Tagarchief: Blankenburgverbinding

Twee zusterbedrijven werken zij aan zij bij de Blankenburgverbinding

case-210-wes
Lees het gehele artikel

Een groot deel van het grootgrondverzet en alles wat daarmee te maken heeft bij de Blankenburgverbinding wordt gedaan door John Bunnik Grondverzet. Zij verhuurt graafmachines en shovels inclusief machinist. Ook zusterbedrijf Bunnik Verhuur ondersteunt het project met de verhuur van diverse materialen. 

De werkzaamheden variëren van saneringswerk tot het verwerken van slib en alles wat daar tussenin zit.

John Bunnik Grondverzet stoelt op veertig jaar ervaring. Al meer dan 25 jaar is het een vaste partner van Ballast Nedam, dat onderdeel is van bouwconsortium BAAK. Deze opdrachtgever weet dus precies wie er bij Bunnik in dienst is en wat het vakbekwame personeel allemaal kan. “De uitvoerders die er lopen, weten wat ze krijgen van ons en bellen op welke machinist ze willen hebben”, vertelt Perry Bunnik, bedrijfsleider en zoon van de oprichter. “De samenwerking met BAAK loopt uitstekend. We zijn geen heel groot familiebedrijf, maar we verzetten veel werk. Er is een goede samenwerking tussen Grondverzet en Verhuur, waardoor we goed kunnen inspelen op complexe situaties. We zijn heel trots dat we mee mogen werken aan dit gigantische project.”

Aanpassing van materieel

De werkzaamheden voor de Blankenburgverbinding bestaan onder meer uit saneringswerkzaamheden van vervuilde grond, het creëren van gewapende grondconstructies en het verwerken van slib uit de tunnel. Bunnik: “Het slib wordt naar een depot gebracht waar het gezeefd en opgeslagen wordt. Later in het werk wordt het opgemengd en verwerkt.”

John Bunnik maakte een gewapende grondconstructie volgens het ontwerp van BAAK.

Wanneer dat nodig is, wordt het materieel aangepast aan het werk. Zo heeft het bedrijf geïnvesteerd in big bag vullers om 4.000 big bags te kunnen stapelen in een gewapende grondconstructie volgens het ontwerp van BAAK. “We hebben ook de aansluitingen gemaakt naar de A15 toe. Dat gebeurde in het weekend, er werd zelfs ’s nachts doorgewerkt. Inmiddels ligt er een aansluiting vanaf de A15 naar de tunnel die meer dan 20 meter hoog is. Die hebben we eerst tot 6 meter ontgraven en daarna in laagjes opgebouwd. En dat terwijl we er zijn begonnen toen alles nog vlak was. De hoeveelheid grond die verwerkt wordt, is echt bijzonder”, aldus Bunnik.

Bunnik Verhuur assisteert het project met de verhuur van aggregaten, lichtwagens, sleufbekistingen, minikranen tot 7 ton, bronneringspompen en vuilwaterpompen, bijvoorbeeld voor de riolering.

Synergie tussen twee bedrijven

Zusterbedrijf Bunnik Verhuur, opgericht in 1995, assisteert het project met de verhuur van aggregaten, lichtwagens, sleufbekistingen, minikranen tot 7 ton, bronneringspompen en vuilwaterpompen. “We denken mee met onze klanten en geven advies. We voeren werkzaamheden uit voor zowel grote als kleine projecten en bedrijven. Van oudsher richt Verhuur zich op de verhuur van bronneringspompen onder het motto: al staat het water nog zo hoog, Bunnik pompt alles weer droog”, aldus Bunnik. Het assortiment aan materiaal voor de verhuur is inmiddels zeer divers, als het maar met grond-, weg- en waterbouw te maken heeft. “Je kunt het zo gek niet bedenken, of wij verhuren het. Als er behoefte is aan specifieke oplossingen, dan zijn wij de beroerdste niet om daarin te investeren. Ook BAAK maakt dankbaar gebruik van ons omvangrijke assortiment bij de Blankenburgverbinding. Zo ontstaat een mooie synergie tussen onze twee bedrijven. Opdrachtgevers hebben steeds één aanspreekpunt voor al het materiaal en toebehoren. We staan 24/7 paraat.”    

Bouwinfo

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

Aannemer
Bouwconsortium BAAK

Deel grondverzet
John Bunnik

Onderwaterbetonvloer
DISA International

Maasdeltatunnel en Hollandtunnel verbinden Vlaardingen en Rozenburg

Baak-Zuid-0988
Lees het gehele artikel

Zowel de Maasdeltatunnel (MDT) als de Hollandtunnel (HOT) maken deel uit van de Blankenburgverbinding, zoals de nieuwe snelweg A24 genoemd wordt. De Maasdeltatunnel komt te liggen onder het Scheur ten oosten van Maassluis en Rozenburg. De tunnel wordt 945 meter lang en zal bestaan uit twee buizen met een middentunnelkanaal tussen beide verkeersbuizen. In iedere buis komen drie rijstroken en een vierde rijstrook (kruipstrook) voor vrachtverkeer bij de tunnelmonden. De Hollandtunnel wordt een landtunnel van maar liefst 510 meter. De bouw wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de onderwaterbetonvloeren die gerealiseerd worden door DISA International.

Er wordt gewerkt in twintig bouwkuipen.

“DISA International is wereldwijd werkzaam in diverse sectoren waar onderwaterwerkzaamheden nodig zijn”, vertelt Managing Director Didier de Graaff. “Een onderdeel van DISA International is DISA Civil Construction. Deze tak is gespecialiseerd in onderwaterwerkzaamheden voor constructies, reparaties en onderhoud van infrastructurele objecten.” Bij DISA zijn ze wel wat gewend, maar zelfs voor een bedrijf als dit is de Maasdeltatunnel een enorme klus. Er komt dan ook heel wat bij kijken. Al vroegtijdig voerden DISA en opdrachtgever BAAK regelmatig overleg om de onderwaterwerkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Voor MDT en HOT gecombineerd is DISA werkzaam in twintig bouwkuipen van verschillende groottes en dieptes.

Voordat DISA International aan de slag kon, werden de damwanden geplaatst, de ankers geboord en de bouwkuipen uitgegraven. Voor het ontgraven was DISA al nauw betrokken bij het proces. Nadat de bouwkuipen klaar waren, kon DISA beginnen met het inmeten, schoonmaken, aanpassen en oplengen van de ankers. Na al deze voorbereidende werkzaamheden werd er grind gestrooid als onderlaag voor de oplegbalken en als extra slibopvang tijdens het betonstorten. Daar bovenop kwamen wapeningsnetten en daarna werd onderwaterbeton gestort.

De duikers duiken met speciale ademgasmengsels, zodat ze langere duiktijden kunnen bereiken.

“Het storten van het beton was de kers op de taart”, vertelt John Penson, Operations Manager bij DISA Civil Construction. “Al het werk is ter voorbereiding voor het storten van het onderwaterbeton. Alle damwanden en ankers worden onder water schoongespoten ten behoeve van de aanhechting van het beton.” Begin juli werd er in één van de bouwkuipen in totaal zo’n 6.000 m3 beton gestort gedurende 90 uur. Zulke betonstorten worden in één aansluitend proces uitgevoerd, waarbij de aanvoer van het beton van groot belang is om de kwaliteit van de vloer te bewaken tijdens de uitharding. Via een speciaal ontwikkeld stortsysteem werd het beton tot onder in de bouwkuip gepompt. Tijdens dit proces voeren duikers inspecties uit.

Maar liefst 130 duikers zijn werkzaam op het project.

Extra duikers nodig

De vloeren van de tunnel worden maar liefst twee meter dik. Wanneer het beton in de bouwkuip uitgehard is, kan het water weggepompt worden en kan de tunnel gebouwd worden in een droge omgeving. De werkzaamheden voor de Maasdeltatunnel begonnen bij DISA anderhalf jaar geleden en zullen nog zeker een jaar doorlopen. “Gezien de planning van de opdrachtgever is er veel mankracht nodig”, vertelt Marc Dröge, General Manager bij DISA Civil Construction. Wat de uitvoering van de werken nog uitdagender maakt, is dat de meeste werkzaamheden op 29 meter onder NAP uitgevoerd worden. Op deze waterdieptes gebruikt DISA speciale ademgasmengsels om langere duiktijden en kortere decompressiestops te realiseren. Op het project staan vijf decompressietanks op strategisch punten, waarvan één voor oppervlaktedecompressie. Ook dit biedt de duikers de mogelijkheid om voor langere tijd te duiken.

“Een bijkomstig probleem op dit project was de inzet van meerdere duikploegen om binnen het tijdsdiagram van BAAK te blijven”, vertelt Dröge verder. “Om in Nederland als beroepsduiker te mogen werken, moet je een aantal speciale opleidingen hebben gevolgd. Om als buitenlandse duiker in Nederland aan het werk te gaan, moeten er diverse ingewikkelde procedures gevolgd worden. Gezien de drukte op de Nederlandse duikmarkt en de vraag naar meerdere duikploegen hebben wij een beroep gedaan op onze internationale partners om duikers uit Spanje, Italië, Frankrijk en Engeland te laten komen. Het gevolg is dat we momenteel dag en nacht met meer dan 130 duikers op het project aan het werk zijn.”   

Decompressietanks maken nog langere duiktijden mogelijk.

Pluim voor de organisatie 

Om alle duikploegen efficiënt te laten werken, is er een strakke planning en coördinatie nodig. De uitvoerders instrueren de ploegen en distribueren de taken. De ploegen, waaronder ook de individuele duikers, krijgen elk hun eigen zelfstandige en specifieke werkzaamheden toebedeeld, waaronder bijvoorbeeld het oplengen van ankers. “Per bouwkuip staan er ongeveer 6.000 ankers in de bodem. Deze ankers steken 20 cm boven de bodem uit. Duikers halen eerst de cementkolom eromheen weg waarna er een koppelmof en oplengstaaf met schotels gemonteerd worden. Deze wegen 50 tot 200 kg en zijn nodig om het beton te verankeren”, legt Penson uit. Een andere veelvoorkomende taak is het uitvoeren van onderwater laswerkzaamheden. Daarvoor is DISA AWS- en ISO-gecertificeerd. Penson: “We lassen vaak knaggen op palen en voeren diverse damwandreparaties uit.”

DISA is één van de weinige bedrijven die de onderwaterwerkzaamheden van zo’n project als dit kan realiseren. Zij heeft er de mensen en het materiaal voor. Dröge: “Dit behoort tot één van de grootste projecten die we in de afgelopen vijftien jaar uitgevoerd hebben. Hiervoor hebben we stevig moeten uitbreiden. Onze duiksystemen moesten we bijvoorbeeld uitbreiden tot dertig individuele duiksystemen. Een deel van het materiaal moest uit de Verenigde Staten, Verenigde Emiraten en Singapore komen. Er zijn nog zeer veel verschillende andere disciplines nodig tijdens zo’n project, zoals huisvesting, lokaal transport, vluchten, visums, inschalingen, maaltijden, SHE-Q, inkoop, HR, Q&R, enz.. Hiervoor verdient onze planning, uitvoering, kantoren; de gehele organisatie zeker een pluim. Het project verloopt tot nu toe heel goed.”

Alle duikers bij elkaar.

Behulpzaamheid

De opdrachtgever van DISA is BAAK, een consortium van Ballast Nedam, DEME Group en Macquarie, die het project uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat. De samenwerking verloopt naar volle tevredenheid, mede dankzij de begripvolle en behulpzame houding van de medewerkers van BAAK. “Wanneer we hulp nodig hebben, dan krijgen we die. Voor vragen kunnen we bij de medewerkers van BAAK terecht. De samenwerking verloopt erg prettig”, aldus Dröge.