Tagarchief: Blankenburg­verbinding

Landschap leidend bij aanleg Blankenburg­verbinding

Luchtfoto-Maasdeltatunnel-noord-en-zuid
Lees het gehele artikel

Om te voorkomen dat de congestie rond de Haven van Rotterdam toeneemt, voert consortium BAAK namens Rijkswaterstaat de totstandkoming van de Blankenburgverbinding uit. Deze nieuwe snelweg (A24) zorgt voor de aansluiting van de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg.

Overzicht van de toekomstige Blankenburgverbinding.

BAAK is een consortium van de samenwerkende bedrijven Ballast Nedam, Deme Group en Macquarie. In 2017 koos opdrachtgever Rijkswaterstaat voor het plan dat dit consortium had ingediend voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de toekomstige Blankenburgverbinding. Deze nieuwe verbinding wordt zo’n 4,2 kilometer lang en loopt vanaf de A20 ten westen van Vlaardingen tot aan de A15 aan de oostkant van Rozenburg. Via de Maasdeltatunnel van zo’n 900 meter lang loopt de verbinding onder de Nieuwe Waterweg/Scheur door, met aan de noordzijde de 500 meter lange landtunnel Hollandtunnel. “Tot op heden zorgt alleen de snelweg A15 voor de ontsluiting van de Haven van Rotterdam. Uit de studie ‘Rotterdam Vooruit’ kwam rond 2010 naar voren dat tussen de A20 en A15 een extra ontsluiting nodig was, omdat anders de kans op congestie bij onder andere de Beneluxtunnel de komende jaren enorm zou toenemen”, vertelt Laurens van Tiel, adviseur Ruimtelijke Kwaliteit namens Rijkswaterstaat.

De Hollandtunnel.

Het plan van BAAK sprak de overheidsorganisatie met name aan omdat het consortium al tijdens de aanleg van de nieuwe verbinding rekening hield met het zo veel mogelijk reduceren van hinder voor de omgeving. “Aanvankelijk zou de toekomstige Maasdeltatunnel uit vijf verschillende afzinkdelen bestaan. BAAK kwam echter met het plan voor twee tunneldelen in plaats van zes tunnelelementen, zoals in het referentieontwerp”, legt Van Tiel uit. “Dat geeft minder hinder voor de scheepvaart, doordat er minder stremmingen van de vaarweg nodig zijn. Daarnaast gebruikt BAAK de landtunnel voor haar eigen logistiek, zodat materiaal en materieel niet over de bestaande lokale wegen worden vervoerd.”

De bouw van de afzinkelementen.

Inpassen in landschap

Het meest bijzondere van de toekomstige snelweg A24, volgens Van Tiel, is echter hoe de Blankenburgverbinding wordt ingepast in het landschap. “In het ontwerp is het landschap voortdurend leidend geweest. Aan de ene kant willen we de automobilisten de grootte en het industriële van de Rotterdamse haven tonen”, vertelt hij. “Anderzijds mag de nieuwe snelweg de aanwezige groene recreatieve gebieden, zoals de Krabbeplas en het Oeverbos, zo min mogelijk negatief verstoren. Daarom hebben we bij het havengebied gekozen voor een knooppunt met de A15 met fly-overs en in het noordelijke, natuurlijke gedeelte voor een aansluiting met de A20 met dive-unders.” Het vrije zicht over het veenweidegebied van Midden Delfland blijft zo open.

Daarnaast zorgt de komst van de ondergrondse Hollandtunnel voor minder geluidshinder. Om aan de geluidsnormen te voldoen, maakt BAAK gebruik van stiller asfalt. Verder worden de huidige geluidsschermen een stuk verhoogd. BAAK en Rijkswaterstaat hebben ecologen ingeschakeld die voortdurend tijdens de bouw rondlopen om hinder voor planten en dieren te beperken. “Voor de aanleg van de toerit van de Maasdeltatunnel hebben we bijvoorbeeld riet moeten weghalen. Op advies van de ecologen hebben we dat riet aan het Hoogheemraadschap van Delfland geleverd, zodat zij dit kan gebruiken voor de bouw van een zogeheten waterharmonica. Zo proberen we slim om te gaan met restmateriaal en creëren we samen kwaliteit voor het gebied.”

De stort van het onderwaterbeton.

Aanleg van start

De aanleg van de verbinding is in 2018 van start gegaan. Zo is afgelopen juli de bouw van de afzinkelementen van de Maasdeltatunnel begonnen en is in de diepste bouwkuil aan de kant van Rozenburg de eerste tunnelvloer aangebracht. Hiervoor is 60 uur lang achter elkaar onderwaterbeton gestort. De komende tijd werkt Rijkswaterstaat toe naar het hoogtepunt, waarbij BAAK gaat zorgen voor het afzinken van de twee tunneldelen van de Maasdeltatunnel. In de buurt van Rozenburg worden de tunneldelen gebouwd, die naar verwachting in het voorjaar van 2023 tussen de noord- en zuidoever worden afgezonken. De Blankenburgverbinding moet in 2024 open gaan. Naar verwachting gaan zo’n 68.000 motorvoertuigen in 2030 van deze verbinding gebruikmaken.