Tagarchief: BIK bouw

Tijdsverlies en faalkosten door vaak het wiel opnieuw uit te vinden in de bouw

DSC05164
Lees het gehele artikel

Jasper Sluimer heeft een duidelijke visie op de bouw en hoe hij daarin wil werken. Bij de oprichting van BIK bouw in 2015, waren de ambities dan ook glashelder: “We willen niet alleen het leukste bedrijf zijn om mee en bij te werken, maar we willen beter en slimmer samenwerken in de hele keten.”

BIK bouw. Het bekt zó lekker dat je bijna zou vergeten dat BIK een afkorting is. Het staat voor Bouwen in Ketensamenwerking, en dat is precies waar het bij BIK bouw allemaal om draait. Sluimer: “Wij betrekken niet alleen onderaannemers vanaf het begin bij onze projecten, maar ook leveranciers. En we werken actief samen met kennispartners. Door alle beschikbare kennis te combineren, ontstaan immers de beste oplossingen.” Die aanpak beklijft. “We worden steeds vaker gevonden door opdrachtgevers”, vertelt Sluimer zes jaar na de oprichting van het bedrijf. De omzet van zijn bedrijf is gegroeid naar zo’n 30 miljoen en de onderscheidende aanpak om integraal samen te werken valt op in de vaak nog traditionele bouwsector.

EFFICIËNTER EN BETER BOUWEN

Sluimer: “In de bouw vinden we op projecten nog vaak opnieuw het wiel uit. Met als gevolg tijdverlies en faalkosten. Door vooraf te standaardiseren en te automatiseren, kunnen we veel efficiënter en beter bouwen.” Een voorbeeld van die conceptuele- en industriële aanpak is het innovatieve renovatieconcept 2ND skin, dat BIK bouw lanceerde. Hierbij wordt de schil van bestaande woningen in korte tijd voorzien van een nieuwe, hoogwaardig geïsoleerde ‘tweede huid’. Met dit concept, ontwikkeld met partners als de TU Delft en Climate-kic, zijn al meer dan 300 woningen succesvol verduurzaamd.

“Door alle beschikbare kennis te combineren, ontstaan de beste oplossingen”

CIRCULAIR

Bij 2ND skin valt de ketensamenwerking samen met een ander speerpunt van het bedrijf: circulariteit. BIK bouw wil in 2030 de bedrijfsvoering energieneutraal hebben en alle producten energieneutraal realiseren. De circulaire transformatie van het iconische Rotterdamse zwembad Tropicana was wat dat betreft een prachtig referentieproject voor BIK bouw. “Partijen weten ons steeds vaker te vinden, bij tenders of om vrijblijvend mee te denken. Wij delen onze kennis en ervaringen ook graag met de markt”, vertelt Sluimer.

DE BOUW LEUKER MAKEN

In een krappe arbeidsmarkt maakt BIK bouw het verschil door veel aandacht te besteden aan een goede match met nieuwe medewerkers. Sluimer: “Het is belangrijk dat mensen goed passen bij onze waarden en onze aanpak en om die mensen vervolgens in hun kracht te zetten.” Voor tijdelijke versterking wordt nauw samengewerkt met Velox: “De meerwaarde van Velox zit, naast de kwaliteit van de mensen, ook in het meedenken. Bijvoorbeeld over wat alle ontwikkelingen betekenen voor de competenties van medewerkers, nu en in de toekomst. Of over hoe je met strategisch personeelsbeleid aantrekkelijk blijft in de markt”, aldus Sluimer. “De visie van Velox past dan ook goed bij onze ketengedachte. Want alleen samen kunnen we de bouw nog leuker maken!”

Flexibel NOM-concept op basis van tweede gevelhuid

fotopaulmartens-20200517-7871_Web2 kopiëren
Lees het gehele artikel

De uitrol van dit innovatieve concept, 2nd skin, is voor BIK bouw een belangrijke reden voor aansluiting bij verduurzamingsinitiatief Stroomversnelling. “De opdrachtgever wordt met 2nd skin volledig ontzorgd, inclusief proactieve bewonersbegeleiding”, vertellen projectcoördinatoren Tamara Verkleij en Jelske Sterkman van BIK bouw.

BIK staat voor Bouwen in Ketensamenwerking: ontwikkelingen worden niet op traditionele basis opgestart en vormgegeven, maar met betere producten en concepten. “Dit heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van 2nd skin, een verduurzamingsconcept dat we hebben ontwikkeld met Climate Kic, TU Delft en ketenpartners waaronder Sto en Itho Daalderop, startend vanuit de Trias Energetica”, zegt Verkleij.

Complex in oorspronkelijke staat.

2nd skin wordt uitgevoerd in bewoonde staat. De te verduurzamen woningen worden aan de buitenzijde voorzien van een nieuwe, goed geïsoleerde gevel met ingebouwde modules voor ventilatie, verwarming en koeling. “Die gevel sluit aan op de bestaande gevel, als een tweede huid.” Het product is bij uitstek ontwikkeld voor de NOM-renovatie van portieketagewoningen. “In de basis is 2nd skin geschikt voor alle achterliggende gevelmaterialisaties, meestal een gemetselde gevel. Op de bestaande gevel wordt een tweede gevelpakket gemonteerd, opgebouwd uit isolatiemateriaal en sierpleister of steenstrips. De bestaande kozijnen worden gebruikt als stelkozijn.”

Complex na toepassen 2nd skin concept.

Vier varianten

Op deze manier wordt een Rc-waarde bereikt van 4,5 tot 6 (gevel en dak). Het concept heeft vier varianten. ‘Premium’ behelst verduurzaming in stappen (lage investering met hoge energiebesparing/C02-besparing: 45%), ‘Hybrid’ is een gasarm pakket in combinatie met een ketel, warmtepomp en PVT-panelen (C02-besparing: 63%) en ‘All Electric’ is volledig gasloos en voorzien van zowel PV- als PVT-panelen (C02-besparing: 93%). De laatste variant is 2nd skin ‘Zero Energy’ en behelst opwekking op basis van Nul-op-de-Meter. In deze variant kan het NOM Keur van Stroomversnelling worden verkregen. Hiermee kan dan ook de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) worden toegepast: verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor de NOM-prestaties.

Het concept 2nd skin is aangesloten bij de Stroomversnelling.

Maatwerk op locatie

De begeleiding richting de bewoners van de woningen is een vast onderdeel van het concept. Sterkman: “We betrekken bewoners bij het proces en werken van initiatief tot beheer samen met vaste partners. We richten een modelwoning in en verzorgen de complete bewonersbegeleiding; dit heet bij ons de ‘klantreis’. Hiermee ontzorgen wij de opdrachtgever – vaak een woningcorporatie, soms een VvE, van start tot finish. Door de schaalgrootte en het modulair denken kunnen we bewezen producten goedkoper aanbieden. De componenten zijn geheel uitgewerkt in onze referentiedetails en technische omschrijving, alsmede in onze VABI-software en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). 2nd skin is ontwikkeld als onderhoudsarm concept.” Uitvoering en begeleiding zijn evenwel maatwerkprocessen in co-makerschap: 2nd skin is geen kant-en-klaar product, maar maatwerk op locatie met vaste componenten. “En een goede bewonersbegeleiding is bij sociale verduurzamingsprojecten een belangrijke voorwaarde om 70% draagvlak te bereiken.”

Het eerste gerealiseerde project onder de noemer 2nd skin betreft 12 portieketagewoningen aan de Soendalaan in Vlaardingen voor woningcorporatie Waterweg Wonen. De verschillende varianten zijn in stappen uitgebreid tot ‘Zero Energy’. De 2nd skin zorgt voor een goede isolatie en kierdichting. In de nieuwe kozijnen komt drielaags isolatie­glas. Het dak is bekleed met zonnepanelen. Na de verduurzaming heeft het gebouw geen gasaansluiting meer. In plaats daarvan zorgt een multiwarmtepompsysteem voor verwarming en warm water. Sterkman: “We zijn nu aan het opschalen met diverse projecten, waaronder 134 woningen aan de Burgemeester Pruissingel in Vlaardingen. 2nd skin is een concept dat zich continu door ontwikkelt, zowel technisch als voor bewoners en opdrachtgever.”