Tagarchief: BINNENKLIMAAT

Oplossingen voor een gezond binnenklimaat

Compact-klasse_WOLF
Lees het gehele artikel

Gezonde binnenlucht in scholen is essentieel om de concentratie en prestaties van leerlingen én hun leerkrachten te verhogen, maar ook om hoge aerosolconcentraties, virusverspreidingen en klachten zoals geurhinder, oogirritaties, hoofdpijn en vermoeidheid tegen te gaan. Om de sector hiervan bewust te maken, is in 2015 het Programma van Eisen Frisse Scholen geïntroduceerd. In dit programma, dat in 2021 is vernieuwd, worden specifieke eisen gesteld aan onder meer de luchtkwaliteit. In een gangbare klas met circa 30 leerlingen en één leraar moet per uur ten minste 650 liter lucht ververst worden, waarbij de CO2-concentraties niet boven de 1.200 ppm mogen uitkomen. Voor een ‘goed’ niveau is zelfs een luchtverversing van 950 liter per uur nodig (max. 950 ppm CO2). Om hier goed invulling aan te geven, is maatwerk per school nodig. WOLF Energiesystemen kan hier perfect in voorzien.

“Sinds 2015 zijn vele bijeenkomsten georganiseerd om de branche bewust te maken van het belang van gezonde binnenlucht”, weet Tom Melching, technisch adviseur bij WOLF Energiesystemen. “Hierbij werd aanvankelijk gefocust op concentratie en leerprestaties. Door het CO2-niveau in de klas te verlagen, kunnen leerlingen excelleren in leren. De belangstelling in de markt om hiermee aan de slag te gaan was groot, maar helaas bleef het hierbij. Niet alleen omdat de verantwoordelijkheden bij de schoolbesturen werden gelegd, die niet gespecialiseerd zijn in schoolventilatie, maar vooral ook omdat financiële middelen ontbraken. Scholen krijgen weliswaar geld van de overheid om hun huisvesting in stand te houden, maar dit geld is bestemd voor onderhoud en niet voor innovatie/verbetering. Bovendien wordt dit geld nog te vaak besteed aan externe adviesbureaus en/of lesmateriaal. Ook nu als gevolg van COVID-19 het aspect ‘gezondheid’ is toegevoegd aan het belang van goede schoolventilatie blijft echte actie nog uit. Er is wel een aantal projecten opgestart, maar dit zijn ‘druppels op de gloeiende plaat’. Voor echte verandering is, naast specifieke uitkeringen zoals SUVIS, centrale sturing gewenst. Hoewel de overheid hierin de regie moet nemen, is er ook een belangrijke taak weggelegd voor adviesbureaus, installateurs én fabrikanten. WOLF Energiesystemen neemt hierin haar verantwoordelijkheid, door projecten van A tot Z te begeleiden.”

Voor situaties waarin de aanleg van een ventilatiesysteem complex is, adviseert WOLF de AirPurifier luchtreiniger.

‘Open ramen bieden geen garanties’

Bij aanvang van de COVID-19-pandemie heeft WOLF met steun van het Hermann Rietschel-Instituut (TU Berlijn) onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen in klaslokalen. Hiervoor werd een lokaal van ca. 60 m² gesimuleerd, op een zomerse ochtend en met een buitentemperatuur van ca. 20°C. In de klas waren één leraar en 24 leerlingen aanwezig, waarvan er één besmet was met het coronavirus. “Conform het wetenschappelijk advies werden de ramen in het lokaal lichtjes opengelaten en vervolgens na 20 minuten volledig geopend”, vertelt Melching. “Op basis van een emissie van 50 deeltjes per seconde duurde het slechts vijf (!) minuten voordat de aerosoldeeltjes van de geïnfecteerde persoon zich door de hele ruimte konden verplaatsen.”

Het onderzoek bracht de verspreiding van deeltjes in de lucht in kaart met behulp van een gesimuleerd gas, dat de beweging van de lucht in het klaslokaal nauwgezet volgde. Het volume van de besmette lucht nam toe naarmate de afstand tussen de besmette persoon en het open raam groter werd en bereikte meer dan 900 besmette deeltjes per m³ in delen van de klas. Het volledig openen van alle ramen gedurende vijf minuten zorgde voor voldoende luchtverversing (15 luchtwisselingen per uur) om de concentratieniveaus terug te brengen tot minder dan 100 deeltjes per m³, waardoor het risico op besmetting tot een minimum werd beperkt. De deeltjesconcentratie steeg echter weer volgens hetzelfde patroon toen de ramen in de kantelstand werden gezet. 

“De simulatie toonde aan dat een lichte opening van de ramen een vrij lage luchtverversingssnelheid geeft. Het is daarom effectiever om de ramen volledig te openen”, legt Prof. Dr. Ing. Kriegel, hoofd van het Hermann Rietschel-Instituut, uit. “Zelfs bij relatief kleine veranderingen van parameters zoals de windsnelheid, het jaargetijde of het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur kan de deeltjesconcentratie ver boven de in de simulatie waargenomen waarden uitstijgen. Daarmee bieden open ramen geen enkele garantie voor het voorkomen van hoge aerosolconcentraties en andere vervuilingen in klaslokalen.” Melching: “Om onder alle omstandigheden en in alle seizoenen een gezond binnenklimaat te borgen, is de combinatie met een ventilatiesysteem noodzakelijk. Dit geldt niet alleen voor klaslokalen, maar ook voor bijvoorbeeld zorgcentra, kantoren, horecagelegenheden en sportcomplexen. Voor alle ruimten waar mensen langere tijd in één ruimte verblijven en het besmettingsrisico dus hoger is, bieden wij een ventilatieoplossing op maat. Dankzij onze systemen hoeven de ramen niet meer volledig geopend te worden, waardoor tochtverschijnselen, temperatuurschommelingen en hinder van geluid, wind of regen worden voorkomen. Bovendien beschermen de filters in onze systemen de binnenlucht tegen fijnstof en pollen.”

Voor elke situatie een passende oplossing

Populair in het assortiment zijn de decentrale CGL edu WTW-units, waardoor continu verse buitenlucht wordt toegevoerd en vervuilde, CO2-belaste binnenlucht wordt afgezogen. “Dankzij de units worden schadelijke stoffen, geurstoffen, fijnstof en vooral ook vocht doeltreffend geëlimineerd, terwijl een aluminium tegenstroom-platenwarmtewisselaar een WTW-rendement van meer dan 90% garandeert”, aldus Melching. “Daarnaast bieden wij een uitgebreid gamma (semi)centrale WTW-oplossingen, die boven het plafond, in de technische ruimte of buiten opgesteld kunnen worden. Voor situaties waarin de aanleg van een ventilatiesysteem complex is, adviseren wij de AirPurifier luchtreiniger met fijnstof- en koolstoffilter, die fijnstof, pollen en hinderlijke geurtjes elimineert. Vervolgens wordt de lucht nagefilterd in een HEPA H14 high performance-filter, waardoor ook alle aerosolen en virussen efficiënt uit de lucht worden verwijderd. Voor de luchtverversing kunnen aanvullend de ramen worden geopend.”  

WTW-units garanderen gezonde binnenlucht in Laan van Spartaan

Lees het gehele artikel

“Door te ventileren, wordt gebruikte lucht naar buiten afgevoerd en komt voldoende verse lucht naar binnen. Dit kan op verschillende manieren. Om een aangenaam binnenklimaat in de 319 woningen van Laan van Spartaan in Amsterdam te garanderen bijvoorbeeld, hebben wij hoge kwaliteit warmteterugwinsystemen (WTW-systemen) geïnstalleerd.”

In opdracht van hoofdaannemer UBA Bouw B.V. heeft STEBOMA zowel de appartementen als grondgebonden woningen, huur en koop, van een warmteterugwinsysteem voorzien.

Of het nu gaat om woningbouw, utiliteitsbouw, gezondheidszorg, winkels, scholen of parkeergarages: STEBOMA heeft alles in huis om projecten vanaf de advies- en ontwerpfase tot en met de oplevering te laten slagen. Dat bewijst de ventilatiespecialist ook in Laan van Spartaan. “In opdracht van hoofdaannemer UBA Bouw B.V. hebben wij zowel de appartementen als grondgebonden woningen, huur en koop, van een warmteterugwinsysteem voorzien”, vertelt Lagerwerf. “Alle units zijn voorzien van kruisblok, die ervoor zorgt dat verse buitenlucht nagenoeg gratis wordt voorverwarmd door de restwarmte uit de afgevoerde binnenlucht. Op basis van de woninginhoud hebben wij de benodigde capaciteit per woning (250 tot 400 m3/h) bepaald.”

In de grondgebonden woningen, zijn de units veelal in de technische ruimte op zolder geïnstalleerd, vertelt hij. “Een WTW-doorvoer in het dak zorgt hier voor de aan- en afvoer van ventilatielucht. In de appartementen daarentegen is een technische kast ingericht, waarbij aanzuiging en afvoer van lucht plaatsvindt via collectieve kanalen (standleidingen). Naast de leefruimtes in de woningen worden ook de bergingen in de parkeergarage door onze systemen afgezogen. In december hebben we de laatste systemen al opgeleverd.” 

Gezond binnenklimaat in scholen in een stroomversnelling

Lees het gehele artikel

Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat een goede ventilatie essentieel is in de strijd tegen het coronavirus. Het helpt scholen om op een veilige manier open te blijven.

Ventileren is dus de boodschap, maar hoe pak je dat op een slimme manier aan? Ramen en deuren openzetten is de eenvoudigste manier, maar tijdens de koude wintermaanden niet altijd even comfortabel. Bovendien is dit niet de beste oplossing wat energiezuinigheid betreft.

Expert in schoolventilatie

Het Deense bedrijf Airmaster is de enige ventilatiefabrikant die zich al jaren enkel en alleen toespitst op het ventileren van klaslokalen. Het bedrijf heeft meer dan 25 jaar expertise in dit vakgebied. De ventilatie-units zijn specifiek ontworpen voor klaslokalen en in Nederland werden de voorbije twaalf jaar al meer dan 10.000 klaslokalen met dit systeem voorzien van frisse lucht.

Airmaster combineert kwalitatieve en duurzame ventilatie-oplossingen met een strak, Scandinavisch design. Het assortiment bestaat uit decentrale ventilatie-units, die ontworpen zijn om in de ruimte zelf geplaatst te worden. De luchtvolumes variëren tussen de 150 en 1.200 m³/h, dus er is een oplossing voor elk type ruimte: van lerarenkamer tot (grote) klaslokalen, secretariaat en directielokalen. Aan de ventilatiegroepen kunnen ook koelmodules gekoppeld worden. Deze koelen de buitentemperatuur met circa 12°C af voordat de lucht in de ruimte geblazen wordt. Dit zorgt voor extra comfort als het buiten warm is.

Kastmodel AM900.

Focus op veiligheid en duurzaamheid

Voor Airmaster staat slim ventileren gelijk aan decentraal ventileren. Decentrale ventilatie-units zijn makkelijk in te passen in een bestaand gebouw en dankzij het ontbreken van een kanalennetwerk blijven de warmteverliezen beperkt. De CO2-gestuurde regeling en hoge warmteterugwinning van de wisselaar zorgen dat het energieverbruik laag blijft. Airmaster streeft naar een maximaal comfort in de klas, zowel op koude als warme dagen. In de winter wordt de frisse buitenlucht voorverwarmd alvorens hij in de ruimte ingeblazen wordt, zodat het ontstaan van tocht vermeden wordt. In de warme zomermaanden zorgt de nachtventilatie ervoor dat de klaslokalen fris zijn aan het begin van de schooldag en dat er op een aangename manier lesgegeven kan worden. 

Naast comfort staat veiligheid bij Airmaster voorop. De units werken op een veilige manier door de toevoer van frisse lucht en de afvoer van gebruikte lucht te scheiden via aparte luchtstromen. Er is dus nooit sprake van recirculatie.

Fluisterstil ventileren

Slim ventileren betekent ook fluisterstil ventileren. Door gebruik te maken van antigeluid zijn de units bij een volle bezetting van het lokaal nauwelijks hoorbaar. Airmaster is niet alleen stil in de klas, maar ook de stilste in zijn klasse!

Coronaproof in een handomdraai

De installatie van Airmaster ventilatie-units is eenvoudig en snel: een unit kan perfect in een paar uur tijd geïnstalleerd en in bedrijf gesteld worden. Dit unieke plug & play systeem is uitermate geschikt voor bestaande schoolgebouwen en maakt het mogelijk om een volledige school tijdens een schoolvakantie coronaproof te maken.

Kwaliteit met een lange levensduur

Als school wil je het beste onderwijs bieden voor je leerlingen en dan wil je je niet bezig hoeven houden met het onderhoud van ventilatie-units. Daarom zijn de producten van Airmaster onderhoudsarm. Het gaat om een goede langetermijnoplossing: kwaliteit met een lange levensduur.

Slimme regeling met datalogging

Airmaster maakt bovendien gebruik van een intelligente, vraaggestuurde regeling. Nadat de parameters eenmalig zijn ingesteld, werken de units volledig automatisch en hoeft de school niets meer aan te passen. Indien er gekozen wordt voor de internetgestuurde regeling Airlinq Online, kunnen zowel de CO2-gehaltes in de lucht als het energieverbruik afgelezen worden op het online dashboard. De gegevens worden meer dan een jaar bijgehouden en er kunnen eenvoudig en snel luchtkwaliteitsrapporten gegenereerd worden. Zo weet de school zeker dat er altijd frisse lucht is en dat er geen energie verspild wordt!   

Natuurlijke ventilatie en zonwering: dé sleutel tot gezond en comfortabel binnenklimaat

Naamloos-2 kopiëren
Lees het gehele artikel

Aan het woord is Paul Renson, CEO van het gelijknamige bedrijf dat met zijn innovatieve oplossingen voluit inzet op gezond wonen. Voor de bedrijfsleider is het de uitdaging van de toekomst om de mens opnieuw dichter bij de natuur te brengen. Precies dat doet Renson door de natuurelementen (zon, licht, lucht) slim in te zetten in het bouwproces.

Ook van scholen is bewezen dat de binnenluchtkwaliteit het concentratievermogen en dus ook de prestaties van de leerlingen beïnvloedt.

Iedereen wil vandaag grote ramen met veel natuurlijk daglicht binnenshuis en dat terwijl de klimaatopwarming zorgt voor steeds meer warme dagen en hittegolven per jaar. De binnentemperatuur onder controle houden is dan ook absolute prioriteit om oververhitting te vermijden. Een energieverslindende airco is niet de enige oplossing. Wel integendeel: die draagt zelfs nog bij aan de stijgende CO2-uitstoot. Renson engageert zich op dat vlak met een slimme totaaloplossing voor passief en duurzaam ‘koelen’ dankzij de combinatie van buitenzonwering en ‘nightcooling’. Daglicht beheren met dynamische en windbestendige doekzonwering zoals de Fixscreen van Renson is een eerste stap in de goede richting. Het is ook de meest efficiënte oplossing om te voorkomen dat het binnen snel opwarmt, want buitenzonwering houdt de zonnestralen tegen nog voor die de kans krijgen om het glas te bereiken. Grotere stromen frissere buitenlucht – via raamroosters of klapluiken, vast verwerkt in het frame van de ramen – kunnen ‘s nachts op hun beurt dienst doen om het binnen te laten afkoelen.

Invisivent ventilatieroosters bovenop de ramen en Healthconnectoren zorgen voor de best mogelijke binnenluchtkwaliteit.

Gezond leren en werken

Niet alleen thuis maar ook op kantoor is een gezond binnenklimaat essentieel. Voor Gare Maritime op de Brusselse Tour & Taxis-site ontwikkelde Renson windvaste doekzonwering op maat voor de omvangrijke raampartijen. Die voorkomen  op een natuurlijke manier oververhitting in de kantoren.

Ook van scholen is bewezen dat de binnenluchtkwaliteit het concentratievermogen en dus ook de prestaties van de leerlingen beïnvloedt. Dat weten ze ook in basisschool Sancta Maria in Gentbrugge, waar dankzij de Invisivent-raamventilatieroosters en Healthconnectoren van Renson – die continu het CO2-gehalte monitoren en op basis daarvan het afvoerdebiet van de vervuilde binnenlucht regelen – de klaslokalen altijd verzekerd zijn van frisse lucht.    

EEN VEILIG BINNENKLIMAAT IN EEN VERANDERENDE WERELD

Pand–HC-Groep-Waalwijk-nr-19
Lees het gehele artikel

We verblijven meer dan 90% van onze tijd binnen in gebouwen. Niet alleen om er te werken, wonen of te leren, maar ook om er te sporten en te recreëren en soms ook om er weer beter te worden. Het is dus, nu meer dan ooit, van groot belang dat de condities van het binnenklimaat voldoen aan onze wensen en eisen.

Naast een goed thermisch comfort wordt terecht steeds vaker gekeken naar het welzijn van mensen in gebouwen. Welzijn is een gevoel van welbevinden; er wordt mee bedoeld dat het zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal goed gaat. 

Alle ontwikkelingen rondom de huidige pandemie zetten zowel het geestelijk als het sociaal welbevinden onder druk. Men vraagt zich af of men nog ‘veilig’ op kantoor kan werken, of het ‘omgaan’ met collega’s nog mogelijk is en wat de risico’s zijn op een eventuele besmetting.

Men vraagt zich af of men nog ‘veilig’ op kantoor kan werken, of het ‘omgaan’ met collega’s nog mogelijk is en wat de risico’s zijn op een eventuele besmetting. (Beeld: Vasyl Dolmatov)

Wat is er nu precies aan de hand?

Het COVID-19 virus verspreidt zich en dat is iets dat we willen en moeten stoppen. Verspreiding vindt plaats door niesen, hoesten, schreeuwen, zingen en hard ademen door een besmet persoon. Grotere, met het virus besmette druppels zullen gelijk neervallen, maar kleine druppeltjes (ook wel druppelkernen genoemd) vormen aerosolen. Deze aerosolen kunnen zich over grotere afstand verspreiden en hebben hiermee dus de potentie om zich met luchtstromen door een gebouw te verplaatsen.

Ondanks initiële weerstand van officiële instanties zoals het RIVM is het nu algemeen geaccepteerd dat virussen zich door de lucht kunnen verspreiden.

Het tegengaan van de verspreiding van virussen in gebouwen is op het moment dé belangrijkste uitdaging binnen het vakgebied van binnenklimaattechniek.

Wat is het advies?

Diverse instituten hebben adviezen gepubliceerd waarin maatregelen staan opgenomen met als doel de werkomgeving zo veilig mogelijk te maken. Hiermee worden hoofdzakelijk maatregelen bedoeld die de kans op een besmetting in gebouwen zo beperkt mogelijk maken.

De kern van de aanbevelingen is ventileren met 100% buitenlucht. Hierbij dient alle lucht die aan een ruimte wordt toegevoegd van buitenaf te komen en mag zodoende niet bestaan uit gerecirculeerde lucht, afkomstig uit het gebouw zelf.

Waar het Bouwbesluit nog uitgaat van 25 m3/h per persoon, gaan de aanbevelingen voor voldoende ventilatie om ‘veilig’ te kunnen verblijven veel verder, zelfs tot 50 – 60 m3/h per persoon.

De belangrijkste geadviseerde maatregelen zijn dus niet meer recirculeren (bijvoorbeeld door het sluiten van de recirculatiekleppen in de luchtbehandelingskast) en ventileren met voldoende buitenlucht.

Wat is de praktijk?

Meer ventileren met 100% (behandelde) buitenlucht is voor iedereen goed en bevordert het welzijn van de mens aanzienlijk. Maar wat nu als  de recirculatie niet (helemaal) gesloten kan worden en wat als de capaciteit (ruim) onvoldoende is om de geadviseerde hoeveelheid verse lucht per persoon toe te voeren? Welke opties blijven er dan over voor een gebouweigenaar?

Bij bestaande gebouwen komen erg veel verschillende situaties en installatie-concepten voor, elk met hun eigen specifieke eigenschappen. Met een QuickScan kan snel vastgesteld worden wat de huidige situatie is en welke maatregelen snel te nemen zijn. Er zijn verschillende marktpartijen die deze scans en adviezen aanbieden.

Meer ventileren met 100% (behandelde) buitenlucht is voor iedereen goed en bevordert het welzijn van de mens aanzienlijk. (Beeld: Geber86)

Wat is nog meer mogelijk?

Veel buitenlucht toevoeren zorgt er voor dat de verontreinigingen in de lucht vermengd worden met de (verontreinigde) ruimtelucht en dan via het retoursysteem afgevoerd kunnen worden.

Is er onvoldoende buitenlucht beschikbaar, dan zijn er diverse luchtreinigingsoplossingen. Op het vlak van verontreinigingen zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden: vaste stoffen (zoals o.a. fijnstof), gasvormige stoffen (zoals o.a. stikstof) en virussen, bacteriën en schimmels (zoals o.a. COVID-19). De eerste twee groepen kunnen geneutraliseerd worden met diverse filtertechnieken en de laatste kan geneutraliseerd worden met UV-C oplossingen. Al deze technieken zijn reeds op de markt beschikbaar, echter de juiste toepassing, selectie, installatie en het onderhoud hiervan is werk voor gespecialiseerde technisch dienstverleners.

Raadzaam advies blijft dus: zoveel als mogelijk ventileren met buitenlucht én daarnaast gepaste raad inwinnen. De deskundige en ervaren technisch specialisten van HC Groep helpen u hier op beide vlakken graag verder bij.