Tagarchief: B-Built

IJSKOUD DE BESTE

DJI_0369
Lees het gehele artikel

B-Built is al dertien jaar dé Design & Build specialist voor de koel- en vries-opslagsector. Zowel in Nederland als daarbuiten. De ruim dertig medewerkers ontwerpen en realiseren hoogwaardige tailormade concepten, ongeacht de aard, omvang en/of locatie van het project. Hierbij staan functionaliteit, duurzaamheid en logistieke efficiëntie voorop.

“Wij worden graag vanaf het eerste initiatief bij projecten betrokken”, benadrukt René Baartmans, directeur van B-Built. “Hebt u opslagcapaciteit nodig in een bepaalde regio? Wij maken graag de eerste schetsen en grove budgetraming! Bovendien kunnen we adviseren over relevante uitgangspunten en randvoorwaarden. Op het moment dat een project groen licht krijgt, werken we het dossier verder uit, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Daarbij verzorgen we niet alleen het architecturale en constructieve ontwerp, maar ook alle bouwkundige details, de installatietechnieken en de vergunningsaanvraag. Direct nadat de vergunningsaanvraag is ingediend, starten wij al met de uitvoeringsengineering en bouwvoorbereiding zodat, wanneer de bouwvergunning rond is, direct met de realisatie kan worden gestart.” De projecten worden door B-Built aangenomen, uitgevoerd én opgeleverd. “Opdrachtgevers zijn bij ons verzekerd van zeer betrokken en vakbekwame projectleiders, werkvoorbereiders, ondersteunende projectcoördinatoren en bouwplaatsmanagers, die zich volledig focussen op één specifiek project. Maar ook van één specialistische partner en één garantiepartij voor de ontwikkeling van hun complete koel- of vrieshuis. Alles omwille van een optimale efficiëntie én een hoogwaardig eindresultaat. Dit maakt ons uniek in de markt.”

Kloosterboer CoolPort II te Rotterdam.

Fijnmazig en full-service

Ter verdere versterking van haar positie als Design & Built partij heeft B-Built vorig jaar een deelname genomen in GJM Bouwadviseurs en hiermee de samenwerking verder verstevigd. “Hierdoor kunnen we onze kennis en expertise nog beter waarborgen. Ook naar toekomstige projecten toe”, aldus Baartmans. “Toen we in 2008 startten met B-Built, maakten we vooral rechttoe-rechtaan opslagfaciliteiten, waar volle pallets in en uit gingen. De laatste jaren echter neemt de behoefte aan fijnmazige en full-service opslagruimtes toe, wat ook nieuwe eisen stelt aan onze dienstverlening. Meer aandacht voor facilitaire ruimtes, buffering en expeditie is bijvoorbeeld gewenst. Bovendien neemt de omvang van onze projecten flink toe.”

Flinke groei

Om ook de grotere projecten te kunnen faciliteren, is B-Built in 2018 verhuisd naar een groter en eigen kantoorpand in Bergen op Zoom. “De afgelopen jaren hebben we een stabiele omzet tussen de 15 en 20 miljoen euro per jaar gerealiseerd”, aldus Baartmans. “Afgelopen jaar is dit gestegen naar 38 miljoen en voor 2021 verwachten we een omzet van 45 miljoen. 2022 ziet er al even rooskleurig uit. De markt waarin wij acteren, heeft een enorme boost gekregen. Dit stelt ons voor nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van personeel. Wij zijn een Design & Build specialist in een nichemarkt. Dit vraagt om mensen die ook aan de voorkant van een project excelleren én die kunnen meegroeien in het proces. Maar ook om mensen die bereid zijn om letterlijk hun grenzen te verleggen. Bijvoorbeeld voor projecten in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Projectleiders, werkvoorbereiders en sitemanagers die hierin een uitdaging zien, zijn van harte welkom om contact op te nemen.”

Op dit moment is B-Built betrokken bij de bouw van een nieuw automatisch vrieshuis voor NewCold in Corby (UK).

Multi-client projecten en auto­matische hoogbouw­magazijnen

De projecten van B-Built kunnen grofweg in tweeën worden gesplitst: multi-client projecten en automatische hoogbouwmagazijnen. “Tot de eerste categorie behoren de manuele koel- en vrieshuizen van circa 17 á 18 meter hoog, met vaste of mobiele rekken en sterk wisselende klanten en/of producttypen”, aldus Baartmans. “Daarnaast worden we vaak betrokken bij automatische hoogbouwmagazijnen, die specifiek voor één eindklant worden ontwikkeld en waarbij we als het ware de schil om de automatisering realiseren. Met name bij laatstgenoemde projecten is traditioneel werken op basis van een bestek en tekeningen haast ondoenlijk. Onze expertise komt hier dus maximaal tot uiting. Met meer dan 4,5 miljoen kubieke meters opslagruimte voor ruim 800.000 pallets hebben we inmiddels een grote voorsprong in deze markt.”

Als actuele referentieprojecten in deze nichemarkt noemt Baartmans het nieuwe, state-of-the-art automatische vrieshuis voor Kloosterboer (Cool Port II) in Rotterdam. Op dit moment is B-Built bovendien betrokken bij de nieuwbouw van een multi-client magazijn voor AmeriCold in Dublin (Ierland), de nieuwbouw van De Blender voor Innocent Drinks in Rotterdam en een nieuw automatisch vrieshuis voor NewCold in Corby (UK). Daarnaast staan nog diverse andere grote projecten op stapel.  

Ervaren Design & Build partner realiseert nieuw hoogbouwvrieshuis voor logistiek dienstverlener

IMG_4543
Lees het gehele artikel

Het nieuwe hoogbouwmagazijn van de logistiek dienstverlener wordt opnieuw samen met partner B-Built volgens een Design & Build formule gerealiseerd. Vooral de strakke tijdsplanning vormt dé uitdaging. De eerste paal voor de hoogbouw werd op 13 juli 2020 geslagen, twee weken later die voor de aangrenzende laagbouw. In december moet de locatie bouwkundig volledig af zijn. Bovendien stelt de opdrachtgever hoge eisen op het vlak van duurzaamheid met als ambitie het behalen van het BREEAM-NL ‘Excellent’ certificaat. 

Cool Port 2 bevindt zich op City Terminal Rotterdam.

Cool Port 2 in Rotterdam bestaat uit een volledig geautomatiseerd hoogbouwmagazijn van 140 meter breed, 70 meter lang en 41 meter hoog met daartegenaan een 40 meter diepe laagbouw met vriesgedeelte, kantoren en technische ruimten. Deze laagbouw omvat onder meer een expeditiehal van 2.100 m² met op de eerste verdieping een picking zone van 2.500 m². “Deze locatie beschikt over 20 docks: 17 voor het be- en ontladen met heftrucks en 3 volledig automatische. De goederen worden immers geleverd met conventionele of zelflossende vrachtwagens, waarna ze vanuit de expeditiehal automatisch naar één van de 60.000 palletplaatsen in het magazijn gebracht worden. Bestelde goederen worden via een supersnel tussenmagazijn naar de expeditie getransporteerd, exact zoals ze in de vrachtwagens geladen moeten worden”, zegt werkvoorbereider Mitch van Dijk van B-Built. “Als specialist in het ontwerp en de bouw van koel- en vrieshuizen bouwden we al ruim 2 miljoen m³ aan opslagfaciliteiten volgens de Design & Build-formule. Zo realiseerden we ook het volledig geautomatiseerde hoogbouwvrieshuis in Lelystad, dat Kloosterboer eind 2018 in gebruik nam. De logistiek dienstverlener contacteerde ons nu voor een geoptimaliseerde kopie van dit gebouw met een grotere expeditie- en vrieshal.”

De kantoren van de laagbouw zitten in de afbouwfase, terwijl het hoogbouwvrieshuis in volle opbouw is.

Projectinfo
Combinatie van ammoniak/CO2-koelinstallatie en CO2-vriesinstallatie voor geautomatiseerd vrieshuis 
Een goede koel- en vriesinstallatie vormt het hart van een vrieshuis. Daarom werken ze bij Kloosterboer al jaren samen met de experts van Nijssen voor de engineering, productie en montage van de installaties voor hun koel- en vrieshuizen. Het eerste contact met de toonaangevende logistiek dienstverlener dateert intussen van meer dan 10 jaar geleden en beide partijen weten dan ook wat ze aan elkaar hebben.

“Onze commerciële mensen zijn één voor één engineers, die met de opdrachtgever en het bouwteam meedenken om de beste oplossing voor elk specifiek project uit te werken”, vertelt John Diederik, senior technical engineer bij Nijssen Klimaat- en Koudetechniek, zelf meer dan 30 jaar specialist in koeling en lesgever op het vlak van systeemontwerpen voor koelinstallaties. “Zo produceerden en monteerden we ook de gecombineerde koel-/vriesinstallatie voor Cool Port 1. Drie jaar na de realisatie van dit project kregen we van Kloosterboer de opdracht om een centrale ammoniak/CO2-koelinstallatie in combinatie met een CO2-DX-vriesinstallatie en een besturingssysteem voor het nieuwe en volledig geautomatiseerde hoogbouwvrieshuis Cool Port 2 te leveren en ter plaatse te monteren. De installatie van de verschillende elementen volgt het bouwproces in fases. We startten eind 2020 en begin 2022 moet alles afgerond zijn. Onze oplossingen, met onder andere warmteterugwinning voor de verwarming van de kantoren, behalen opnieuw het hoogst mogelijke aantal BREEAM creditpunten, waardoor ze bijdragen aan het duurzame karakter van dit gebouw.”

Design & Build, van A tot Z

Kloosterboer weet waar het op het vlak van inrichting, functionaliteit, veiligheid en duurzaamheid naartoe wil. Zodra de eerste ideeën voor Cool Port 2 op papier stonden, werd in nauw overleg met hoofdaannemer B-Built bekeken of alles technisch haalbaar was. De uiteindelijke voorbereidingsfase nam zowat 1 jaar in beslag. “Voor het omzetten van idee naar ontwerp deden we onder meer een beroep op onze vaste partners GJM Bouwadviseurs en ingenieursbureau ABT. Samen met Bogaerds Architecten en Ingenieurs en opdrachtgever Kloosterboer werd daarna het definitieve ontwerp tot in de kleinste details uitgewerkt”, licht de werkvoorbereider toe. “De gebouwen worden gedragen door een fundering met palen en bestaan verder uit een staalconstructie, bekleed met sterk geïsoleerde sandwichpanelen voor dak en wand. Op 13 juli vorig jaar werd de eerste paal voor het hoogbouwmagazijn geboord. Nadat eind juli ook de eerste paal voor de laagbouw volgde, werd voor dit aangrenzende gebouw half oktober de staalstructuur opgetrokken. Vandaag zijn de aannemers bezig met afbouw van de kantoren en de technische ruimten. Sinds midden januari wordt gebouwd aan de stalen stellingstructuur, de wanden en de dakconstructie van het hoogbouwmagazijn en in september moet de volledige site bouwkundig afgewerkt zijn. Naast de strikte tijdsplanning zijn vooral de hoge eisen van Kloosterboer op het vlak van duurzaamheid en veiligheid een uitdaging. Dit project zal immers nog veel energiezuiniger zijn dan andere vrieshuizen. Het komt er dan ook op aan goed te communiceren met de opdrachtgever en de andere bouwpartners. We zijn officieel geen coördinator van het project, maar nemen die rol toch wel zoveel mogelijk op ons om het beste resultaat te realiseren.”  

Bouwinfo

Opdrachtgever
Kloosterboer, Rotterdam

Architect
Bogaerds Architecten en Ingenieurs, Numansdorp

Hoofdaannemer
B-Built, Bergen op Zoom (Design & Build)

‘Zo bouw je een vrieshuis dat duurzaam, circulair én gezond is’
Bij de realisatie van zijn vrieshuizen zet Kloosterboer steevast fors in op duurzaamheid. Zo is Cool Port 2 weer energiezuiniger dan het bestaande Cool Port 1 en wordt het gebouwd volgens de hoge BREEAM-NL ‘Excellent’ eisen. Om dat doel te bereiken, doet het familiebedrijf een beroep op de experts van de Adamas Groep, dat enerzijds een kenniscentrum op het gebied van circulair, duurzaam én gezond bouwen is en anderzijds ook een keurmeester voor verschillende kwaliteitsborgingssystemen en certificeringsschema’s. 

“Als management consultant zoeken we samen met andere partijen naar oplossingen om gebouwen zo energieneutraal mogelijk te maken. We denken liefst mee vanaf de ontwerpfase, ondersteunen opdrachtgevers bij aanbestedingen, begeleiden het bouwproces en staan ook in voor de controle”, vertelt managing director ir. Olaf Buter. “Kloosterboer is veeleisend op het vlak van duurzaamheid. Daarom zijn we ook uitgegaan van de BREEAM-NL-certificatie, waarbij het niet alleen gaat om de energiezuinigheid van het gebouw, maar ook over de veiligheid op de site, het verminderen van transportbewegingen, het hergebruik van materialen en de gezondheid van werknemers. Innovatief is dat de rest aan duurzaam opgewekte energie uit Cool Port 1 met behulp van een smart grid oplossing in Cool Port 2 gebruikt zal worden. Samen met de sterke reductie van onnodige transportbewegingen haalt dit de CO2-footprint bij Kloosterboer gevoelig naar beneden. Door toepassing van slimmere uitvoeringstechnieken draagt ook de bouw zelf hieraan zijn steentje bij. Hieruit blijkt dat alles stilaan ten gunste van het klimaat aangepast wordt. Dat zal immers hard nodig zijn als we de volgende generatie nog een toekomst willen geven.”

De laagbouw omvat een expeditiehal, een bufferzone met bovenliggende picking zone, kantoren en technische ruimten.

Voorkom brand met behulp van stikstof
In bepaalde toepassingen zijn blusinstallaties niet de aangewezen oplossing. Dat geldt ook voor koel- en vrieshallen, waar voedingsmiddelen opgeslagen zijn die bij een brand door sprinklers beschadigd kunnen worden. Een brandpreventiesysteem biedt dan de oplossing.

“We blussen geen brand, maar voorkomen die! Daarvoor ontwikkelden we in 2005 bij Presscon FX Prevent een brandpreventiesysteem, dat werkt door zuurstofreductie en dat gebaseerd is op de techniek van de stikstofgenerator, zoals wij die al 26 jaar in de land- en tuinbouw leveren”, vertelt CEO Arina Duyvesteijn. “Door een gecontroleerde toevoer van extra stikstof verlagen we het zuurstofgehalte in een gesloten ruimte zodanig, dat er nooit brand kan ontstaan.”

De specialist uit Honselersdijk heeft al koel- en vriesmagazijnen voor verschillende logistieke dienstverleners met zuurstofreductiesystemen uitgerust. Ook voor Kloosterboer heeft ze al meerdere projecten uitgevoerd. “Zo kregen we de opdracht om een systeem te ontwikkelen voor het nieuwe volautomatische hoogbouwvrieshuis Cool Port 2 in Rotterdam. Op zich is dit geen ongebruikelijk verzoek, maar toch werd ook voor deze toepassing een specifieke oplossing op maat getekend”, licht commercial engineer Wesley Valentin toe. “Na de bestelling neemt de productie 12 à 14 weken in beslag. Dat gebeurt voornamelijk in ons eigen atelier, zodat we zo weinig mogelijk op locatie moeten werken. Uiteindelijk wordt het systeem op de bouwplaats geleverd, waarna het door ons montageteam op 2 à 3 weken tijd geïnstalleerd en aangesloten wordt.”

Duurzame en CO2-neutrale fabriek voor producent van verse sappen en smoothies: ‘De Blender’ is bijna klaar voor de start

Lees het gehele artikel

Bovendien zijn tal van slimme manieren bedacht om het energieverbruik te minimaliseren, zoals hergebruik van warmte. Met industrie- en havengebied De Europoort in Rotterdam als thuisbasis hoeven alle ingrediënten en producten een stuk minder afstand af te leggen, waardoor de CO2-uitstoot beperkt blijft. De ingrediënten die nog wel kilometers moeten maken, krijgen een lift in ’s werelds eerste elektrische en uitstootvrije vrachtwagens. Wanneer alles volgens plan verloopt, zal de Blender de totale koolstofvoetafdruk van innocent straks met 10 procent verlagen. Genoeg daglichttoetreding, een optimale luchtkwaliteit en een uitgekiende temperatuurcontrole maken van de nieuwbouw bovendien een geweldige werkplek voor de medewerkers én de eerste WELL-gecertificeerde fabriek ter wereld.

De Blender moet hét voorbeeld worden van een duurzame fabriek en andere bedrijven stimuleren om nog een stap extra te zetten wanneer zij zelf een fabriek bouwen. Nog dit najaar moeten de eerste flesjes van de band van de fabriek rollen. Waar Schipper Vloeren de onderbouw van de Blender realiseerde, verzorgt B-Built de volledige bovenbouw. “Als co-bouwer van innocent drinks zijn wij verantwoordelijk voor onder andere de staalconstructie, verdiepingsvloeren, binnenwanden, ramen en deuren, dakbedekking en gevelafwerking”, vertelt projectmanager Willie Lievense. “Inmiddels is de bouw voor 90% gevorderd. Komende zomer leveren we onze werkzaamheden op.”

De buiten- en binnenwanden van de nieuwbouw worden uitgevoerd met sandwichpanelen.

Een staalconstructie in 10 weken

“Met de esthetische ontwerpen als onderlegger en in nauwe samenwerking met onze partner Van den Brink Staalbouw hebben wij mee-geëngineerd aan de staalconstructie”, vertelt Lievense. “Vervolgens kregen we ook de rest van de bovenbouw gegund. De staalconstructie moest in een recordtijd van 10 weken gerealiseerd worden. Een flinke uitdaging voor een distributiecentrum van bijna 20.000 m², waarin we echter uitstekend zijn geslaagd. Een spantconstructie met grote overspanningen voorziet in grote en vrij indeelbare ruimtes. Bovendien hebben we gezorgd voor een optimale aansluiting van de dak- en gevelbekledingen.”

Besparing op arbeid, materialen en CO2

Het complete dak van de Blender wordt voorzien van stalen dakplaten met isolatie en dakbedekking. De buiten- en binnenwanden van de nieuwbouw worden uitgevoerd met sandwichpanelen. Een bewuste keuze, volgens Lievense, omdat hiermee in korte tijd een goed geïsoleerde gevel gerealiseerd kan worden, zonder risico op koudebruggen. “Een deel van de sandwichpanelen is brandwerend uitgevoerd en beschikt over een steenwol isolatiekern”, vertelt hij. “Op de buitengevels zijn horizontale sandwichpanelen van Kingspan gemonteerd, die onzichtbaar zijn bevestigd en gevuld zijn met een Polyisocyanuraat (PIR) hardschuim. Hiermee sluiten we perfect aan bij de CO2-neutrale ambitie van innocent drinks.    

Door te kiezen voor sandwichpanelen kan namelijk flink bespaard worden op materialen, arbeid en dus CO2.” Ook de keuze voor een staalconstructie sluit hierop aan. “De constructie bestaat namelijk voor bijna 80% uit duurzame en recyclebare materialen. Van alle bouwmaterialen wordt exact vastgelegd wat, waar, hoe en waarom we het toepassen.”

Hoogwaardige nieuwbouw met hoge isolatiewaarden

Wanneer komende zomer het productiegebouw met bijbehorende warehouse wordt opgeleverd, beschikt innocent drinks over een hoogwaardige nieuwbouw met hoge isolatiewaarden. Onder andere hierdoor blijft het energieverbruik beperkt, aldus Lievense. “Voor de energievraag die overblijft, worden duurzame energiebronnen zoals eigen zonnepanelen en off-site windmolens ingezet. Deze installaties zullen in een later stadium worden toegevoegd.” Enkele weken voor de oplevering kijkt hij terug op een prettig verlopen maar ook zeer uitdagend project. Onder andere vanwege de korte doorlooptijden. “Dankzij een goede samenwerking en afstemming met Van den Brink Staalbouw, Mucon en alle overige bouwpartners echter hebben we ook dit project weer tot een succes kunnen maken, met een zeer tevreden opdrachtgever als resultaat.” 

Projectinfo

Ruim 60 ton aan RVS leidingbruggen

In de Blender, de nieuwe smoothiefabriek van innocent drinks in Rotterdam, worden straks zo’n 400 miljoen flesjes gekoeld sap per jaar geproduceerd. Slim, efficiënt, duurzaam en met een minimale CO2-uitstoot.

Om alle vloeistoffen door de fabriek te transporteren, wordt een uitgebreid leidingnetwerk aangelegd. Deze leidingen worden gedragen door RVS pipe racks. In opdracht van co-bouwer B-Built heeft GP Stainless Group het ontwerp, de productie en de montage van de maatwerk leidingbruggen verzorgd. “B-Built was op zoek naar een vakkundige en flexibele partner met korte lijnen en korte doorlooptijden. Maar ook naar een bedrijf met voldoende slagkracht, om projecten van deze omvang in een kort tijdsbestek te realiseren”, vertelt Peter Keizer, mede-eigenaar van GP Stainless Group. “Op basis van de gebouwtekeningen en indelingsschetsen hebben wij de ontwerp- en productietekeningen voor alle leidingbruggen gemaakt. Vanwege de hoge kwaliteits- en voedselveiligheidseisen is gekozen voor RVS in plaats van staal. In een tijdsbestek van 12 weken hebben wij ruim 60 ton aan RVS verwerkt. Slechts 5 weken na de projectgunning werd de eerste lijn al geleverd en opgehangen aan de dakconstructie.”

Projectinfo

Veelzeggend visitekaartje

De Blender van innocent drinks wordt één van de eerste CO2-neutrale voedselfabrieken ter wereld. “Om dat mogelijk te maken, is het complex all-electric uitgevoerd met boilers en warmtepompen”, zegt Robbert Janzen, projectleider namens Van den Pol Elektrotechniek. “Daarvoor is een fors gedimensioneerde energie-installatie nodig. Alle benodigde energie wordt opgewekt door hernieuwbare bronnen, waaronder een zonnepark op eigen terrein en off-site windturbines. Beide elementen – energiegebruik en -opwekking – stemmen wij optimaal op elkaar af.”

Vertrouwen in expertise 

Naast de complete laagspanningsinstallatie en verlichting realiseert Van den Pol ook alle voedingen voor de machines. “Dankzij ons specialisme industriële automatisering zijn we vertrouwd met de specifieke eisen die gesteld worden aan de productie van voedsel. Een must bij een project als dit. De opdrachtgever heeft veel vertrouwen in onze expertise; dat werkt prettig.”

Duurzaamste van Nederland

Met de energieneutrale smoothiefabriek op de Maasvlakte benadrukt innocent drinks haar duurzame ambities, waarbij de drie P’s (People, Planet en Profit) naar het hoogste niveau worden getild. “Ook voor Van den Pol is het een veelzeggend visitekaartje”, stelt Janzen. “Het past bij het profiel als duurzaamste installateur van Nederland. Nul-op-de-Meterwoningen installeren we al geruime tijd. Maar dat we nu al een CO2-neutrale fabriek bouwen, was een paar jaar geleden nog ondenkbaar. Het geeft aan hoe de verduurzaming versnelt.”

Bouwinfo

Bouwdirectie Integrated Food Projects (GB)
Architect Van Aken Architecten
Hoofdconstructeur Aronsohn
Co-bouwer onderbouw Schipper Vloeren
Co-bouwer bovenbouw B-Built
Staalconstructie Van den Brink Staalbouw, Barneveld
Wanden Mucon Benelux, Etten-Leur
Vloersystemen Ruys Vloeren

Logistiek dienstverlener bouwt nieuwe coldstore opnieuw met trouwe Design & Build partner

B-Built1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Een tevreden klant keert steeds terug! Nadat NewCold eerder samen met B-Built (Bergen op Zoom) vriesmagazijnen in Wakefield (UK) en Rheine (Duitsland) ontwikkelde en ontwierp, koos ze voor haar tweede coldstore in Frankrijk bewust voor dezelfde Design & Build partner. 

“We zijn al jaren gespecialiseerd in het ontwerp en de bouw van koel- en vrieshuizen en streven er steeds naar om de klant volledig te ontzorgen”, vertelt directeur Martijn Baartmans. “De eerste contacten met NewCold dateren van 2012 en zo hebben we samen al veel kennis kunnen opbouwen. Voor dit nieuwe project nam de specialist op het vlak van cold-chain logistiek opnieuw met ons contact op.”

Uitdagend project

Op de site nabij Rennes realiseert B-Built niet één groot maar wel drie kleinere hoogbouwvriesmagazijnen van elk 165 meter lang, 36 meter breed en 35 meter hoog. Voor het ontwerp werkte de hoofdaannemer samen met vaste partners als ABT en GJM, maar ook met lokale partijen.

“Het eerste ontwerp volgens het standaard concept, gebaseerd op één magazijn met zuurstofreductie als brandpreventie, werd door de lokale overheid afgekeurd. Daarom schakelden we over op drie kleinere gebouwen, wat uiteindelijk voor een unieke uitstraling zorgt”, legt projectleider Geert van Tiem uit. “De magazijnen worden gedragen door een fundering van palen en zijn gebaseerd op een staalconstructie, bekleed met sterk geïsoleerde dak- en wandpanelen. De voorliggende laagbouw bestaat uit een prefab constructie met betonnen kolommen en liggers en sandwichpanelen voor wanden en daken, met uitzondering van de kantoren waar voor een opvallende zwarte vliesgevel gekozen werd.”

Goede communicatie tussen alle partners cruciaal

Medio december 2019 is met de uitvoering gestart en eind maart 2021 zullen de eerste pallets in het magazijn opgeslagen worden.
“Het lange wachten op de nodige vergunningen, de slechte weersomstandigheden bij de opstart van de bouwwerkzaamheden en de gevolgen van COVID-19 maken dit project alleen maar uitdagender. We zijn dan ook trots dat we dit mooie project binnen de afgesproken termijn zullen kunnen realiseren”, zeggen Baartmans en Van Tiem in koor. “Dat kan enkel door een open communicatie met alle partijen én door de inzet van onze eigen mensen, het team van NewCold, de nevenaannemers zoals SSI Schaefer, TGW, Engie en Eiffage en onze onderaannemers, waaronder Isocab Construct, ASK Romein en Twintec.   

Verlenen van vergunningen duurt even lang als zwangerschap

NEWCOLD1_NewCold Rennes week 46_2 kopiëren
Lees het gehele artikel

Op 27 november 2019 werd de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van de nieuwe geautomatiseerde coldstore van NewCold in Montauban-de-Bretagne, nabij Rennes. Het tweede vrieshuis in Frankrijk van de Nederlandse dienstverlener op het vlak van cold-chain logistiek heeft een opslagcapaciteit van 700.000 m³ en krijgt ijsproducent Froneri als hoofdklant. De realisatie van het project met drie hoogbouwvriesmagazijnen en een voorliggende laagbouw met twee bouwlagen had heel wat voeten in de aarde. Zo duurde het verlenen van de vergunning door de lokale overheid zowat 9 maanden, was regen de grote spelbreker bij de start van de bouwwerkzaamheden en sinds maart houdt ook COVID-19 deze bouwplaats in haar ban. Op 1 april 2021 moet de site operationeel zijn.

NewCold, dat wereldwijd vrieshuizen bouwt en exploiteert, is in volle expansie. De Nederlandse dienstverlener op het vlak van cold-chain logistiek kiest daarbij voor grotere vriesmagazijnen voor 80.000 tot 100.000 paletten, waardoor meerdere klanten in één magazijn ondergebracht kunnen worden. Zo kunnen de producten van verschillende klanten met één vrachtwagen naar hun bestemming gebracht worden. Supermarktketens willen immers dagelijks bevoorraad worden en dan is het efficiënter om zoveel mogelijk te combineren. Naast een eerste vrieshuis in Argentan bouwt NewCold op dit moment samen met bouwbedrijf B-Built een nieuw geautomatiseerde coldstore op Franse bodem, in Montauban-de Bretagne.

Deze site nabij Rennes omvat drie hoogbouwmagazijnen van 35 meter hoog, goed voor bijna 100.000 paletten in totaal. De paletten zullen via een monorailsysteem verplaatst worden.

“In de eerste plaats bouwen we deze site met een opslagcapaciteit van 700.000 m³ voor onze klant Froneri. In het najaar van 2018 kregen we de opdracht om uit te kijken naar een gepaste locatie en een coldstore uit te werken om de producten die nu op vijf locaties verspreid zijn, te centraliseren. We kozen uiteindelijk voor Rennes en ook al ligt deze site op 200 km van Froneri’s grootste productiefaciliteiten, het is wel in de richting van haar klanten. Bovendien biedt deze regio opportuniteiten voor andere klanten. Bij de start van het project stelden we een oplevering in december 2020 voor ogen, zodat de eindklant tegen april 2021 klaar was voor het zomerseizoen”, vertelt vice president business development Piet Meijs. “Onze eigen architecten en ingenieurs ontwierpen een vrieshuis met 96.000 paletplaatsen volgens ons standaard concept en met zuurstofreductie als brandpreventie, zoals gebruikelijk. Vier maanden later werd dat dossier echter door de lokale overheid afgekeurd, omdat zuurstofreductie in Frankrijk niet als brandpreventie erkend wordt. Sprinklers zijn echter voor ons geen optie. We dienden een nieuw dossier in op basis van een concept met drie kleinere hoogbouwmagazijnen met elk 32.000 paletten. Dat werd uiteindelijk half september 2019 goedgekeurd. Het verlenen van de vergunningen duurde dus even lang als een zwangerschap.”

De laagbouw met twee bouwlagen, die voor de ‘high bays’ ligt, omvat orderpicking, expeditieruimte en laaddocks. Daarnaast staat het kantoor, gekenmerkt door de zwarte vliesgevel met zonwerende beglazing.

Drie hoogbouwmagazijnen en een laagbouw

“In november 2019 zijn we gestart met de grondwerken en bouwwerkzaamheden, maar toen strooide hevige regenval roet in het eten, waardoor hoofdaannemer B-Built extra maatregelen moest nemen om alles werkbaar te maken”, aldus Meijs. “Anders dan bij onze andere coldstores werd niet gestart vanaf een vloer met een rekkensysteem, waarrond dan de wanden geplaatst worden, maar een staalconstructie vormt de basis van de drie vrijstaande hoogbouwvriesmagazijnen met een hoogte van 35 meter. Daken en wanden werden opgetrokken in geïsoleerde sandwichpanelen. Deze compacte gebouwen werden uitgerust met een rekkensysteem. We werken voor het eerst met een monorailsysteem om de paletten van het magazijn naar de expeditie te brengen en omgekeerd. De deuren tussen de verschillende locaties gaan enkel open als een palet passeert. Voor deze ‘high bays’ staat een gebouw met twee bouwlagen, vooral gekenmerkt door de grote zwarte vliesgevel met zonwerende beglazing, dat orderpicking, expeditieruimte en laaddocks omvat. Daarnaast staat het kantoor, gekenmerkt door de zwarte vliesgevel met zonwerende beglazing. Het betreft een mooi bouwproject, dat echter volledig door COVID-19 beheerst wordt. Tijdens de eerste lockdown waren de Franse onderaannemers zes tot acht weken niet op de bouwplaats actief. Nadien volgden strenge veiligheidsmaatregelen en intussen is de tweede golf uiteraard niet bevorderlijk voor de voortgang van de werken. Zo liep het bouwproces nog eens drie maanden vertraging op en hebben we samen met eindklant Froneri de opening bijgesteld naar 1 april 2021.”   


Bouwinfo

Opdrachtgever NewCold, Breda

Hoofdaannemer B-Built, Bergen op Zoom

Staalconstructie ASK Romein, Roosendaal

Daken, wanden, vloerisolatie Isocab Construct, Ingelmunster (B)/Steenvoorde (FR)