Tagarchief: Aveco de Bondt

Puzzelen in de bodem voor binnenstedelijke verdichting

LEAD_Ensemble_©-Bobak-Studio
Lees het gehele artikel

Verdichting van binnensteden kan een belangrijke bijdrage leveren aan de woningopgave in Nederland. Maar wat er boven de grond mogelijk is, wordt steeds vaker bepaald door wat er onder de grond ligt. Met haar expertise op het gebied van ondergrondse infrastructuur ondersteunt Aveco de Bondt overheden en projectontwikkelaars om complexe binnenstedelijke ontwikkelingen toch mogelijk te maken. 

Een mooi voorbeeld is te vinden in Leiden. Daar ontwikkelt RED Company drie woontorens met in totaal 580 woningen. De torens zijn voorzien op de plek waar nu een verouderd KPN-kantoor en een uitvaartcentrum van Monuta staan. Kwestie van afbreken en bouwen? Nou, zo makkelijk is dat dus niet, want onder de grond ligt een wirwar aan kabels en leidingen. “Eigenlijk is de bodem net zo vol als de stad zelf en dat wordt bij verdichtingsopgaven structureel onderschat”, geeft Richard Molemaker, specialist K&L-coördinatie bij Aveco de Bondt, aan. 

Ondergrondse uitdagingen

De uitdagingen in Leiden? In de directe nabijheid van het project staan twee hoog- en middenspanningsstations van TenneT en Alliander. Rondom en binnen het projectgebied liggen daarom primaire tracés met 150 kV kabels en 50 kV kabels. Deze kabels kun je eigenlijk niet verplaatsen en zijn dus maatgevend voor het ontwerp en de uitvoering van ontwikkelingen in het plangebied. Daar komen distributietracés bij, zoals de enorme hoeveelheid telecomkabels van de KPN-centrale. Deze kabels en bijbehorende hard- en software zijn aan te passen en te verleggen, maar pas als een nieuwe KPN-centrale gebouwd is. Dan heb je nog de riolering en leidingen voor gas en drinkwater. En verder is er onder de grond ruimte nodig voor bijvoorbeeld een warmtenet, ondergrondse afvalcontainers, wortels van bomen en veiligheidsafstanden en werkruimte voor beheer en onderhoud van de ondergrondse infrastructuur. Al met al moet je daardoor puzzelen op de vierkante meter en die puzzel wordt steeds complexer. 

Tussen een ensemble van torens vloeit het nieuwe park van ‘Nieuw Leyden’.

Aveco de Bondt is gespecialiseerd in het leggen van zulke complexe puzzels. De K&L-specialisten van het ingenieursbureau voeren regelmatig onderzoeken en second opinions uit naar de ondergrondse infrastructuur in binnenstedelijke omgevingen. In Leiden ondersteunen ze projectontwikkelaar RED Company ook in de communicatie en daarnaast verzorgen ze het proces- en projectmanagement om te komen tot een nieuwe inrichting van de ondergrondse infrastructuur. 

Damwand vs woontoren

“Wat je eigenlijk steeds doet, is het in kaart brengen van knelpunten die je vervolgens gaat mitigeren. Kun je bijvoorbeeld de routing van een tracé aanpassen? Daarbij zie je dat aanpassingen vaak een domino-effect hebben”, zegt Molemaker. “Bij LEAD willen we bijvoorbeeld een damwand plaatsen om een nabijgelegen tunnel te stabiliseren. Die damwand wordt met schuine ankerstangen op zijn plaats gehouden. Deze ankerstangen botsten weer met de geprojecteerde fundering voor een van de woontorens. Daarom is in overleg met de architect uiteindelijk gekozen om de toren in de basis te versmallen. Dat heeft natuurlijk wel weer gevolgen voor de constructie.” 

Juist bij zulke complexe uitdagingen is Aveco de Bondt op zijn best, geeft business development manager Hilgard van Alphen aan. “Een project als LEAD vraagt niet alleen heel veel kennis en focus op de ondergrond, maar juist ook een brede blik op het complete plan. Je moet inventief en integraal denken om die complexe puzzels op te lossen en in staat zijn om stakeholders mee te nemen in oplossingen. Die combinatie is onze kracht.”  

Aveco de Bondt: één sterk merk

Lees het gehele artikel

Na een periode van aftellen is het samen verder gaan van de merken Wareco Ingenieurs, Primum, Compositie 5 stedenbouw en Aveco de Bondt een feit. Vanaf 1 november gaan deze vier merken verder als Aveco de Bondt.

Aveco de Bondt wil een bijdrage leveren om Nederland fundamenteel te verbeteren en denkt dit vanuit één merk beter te kunnen waarmaken. Zij gelooft in de kracht van verbinden. De 400 specialisten op het gebied van duurzaamheid, water, infrastructuur en bouw werken dan ook nauw samen aan projecten. Onderling delen zij kennis en bieden oplossingen voor actuele opgaven in Nederland op het gebied van wonen, ruimte, klimaat en duurzaamheid.

Ambitie

Voornoemde merken vormen vanaf nu één Aveco de Bondt. Dit is een volgende stap in de groeiambitie. CEO Gerald Paalman: “Het samen verder gaan onder het merk Aveco de Bondt past bij onze missie. We willen een leefomgeving creëren met respect voor het ecosysteem: water, land, lucht en de mens. Duurzaamheid wordt steeds sterker verweven in ruimtelijke projecten. Door het bundelen van onze krachten en complementaire diensten kunnen we, samen met onze klanten en partners, haalbare oplossingen creëren voor de groeiende ecologische en maatschappelijke opgaven rond bijvoorbeeld biodiversiteit, klimaat, water en ruimte. Wij geloven dat wij dit beter, effectiever en eenduidiger kunnen realiseren vanuit één sterk merk.”