Tagarchief: Architectenbureau MVRDV

Opvallende glazen ‘landscaper’ omarmt bestaande gebouwen én vormt geluidsbuffer

TRIPOLIS1_Tripolis-Park_All-In-©-Proloog
Lees het gehele artikel

Het Tripolis-Park op de Amsterdamse Zuidas wordt nieuw leven ingeblazen. Architectenbureau MVRDV staat in opdracht van Flow Development in voor de herontwikkeling en nieuwbouw op deze site. De drie bestaande monumentale gebouwen, ontworpen door architect Aldo van Eyck, worden volledig gerenoveerd en geoptimaliseerd. Langs de A10 komt een transparant en open kantoorgebouw, 155 meter lang en 11 verdiepingen hoog, dat naast en deels over de bestaande torens gerealiseerd wordt. Deze landscaper vormt tevens een geluidsbuffer tussen de drukke ringweg rond Amsterdam en de achterliggende site. De werkzaamheden startten in februari 2020 en zullen in de tweede helft van 2022 afgerond zijn.

Een schets van het project met de bestaande gebouwen en het nieuwbouwvolume.

“Aldo van Eyck was zijn tijd ver vooruit. Hij zag toen al in dat kantoorgebouwen eigenlijk ontmoetingsplaatsen moesten zijn. Op het Tripolis-Park realiseerde hij toen drie gebouwdelen, T100, T200 en T300. Zowat 3,5 jaar geleden kregen we van vastgoedontwikkelaar Flow Development de opdracht om de campus te hertekenen. Er waren veel leegstaande kantoren en door het labyrint dat op de site ontstaan was, leken mensen de weg kwijt te raken”, vertelt architect Gideon Maasland van MVRDV. “We hebben ruimschoots de tijd genomen om andere projecten van architect Van Eyck te bekijken en zo inspiratie op te doen. Al heel snel groeide het idee om een nieuwbouwvolume over de bestaande gebouwen heen te realiseren, maar daarmee was het denk- en ontwerpwerk nog niet over. Tijdens het hele ontwerpproces gingen we met de plannen ook bij Tess van Eyck, dochter van Aldo van Eyck, langs omdat we zeker wilden zijn dat ons renovatie- en nieuwbouwproject bij het gedachtegoed van haar vader aansloot. Tijdens het traject werd de campus ook als monument aangewezen, waardoor er nog nieuwe aandachtspunten bij kwamen.”

Een groot venster langs de A10. Een elementengevel met aluminium cassettes zorgt voor veel lichtinval en transparantie. Dit gebouw fungeert ook als geluidsbuffer.

Glazen nieuwbouwkantoor over gerenoveerde gebouwen heen

MVRDV wilde in de eerste plaats de bestaande gebouwen nieuw leven inblazen. Zo wordt T100 losgekoppeld van dit project en krijgt dit gebouw na de renovatie een herbestemming naar woonunits. T200 en T300 worden grondig gerenoveerd, waarbij onder meer de verbeterde isolatie en nieuwe kozijnen in het oog springen. “We bestudeerden vooraf de detaillering van de gevels en kozen voor een vloeiende en elegante overgang tussen de kozijnkleuren in plaats van de vaal geworden kleuren uit het verleden. We creëerden ook landschappen met groen en trappen op de daken, waardoor het groen uit de omgeving als het ware omhoog getrokken wordt en de daken ook perfect passen in het duurzaamheidsprincipe”, licht de architect toe. “Beide bestaande gebouwen lijken als het ware een hap uit een nieuwbouwvolume weg te nemen. En deze hap is groter dan het gebouw zelf, waardoor er ruimte tussen oud en nieuw ontstaat: de tussenruimte. Net die tussenruimte was voor Van Eyck van essentieel belang bij zijn ontwerpen.”

De nieuwbouw langs de A10 heeft een open elementengevel met aluminium cassettes, die over de bestaande gebouwen zweeft. “Dit venster is 155 meter lang en 50 meter hoog. Op de begane grond bevinden zich entrees, ontvangstruimten, kantoren en andere voorzieningen, waarboven 11 verdiepingen met kantoren komen. Opvallend element is het transparante atrium, het hart van de site, waar we onder meer de liften, toiletten en trappenhuizen integreren, die we zo uit de bestaande gebouwen kunnen halen om de gewenste open vloeren te creëren. In de kelder zijn de parkeergarage, fietsenstalling, technische ruimten en bergingen ondergebracht. Dit gebouw krijgt bovendien een bijkomende functie als geprogrammeerd geluidsscherm langs de drukke ring.”  

De bouwwerkzaamheden zijn volop in uitvoering en zullen tegen het tweede kwartaal van volgend jaar afgerond zijn.

BREEAM ‘Outstanding’ en WELL

De bouwwerkzaamheden zijn in volle uitvoering en zullen in de tweede helft van volgend jaar afgerond worden. Niet alleen bij de bestaande gebouwen, maar vooral ook bij het nieuwbouwvolume werd veel aandacht besteed aan energiezuinigheid en duurzaamheid, waardoor het project uiteindelijk BREEAM ‘Outstanding’ wordt en een WELL-label draagt. “We kozen voor LED-verlichting en daglichtregeling in combinatie met een verlichtingsregelsysteem en bezettingsdetectie. Het waterverbruik in de toiletten en urinoirs, wastafels en douches wordt automatisch onder controle gehouden. Terwijl in de oude gebouwen klimaatplafondeilanden geïntegreerd werden, kozen we in de nieuwbouw voor gesloten klimaatplafonds. Verder wordt gewerkt met vraaggestuurde ventilatie, warmteterugwinning in de luchtbehandelingskasten en warmtepompen”, verduidelijkt Maasland. “Naast de uitstekende isolatie van gevels en daken zorgen ook de PV-panelen op de nieuwbouw en de innovatieve liftsystemen met energieterugwinning uit de liftbewegingen voor energie-efficiëntie. Op het dak wordt ook regenwater opgevangen, dat dan in een regenwaterretentiesysteem gebruikt wordt. Oplaadpunten voor elektrische auto’s, de toepassing van verantwoorde materialen zoals FCS hout en het hergebruik van materialen en volledige gebouwen maakt het plaatje compleet.”  

Opvallend element is het transparante atrium.

Gespecialiseerde partner integreert onder meer sanitaire en brandbestrijdingsinstallaties

Ook de installaties dragen hun steentje bij om de gebouwen op Tripolis-Park energiezuinig en duurzaam te maken. Daarom werden de installatiebedrijven ook zorgvuldig geselecteerd, omwille van hun kennis en ervaring.

“We werden door de Bosman Bedrijven B.V. gevraagd om de sanitaire en drinkwatervoorzieningen, de hemelwaterinstallatie en de vuilwaterafvoer voor het nieuwbouwvolume te engineeren en te integreren. Verder staan we in voor de montage van de droge blusleidingen en brandslaghaspels”, vertelt Eddy Meijer, projectleider bij installatiebedrijf J.C. Kersbergen. “Vooral de omvang maakt dit project complex. Een goede planning is dan ook essentieel om alle materialen tijdig beschikbaar te hebben en just-in-time op de bouwplaats te leveren. De installaties zelf behoren tot onze corebusiness. J.C. Kersbergen begon als een eenmans-loodgietersbedrijf met lokale klanten, maar is intussen uitgegroeid tot een landelijk opererend installatiebedrijf met meer dan 70 vakbekwame mensen in dienst. We zijn gespecialiseerd in zink- en dakwerk, sanitaire installaties en brandbestrijdingsinstallaties voor de utiliteits-, kantoren- en appartementenbouw, zowel voor renovatie- als nieuwbouwprojecten.”

Bouwinfo
  • Opdrachtgever Flow Development
  • Architect MVRDV, Rotterdam
  • Constructeur Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Amsterdam
  • Hoofdaannemer G&S Bouw, Amsterdam