zo optimaal en veilig mogelijk in een woonomgeving toepast. De woning staat op het terrein van fieldlab The Green Village. Een living lab voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft.

Het H2@Home project is uniek voor het Europese vasteland door de realistische opzet: het waterstofgas wordt via een ondergronds leidingnet aangevoerd en de woning is bewoond. Het gaat om een individuele woonaansluiting en de waterstofleidingen lopen ook door de meterkast en gebruikersruimtes van het huis. Dat maakt de resultaten zeer relevant voor toekomstig gebruik. De proef wordt in juli 2022 afgerond.

Morgen een item over dit project in het RTL Nieuws van 18.00 uur en 19.30 uur. Volgende week delen we een video met Mark Sprenkels (Breman Kenniscentrum Energietransitie) die meer uitlegt over het project.

H2@Home wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de Waterstof-tenderregeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. 

Meer weten over deze oplossing? Neem contact op met het Breman Kenniscentrum Energietransitie via kenniscentrum@breman.nl.

Ambitieus Breman gaat voor energiepositief

Breman-Michael-15
Lees het gehele artikel

De installatiesector gaat een bepalende rol spelen voor mens én maatschappij. Breman wil hierin de verantwoordelijkheid nemen door een belangrijke bijdrage te leveren. Hoe zij dat doen? Door het stellen van ambities. En het belangrijkste doel dat Breman wil behalen, is dat zij in 2025 energiepositief zijn: ze geven meer energie terug dan het kost aan medewerkers, klanten en aarde. 

Breman Installatiegroep

De Breman Installatiegroep is een landelijk werkende groep van 36 gespecialiseerde installatiebedrijven, met 1.800 gemotiveerde medewerkers. Zij werken zowel voor de zakelijke, als voor de particuliere markt. Dat zijn woningcorporaties, beleggers, tot en met woningeigenaren. Breman is een belangrijke speler in de service- en onderhoudsmarkt voor woningen. Daarnaast zijn hun bedrijven gespecialiseerd in onder andere het aanleggen van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, rookgas- afvoersystemen en bitumineuze dakbedekkingen in zowel de woningbouw als de utiliteitsmarkt.

Energietransitie in de praktijk omzetten

De installatiesector is bij uitstek dé bedrijfstak die het mogelijk kan en moet maken dat het Klimaatakkoord, de energietransitie, de digitalisering en vele andere ontwikkelingen in de praktijk worden omgezet. Niet alleen uitvoerend, maar juist ook initiërend, adviserend, coördinerend en in het onderhouden van installaties, oplossingen en systemen.

Een ventilator op het dak voor warmteterugwinning.

Samen voor comfortabel, duurzaam én betaalbaar wonen en werken

Of het nu gaat om het verduurzamen van bestaande woningen of het meedenken over installaties in nieuwbouw. Daarin wil Breman partner zijn. Samen gaan ze met de klant voor comfortabel, duurzaam én betaalbaar wonen en werken. Met z’n allen staan zij voor een mooie opgave: alle woningen energieneutraal in 2050. Hier levert Breman graag een significante bijdrage aan. 

Ambitie past als een jas

Hun ambitie om verantwoordelijkheid te nemen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie, past hen als een jas. Breman’s doel is niet alleen om in 2025 energiepositief te zijn, maar om samen te zorgen voor een beter woon- en werkklimaat. Voor henzelf en volgende generaties. Zij willen impact hebben door bij te dragen aan een betere wereld. Dat doen ze met al hun vestigingen door het hele land, actief in verschillende segmenten. Zij investeren in de opleiding van eigen mensen, maar ook in (jong) talent met onze eigen Breman Academy. Daarmee is Breman in staat om mensen enthousiast en vakbekwaam te maken voor de installatiesector. 

Een ventilator op het dak voor warmteterugwinning.

Innovatie 

Om die beoogde impact te hebben, zet Breman ook in op duurzaamheid en innovaties. Innovatie wordt geen doel op zich, maar het gaat over het inspireren van mensen en ideeën verbinden: dat leidt tot innovatie. Los van al hun doelen en idealen, is het streven natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat de klant tevreden is over hun werk. Hun gemotiveerde en getalenteerde medewerkers zijn de sleutel tot die tevreden klanten. 

Het belang van deze medewerkers komt tot uiting in de unieke Breman structuur, waarin aandeelhouders en medewerkers de zeggenschap en winst over de onderneming delen. De Breman Installatiegroep kent deze unieke vorm van zeggenschap, die voortkomt uit de visie van Reind Breman, één van de vijf zonen van oprichter Tijmen Breman, al sinds 1972. 

Wilt u meer weten over de visie van Breman, hun strategie, waar zij voor staan, of wilt u hun mooie referentieprojecten bekijken? Ga dan naar www.breman.nl.